Автори, співробітники Університету

Версаль Наталія Іванівна
Versal Nataliia

Ідентифікатор автора: 30023
Author Identifier Number Scopus: 57202733275 →
ResearcherID, Web of Science: V-3456-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 1746
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Фінансові посередники в забезпеченні макроекономічної стабільності / закономірності розвитку банків та їх роль у фінансовому посередництві в умовах посилення конкуренції / реструктуризація банківської системи / фінансові шоки та банківська система /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 98, з них наукових статей (наукові публікації) - 51, монографій - 3, підручників - 6, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 18

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - --

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє
Базилевич Віктор Дмитрович
Березіна Світлана Борисівна
Васильченко Зоя Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Волохова Людмила Федорівна
Гражевська Надія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
Гудзь Генріх Олександрович
Ерастов Василь Ігорович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
Тлуста Ганна Юріївна
Третяк Діана Дмитрівна
Шемахіна Ірина Вадимівна
Шолойко Антоніна Сергіївна
Кудрявська Наталія Володимирівна
Ткаченко Антон Сергійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
2
Наукова стаття
Переваги та недоліки зовнішніх джерел фінансування малих і середніх підприємств в Україні
Версаль Наталія Іванівна
Шолохова Ганна
2020
Економічний часопис
c.1-13
3
Матеріали конференції
Чи завжди система гарантування вкладів є запобіжником розгортання банківської кризи?
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
2019
Економіка.Фінанси Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Міжнародний форум EFBM 2019
т.1 в.1 c.78-79
4
Монографія
Фінансові шоки в банківській системі України: теорія, практика та шляхи адаптації
Версаль Наталія Іванівна
2019
ФОП Ямчинський О.В.
5
Наукова стаття
Банківське кредитування в країнах Східного партнерства: виклики та тенденції розвитку
Версаль Наталія Іванівна
2019
Банківська справа
в.1 c.103 – 117
6
Підручник
Ринок фінансових послуг
Васильченко Зоя Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
Лобова Оксана Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Моташко Тетяна Петрівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
2019
ФОП Ямчинський О.В.
c.338-385
7
Практикум
Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?
Версаль Наталія Іванівна
2019
К.: Університет банківської справи
8
Матеріали конференції
Фінансова глибина в країнах Східного партнерства: підходи до оцінювання та перспективи зростання
Версаль Наталія Іванівна
2017
Сучасні можливості забезпечення соціально-економічного розвитку країн: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16 вересня 2017 р.)
c.144-147
9
Матеріали конференції
Роль банків у трансмісії шоків монетарної політики
Версаль Наталія Іванівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.228-232
10
Матеріали конференції
Адаптація банків до шоків девальвації за високого рівня фінансової доларизації
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
2018
Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: матеріали X Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Харків, 5-6 квітня 2018 р.)
c.177-180
11
Матеріали конференції
Impact Factors Modeling of Households Deposit Dollarization in Ukraine
Версаль Наталія Іванівна
Розора Ірина Василівна
2018
Workshop of the Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics: lecture materials and contributed papers (Jelgava, August 21–24, 2018)
c.74 - 78
12
Монографія
Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Чорноус Галина Олександрівна
Ярмоленко Юлія Артурівна
2018
Х.: ХНЕУ ім. С.Кузнеця
13
Наукова стаття
Компаративний аналіз кредитної діяльності банків з вітчизняним та іноземним капіталом
Версаль Наталія Іванівна
Глущенко Галина Володимирівна
2017
Банківська справа
в.4 c.101-111
14
Наукова стаття
Risk Management of Dollarization in Banking: Case of Post-Soviet Countries
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
2018
Montenegrin Journal of Economics
т.14 в.2 c.21-40
15
Наукова стаття
Паніка вкладників: компаративний аналіз країн ЄС та України
Версаль Наталія Іванівна
Овсянникова Яна Олександрівна
2018
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
в.3 c.14 - 26
16
Матеріали конференції
Risk Management of Dollarization in the Banking Industry: Application of Value-at-Risk Methodology
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
2016
3rd International FinanDebt Conference 2016 on Debt Crises and Financial Stability Proceedings Book
c.91-115
17
Матеріали конференції
Концепція скорингу у вимірюванні інтенсивності фінансових шоків
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: міжнародна науково-практична конференція
c.84 - 89
18
Навчальний посібник
Фондовий ринок: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2017
К.: Знання України
c.346-354, 522-532, 557-566, 630-653
19
Наукова стаття
Тенденції доларизації банківського сектора України
Версаль Наталія Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
2016
Економіка і прогнозування
в.4 c.106-117
20
Наукова стаття
Фінансова система як продуцент фінансових шоків
Версаль Наталія Іванівна
2017
Бізнес Інформ
в.1 c.218-223
21
Наукова стаття
Фінансові шоки в контексті рівня розвитку фінансового сектора країн Східного партнерства
Версаль Наталія Іванівна
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.22 в.2 (55) c.147 - 151
22
Наукова стаття
Підходи до визначення фінансових шоків
Версаль Наталія Іванівна
2017
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.1 c.15 - 20
23
Наукова стаття
Трансмісійні канали шоків монетарної політики
Версаль Наталія Іванівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
в.25, 2 c.83 - 87
24
Матеріали конференції
Вплив фінансової доларизації на банківський сектор України
Версаль Наталія Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
2016
Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки: матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 5 – 6 листопада 2015 року
c.199-204
25
Матеріали конференції
Реструктуризація банківського сектора: наслідки кризи 2008 – 2009 рр.
Версаль Наталія Іванівна
2015
Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України"
c.102-104
26
Навчальний посібник
Фінансовий менеджмент у банку: практикум
Версаль Наталія Іванівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
27
Наукова стаття
Банківське кредитування корпоративних клієнтів: адекватність відповіді на виклики
Версаль Наталія Іванівна
2015
Наукові праці НДФІ
в.3 c.68-80
28
Наукова стаття
Вплив фінансової кризи 2008 – 2009 рр. на структуру банківського сектора України
Версаль Наталія Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.12 c.6-11
29
Наукова стаття
Девальвація національної валюти як фінансовий шок для банків в Україні
Версаль Наталія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
2016
Глобалізаційні виклики розвитку національних економік: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовт. 2016 р.)
т.2 c.113 - 129
30
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2016
Знання
т.2 c.1-686
31
Тези
ДОЛАРИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ЧИ МОЖНА РОЗВ’ЯЗАТИ ДИЛЕМУ «ПОЗБУТИСЯ НЕ МОЖНА ЗАЛИШИТИ»?
Версаль Наталія Іванівна
2016
ХI Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»:
т.1 c.20-21
32
Матеріали конференції
The impact of household deposit dollarization on banking system in Ukraine
Версаль Наталія Іванівна
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.73-74
33
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»
Версаль Наталія Іванівна
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1- 26
34
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Версаль Наталія Іванівна
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2014
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-17
35
Наукова стаття
Проблемні банки в Україні: причини появи та особливості функціонування в 2008 – 2014 рр.
Версаль Наталія Іванівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.10 (163) c.10-17
36
Наукова стаття
Public Banks in Ukraine: Supports & Challenges
Версаль Наталія Іванівна
2015
Financial Studies
c.180 - 193
37
Наукова стаття
Financial Dollarization: Trojan Horse for Ukraine?
Версаль Наталія Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
2015
Ekonomika
т.94 c.21-45
38
Наукова стаття
Ефективність діяльності державних банків в Україні
Версаль Наталія Іванівна
2015
Банківська справа
т.4 c.47 - 55
39
Наукова стаття
Достатність фондування банківських кредитів
Версаль Наталія Іванівна
2015
Наукові праці НДФІ
в.1 c.118 - 127
40
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Знання
т.1 c.1-621
41
Тези
Ризики банківського сектору України: чи сягнули піку в 2014 р.?
Версаль Наталія Іванівна
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.116-119
42
Тези
Реструктуризація банківської системи України: плацдарм для зростання
Версаль Наталія Іванівна
2015
Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.150-152
43
Навчальний посібник
Цінні папери: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
К.: Знання України
т.1 c.1-791
44
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання та захисту випускних робіт за ОКР «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»
Версаль Наталія Іванівна
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-53
45
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (кластер «Банківська справа»)
Версаль Наталія Іванівна
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-54
46
Наукова стаття
Міжнародний ринок державних цінних паперів: специфіка функціонування
Версаль Наталія Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.12 (153) c.10 - 13
47
Наукова стаття
Боргові цінні папери у фондуванні супранаціональних інститутів
Версаль Наталія Іванівна
2014
Банківська справа
в.1-2 c.26 - 40
48
Наукова стаття
Прибутковість капіталу та активів банків в Україні: 2006 – 2013 рр.
Версаль Наталія Іванівна
2014
Формування ринкових відносин в Україні
в.7-8 (158-159) c.83-90
49
Матеріали конференції
Влияние глобального финансового кризиса на прибыльность банков в Украине, России и Казахстане
Версаль Наталія Іванівна
2013
Аналитический центр «Экономика и финансы»
т.1 c.9-12
50
Матеріали конференції
Проблемні банки в Україні: причини виникнення та їх специфіка в умовах банківської кризи 2008 – 2009 рр.
Версаль Наталія Іванівна
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.144-149
51
Навчальний посібник
Основи банківського менеджменту
Версаль Наталія Іванівна
2013
Фітосоціоцентр, Київ
52
Наукова стаття
The Global Financial Crisis and Profitability of Banks: Evidence from Russia, Ukraine and Kazakhstan
Версаль Наталія Іванівна
2013
Экономика и предпринимательство
т.7 в.5 c.287-291
53
Наукова стаття
Діяльність банків на ринку цінних паперів в кризовий та посткризовий періоди
Версаль Наталія Іванівна
Данилов Родіон Ігорович
2013
Економічний форум
в.2 c.201-212
54
Наукова стаття
Вплив змін валютного курсу на залучення та розміщення банками коштів в іноземних валютах
Версаль Наталія Іванівна
2013
Науковий вісник: Фінанси. Банки. Інвестиції.
в.3 (22) c.83-90
55
Наукова стаття
Проблемні банки в Україні: наслідки банківської кризи 2008-2009 рр. та ефективність відновлення їх функціонування
Версаль Наталія Іванівна
Бондар Антон Григорович
2013
Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка
в.1
56
Практикум
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
Знання
c.1-791
57
Матеріали конференції
Is Today the Post-Crisis Time for the Banking System of Ukraine?
Версаль Наталія Іванівна
2012
The Annual Conference on Finance and Accounting
т.13 c.181-187
58
Наукова стаття
Особливості функціонування міжнародного ринку боргових цінних паперів
Версаль Наталія Іванівна
2012
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту
в.19 c.317-325
59
Наукова стаття
Глобальный финансовый кризис: влияние на банковский сектор Украины и Казахстана
Версаль Наталія Іванівна
2012
Актуальные проблемы современности. - Международный научный журнал. Серия «Экономика»
в.7 (87) c.23-31
60
Практикум
Банківські операції
Версаль Наталія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
2012
Київ: Аграр Медіа Груп
61
Тези
Факторы возобновления роста банковского сектора Украины
Версаль Наталія Іванівна
2012
Методы и модели финансового обеспечения устойчивого экономического развития: Всеукраинская научно-практическая конференция
c.159-161
62
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт бакалавра студентам напрямку підготовки "Фінанси і кредит" (усіх форм навчання)
Версаль Наталія Іванівна
Любкіна Олена Вікторівна
Наконечна Юлія Леонідівна
Науменкова Світлана Валентинівна
Пікус Руслана Володимирівна
Тлуста Ганна Юріївна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-40
63
Навчально-методичний комплекс
Банківські операції
Версаль Наталія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
2011
ЦП "КОМПРИНТ"
64
Наукова стаття
Визначення придатності фінансових активів українських банків для проведення сек'юритизації
Версаль Наталія Іванівна
2011
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
в.1 (10) c.46 - 52
65
Підручник
Гроші та кредит
Версаль Наталія Іванівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Рожко Олександр Дмитрович
2010
ВПЦ "Київський університет"
c.1-559
66
Підручник
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
Знання
c.1-1090
67
Матеріали конференції
Валютный риск и риск ассиметрии информации в системе рисков структурированных ценных бумаг
Версаль Наталія Іванівна
2010
Дні фінансової науки: міжнародна науково-практична конференція, м. Сімферополь
c.138 - 141
68
Наукова стаття
Особливості формування депозитних ресурсів банками України
Версаль Наталія Іванівна
2009
Фінанси України
в.12 c.89 - 95
69
Наукова стаття
Сек’юритизація та її роль у відновленні фінансової стабільності
Версаль Наталія Іванівна
2010
Вісник Національного банку України
в.4 c.28 - 35
70
Матеріали конференції
Особливості банківських криз в умовах глобалізації
Версаль Наталія Іванівна
2009
Трансформации мировой экономики в условиях кризисного развития: научно-практическая конференция, 24 - 25 сентября 2009 г., г. Алушта - г. Симферополь
c.10-11
71
Матеріали конференції
Ризики діяльності вітчизняних банків у контексті глобальної фінансової кризи
Версаль Наталія Іванівна
2009
Банківська система України в мовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 жовтня 2009 р. – Черкаси: ЧІПС УБС НБУ
c.138-141
72
Наукова стаття
Особливості формування банками ресурсів із використанням боргових цінних паперів в умовах фінансової кризи
Версаль Наталія Іванівна
2009
Фінанси України
в.10 c.71 - 85
73
Підручник
Банківська справа
Версаль Наталія Іванівна
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
2009
ВПЦ "Київський університет"
74
Наукова стаття
Філософсько-економічні аспекти регулювання життя суспільства
Версаль Наталія Іванівна
2008
Формування ринкових відносин в Україні
в.3 (82) c.174 - 178
75
Наукова стаття
Європейський ринок іпотечних цінних паперів: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах глобалізації
Версаль Наталія Іванівна
2008
Фінанси України
в.9 c.70 - 80
76
Навчальний посібник
Теорія кредиту
Версаль Наталія Іванівна
2007
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»
c.483
77
Наукова стаття
Роль асоціацій в регулюванні діяльності фінансових посередників
Версаль Наталія Іванівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2007
Формування ринкових відносин в Україні
в.1 (68) c.34-39
78
Наукова стаття
Форми кредиту: сучасні тенденції
Версаль Наталія Іванівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.92 c.8 - 11
79
Наукова стаття
Розвиток систем комерційних банків в Україні та Росії в 2000 – 2006 роках: порівняльна характеристика
Версаль Наталія Іванівна
2007
Фінанси України
в.2 c.97 - 104
80
Наукова стаття
Сутність бюджетної системи України та міжбюджетних відносин в умовах державного унітаризму
Версаль Наталія Іванівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.6 c.124-130
81
Наукова стаття
Принципи функціонування, сучасний стан та перспективи розвитку платіжної системи Європейського Союзу – TARGET
Версаль Наталія Іванівна
2007
Наукові праці НДФІ
в.2 c.164 - 170
82
Наукова стаття
Система страхування депозитів комерційних банків: теорія та практика функціонування в Україні
Версаль Наталія Іванівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.95 c.73 - 76
83
Наукова стаття
Недержавні пенсійні фонди: становлення та перспективи розвитку в Україні
Версаль Наталія Іванівна
Мороз Ю.М.
2006
Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”
в.9 c.132 - 139
84
Наукова стаття
Корпоративні облігації у формуванні ресурсної бази комерційних банків України
Версаль Наталія Іванівна
Нестеренко В.П.
2006
Фінанси України
в.10 c.96 - 104
85
Наукова стаття
Корпоративні облігаційні кредити: сутність та особливості використання у вітчизняній практиці
Версаль Наталія Іванівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.92 c.8 - 11
86
Тези
Процентные риски коммерческих банков Украины
Версаль Наталія Іванівна
2006
Тезисы докладов Междунар. конф. молодых ученых по фундаментальным наукам "Ломоносов-2006". Москва
c.315-317
87
Матеріали конференції
Сучасні теорії державного регулювання економіки
Версаль Наталія Іванівна
2005
Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: міжнародна науково-практична конференція
c.71-72
88
Навчально-методичний комплекс
Банківський нагляд
Версаль Наталія Іванівна
Лютий Ігор Олексійович
2005
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
89
Наукова стаття
Фінансове посередництво в Україні: теоретичні та практичні аспекти
Версаль Наталія Іванівна
2005
Фінанси України
в.9 c.99 - 108
90
Наукова стаття
Структура ринку позичкових капіталів: теоретичний аспект
Версаль Наталія Іванівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.79 c.44 - 45
91
Наукова стаття
Проблеми відкриття філій іноземних банків
Версаль Наталія Іванівна
2004
Фінанси України
в.5 c.131 - 137
92
Наукова стаття
Роль іноземного капіталу у формуванні національної банківської системи: досвід Чехії
Версаль Наталія Іванівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.69 c.9 - 11
93
Матеріали конференції
Проблеми універсалізації та спеціалізації у вітчизняному банківському бізнесі
Версаль Наталія Іванівна
2003
Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 - 31 травня 2003 р., м. Луцьк
c.195 - 197
94
Наукова стаття
Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності: сутність та методи управління
Версаль Наталія Іванівна
2002
Фінанси України
в.8 c.86 - 95
95
Наукова стаття
Інституційна структура кредитної системи
Версаль Наталія Іванівна
2002
Фінанси України
в.11 c.95 - 99
96
Наукова стаття
Фінансові інструменти в системі регулювання діяльності комерційних банків України
Версаль Наталія Іванівна
2002
Наукові праці НДФІ
в.4 (19) c.99 - 111
97
Наукова стаття
Прибутковість комерційних банків
Версаль Наталія Іванівна
2000
Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України
в.2, 4 c.31 - 35
98
Наукова стаття
Банківська діяльність як об'єкт регулювання
Версаль Наталія Іванівна
2000
Наукові праці НДФІ
в.12 c.65 - 73

Повернення до списку

Вгору