Автори, співробітники Університету

Вашека Олена Володимирівна
Vasheka

Ідентифікатор автора: 29925
Author Identifier Number Scopus: 36915974700 →
Кількість пошукових запитів автора: 756

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Ботаніки
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 65, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 9

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Визначати гвоздичні – легко!: методичні рекомендації
Вашека Олена Володимирівна
Шевчик Василь Леонович
2019
Київ: Паливода А.В.
2
Навчальний посібник
Альбом для лабораторних робіт з нормативного курсу «Ботаніка» (Вищі рослини) для студентів заочної форми навчання
Баданіна Владислава Анатоліївна
Вашека Олена Володимирівна
Тищенко Оксана Василівна
2019
Київ: Паливода А.В.
3
Наукова стаття
Biometric characteristics and surface microstructure of vegetative and reproductive organs of heterosporous water fern Salvinia natans
Вашека Олена Володимирівна
2019
Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants
т.252 c.192-201
4
Наукова стаття
Effects of exogenous cytokinins on spore germination and gametophyte morphogenesis of Dryopteris filix-mas (L.) Schott in vitro culture
Вашека Олена Володимирівна
2019
Cytology and Genetics
т.53 в.3 c.192-201
5
Навчальний посібник
Еволюційна морфологія Magnoliophyta. Конспект лекцій
Баданіна Владислава Анатоліївна
Вашека Олена Володимирівна
Футорна Оксана Андріївна
2018
Київ: Паливода А.В.
c.1-102
6
Навчально-методичний комплекс
Методичні розробки “Альбом для лабораторних робіт з нормативного курсу «Ботаніка» (Вищі рослини)”
Баданіна Владислава Анатоліївна
Безсмертна Олеся Олексіївна
Вашека Олена Володимирівна
Тищенко Оксана Василівна
2017
Київ: Паливода А.В.
c.1-126
7
Наукова стаття
Effects of exogenous phytohormones on spore germination and morphogenesis of Polystichum aculeatum (L.) Roth gametophyte in vitro сulture
Вашека Олена Володимирівна
2018
Cytology and Genetics
т.52 в.2 c.117-126
8
Наукова стаття
Фотосинтетичні пігменти й ультраструктура хлоропластів папороті Dryopteris filix-mas (L.) Schott на різних фенологічних фазах розвитку
Вашека Олена Володимирівна
2018
Біологічні студії. Studia Bilogica
т.12 в.2 c.77-86
9
Матеріали конференції
Phenotypic plasticity of two Asplenium species growing in different environmental conditions on the central Apennines
Вашека Олена Володимирівна
2017
International Symposium of the Environmental Physiology of Ectotherms and Plants
c.32
10
Матеріали конференції
Effects of gibberellic acid and benzylaminopurine on morphogenesis of Polystichum aculeatum L.
Вашека Олена Володимирівна
2017
Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: Міжнародна конференція
в.4 c.3-4
11
Навчальний посібник
Альбом для лабораторних робіт з нормативного курсу «Ботаніка. Вищі рослини»
Баданіна Владислава Анатоліївна
Безсмертна Олеся Олексіївна
Вашека Олена Володимирівна
Тищенко Оксана Василівна
2016
Київ: Паливода А.В.
c.1-126
12
Навчально-методичний комплекс
Методичні розробки до лабораторних занять та питання до модульно-рейтингового контролю з нормативного курсу "Ботаніка" змістовий модуль "систематика вищих рослин" для студентів ННЦ "Інститут біології та медицини"
Баданіна Владислава Анатоліївна
Вашека Олена Володимирівна
Тищенко Оксана Василівна
2017
Київ: Паливода А.В.
c.1-76
13
Навчально-методичний комплекс
Визначати злаки – легко! (Методичні рекомендації для студентів, що проходять практику в Канівському природному заповіднику)
Вашека Олена Володимирівна
Шевчик Василь Леонович
2017
Київ: Паливода А.В.
c.1-42
14
Навчально-методичний комплекс
Методичні розробки до лаботаторних занять та питання до модульно-рейтингово контролю з нормативного курсу "Ботаніка" змістовий модуль "Морфологія та анатомія рослин" для студентів ННЦ "Інститут біології та медицини"
Баданіна Владислава Анатоліївна
Безсмертна Олеся Олексіївна
Вашека Олена Володимирівна
Тищенко Оксана Василівна
2017
Київ: Паливода А.В.
15
Наукова стаття
Морфогенез гаметофіта дикорослої папороті Polystichum aculeatum (L.) Roth. флори України в культурі in vitro
Вашека Олена Володимирівна
2017
Доповіді Національної академії наук України
т.10 c.101-107
16
Наукова стаття
Anatomical and morphological leaf traits of three evergreen ferns (Polystichum setiferum, Polypodium interjectum and Asplenium scolopendrium)
Вашека Олена Володимирівна
2016
American Fern Journal
т.106 в.4 c.258-268
17
Наукова стаття
Пігменти й ультраструктурні особливості клітинних органел папороті Polystichum aculeatum (L.) Roth. у різні фази розвитку
Вашека Олена Володимирівна
2017
Біологічні студії. Studia Bilogica
т.11 в.2 c.91-102
18
Матеріали конференції
Morphological and anatomical differences of two ferns species growing under common light environments
Вашека Олена Володимирівна
2015
II International Plant Science Conference (IPSC) “Not only food: Sustainable development, agro-biodiversity conservation & human well being”
c.160
19
Матеріали конференції
Систематический анализ коллекции высших споровых растений открытого грунта Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина
Вашека Олена Володимирівна
2016
Международная научная конференция "Цветовдство: история, теория, практика"
c.66-67
20
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до самостійної роботи зі спецкурсу «Однодольні» на базі Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (LILIIDAE)
Вашека Олена Володимирівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Коломієць Тетяна Василівна
Тищенко Оксана Василівна
2015
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
21
Навчально-методичний комплекс
Альобом для лабораторних робіт з нормативного курсу "Ботаніка (вищі рослини)"
Баданіна Владислава Анатоліївна
Безсмертна Олеся Олексіївна
Вашека Олена Володимирівна
Тищенко Оксана Василівна
2016
Київ: Паливода А.В.
22
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до самостійних робіт зі спецкурсу «Однодольні» на базі Ботанічного саду ім акад. О.В. Фоміна (Liliidae)
Вашека Олена Володимирівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Коломієць Тетяна Василівна
Тищенко Оксана Василівна
2015
[Електронний ресурс] режим доступу http://www.univ.kiev.ua/elibrary/
23
Наукова стаття
Водна рослинність ділянки русла річки Удай в межах національного природного парку "Пирятинський"
Вашека Олена Володимирівна
Подобайло Анатолій Віталійович
Сенчило Олександр Олексійович
Шевчик Василь Леонович
2014
Заповідна справа в Україні
т.1 c.52-55
24
Наукова стаття
Структурно-функціональні особливості Папоротеподібних (POLYPODIOPHYTA)
Вашека Олена Володимирівна
2015
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія.
т.1 c.80-103
25
Наукова стаття
Введення в культуру in vitro рідкісного виду флори України Asplenium adiantum-nigrum L. (Aspleniaceae)
Вашека Олена Володимирівна
Голубенко Анастасія Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.33 c.35-37
26
Наукова стаття
Водна рослинність ділянки русла р. Удай в межах національного природного парку "Пирятинський"
Вашека Олена Володимирівна
Подобайло Анатолій Віталійович
Сенчило Олександр Олексійович
Шевчик Василь Леонович
2014
Заповідна справа
т.20 c.52-55
27
Наукова стаття
Морфологічні особливості Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., A. trichomanes L. та їхніх гібридів природної флори України
Безсмертна Олеся Олексіївна
Вашека Олена Володимирівна
2014
Modern Phytomorphology
т.5 c.235-243
28
Наукова стаття
Інтродукція видів роду Dennstaedtia Bernh. у відкритому ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Вашека Олена Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.32 c.17-19
29
Буклет
Рідкісні рослини Пирятинщини
Вашека Олена Володимирівна
Подобайло Анатолій Віталійович
Сенчило Олександр Олексійович
2013
Видавничий дім Асканія
c.1-32
30
Матеріали конференції
Spore morphology of Ukraine Aspleniaceae ferns species investigated by a method of light microscopy
Безсмертна Олеся Олексіївна
Вашека Олена Володимирівна
2013
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.101-102
31
Матеріали конференції
Spore morphology of Ukrainian Aspleniaceae ferns species investigated by a method of light microscopy
Безсмертна Олеся Олексіївна
Вашека Олена Володимирівна
2013
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.101-102
32
Монографія
Атлас папоротей флори України
Безсмертна Олеся Олексіївна
Вашека Олена Володимирівна
2012
Інше
c.1-160
33
Наукова стаття
Представники родини Osmundaceae Bercht. & J.Presl колекції папоротей у відкритому ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Вашека Олена Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.31 c.7-8
34
Наукова стаття
Діагностичне значення будови лусок папоротей роду Asplenium L. флори України
Вашека Олена Володимирівна
2013
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.61 c.51-57
35
Праці конференції
Перспективи організації нових об’єктів природно-заповідного фонду у Гребінківському районі Полтавської області.
Вашека Олена Володимирівна
Подобайло Анатолій Віталійович
Проценко Юрій Валерійович
Шевчик Василь Леонович
2012
Матеріали науково-практичної конференції «Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття» (20-21 вересня 2012 року).
c.64–70
36
Наукова стаття
Представленість в ботанічних садах та дендрологічних парках України автохтонних видів відділу Рolypodiophyta.
Безсмертна Олеся Олексіївна
Вашека Олена Володимирівна
2011
Чорноморський ботанічний журнал
т.7 в.3 c.230-237
37
Наукова стаття
Рід Asplenium L. (Aspleniaceae) у природній флорі України
Безсмертна Олеся Олексіївна
Вашека Олена Володимирівна
2012
Український ботанічний журнал
т.69 в.4 c.544-558
38
Наукова стаття
Анатомічна будова рахісів папоротей роду Polystichum Roth
Вашека Олена Володимирівна
Тищенко Оксана Василівна
2012
Modern Phytomorphology
c.197–200
39
Наукова стаття
Поповнення колекції вищих спорових рослин ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна видами флори України (2009-2011 рр.)
Безсмертна Олеся Олексіївна
Вашека Олена Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.30 c.13-15
40
Наукова стаття
Оцінка перспективності інтродукції нових для колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна видів папоротей та перспективи їх використання
Вашека Олена Володимирівна
2012
Інтродукція рослин
т.1 c.46-51
41
Легенда и реальность церциса
Вашека Олена Володимирівна
2011
42
В ярком цвете (декоративнолиственные пестро- и пурпурнолистые растения)
Вашека Олена Володимирівна
2010
Ландшафт
c.134.0000
43
Лиственные деревья, или базис для каркаса и настроения сада
Вашека Олена Володимирівна
2010
Ландшафт
c.128.0000
44
Модный подиум (альпийская горка)
Вашека Олена Володимирівна
2010
Ландшафт
c.160.0000
45
Незаменимые кустарники (о разнообразии видов, форм, размеров и окрасок)
Вашека Олена Володимирівна
2010
Ландшафт
c.140.0000
46
Разноцветный ковер – травянистые растения
Вашека Олена Володимирівна
2010
Ландшафт
c.150.0000
47
Свето- и тенелюбы (растения для солнечных и затененных участков)
Вашека Олена Володимирівна
2010
Ландшафт
c.138.0000
48
Хвойные деревья, или вечнозеленая основа сада
Вашека Олена Володимирівна
2010
Ландшафт
c.134.0000
49
Матеріали конференції
Рідкісні види папоротей української флори в колекції вищих спорових рослин ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Вашека Олена Володимирівна
2010
Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин
c.243-244
50
Матеріали конференції
Онтогенетичні зміни Polystichum lonchitis (L.) Roth та Polystichum tsus-simense (Hook.) J.Sm. в умовах культури на ранніх етапах розвитку
Вашека Олена Володимирівна
2010
Матеріали Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери»
c.328-329
51
Матеріали конференції
Збереження ex situ рідкісного виду української флори Asplenium adiantum-nigrum L.
Вашека Олена Володимирівна
2010
Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє: міжнародна науково-практична конференція
c.261-264
52
Наукова стаття
Специфіка ранніх етапів онтогенезу Polystichum lonchitis (L.) Roth та Polystichum tsus-simense (Hook.) J.Sm. в умовах культури
Вашека Олена Володимирівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.28 c.8-10
53
Тези
Ex situ fern conservation in O.V. Fomin Botanical Garden (Kiev, Ukraine) // Journal of Fairylake Botanical Garden (China). - 2010. - Is. 3
Вашека Олена Володимирівна
2010
54
Волшебное растение (сажаем теневыносливые папоротники)
Вашека Олена Володимирівна
2009
Ландшафт
c.151.0000
55
Посланцы весны (выбираем первоцветы для сада)
Вашека Олена Володимирівна
2009
Ландшафт
c.150.0000
56
Театр света и тени (обустраиваем затененный участок)
Вашека Олена Володимирівна
2009
Ландшафт
c.146.0000
57
Монографія
Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. 1839-2009: путівник-довідник
Баглай Катерина Михайлівна
Березкіна Валентина Іванівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Вашека Олена Володимирівна
2009
58
Наукова стаття
Колекція папоротей роду Polystichum Roth у відкритому ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Вашека Олена Володимирівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.19 c.56.0000
59
Наукова стаття
Колекція папоротей родини Aspleniaceae Newm. у відкритому ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фомина
Вашека Олена Володимирівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.18 c.8.0000
60
Праці конференції
Особливості будови епідерми вай ендема Алтаю Polypodium x vianei Schmakov // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матер. міжнар. конф. молодих учених (11-15 серпня 2009 р., Кременець). – Тернопіль: Підручники та посібники
Вашека Олена Володимирівна
2009
61
Наукова стаття
Початкові етапи онтогенезу Asplenium adiantum-nigrum L. в умовах культури
Вашека Олена Володимирівна
2008
Биологический вестник
т.12 c.70.0000
62
Праці конференції
Колекція трав’янистих рослин у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Створення кадастрів фіторізноманіття заповідних територій, ботанічних садів та дендропарків. Матер. наук. конф., Канів, 2008.
Березкіна Валентина Іванівна
Вашека Олена Володимирівна
Куковиця Галина Степанівна
Меньшова Валентина Олександрівна
2008
63
Наукова стаття
Експедиція на Житомирське Полісся
Бонюк Зінаїда Григорівна
Вашека Олена Володимирівна
Ткачук Ольга Олексіївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.11 c.9-11
64
Праці конференції
Ранние этапы онтогенеза редкого вида флоры Украины Asplenium adiantum-nigrum L. в условиях культуры
Вашека Олена Володимирівна
2007
Российская птеридологическая конференция и школа-семинар по птеридологии
c.128-130
65
Тези
Збереження рослинного різноманіття шляхом інтродукції рослин // Матер. міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду «Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми».
Березкіна Валентина Іванівна
Вашека Олена Володимирівна
Куковиця Галина Степанівна
Меньшова Валентина Олександрівна
2007

Повернення до списку

Вгору