Автори, співробітники Університету

Вергунова Ірина Миколаївна
Vergunova I.

Ідентифікатор автора: 29998
Кількість пошукових запитів автора: 730
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Математичної інформатики
Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 53, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 35, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Розділ монографії
The introduction of statistical research by provincial and district zemstvos for agrarian branches. In Relevant research of historical sciences: collective monograph
Вергунова Ірина Миколаївна
2019
Ліга-прес
c.240-259
2
Тези
Finite Element Method with second order quadratic elements for analysis of the pollution distribution in a hydrotechnical rampart-terrace
Вергунова Ірина Миколаївна
2019
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.33 c.89-92
3
Тези
Finite elements method with second order elements for two-dimensional dynamic analysis of the pollution distribution in a hydrotechnical rampart-terrace
Вергунова Ірина Миколаївна
2019
Dynamical System Modeling and Stability Investigation: International Conference
в.33 c.75-77
4
Тези
The spatially distributed numerical model of the pollution distribution in artificial agrolandscape
Вергунова Ірина Миколаївна
2019
Informatics and Computer Technics Problems: International Conference
в.33 c.77-78
5
Тези
Dynamic analysis of the pollution distribution in a hydrotechnical rampart-terrace by finite element method
Вергунова Ірина Миколаївна
2019
Dynamical System Modeling and Stability Investigation: International Conference
c.107-110
6
Тези
Main properties of operators in the problem of surface pollution distribution in agrolandshaft
Вергунова Ірина Миколаївна
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.32 c.122-124
7
Тези
Anthropoecological monitoring of humanlife activityaimed at achievement the highest levelof educational and creative activities
Вергунова Ірина Миколаївна
Вергунова Ірина Вікторівна
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.31 c.130
8
Тези
Finite element method for modeling the surface pollution distribution in the system of hydrotechnical rampart-terrace
Вергунова Ірина Миколаївна
2018
International Conference "Informatics and computer technics problems"
в.32 c.20-21
9
Навчальний посібник
Системне моделювання в економіці
Вергунова Ірина Миколаївна
2017
К.: Знання України
т.1 в.1 c.1-136
10
Наукова стаття
Задача масопереносу з частково невідомими граничними значеннями концентрації
Вергунова Ірина Миколаївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.2 c.32-35
11
Тези
The method of the dynamic adaptation of computation grids for the numerical solution of equation of mass transfer
Вергунова Ірина Миколаївна
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 в.1 c.117-118
12
Тези
The problem of mass transfer with partially unknown boundary conditions
Вергунова Ірина Миколаївна
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 в.1 c.126-127
13
Тези
The dynamic adaptation of difference grids for the numerical solution of the problem of mass transfer
Вергунова Ірина Миколаївна
2017
International Conference Dynamical system modeling and stability investigation “Modelling and stability
т.1 в.1 c.44
14
Праці конференції
Адаптовані різницеві сітки для апроксимації моделі масопереносу в системі гідротехнічних валів-терас
Вергунова Ірина Миколаївна
2016
Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука
т.1 в.1 c.58-61
15
Тези
Construction of adaptive growing crops agrotechnologies
Вергунова Ірина Миколаївна
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 в.1 c.167-168
16
Тези
Корегування агротехнологічних схем для оперативного рівню керування
Вергунова Ірина Миколаївна
2016
Proceedings of the Third international Conference on "Informatics and computer technics problems"
т.1 в.1 c.107-108
17
Тези
Multigrids method for numerical solution of equation of mass transfer in the system of hydrotechnical ramparts-terraces
Вергунова Ірина Миколаївна
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 в.1 c.121-122
18
Тези
Вкладені сітки для моделі масопереносу в області із складною поверхнею
Вергунова Ірина Миколаївна
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.60-61
19
Тези
The method of optimization of agrotechnological schemes for strategic control level
Вергунова Ірина Миколаївна
2015
Dynamical System Modeling and Stability Investigation: International Conference
т.1 c.181
20
Тези
Simulation of crop production and agritechnological processes
Вергунова Ірина Миколаївна
2015
Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука
т.1 c.38-41
21
Тези
Реабілітаційна критерій-орієнтована програма з підтримки та підвищення якості життя людини
Вергунова Ірина Миколаївна
Горбунов Олег Андрійович
Осадчий Євген Олександрович
2015
Int. Conf. "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU)", Chernivtsy. Ukraine
т.1 c.79-80
22
Навчальний посібник
Системне моделювання в економіці. Блок 2 (для студентів за напрямком підготовки 8.04030203 – соціальна інформатика)
Вергунова Ірина Миколаївна
2013
ФОП Корзун Д.Ю.
т.1 c.106
23
Праці конференції
Sustainable crop production models and simulation of agritechnological processes
Вергунова Ірина Миколаївна
2014
A fenntartható növényternesztés fejlesztési lehetőségei Prof. Dr. Sárvári Mihály 70 éves. – Debrecen, Hungary, 2014
т.1 c.79-84
24
Тези
Algebraic functional networks with fuzzy subsets for simulation of technological processes
Вергунова Ірина Миколаївна
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
т.1 c.119
25
Тези
Using of templates in algebraic functional networks for simulation of technological processes
Вергунова Ірина Миколаївна
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
т.1 c.104
26
Тези
The fuzzy description for logical functional units
Вергунова Ірина Миколаївна
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
т.1 c.64
27
Тези
Simulation of technological processes using the algebraic functional networks and fuzzy subsets
Вергунова Ірина Миколаївна
2014
13-th ESA Congress, August 25-29, 2014. – Debrecen, Hungary
т.1 c.87
28
Тези
Application of algebraic functional networks as the method of modeling of agritechnologies
Вергунова Ірина Миколаївна
2014
Матеріали XV Міжнародної наукової конференції імені акад. Михайла Кравчука (Київ, 15–17 травня 2014 р.). Т2. Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз.
т.1 c.31
29
Навчальний посібник
Системне моделювання в економіці. Блок 2 (для студентів за напрямком підготовки 8.04030203 – соціальна інформатика). К., 2013, ФОП Корзун Д.Ю
Вергунова Ірина Миколаївна
Завадський Ігор Олександрович
2013
30
Наукова стаття
H-functions for the analysis of models of agritechnologies.
Вергунова Ірина Миколаївна
2013
31
Тези
Застосування матема¬тичної статистики в агрономічній науці початку ХХ ст. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Математика в сучасному технічному університеті», 19-20 квітня, 2013. – К., 2013. – с. 353-354
Вергунова Ірина Миколаївна
2013
32
Тези
H-matrix method for models of technological processes considering index of the quality. Abstracts of ХХІ Int. Conf. “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2012), may13-17, 2013. – Skhidnytsia, Ukraine, 2013. – p. 66
Вергунова Ірина Миколаївна
2013
33
Тези
Проведення порівняння технологічних схем вирощування сільськогосподарської культури. Матеріали VI Міжнар. наук. конфер. «Обчислювальна та прикладна математика» імені акад. І.І. Ляшка), 5 – 6 вересня 2013 р. – К., 2013. – с. 89
Вергунова Ірина Миколаївна
2013
34
Монографія
Математичні методи для вирішення наукових завдань вітчизняної агрономії першої половини ХХ ст К., ФОП Корзун Д.Ю
Вергунова Ірина Миколаївна
2012
35
Наукова стаття
Особливості побудови інтегральних зображень для температури в кусково-однорідній півплощині
Вергунова Ірина Миколаївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.228.0000
36
Наукова стаття
Методи математичної статистики в агрономічній освіті україни початку ХХ ст. Історія науки і біографістика. – 2012. – Вип. 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/2012-2/12_vergunova.pdf . – Заголовок з екрану
Вергунова Ірина Миколаївна
2012
37
Тези
Задача вибору параметрів агротехнологій з довільними поверхнями ґрунтової системи. Матер. конф. «Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука», 19-21 квітня 2012 р.
Вергунова Ірина Миколаївна
2012
38
Тези
Оптимізація агротехнологій за їх структурними функціями. Тези ХІХ Міжнар. конфер. “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2012)
Вергунова Ірина Миколаївна
2012
39
Тези
Функціональні структури для опису технологічної схеми вирощування сільськогосподарських культур. Матеріали Міжнар. наук. конфер. «Обчислювальна та прикладна математика» (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), 10 – 11 вересня 2012 р.
Вергунова Ірина Миколаївна
2012
40
Тези
The algebraic functional structures for analyze of the agrotechnologies. Abstracts of ХХ Int. conf. “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2012), september17-21, 2012. – Вrno, Czech Republic
Вергунова Ірина Миколаївна
2012
41
Монографія
Історія процесу інфор¬матизації в агрономії України (60-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)
Вергунова Ірина Миколаївна
2011
42
Тези
Оптимізація параметрів агротехнології вирощу¬вання зернових Abstracts. ХVІІ International Conference “Problems of de¬cision making under uncerta¬inties (PDMU – 2011)”, May 23-27, 2011. – К.: «Освіта України»
Вергунова Ірина Миколаївна
2011
43
Наукова стаття
Формалізація технологічних процесів у моделях вирощування сільськогосподарських культур та відповідні задачі керування
Вергунова Ірина Миколаївна
2009
Агроекологічний журнал
c.73.0000
44
Тези
Визначення кількості симбіотично фіксованого азоту бобовими рослинами ІІІ Міжнародна конференція «Обчислювальна та прикладна математика», Присвячена пам’яті академіка НАНУ І.І. Ляшка
Вергунова Ірина Миколаївна
2009
45
Наукова стаття
Двоциклічний метод покомпонентного розщеплення для різницевої апроксимації рівняння масопереносу.
Вергунова Ірина Миколаївна
2008
Вісник НУВГП
c.102.0000
46
Тези
Застосування методу покомпонентного розщеплення для чисельного дослідження розповсюдження забруднення в системі гідротехнічних валів - тераС//ХІІ міжнародна наукова конференція імені акад. М. Кравчука, Київ, КПІ
Вергунова Ірина Миколаївна
2008
47
Наукова стаття
Метод розщеплення для неявних різницевих апроксимацій рівняння масопереносу
Вергунова Ірина Миколаївна
2006
Вісник НУВГП
c.44.0000
48
Праці конференції
Дослідження процесів масопереносу в областях із складними поверхнями. “Современные проблемы и пути их решения в науке, траспорте, производстве и образовании – 2006”
Вергунова Ірина Миколаївна
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
c.85.0000
49
Праці конференції
Modelling of masstransfer processes of polluted substance in the complex area with the systems of hydro-technical ramparts
Вергунова Ірина Миколаївна
2007
1 st INTERNETIONAL CONFERENCE OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND WATER MANAGEMENT, Szarvas, Hungary
c.747.0000
50
Тези
Математична біологія у творчій спадщині професора О.О. Любищева (1890-1972)
Вергунова Ірина Миколаївна
2007
Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства. Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, Харків
c.25.0000
51
Праці конференції
Дослідження процесів масопереносу в областях із складними поверхнями
Вергунова Ірина Миколаївна
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
52
Тези
Г.Ф. Вороний – один із фундаторів вітчизняного математичного моделювання у природознавстві. “Історія освіти, науки і техніки в Україні”: матер. ІІІ конф. молодих учених та спеціалістів.– К.; Переяслав-Хмельницький, 2006
Вергунова Ірина Миколаївна
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
53
Тези
Чисельне моделювання процесів масопереносу у складних агроекосистемах. Матер. ХІ міжнар. наук. конфер. ім. акад. М. Кравчука – Київ, 2006
Вергунова Ірина Миколаївна
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"

Повернення до списку

Вгору