Автори, співробітники Університету

Ващенко Ірина Володимирівна

Ідентифікатор автора: 29932
Кількість пошукових запитів автора: 1156
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: проблеми конфліктології, соціальної психології, організаційної психології; формування професійної успішності правоохоронця; профілактика та подолання емоційного вигорання у дитини та працівників правоохоронних органів; професіоналізм в управлінській діяльності

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 112, з них наукових статей (наукові публікації) - 64, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 33, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Мотиваційно-ціннісні компоненти психологічної готовності менеджера середньої ланки до здійснення управлінської діяльності
Ващенко Ірина Володимирівна
Зубрицька Вероніка Олексіївна
2019
Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів
т.7 c.59-64
2
Монографія
Адаптаційний потенціал особистості: медико-соціальний вимір
Ващенко Ірина Володимирівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-239
3
Наукова стаття
Empirical referents of psychological readiness of middle managers to managerial activity
Ващенко Ірина Володимирівна
Зубрицька Вероніка Олексіївна
2019
Virtus: Scientific Journal
в.38 c.44-49
4
Наукова стаття
Emotional intelligence as a component of young specialist-psychologist’s psychological well-being
Ващенко Ірина Володимирівна
Шиковець Сергій Олександрович
2020
HABITUS. Габітус. Науковий журнал з соціології
т.13 в.2 c.19-23
5
Тези
Регулятори конфліктної взаємодії: теоретико-емпіричні доробки сучасної конфліктології та психології
Ващенко Ірина Володимирівна
Іванов Матвій
2019
Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Міжнародна конференція
т.19 c.65-68
6
Тези
Methods of conflict interaction study: problems and prospects
Ващенко Ірина Володимирівна
Поваляєва Поліна В'ячеславівна
2019
Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Міжнародна конференція
т.19 c.68-70
7
Тези
Внутрішньоособистісний конфлікт у психологічному вимірі кризи соціалізації старшокласників у період розвитку індивідуальності
Ващенко Ірина Володимирівна
Рубан Роман Олегович
2020
Labyrinth of Reality: International Scientific and Practical Conference
в.2 c.130-135
8
Тези
Індивідуальна продуктивність як спосіб переробки життєвої ситуації
Ващенко Ірина Володимирівна
2020
Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.23-26
9
Матеріали конференції
Предметний світ і його відбиття у дослідженні конформізму
Ващенко Ірина Володимирівна
2019
Методологічні проблеми психології особистості: Міжнардна науково-практична конференція
c.30-34
10
Матеріали конференції
Поняттєво-змістовні компоненти психологічної готовності менеджера середньої ланки до здійснення управлінської діяльності
Ващенко Ірина Володимирівна
Зубрицька Вероніка Олексіївна
2019
Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.30-36
11
Монографія
Структурно-динамічні особливості та соціально-психологічні засоби корекції неконструктивних життєвих стратегій в сім´ї
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Вид-во СНУ ім. В.Даля (монографія)
c.1-294
12
Навчальний посібник
Засоби фізичної реабілітації та медико-соціальні основи здоров´я збереження людини
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Видавництво СНУ ім. В.Даля
c.1-232
13
Наукова стаття
Features of Socio-Psychological Adaptation of Personality in the Situation of Ethnic Migration
Ващенко Ірина Володимирівна
2019
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.44 c.31-53
14
Наукова стаття
Особистість та життєві ситуації у концептуальному просторі психологічної науки
Ананова Іванна Валентинівна
Ващенко Ірина Володимирівна
2019
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.46 c.59-88
15
Тези
Емпіричні референти емоційного інтелекту керівника
Ващенко Ірина Володимирівна
Курмач Наталія Вікторівна
2019
Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.15-18
16
Тези
Семантичне поле поняття «конфлікт»: емпіричний ракурс
Ващенко Ірина Володимирівна
Поваляєва Поліна В'ячеславівна
2019
Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.18-19
17
Наукова стаття
Концепти «компетентність особистості» та «інтраперсональний конфлікт»: соціально-психологічний аспект
Ващенко Ірина Володимирівна
Карамушка Тарас Вікторович
2017
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.2 в.3 c.50-57
18
Наукова стаття
Психологічні ресурси особистості в подоланні складних життєвих ситуацій
Ващенко Ірина Володимирівна
Іваненко Богдана Борисівна
2018
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.40 c.33-49
19
Наукова стаття
Конфліктологічний потенціал судді у попередженні ситуативної конфліктності під час проведення судового розгляду справи
Ващенко Ірина Володимирівна
Зелінська Олена
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
в.1 c.60-66
20
Наукова стаття
Реагування на ініціальні конфліктогени під час проведення судового розгляду справи
Ващенко Ірина Володимирівна
Зелінська Олена
2018
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.41 c.53-61
21
Наукова стаття
Концептуальні межі поняття копінг-стратегій особистості у психології
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.41 c.228-240
22
Наукова стаття
Особливості ставлення до професії та професійного здоров’я у фахівців економічної галузі
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
в.2 c.61-67
23
Наукова стаття
Сутнісні характеристики та структурні компоненти емоційної зрілості працівників комерційних банків
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Психологічний часопис
в.5 c.224-236
24
Наукова стаття
Психологічна допомога молоді при адаптаційних розладах та відхиленнях у поведінці
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
в.3 c.160-170
25
Наукова стаття
Особливості впливу сім'ї на соціалізацію особистості
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
в.3 c.11-19
26
Наукова стаття
Socio-psychological characteristics оf forms of child-parent interaction with preschoolers
Ващенко Ірина Володимирівна
Шевчук Тимур Олегович
2018
International Journal of Education & Development
в.1 c.102-113
27
Матеріали конференції
Гендерні стереотипи у сучасному суспільстві: форма та зміст
Ващенко Ірина Володимирівна
2017
Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.13 c.53-57
28
Наукова стаття
Psychological symptomatology ofphenomenon "emotional burnout" of teenagers: empiric researches
Ващенко Ірина Володимирівна
2017
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.35 c.28-43
29
Наукова стаття
Аналіз впливу оцінки ситуації й оцінки опонента на стратегію вибору поведінки в конфлікті
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки
в.8 c.7-15
30
Наукова стаття
Psychological symptomatology of the phenomenon «emotional burnout» of teenagers: empiric researches
Ващенко Ірина Володимирівна
Нішкур Дар'я Аркадіївна
2017
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.35 c.28-43
31
Розділ монографії
Peculiarities in the perception of classical and modern literary texts
Ващенко Ірина Володимирівна
Литвиненко Олена Олександрівна
2016
Obraz rodziny i szkoły w ujęciu interdyscyplinarnym
c.433-446
32
Тези
Ретроспектива сутності поняття "життєва ситуація"
Ващенко Ірина Володимирівна
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.42-44
33
Матеріали конференції
Корпоративна культура як засіб активізації інноваційної діяльності освітніх установ
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.131-133
34
Монографія
Психологія ставлення батьків до дитини-дошкільника як чинник успішності їх взаємодії
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Вид-во СНУ ім. В.Даля (монографія)
c.1-269
35
Наукова стаття
Психологічне благополуччя як характеристика позитивного функціонування учасників антитерористичної операції
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі сучасного життя
c.43-47
36
Наукова стаття
Управлінське рішення менеджера як складова інноваційного процесу організації
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.3 в.3 c.54-61
37
Наукова стаття
Соціально-психологічні умови оптимізації ставлення батьків до дитини дошкільного віку як чинника успішності їх взаємодії
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.3 в.3 c.61-68
38
Наукова стаття
Досвід міждисциплінарного дослідження розвитку цілісної особистості в контексті соціальних змін
Ващенко Ірина Володимирівна
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
2016
Психологія і особистість
в.2, ч.1 c.116-128
39
Наукова стаття
Особистісні особливості, що визначають схильність до переживання почуття провини
Ананова Іванна Валентинівна
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.34 c.31-45
40
Розділ монографії
Психологічні технології конструктивного самозбереження особистості в епоху суспільних трансформацій
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Розвиток особистості у різних умовах соціалізації
c.405-421
41
Тези
Психологічні ідеї в творчій спадщині В.А.Роменця
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Вчинкова психологія: історія і сучасність: Міждисциплінарний круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А.Роменця
c.6-7
42
Тези
Роль психологічного супроводу підлітків у процесі формування суспільства сталого розвитку
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Діалог культур – основа формування культури суспільства сталого розвитку: Науково-практична конференція з мыжнародною участю
c.1-2
43
Тези
Дискурсивні особливості мрій студентів з порушеннями слуху
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Психолінгвістика в сучасному світі: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.24-27
44
Тези
Самозбереження як складова психічного здоров’я особистості
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.52-55
45
Наукова стаття
Концепт "моральна свідомість" в різних етносах: психологічний аспект
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.1 c.65-75
46
Наукова стаття
Ціннісно-рольова феноменологія віртуального тролінгу: аналіз окремого випадку
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.27-34
47
Наукова стаття
Особливості ціннісної свідомості читаючих та нечитаючих студентів
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.34-40
48
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.3 c.97-104
49
Наукова стаття
Гендерні особливості мотивації студентів в контексті переживання фрустраційних ситуацій
Ващенко Ірина Володимирівна
Вовк Марія Валеріївна
2015
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет"
т.1 c.35-41
50
Наукова стаття
Peculiarities of the perception of classical and modern literary texts
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Актуальні проблеми психології. Психологія розвитку дошкільника
т.11 c.33-45
51
Тези
Проблема особистісного потенціалу у поглядах Г.І.Челпанова
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.17 c.10-12
52
Тези
Конфліктологічна компетентність керівника як умова успішної діяльності організації
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.40-43
53
Тези
Професійна безпека особистості в умовах глобалізації: стан і проблеми
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Психологія професійної безпеки особистості: міжнародна науково-практична конференція
c.138-142
54
Тези
Вплив психологічних особливостей особистості на професійне самовизначення
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.15-19
55
Тези
Історико-психологічний аналіз дослідження особистiсної вiктимностi
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.12 c.18-20
56
Тези
Вплив авторської орієнтації на особливості сприймання тексту читачем
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Психолінгвістика в сучасному світі: Міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.18-19
57
Тези
Особливості правосвідомості у працівників з різним стажем занурення в професійне середовище
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи: Круглий стіл з міжнародною участю
c.23-25
58
Тези
Проблеми та перспективи дослідження особистостей із різною соціальною спрямованістю
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.15-17
59
Наукова стаття
Індивідуальні ресурси особистості
Ващенко Ірина Володимирівна
2014
Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р, Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко
c.31- 36
60
Наукова стаття
Особливості ставлення до професії правоохоронців
Ващенко Ірина Володимирівна
2014
Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць
т.3 c.19-37
61
Наукова стаття
Соціально-педагогічна діяльність з молоддю "групи ризику"
Ващенко Ірина Володимирівна
2014
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.2 c.65-68
62
Наукова стаття
Factors Affecting the Effectiveness of Literary Text Perception
Ващенко Ірина Володимирівна
2014
East European Journal of Psycholinguistics
т.1 c.209-215
63
Тези
Гендерні стереотипи українського суспільства: зауваги до концептуалізації проблеми
Ващенко Ірина Володимирівна
2014
Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.11 c.5-10
64
Тези
Мотиваційна складова підприємницької діяльності
Ващенко Ірина Володимирівна
2014
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.251-253
65
Монографія
Психологія професійного зростання жінок-керівників у правоохоронних органах України
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
Видавництво Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (монографія)
c.1-228
66
Монографія
Сучасні напрями психологізації професійної підготовки фахівців
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
Видання КПУ (монографія)
т.3 c.1-287
67
Наукова стаття
Феномен національної безпеки у сучасному розумінні
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна
т.2 c.30-37
68
Наукова стаття
Чинники, що сприяють появі обману у дітей дошкільного віку
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
c.155-162
69
Наукова стаття
Критерії діагностики рівня професійної мобільності у викладачів вищої школи (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
c.97.0000
70
Тези
Сучасні підходи до дослідження проблеми оптимізму
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
Матеріали науково-практичної конференції «Бочаровські читання», 29 березня 2013 р., м. Харків
c.74-76
71
Тези
Корпоративний клімат як важлива складова корпоративної культури
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.187-189
72
Тези
Неперервна професійна освіта як чинник соціалізації дорослих
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: Міжнародна науково-практична конференція
c.87-91
73
Навчальний посібник
Конфліктологія та теорія конфліктів: навч. посіб. (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
74
Наукова стаття
Соціалізація молодших підлітків-вихованців інтернатних закладів засобами профорієнтаційної діяльності (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Гуманітарний вісник ДПУ ім. Григорія Сковороди. Переяслав-Хмельницький
т.25 c.247.0000
75
Наукова стаття
Причини та ознаки прояву професійної деформації працівників органів внутрішніх справ (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Вісник Національного університету оборони України
т.2 c.134.0000
76
Наукова стаття
Гендерні особливості задоволеності сімейним життям // Актуальні проблеми практичної психології: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
77
Наукова стаття
Емпіричне дослідження комунікативної толерантності соціальних працівників // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2012 (в співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
78
Наукова стаття
Конфліктна ситуація як концепт конфліктології // Педагогічні інновації у фаховій освіті: Зб-к наук. пр. (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
79
Наукова стаття
The concept and role conflict competence // Харьковская школа психологии: наследие и современная наука : сб-к науч. трудов.
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
80
Наукова стаття
Аналіз психологічної симптоматики емоційного вигорання у слідчих СБУ (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Вісник Національного університету оборони України
т.5 c.194.0000
81
Наукова стаття
Актуальні проблеми віктимологічних досліджень // Особистість у просторі культури: Матеріали IV Севастопольського міжнарод. наук.-практ. симпозіуму
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
82
Наукова стаття
Формування соціальної компетентності у молодших школярів в умовах ЗОШ (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.28.0000
83
Наукова стаття
Роль комунікативної толерантності в професійній діяльності соціальних працівниках (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.164.0000
84
Наукова стаття
Проблема діагностичного виміру суб"єктивного відчуття самотності (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.16 c.110.0000
85
Наукова стаття
Лжесвідоцтво як психологічний феномен
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Вісник Національного університету оборони України
т.6 c.202.0000
86
Наукова стаття
Поняття і роль конфліктологічної компетентності // Харьковская школа психологии: наследие и современная наука: Сб-к науч. тр.
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
87
Наукова стаття
Роль конфліктології у забезпеченні співпраці держави, бізнесу і громадянського суспільства
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.15-27
88
Наукова стаття
Проблеми професійної самореалізації працівників органів внутрішніх справ України
Ващенко Ірина Володимирівна
2010
Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях: Міждрегіональний науковий семінар
c.60-63
89
Наукова стаття
Компетентність сучасного педагога в понятійно-категоріальному дискурсі
Ващенко Ірина Володимирівна
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.11 c.227-236
90
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості статево-рольової ідентифікації підлітків
Буркало Наталія Іванівна
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.11 c.55-65
91
Наукова стаття
Професійна успішність працівників правоохоронної сфери: онтологія проблематики
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.12 c.159-168
92
Наукова стаття
Конфліктологічна компетентність в понятійно-категоріальному дискурсі
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.3 c.34-45
93
Наукова стаття
Дошкільна освіта: сучасний стан, перспективи розвитку та якість в управлінні
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
в.26 c.21-25
94
Наукова стаття
Фактори, що сприяють виникненню сімейних конфліктів
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.12 c.142-159
95
Наукова стаття
Зарубіжний досвід становлення та розвитку вищої освіти
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Вища освіта України
т.2 в.3 c.347-361
96
Наукова стаття
Вплив сімейних конфліктів на формування феномену "емоційне вигорання" у підлітків
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.14 c.61-73
97
Наукова стаття
Волонтерство як соціально-психологічна умова реалізації проектів розвитку локальної спільноти
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Вісник Національного університету оборони України
в.5 c.99-106
98
Тези
Особливості мотиваційної структури особистості жінки керівника у правоохоронних органах в контексті професійної успішності
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти: Науково-практична конференція
c.98-101
99
Тези
Вплив емоційного вигорання на становлення особистості професіонала в системі ОВС
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.4 c.100-101
100
Тези
Здатність до ризику як особистісна передумова успішної діяльності жінки-керівника в правоохоронних органах
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Взаємодія ОВС з іншими правоохоронними органами України та громадськістю: Науково-практична конференція
c.31-33
101
Тези
Психологічні аспекти віктимологічної профілактики
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Особистість у просторі культури: Міжнародний Севастопольський науково-практичний симпозіум
т.3 c.36-39
102
Тези
Дослідження причин аморальної віктимної поведінки підлітків
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Особистість у просторі культури: Міжнародний Севастопольський науково-практичний симпозіум
c.29-31
103
Тези
До проблеми управління персоналом у третьому тисячолітті
Ващенко Ірина Володимирівна
2010
Формування світогляду особистості. Генеза існування особистості: Міжрегіональна науково-практична конференція
c.22-24
104
Матеріали конференції
Напрямки віктимологічної профілактики серед студентів
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Актуальные проблемы современного образования в свете требований Болонского процесса: Міжнародна наукова конференція
c.42-44
105
Наукова стаття
Система рефлексивних уявлень соціального працівника щодо професійної ситуації соціального втручання
Байдарова Ольга Олегівна
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
в.447-448 c.79-82
106
Наукова стаття
Стадії соціалізації в процесі становлення особистості
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.447 c.82-84
107
Наукова стаття
Перинатальна психологія: деякі теоретичні аспекти
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Вісник Київського міжнародного університету
т.13 c.45-57
108
Наукова стаття
Професійна мотивація як складова становлення фахівця-правоохоронця
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.2 c.62-68
109
Наукова стаття
Ускладнення вагітності з точки зору психосоматичного підходу
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені С.Г.Сковороди. Психологія
в.32 c.24-33
110
Тези
Шляхи формування конфліктної компетентності у працівників ОВС
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Університет як центр організації освітньо-виховного середовища у регіоні: Науково-практична конференція
c.57-59
111
Тези
Роль емоційної спрямованості у процесі соціально-психологічної адаптації у молодих фахівців до умов служби в ОВС
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Університет як центр організації освітньо-виховного середовища у регіоні: Науково-практична конференція
c.60-62
112
Тези
Вивчення психологічних детермінант віктимної поведінки студентів
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Особистість у просторі культури: Міжнародний Севастопольський науково-практичний симпозіум
т.2 c.24-25

Повернення до списку

Вгору