Автори, співробітники Університету

Ващенко Ірина Володимирівна

Ідентифікатор автора: 29932
Кількість пошукових запитів автора: 953
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: проблеми конфліктології, соціальної психології, організаційної психології; формування професійної успішності правоохоронця; профілактика та подолання емоційного вигорання у дитини та працівників правоохоронних органів; професіоналізм в управлінській діяльності

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 100, з них наукових статей (наукові публікації) - 61, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 27, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Предметний світ і його відбиття у дослідженні конформізму
Ващенко Ірина Володимирівна
2019
Методологічні проблеми психології особистості: Міжнардна науково-практична конференція
c.30-34
2
Монографія
Структурно-динамічні особливості та соціально-психологічні засоби корекції неконструктивних життєвих стратегій в сім´ї
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Вид-во СНУ ім. В.Даля (монографія)
c.1-294
3
Навчальний посібник
Засоби фізичної реабілітації та медико-соціальні основи здоров´язбереження людини
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Видавництво СНУ ім. В.Даля
c.1-232
4
Наукова стаття
Features of Socio-Psychological Adaptation of Personality in the Situation of Ethnic Migration
Ващенко Ірина Володимирівна
2019
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.44 c.31-53
5
Наукова стаття
Концепти «компетентність особистості» та «інтраперсональний конфлікт»: соціально-психологічний аспект
Ващенко Ірина Володимирівна
Карамушка Тарас Вікторович
2017
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.2 в.3 c.50-57
6
Наукова стаття
Психологічні ресурси особистості в подоланні складних життєвих ситуацій
Ващенко Ірина Володимирівна
Іваненко Богдана Борисівна
2018
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.40 c.33-49
7
Наукова стаття
Конфліктологічний потенціал судді у попередженні ситуативної конфліктності під час проведення судового розгляду справи
Ващенко Ірина Володимирівна
Зелінська Олена
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
в.1 c.60-66
8
Наукова стаття
Реагування на ініціальні конфліктогени під час проведення судового розгляду справи
Ващенко Ірина Володимирівна
Зелінська Олена
2018
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.41 c.53-61
9
Наукова стаття
Концептуальні межі поняття копінг-стратегій особистості у психології
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.41 c.228-240
10
Наукова стаття
Особливості ставлення до професії та професійного здоров’я у фахівців економічної галузі
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
в.2 c.61-67
11
Наукова стаття
Сутнісні характеристики та структурні компоненти емоційної зрілості працівників комерційних банків
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Психологічний часопис
в.5 c.224-236
12
Наукова стаття
Психологічна допомога молоді при адаптаційних розладах та відхиленнях у поведінці
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
в.3 c.160-170
13
Наукова стаття
Особливості впливу сім'ї на соціалізацію особистості
Ващенко Ірина Володимирівна
2018
Теоретичні і прикладні проблеми психології
в.3 c.11-19
14
Наукова стаття
Socio-psychological characteristics оf forms of child-parent interaction with preschoolers
Ващенко Ірина Володимирівна
Шевчук Тимур Олегович
2018
International Journal of Education & Development
в.1 c.102-113
15
Матеріали конференції
Гендерні стереотипи у сучасному суспільстві: форма та зміст
Ващенко Ірина Володимирівна
2017
Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.13 c.53-57
16
Наукова стаття
Psychological symptomatology ofphenomenon "emotional burnout" of teenagers: empiric researches
Ващенко Ірина Володимирівна
2017
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.35 c.28-43
17
Наукова стаття
Аналіз впливу оцінки ситуації й оцінки опонента на стратегію вибору поведінки в конфлікті
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки
в.8 c.7-15
18
Наукова стаття
Psychological symptomatology of the phenomenon «emotional burnout» of teenagers: empiric researches
Ващенко Ірина Володимирівна
Нішкур Дар'я Аркадіївна
2017
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.35 c.28-43
19
Розділ монографії
Peculiarities in the perception of classical and modern literary texts
Ващенко Ірина Володимирівна
Литвиненко Олена Олександрівна
2016
Obraz rodziny i szkoły w ujęciu interdyscyplinarnym
c.433-446
20
Тези
Ретроспектива сутності поняття "життєва ситуація"
Ващенко Ірина Володимирівна
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.42-44
21
Матеріали конференції
Корпоративна культура як засіб активізації інноваційної діяльності освітніх установ
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.131-133
22
Монографія
Психологія ставлення батьків до дитини-дошкільника як чинник успішності їх взаємодії
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Вид-во СНУ ім. В.Даля (монографія)
c.1-269
23
Наукова стаття
Психологічне благополуччя як характеристика позитивного функціонування учасників антитерористичної операції
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі сучасного життя
c.43-47
24
Наукова стаття
Управлінське рішення менеджера як складова інноваційного процесу організації
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.3 в.3 c.54-61
25
Наукова стаття
Соціально-психологічні умови оптимізації ставлення батьків до дитини дошкільного віку як чинника успішності їх взаємодії
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.3 в.3 c.61-68
26
Наукова стаття
Досвід міждисциплінарного дослідження розвитку цілісної особистості в контексті соціальних змін
Ващенко Ірина Володимирівна
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
2016
Психологія і особистість
в.2, ч.1 c.116-128
27
Наукова стаття
Особистісні особливості, що визначають схильність до переживання почуття провини
Ананова Іванна Валентинівна
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.34 c.31-45
28
Розділ монографії
Психологічні технології конструктивного самозбереження особистості в епоху суспільних трансформацій
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Розвиток особистості у різних умовах соціалізації
c.405-421
29
Тези
Психологічні ідеї в творчій спадщині В.А.Роменця
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Вчинкова психологія: історія і сучасність: Міждисциплінарний круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А.Роменця
c.6-7
30
Тези
Роль психологічного супроводу підлітків у процесі формування суспільства сталого розвитку
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Діалог культур – основа формування культури суспільства сталого розвитку: Науково-практична конференція з мыжнародною участю
c.1-2
31
Тези
Дискурсивні особливості мрій студентів з порушеннями слуху
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Психолінгвістика в сучасному світі: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.24-27
32
Тези
Самозбереження як складова психічного здоров’я особистості
Ващенко Ірина Володимирівна
2016
Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.52-55
33
Наукова стаття
Концепт "моральна свідомість" в різних етносах: психологічний аспект
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.1 c.65-75
34
Наукова стаття
Ціннісно-рольова феноменологія віртуального тролінгу: аналіз окремого випадку
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.27-34
35
Наукова стаття
Особливості ціннісної свідомості читаючих та нечитаючих студентів
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.34-40
36
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.3 c.97-104
37
Наукова стаття
Гендерні особливості мотивації студентів в контексті переживання фрустраційних ситуацій
Ващенко Ірина Володимирівна
Вовк Марія Валеріївна
2015
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет"
т.1 c.35-41
38
Наукова стаття
Peculiarities of the perception of classical and modern literary texts
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Актуальні проблеми психології. Психологія розвитку дошкільника
т.11 c.33-45
39
Тези
Проблема особистісного потенціалу у поглядах Г.І.Челпанова
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.17 c.10-12
40
Тези
Конфліктологічна компетентність керівника як умова успішної діяльності організації
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.40-43
41
Тези
Професійна безпека особистості в умовах глобалізації: стан і проблеми
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Психологія професійної безпеки особистості: міжнародна науково-практична конференція
c.138-142
42
Тези
Вплив психологічних особливостей особистості на професійне самовизначення
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.15-19
43
Тези
Історико-психологічний аналіз дослідження особистiсної вiктимностi
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.12 c.18-20
44
Тези
Вплив авторської орієнтації на особливості сприймання тексту читачем
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Психолінгвістика в сучасному світі: Міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.18-19
45
Тези
Особливості правосвідомості у працівників з різним стажем занурення в професійне середовище
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи: Круглий стіл з міжнародною участю
c.23-25
46
Тези
Проблеми та перспективи дослідження особистостей із різною соціальною спрямованістю
Ващенко Ірина Володимирівна
2015
Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.15-17
47
Наукова стаття
Індивідуальні ресурси особистості
Ващенко Ірина Володимирівна
2014
Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р, Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко
c.31- 36
48
Наукова стаття
Особливості ставлення до професії правоохоронців
Ващенко Ірина Володимирівна
2014
Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць
т.3 c.19-37
49
Наукова стаття
Соціально-педагогічна діяльність з молоддю "групи ризику"
Ващенко Ірина Володимирівна
2014
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.2 c.65-68
50
Наукова стаття
Factors Affecting the Effectiveness of Literary Text Perception
Ващенко Ірина Володимирівна
2014
East European Journal of Psycholinguistics
т.1 c.209-215
51
Тези
Гендерні стереотипи українського суспільства: зауваги до концептуалізації проблеми
Ващенко Ірина Володимирівна
2014
Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.11 c.5-10
52
Тези
Мотиваційна складова підприємницької діяльності
Ващенко Ірина Володимирівна
2014
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.251-253
53
Монографія
Психологія професійного зростання жінок-керівників у правоохоронних органах України
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
Видавництво Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (монографія)
c.1-228
54
Монографія
Сучасні напрями психологізації професійної підготовки фахівців
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
Видання КПУ (монографія)
т.3 c.1-287
55
Наукова стаття
Феномен національної безпеки у сучасному розумінні
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна
т.2 c.30-37
56
Наукова стаття
Чинники, що сприяють появі обману у дітей дошкільного віку
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
c.155-162
57
Наукова стаття
Критерії діагностики рівня професійної мобільності у викладачів вищої школи (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
c.97.0000
58
Тези
Сучасні підходи до дослідження проблеми оптимізму
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
Матеріали науково-практичної конференції «Бочаровські читання», 29 березня 2013 р., м. Харків
c.74-76
59
Тези
Корпоративний клімат як важлива складова корпоративної культури
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.187-189
60
Тези
Неперервна професійна освіта як чинник соціалізації дорослих
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: Міжнародна науково-практична конференція
c.87-91
61
Навчальний посібник
Конфліктологія та теорія конфліктів: навч. посіб. (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2013
62
Наукова стаття
Соціалізація молодших підлітків-вихованців інтернатних закладів засобами профорієнтаційної діяльності (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Гуманітарний вісник ДПУ ім. Григорія Сковороди. Переяслав-Хмельницький
т.25 c.247.0000
63
Наукова стаття
Причини та ознаки прояву професійної деформації працівників органів внутрішніх справ (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Вісник Національного університету оборони України
т.2 c.134.0000
64
Наукова стаття
Гендерні особливості задоволеності сімейним життям // Актуальні проблеми практичної психології: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
65
Наукова стаття
Емпіричне дослідження комунікативної толерантності соціальних працівників // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2012 (в співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
66
Наукова стаття
Конфліктна ситуація як концепт конфліктології // Педагогічні інновації у фаховій освіті: Зб-к наук. пр. (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
67
Наукова стаття
The concept and role conflict competence // Харьковская школа психологии: наследие и современная наука : сб-к науч. трудов.
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
68
Наукова стаття
Аналіз психологічної симптоматики емоційного вигорання у слідчих СБУ (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Вісник Національного університету оборони України
т.5 c.194.0000
69
Наукова стаття
Актуальні проблеми віктимологічних досліджень // Особистість у просторі культури: Матеріали IV Севастопольського міжнарод. наук.-практ. симпозіуму
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
70
Наукова стаття
Формування соціальної компетентності у молодших школярів в умовах ЗОШ (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.28.0000
71
Наукова стаття
Роль комунікативної толерантності в професійній діяльності соціальних працівниках (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.164.0000
72
Наукова стаття
Проблема діагностичного виміру суб"єктивного відчуття самотності (у співавт.)
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.16 c.110.0000
73
Наукова стаття
Лжесвідоцтво як психологічний феномен
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Вісник Національного університету оборони України
т.6 c.202.0000
74
Наукова стаття
Поняття і роль конфліктологічної компетентності // Харьковская школа психологии: наследие и современная наука: Сб-к науч. тр.
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
75
Наукова стаття
Роль конфліктології у забезпеченні співпраці держави, бізнесу і громадянського суспільства
Ващенко Ірина Володимирівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.15-27
76
Наукова стаття
Проблеми професійної самореалізації працівників органів внутрішніх справ України
Ващенко Ірина Володимирівна
2010
Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях: Міждрегіональний науковий семінар
c.60-63
77
Наукова стаття
Компетентність сучасного педагога в понятійно-категоріальному дискурсі
Ващенко Ірина Володимирівна
2010
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.11 c.227-236
78
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості статево-рольової ідентифікації підлітків
Буркало Наталія Іванівна
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.11 c.55-65
79
Наукова стаття
Професійна успішність працівників правоохоронної сфери: онтологія проблематики
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.12 c.159-168
80
Наукова стаття
Конфліктологічна компетентність в понятійно-категоріальному дискурсі
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.3 c.34-45
81
Наукова стаття
Дошкільна освіта: сучасний стан, перспективи розвитку та якість в управлінні
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
в.26 c.21-25
82
Наукова стаття
Фактори, що сприяють виникненню сімейних конфліктів
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.12 c.142-159
83
Наукова стаття
Зарубіжний досвід становлення та розвитку вищої освіти
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Вища освіта України
т.2 в.3 c.347-361
84
Наукова стаття
Вплив сімейних конфліктів на формування феномену "емоційне вигорання" у підлітків
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
в.14 c.61-73
85
Наукова стаття
Волонтерство як соціально-психологічна умова реалізації проектів розвитку локальної спільноти
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Вісник Національного університету оборони України
в.5 c.99-106
86
Тези
Особливості мотиваційної структури особистості жінки керівника у правоохоронних органах в контексті професійної успішності
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Соціально-психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти: Науково-практична конференція
c.98-101
87
Тези
Вплив емоційного вигорання на становлення особистості професіонала в системі ОВС
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.4 c.100-101
88
Тези
Здатність до ризику як особистісна передумова успішної діяльності жінки-керівника в правоохоронних органах
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Взаємодія ОВС з іншими правоохоронними органами України та громадськістю: Науково-практична конференція
c.31-33
89
Тези
Психологічні аспекти віктимологічної профілактики
Ващенко Ірина Володимирівна
2011
Особистість у просторі культури: Міжнародний Севастопольський науково-практичний симпозіум
т.3 c.36-39
90
Тези
Дослідження причин аморальної віктимної поведінки підлітків
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Особистість у просторі культури: Міжнародний Севастопольський науково-практичний симпозіум
c.29-31
91
Тези
До проблеми управління персоналом у третьому тисячолітті
Ващенко Ірина Володимирівна
2010
Формування світогляду особистості. Генеза існування особистості: Міжрегіональна науково-практична конференція
c.22-24
92
Матеріали конференції
Напрямки віктимологічної профілактики серед студентів
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Актуальные проблемы современного образования в свете требований Болонского процесса: Міжнародна наукова конференція
c.42-44
93
Наукова стаття
Система рефлексивних уявлень соціального працівника щодо професійної ситуації соціального втручання
Байдарова Ольга Олегівна
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
в.447-448 c.79-82
94
Наукова стаття
Стадії соціалізації в процесі становлення особистості
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.447 c.82-84
95
Наукова стаття
Перинатальна психологія: деякі теоретичні аспекти
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Вісник Київського міжнародного університету
т.13 c.45-57
96
Наукова стаття
Професійна мотивація як складова становлення фахівця-правоохоронця
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.2 c.62-68
97
Наукова стаття
Ускладнення вагітності з точки зору психосоматичного підходу
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені С.Г.Сковороди. Психологія
в.32 c.24-33
98
Тези
Шляхи формування конфліктної компетентності у працівників ОВС
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Університет як центр організації освітньо-виховного середовища у регіоні: Науково-практична конференція
c.57-59
99
Тези
Роль емоційної спрямованості у процесі соціально-психологічної адаптації у молодих фахівців до умов служби в ОВС
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Університет як центр організації освітньо-виховного середовища у регіоні: Науково-практична конференція
c.60-62
100
Тези
Вивчення психологічних детермінант віктимної поведінки студентів
Ващенко Ірина Володимирівна
2009
Особистість у просторі культури: Міжнародний Севастопольський науково-практичний симпозіум
т.2 c.24-25

Повернення до списку

Вгору