Автори, співробітники Університету

Відякіна Марія Миколаївна
Vidyakina Maria M

Ідентифікатор автора: 30125
Кількість пошукових запитів автора: 1478
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Міграційна політика країн Західної Європи, міжнародна трудова міграція, трансформація міграційної політики країн світу в умовах сучасних викликів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 136, з них наукових статей (наукові публікації) - 68, монографій - 10, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 28

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Інтеррегіоналізм в системі сучасних міжнародних економічних відносин
Відякіна Марія Миколаївна
2017
Особливості інтеграції країн в світовий економічний та політико-правовий простір: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 08 грудня 2017 р.
c.15-16
2
Наукова стаття
CATALEXIT як зовнішній чинник явищ економічної дезінтеграції в ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
2017
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.11
3
Підручник
Людські ресурси світової економіки
Відякіна Марія Миколаївна
Стаканов Роман Дмитрович
2018
Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. - 616 с.
c.133-147
4
Підручник
Економіка країн Близького Сходу і Північної Африки
Відякіна Марія Миколаївна
2018
Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. - 616 с.
c.513-524
5
Матеріали конференції
Політика санкцій та її вплив на торговельні потоки ЄС-РФ
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Матеріали наукових заходів ІІІ науково-практичного круглого столу «Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті» (13 жовтня 2016 року, м. Київ)
c.9-11
6
Матеріали конференції
Політика санкцій та її вплив на торговельні потоки ЄС-РФ
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Підвищення стійкості економіки в умовах геоекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри: Міжнародна науково-практична конференція
c.9-11
7
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Луцишин Зоряна Орестівна
Мазуренко Валерій Іванович
Нанавов Антон Семенович
Поліщук Ліна Сергіївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-414
8
Монографія
Інтеррегіоналізм в умовах глобальної економічної інтеграції
Відякіна Марія Миколаївна
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
c.68-77
9
Монографія
Перспективи становлення банківського союзу ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
c.161-177
10
Монографія
Роль ЄС у реалізації інтеграційних ініціатив Близького Сходу та Північної Африки
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
c.273-287
11
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Копистира Арсеній Миколайович
Луцишин Зоряна Орестівна
Мазуренко Валентина Петрівна
Нанавов Антон Семенович
Резнікова Наталія Володимирівна
Русак Денис Миколайович
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
12
Наукова стаття
Проблемы становления банковского союза в условиях дивергентности экономического развития стран ЕС
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Банкаўскі веснік: Інфармацыйна-аналітычны і навукова-практычны часопіс Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
в.11/640 c.32-37
13
Наукова стаття
Концептуальні засади дослідження впливу транспортної інфраструктури на економічне зростання
Відякіна Марія Миколаївна
2016
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.9
14
Наукова стаття
Інституційні аспекти трансформації спільної транспортної політики ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
2017
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
в.44 (1) c.26-34
15
Тези
Чинники економічного зростання країн Близького Сходу і Північної Африки на сучасному етапі
Відякіна Марія Миколаївна
2017
Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри»
c.74-76
16
Тези
Тенденції функціонування глобального ринку робочої сили в умовах нової норми світової економіки
Відякіна Марія Миколаївна
2017
Матеріали III Науково-практичного круглого столу «Віртуалізація світової економіки: нові підходи до конкурентної боротьби» (16 березня 2017 р., м Київ)
c.24-25
17
Тези
Трансформація політики народонаселення в умовах демографічної глобалізації
Відякіна Марія Миколаївна
2017
Сімнадцяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.81-83
18
Матеріали конференції
Мегарегіональні інтеграційні процеси в АТР: проблеми формування Всеосяжного регіонального економічного партнерства
Відякіна Марія Миколаївна
2015
Матеріали наукових заходів. II Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин» (8 жовтня 2015 р., м. Київ), II науково-практичний круглий стіл «Глобальні соціально-економічні
c.16-18
19
Матеріали конференції
Лібералізація як детермінанта інтеграційних ініціатив ЄС та Середземномор’я
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Особливості інтеграції країн в світовий економічний та політико-правовий простір: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 04 грудня 2015 р
c.37-39
20
Матеріали конференції
Напрями максимізації соціально-економічних ефектів міжнародного туризму в країнах, що розвиваються
Відякіна Марія Миколаївна
2015
Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2015 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство»
c.33-35
21
Матеріали конференції
Міграційна політика ЄС: методичні аспекти викладання навчальної дисципліни
Відякіна Марія Миколаївна
2016
Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України» (22 квітня 2016 року, м. Київ)
c.72-74
22
Матеріали конференції
Детермінанти модифікації форм міжрегіональної взаємодії
Відякіна Марія Миколаївна
2016
Матеріали міжнародної конференції «Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України» (30 червня 2016 року, м. Київ)
c.181-183
23
Матеріали конференції
Шляхи подолання структурної залежності української економіки в контексті стимулювання економічного розвитку
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Матеріали наукової конференції «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» (20 жовтня 2016 року, м. Київ)
c.35-37
24
Монографія
Асоціація з ЄС заморських країн і територій
Відякіна Марія Миколаївна
2015
Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія
c.17-23
25
Монографія
Інтеррегіоналізм як форма глобальної економічної взаємодії
Відякіна Марія Миколаївна
2016
Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania
т.2 c.35-42
26
Монографія
Концептуальні засади дослідження імміграційної політики
Відякіна Марія Миколаївна
2016
Procesy migracyjne we współczesnym świecie: wyzwania dla społeczności międzyna-rodowej
c.99-109
27
Наукова стаття
Асиметрії міжрегіональних відносин ЄС і Середземномор’я: аспекти неозалежності
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.7
28
Наукова стаття
Developing countries as actors of neo-dependency: the role of foreign direct investment in the global dominance
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles
29
Наукова стаття
Роль міст в поглибленні асиметрій розвитку в умовах глобальної взаємодії
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.5
30
Матеріали конференції
Інституційні перетворення в галузі інтеграції мігрантів в країнах Європейського Союзу
Відякіна Марія Миколаївна
2015
31
Матеріали конференції
Підходи Китаю до інтеграції в межах БРІКС
Відякіна Марія Миколаївна
2015
Міжнародна економіка: стратегії глобальних акторів : Наукова конференція
c.5-6
32
Наукова стаття
Роль КНР в економічній інтеграції країн БРІКС
Відякіна Марія Миколаївна
2014
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
c.64-70
33
Наукова стаття
Ринково-кон’юнктурні чинники трансформації ролі держави в контексті реалізації національних економічних інтересів
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
c.114-127
34
Наукова стаття
Концептуальні засади дослідження впливу міжнародного туризму на економічне зростання
Відякіна Марія Миколаївна
2014
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
c.1-16
35
Наукова стаття
Міжнародний туризм як чинник економічного зростання країн, що розвиваються
Відякіна Марія Миколаївна
2015
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
c.46-54
36
Матеріали конференції
Реконфігурація функцій золота в багатополярному економічному середовищі
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
37
Матеріали конференції
Стратегії дедоларизації у вимірах валютних режимів
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Валютно-фінансові механізми сучасної світової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Севастополь, 7-8 травня 2013)
c.109-112
38
Матеріали конференції
Перспективи запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
2014
Україна-ЄС: новий етап економічної інтеграції: Наукова конференція
c.14-15
39
Монографія
Міграційна політика на регіональних ринках робочої сили
Відякіна Марія Миколаївна
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Видавництво Ю. Чабаненко
c.354
40
Наукова стаття
Міграційно-візова складова співробітництва України з ЄС в умовах економічної інтеграції
Відякіна Марія Миколаївна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.119 c.84-93
41
Наукова стаття
Дедоларизація в термінах монетарного суверенітету: макроекономічні виміри регулювання
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.11 c.77-84
42
Наукова стаття
Економічні бульбашки як сутнісна ознака нестабільності світового господарства
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.1 (40) c.43-47
43
Наукова стаття
Доларизація як фактор монетарної залежності
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Збірник наукових праць "Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності".
c.220-224
44
Наукова стаття
Теоретичне моделювання координації міжнародної економічної політики
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2014
Культура народов Причерноморья (Проблемы материальной культуры. Экономика. География)
c.46-52
45
Матеріали конференції
Концептуалізація моделі народної економіки України в працях А. Філіпенка
Відякіна Марія Миколаївна
2013
Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини": Науковий симпозіум
c.172-174
46
Матеріали конференції
Проблема досягнення макроекономічної стабільності в умовах банківських криз
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Теорія і практика сучасної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.33-35
47
Матеріали конференції
Реконфігурація функцій золота в багатополярному економічному середовищі Львів
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: Міжнародна науково-практична конференція
c.147-155
48
Навчально-методичний комплекс
Міграційна політика ЄС. Навчальна програма дисципліни
Відякіна Марія Миколаївна
2013
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-24
49
Навчально-методичний комплекс
Міграційна політика ЄС. Робоча програма навчальної дисципліни
Відякіна Марія Миколаївна
2013
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-37
50
Навчально-методичний комплекс
EU Migration Policy. Course Syllabus
Відякіна Марія Миколаївна
2013
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-24
51
Навчально-методичний комплекс
EU Migration Policy. Working Syllabus
Відякіна Марія Миколаївна
2013
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-37
52
Навчально-методичний комплекс
Історія міжнародних економічних відносин. Навчальна програма дисципліни
Відякіна Марія Миколаївна
2013
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-25
53
Навчально-методичний комплекс
Історія міжнародних економічних відносин. Робоча програма навчальної дисципліни
Відякіна Марія Миколаївна
2013
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-35
54
Наукова стаття
Технологічний капітал як результат коеволюції традиційних чинників виробництва
Відякіна Марія Миколаївна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.109 c.209-211
55
Наукова стаття
Банківські кризи в умовах глобальних потрясінь: проблема досягнення макроекономічної стабільності
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Університетські наукові записки
т.4 c.542.0000
56
Наукова стаття
Економічні дисбаланси у вимірах глобальної взаємозалежності: проблема ідентифікації джерел походження та корекції
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
т.32 c.78.0000
57
Наукова стаття
Потоки капіталу в умовах фінансової лібералізації: макроекономічні виміри регулювання
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
т.237 c.45.0000
58
Наукова стаття
Трансформація ролі долара в умовах послаблення глобального лідерства США
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
c.192-201
59
Наукова стаття
Дедоларизація в термінах монетарного суверенітету: макроекономічні виміри регулювання. Економіка ринкових відносин. Науковий журнал. Київ ВЦ КУРВ
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.11 c.77.0000
60
Наукова стаття
Детермінанти кризових потрясінь: макроекономічні виміри. Серія: Економічні науки.
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
т.33 c.96.0000
61
Наукова стаття
Роль долара в сценаріях кризового розвитку міжнародної валютної системи
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Стратегія розвитку України. Національний авіаційний університет МОН України
т.2 c.168.0000
62
Наукова стаття
Роль ЄС у поглибленні економічної співпраці країн Агадирської угоди та Магрибу в умовах посткризового відновлення
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
т.253 c.50.0000
63
Наукова стаття
Роль золота в подоланні фундаментальних дисбалансів сучасної фінансової архітектури
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму
т.1 c.283.0000
64
Наукова стаття
Роль каналів торгівлі та руху капіталів в кризовій трансмісії: регіональний та глобальний вектори
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Сб. науч. трудов "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект"
т.1 c.321.0000
65
Наукова стаття
Трансмісійний механізм регіональних валютних криз в умовах посилення фінансової глобалізації
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
т.246 c.76.0000
66
Наукова стаття
Досвід АСЕАН в умовах адаптації західної та ісламської моделей банківських систем.
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Культура народов Причерноморья
т.1 c.120.0000
67
Наукова стаття
Проблема економічних дисбалансів в умовах боротьби з рецесією в Європейському Союзі
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму
c.339-347
68
Наукова стаття
Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.38/39 c.74-77
69
Наукова стаття
Концептуальні засади дослідження природи валютних криз
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
c.116-124
70
Наукова стаття
Pоль БРІКС у формуванні фрагмегративного економічного простору
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Вісник Дніпропетровського університету. Економіка
c.274-282
71
Наукова стаття
Валютна компонента інтеграції БРІКС: перспективи інтернаціоналізації юаня
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ
т.2012 c.277-280.
72
Наукова стаття
Перспективи економічного зростання КНР в контексті реалізації національної моделі економічного розвитку
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Культура народов Причерноморья. Симферополь: Межвузовский центр “Крым”
т.231 c.81-85
73
Практикум
Міжнародні економічні відносини: практикум (Розділи 1.2, 2.8)
Відякіна Марія Миколаївна
2013
Видавництво Ю. Чабаненко
c.10-13, 66-71
74
Матеріали конференції
Міжнародна фінансова інтеграція в термінах втрат та виграшів: роль потоків капіталу в забезпеченні економічного зростання
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве: материалы научно-практической конференции «Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве»
c.94-96
75
Навчально-методичний комплекс
Історія міжнародних економічних відносин. Навчальна програма дисципліни для студентів 2 курсу спеціальності 6.030203 «міжнародні економічні відносини»
Відякіна Марія Миколаївна
2012
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-14
76
Навчально-методичний комплекс
Історія міжнародних економічних відносин. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 6.030203 «міжнародні економічні відносини»
Відякіна Марія Миколаївна
2012
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-28
77
Навчально-методичний комплекс
Міграційна політика ЄС. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 8.03020301 «міжнародні економічні відносини»
Відякіна Марія Миколаївна
2012
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-32
78
Навчально-методичний комплекс
Міграційна політика ЄС. Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 8.03020301 «міжнародні економічні відносини»
Відякіна Марія Миколаївна
2012
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-27
79
Навчально-методичний комплекс
EU Migration Policy. Course Syllabus for Students of the Specialty 8.03020301 «International Economic Relations»
Відякіна Марія Миколаївна
2012
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-26
80
Навчально-методичний комплекс
EU Migration Policy. Training Syllabus for Students of the Specialty 8.03020301 «International Economic Relations»
Відякіна Марія Миколаївна
2012
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-29
81
Наукова стаття
Теоретико-методологічні підходи до визначення природи економічних бульбашок
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Сб. науч. трудов "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект"
т.2012 c.315-320
82
Наукова стаття
Трансформація політики інтеграції мігрантів в країнах ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
2011
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
c.270-275
83
Монографія
Трудова міграція з України до ЄС: Макроекономічний вимір
Відякіна Марія Миколаївна
Стаканов Роман Дмитрович
2011
«ДКС центр»
c.198
84
Навчально-методичний комплекс
Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі ЄС. Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 6.03.02.01 «міжнародні економічні відносини»
Батрименко Валерій Васильович
Відякіна Марія Миколаївна
2011
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-16
85
Навчально-методичний комплекс
Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі ЄС. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 6.03400 «міжнародні економічні відносини»
Батрименко Валерій Васильович
Відякіна Марія Миколаївна
2011
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-21
86
Наукова стаття
NULL
Відякіна Марія Миколаївна
2010
87
Наукова стаття
Становлення та проблеми координації спільної міграційної політики Європейського Союзу// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Відякіна Марія Миколаївна
2010
88
Наукова стаття
Світова фінансова криза як фактор економічного розвитку// Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
89
Наукова стаття
Єврозона: тест на міцність// Часопис Інституту Євро-Атлантичного співробітництва
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
90
Наукова стаття
Проблеми економічного відновлення в країнах Єврозони в умовах інституційної вразливості ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Науковий вісник Ужгородського університету
т.9 c.128-136
91
Наукова стаття
Міжнародна валютна система: чи є альтернатива двополярності?// Часопис Інституту Євро-Атлантичного співробітництва
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2011
92
Наукова стаття
Досвід антикризових заходів світу та механізми протидії фінансовій кризі: висновки для України
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2011
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.93 c.57.0000
93
Наукова стаття
Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2011
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
94
Наукова стаття
Ринок золота в контурах глобальної валютної нестабільності
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2011
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
c.33-37
95
Наукова стаття
1. Європейський Союз: економіка, політика, право: енциклопедичний словник
Відякіна Марія Миколаївна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.41, 95-96, 109, 118, 172, 177, 191-192
96
Праці конференції
Перспективи розвитку візових відносин між Україною та ЄС// Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції
Відякіна Марія Миколаївна
2010
97
Праці конференції
Візова складова міграційних відносин між Україною та ЄС// Материалы шестой международной научно-практической конференции "Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования". - Симферополь
Відякіна Марія Миколаївна
2010
98
Праці конференції
Розвиток двосторонніх міжрегіональних зв'язків ОЧЕС та ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
2010
Матеріали Сьомої Всеукр. конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". Київ
c.269.0000
99
Праці конференції
Теоретичне осмислення впливу фінансової відкритості на економічне зростання країн, що розвиваються// Збірник тез доповідей та виступів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів.
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
100
Праці конференції
Інституційні чинники фінансової нестабільності в країнах Єврозони// Фінанси України: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
101
Матеріали конференції
Співробітництво України та ЄС у міграційній сфері: напрями оптимізації
Відякіна Марія Миколаївна
2009
Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.139-141
102
Наукова стаття
Проблеми конвергенції багатостороннього та регіонального регулювання міграції робочої сили.
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
2010
Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
c.97-98
103
Наукова стаття
Сучасна фінансова криза: закономірність економічного розвитку чи ірраціональність інвестиційних інститутів
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
104
Наукова стаття
Сучасна світова фінансова криза в деструктивних вимірах інвестиційного прагматизму
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Вісник Національного банку України
т.5 c.23.0000
105
Наукова стаття
Зміна парадигми міжнародної міграції як передумова трансформації міграційної політики західноєвропейських країн
Відякіна Марія Миколаївна
2010
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.25 c.140.0000
106
Наукова стаття
Світова фінансова криза як фактор економічного розвитку
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
107
Наукова стаття
Проблеми забезпечення стабільності в Єврозоні в умовах фінансової волатильності
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Вісник Донецького університету
т.1 c.241.0000
108
Наукова стаття
Реформування соціальної сфери європейських країн та проблеми пошуку українського вектору соціального розвитку
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.3 c.200.0000
109
Наукова стаття
Єврозона: тест на міцність
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
110
Наукова стаття
Проблеми конвергенції багатостороннього та регіонального регулювання міграції робочої сили
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
2010
Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
c.87-98
111
Наукова стаття
ОЧЕС: від нового регіоналізму до нових можливостей глобальної взаємодії
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2009
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ
т.2009 c.140-146
112
Наукова стаття
Стабілізаційні програми ЄС як відповідь світовій фінансовій кризі
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2009
Культура народов Причерноморья. Симферополь: Межвузовский центр “Крым”
c.182-186
113
Підручник
Економічна глобалізація: підручник (Розділ: Демографічна глобалізація)
Відякіна Марія Миколаївна
Філіпенко Антон Сергійович
2009
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.353-374
114
Тези
Розвиток двосторонніх міжрегіональних зв’язків ОЧЕС та ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Проблемы развития финансовой системы Украины: сборник трудов ІІ Международной научно-практической конференции аспирантов и студентов
c.269.0000
115
Тези
Теоретичне осмислення впливу фінансової відкритості на економічне зростання країн, що розвиваються
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
116
Тези
Інституційні чинники фінансової нестабільності в країнах Єврозони
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Фінанси України
т.2 c.38.0000
117
Матеріали конференції
Переваги лібералізації міжнародної міграції робочої сили в умовах глобалізації
Відякіна Марія Миколаївна
2008
118
Наукова стаття
Трансформація імміграційної політики країн-членів ЄС: виклики для України
Відякіна Марія Миколаївна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
c.56-62
119
Наукова стаття
Перспективи формування глобальної моделі регулювання міжнародної міграції
Відякіна Марія Миколаївна
2008
Економічний простір
c.13-24
120
Наукова стаття
Сучасний стан і перспективи розвитку міграційно-візових відносин між Україною та ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
c.76-85
121
Наукова стаття
Cвітова фінансова криза: теорія vs практика
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2009
Євроатлантика
c.62-68
122
Наукова стаття
Роль спекуляцій на фінансових та товарних ринках у розгортанні фінансових криз
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2009
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
c.47-52
123
Матеріали конференції
Сутність селективної імміграційної політики країн ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
2007
Європейські інтеграційні процеси: транскордонне співробітництво. – Луцьк
c.303-305
124
Наукова стаття
Економічні теорії міжнародної міграції та роль імміграційної політики
Відякіна Марія Миколаївна
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.69 c.107.0000
125
Наукова стаття
Шляхи удосконалення механізмів регулювання трудової міграції громадян України
Відякіна Марія Миколаївна
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
c.205-210
126
Наукова стаття
Теоретичні моделі та підходи до аналізу політики імміграційного контролю
Відякіна Марія Миколаївна
2007
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
c.237-250
127
Праці конференції
Тенденції формування спільної міграційної політики Європейського Союзу
Відякіна Марія Миколаївна
2008
Гідна праця та трудова міграція в Україні (Під. заг. ред. проф. М. Ожевана). Матеріали міжнародного експертного круглого столу (Київ, 25 листопада 2008 року). / Рада національної безпеки і оборони України.
c.93-101
128
Матеріали конференції
Місце та роль міжнародної міграції у досягненні Цілей розвитку тисячоліття
Відякіна Марія Миколаївна
2006
Шевченківська весна:міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
c.240-243
129
Матеріали конференції
Формування спільної політики ЄС із питань трудової міграції
Відякіна Марія Миколаївна
2006
Європейські інтеграційні процеси: транскордонне співробітництво. – Луцьк
c.343-346
130
Матеріали конференції
Імміграційна політика ЄС із залучення висококваліфікованої робочої сили
Відякіна Марія Миколаївна
2006
Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в євроінтеграційних процесах. – Луцьк
c.194-196
131
Матеріали конференції
Перехідні домовленості стосовно руху робочої сили як складова міграційної політики країн ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
2006
Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.205-206
132
Матеріали конференції
Регулювання міграційних потоків у розширеному ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
2007
Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.42-44
133
Матеріали конференції
Підсумки європейського року мобільності робітників: проблеми та перспективи
Відякіна Марія Миколаївна
2007
Глобальна економіка як сучасний етап співробітництва країн. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів, м. Чернівці, 26-27 квітня 2007 р. У 2-х ч. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007
c.353-355
134
Наукова стаття
Перспективи міграції сільськогосподарських працівників у розширеному ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
2006
Економіка АПК
c.140-145
135
Наукова стаття
Структурні чинники відмінності міграційної політики приймаючих країн
Відякіна Марія Миколаївна
2006
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
c.102-104
136
Матеріали конференції
Соціально-економічні та зовнішньополітичні фактори формування імміграційної політики держави (зарубіжний досвід)
Відякіна Марія Миколаївна
2006
Материалы Второй международной научно-практической конференции «Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации» (20-21 апреля 2006 года). – Симферополь: Таврия
c.204-206

Повернення до списку

Вгору