Автори, співробітники Університету

Вілков Вячеслав Юрійович

Ідентифікатор автора: 30134
Author Identifier Number Scopus: 57196046840 →
Кількість пошукових запитів автора: 811

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Інша структура
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 66, з них наукових статей (наукові публікації) - 47, монографій - 6, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини ХХ століття
Бугров Володимир Анатолійович
Вілков Вячеслав Юрійович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
Кондратьєва Ірина Владиславівна
Кононенко Тарас Петрович
Кравчук Андрій Андрійович
Лубський Володимир Іонович
Панченко Валентина Іванівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Сергій Валерійович
Сидоренко Лідія Іванівна
Туренко Віталій Едуардович
Харьковщенко Євген Анатолійович
Хилько Микола Іванович
Хоменко Ірина Вікторівна
Цвих Володимир Федорович
Чуйко Вадим Леонідович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
Ярошовець Володимир Іванович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-240
2
Наукова стаття
«Світоглядно-антропологічний поворот» у дослідженнях українських філософів другої половини ХХ століття: альтернативні історико-філософські наративи в пострадянській Україні
Вілков Вячеслав Юрійович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2020
Annali d’Italia. Scientific Journal of Italy
т.9 в.2 c.39-55
3
Наукова стаття
Феномен «радянська філософія»: парадигмальні підходи до теоретичних реконструкцій в історико-філософських розвідках в Україні пострадянської доби та евристичні ідейно-теоретичні установки його дослідження
Вілков Вячеслав Юрійович
2020
The Scientific Heritage
т.46 в.5 c.46-59
4
Наукова стаття
«Mein Kampf» А. Гитлера – манифест и доктрина немецкого нацизма (политико-идеологические и мировоззренческие императивы)
Вілков Вячеслав Юрійович
2020
The Scientific Heritage
т.47 в.4 c.50-63
5
Наукова стаття
Paradigms of the Nations Classification in European and Soviet Marxism
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
2020
Ukrainian Policymaker
т.6 в.6 c.85-103
6
Наукова стаття
ADOLF HITLER’S "MEIN KAMPF" – MANIFESTO AND DOCTRINE OF GERMAN NAZISM (POLITICAL, IDEOLOGICAL AND WORLDVIEW IMPERATIVES) ..
Вілков Вячеслав Юрійович
2020
Sciences of Europe
т.50 в.6 c.62-75
7
Розділ монографії
The Russian Marxist concept of the nation: Soviet de-Stalinization problems and the main trends of anti-Marxist revisionism in post-Soviet Ukraine //Research, challenges and development prospects in the area of social sciences: Collective monograph
Вілков Вячеслав Юрійович
2020
Izdevniecїba “Balija Publishing”. Riga:
c.36-68
8
Тези
The Marxist-Leninist concept of the nation: Soviet de-Stalinization problems and the trends of anti-Marxist revisionism in post-Soviet Ukraine
Вілков Вячеслав Юрійович
2020
International Conference "The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020" (April 22-23, 2020)
т.1 в.1 c.80-81
9
Наукова стаття
“Scientific Communism” and the Modern Political Science in Ukraine
Вілков Вячеслав Юрійович
2018
Ukrainian Policymaker
т.2 в.2 c.48-55
10
Наукова стаття
Особливості теоретичної реконструкції В.Ю. Євдокименком в дискурсі імперативів марксизму-ленінізму 1960-х суспільно-політичних і культурологічних поглядів М.І. Костомарова як ідейного джерела «українського буржуазного націоналізму»
Вілков Вячеслав Юрійович
Суховій Оксана Олександрівна
2019
Danish Scientific Journal
т.29 в.2 c.58-67
11
Наукова стаття
Проблемы создания десталинизированного марксистско-ленинского нарратива нациогенеза и концепта нации в советском обществознании во второй половине ХХ столетия
Вілков Вячеслав Юрійович
2019
Danish Scientific Journal
т.26 в.2 c.40-52
12
Наукова стаття
Modernization of the concept of the nation in Soviet Marxism in the second half of the 20th century
Вілков Вячеслав Юрійович
2019
The Scientific Heritage
т.38 в.2 c.41-51
13
Наукова стаття
The Modernization of the Russian Marxist Concept of the Nation in the Social Sciences and Humanities in the USSR in the Second Half of the Twentieth Century
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
2019
Ukrainian Policymaker
т.4 в.4 c.69-84
14
Наукова стаття
Russian Marxist conception of the nation by Joseph Stalin and de-salinization trends in soviet social science in the second half of the twentieth century
Вілков Вячеслав Юрійович
2019
Norwegian Journal of development of the International Science
т.4 в.36 c.39-48
15
Наукова стаття
Особливості установок дослідження В.Ю.Євдокименком в умовах завершення «хрущовської відлиги» генезису націоналістичної парадигми в українській суспільно-політичній та філософській думці 1940-х – 1950-х років
Вілков Вячеслав Юрійович
Ярошовець Володимир Іванович
2019
Norwegian Journal of development of the International Science
т.3 в.37 c.39-48
16
Наукова стаття
Problems and tendencies in Modernizing Education and Research in Political Science at the Taras Shevchenko National University of Kyiv from the late 1990s till 2010
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
2018
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.2 в.2 (33 c.33-55
17
Наукова стаття
Ідеологема та міфологема «національна ідея»: українська політико-філософська традиція в дискурсі сучасної теорії демократії (частина перша)
Вілков Вячеслав Юрійович
2018
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.3 в.34 c.9-30
18
Наукова стаття
Конструктивістський підхід у теоріях нації і націоналізму: особливості концептуалізації та чинники невизначеності поняття «нація»
Вілков Вячеслав Юрійович
2018
Проблемы гармонизации межнациональных отношений в Украине и в мире. Материалы XII научно-практической конференции Харьков
т.1 в.1 c.24-31
19
Наукова стаття
Ідеологема та міфологема «Національна ідея»: українська політико-філософська традиція в дискурсі сучасної теорії демократії (частина друга)
Вілков Вячеслав Юрійович
2018
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.5 в.36 c.9-22
20
Монографія
Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
Соболєвський Ярослав Андрійович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-175
21
Монографія
Нации и национальная государственность. Очерки истории социально- и политико-философской мысли
Вілков Вячеслав Юрійович
2017
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing
т.1 c.1-357
22
Наукова стаття
Неоліберальні та демократичні приписи стратегії націє- та державотворення в умовах глобалізації
Вілков Вячеслав Юрійович
2017
Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро
т.1 в.1 c.42-45
23
Наукова стаття
Аксиоматика политико-философской модели национального и национально-государственного строительства Юргена Хабермаса
Вілков Вячеслав Юрійович
2017
Вопросы философии
т.2 в.2 c.5-17
24
Наукова стаття
Неоліберальна концепція нації та національно-державного будівництва Вілла Кимлічки
Вілков Вячеслав Юрійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Політологія
т.1 в.1(1) c.5-11
25
Наукова стаття
Особливості створення системи політологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
2017
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.6 в.6(25) c.29-48
26
Наукова стаття
Запровадження "наукового комунізму" в СРСР як визначальний чинник створення системи спеціалізованої політологічної освіти і напряму наукових досліджень політики в Київському університеті
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
2017
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.5 в.5(24) c.52-73
27
Наукова стаття
Запровадження «Наукового комунізму» в СРСР як перший етап створення спеціалізованої політологічної освіти і науки в умовах радянської системи
Вілков Вячеслав Юрійович
2017
MODERN SOCIETY COOPERATION AND PARTNERSHIPS: Interdisciplinary scientific and practical conference
т.1 в.1 c.1-6
28
Тези
Теоретико-методологические предписания интерпретации генезиса цивилизаций и наций Освальда Шпенглера
Вілков Вячеслав Юрійович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 в.7 c.10-13
29
Тези
Ліберально-демократичні запити націє- та державотворення в Україні
Вілков Вячеслав Юрійович
2017
Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie: Medzinárodná vedecko-praktická konferencia
т.1 в.1 c.174-177
30
Наукова стаття
Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина перша)
Вілков Вячеслав Юрійович
2016
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.1 (5) c.87-91
31
Наукова стаття
Українська національна ідея та актуальні проблеми національно-державного будівництва в Україні
Вілков Вячеслав Юрійович
2016
Стратегічні пріоритети
т.1 в.38 c.60-67
32
Наукова стаття
Політико-філософські та нормативно-правові засади створення громадянськихих держав початку доби Модерну (частина перша)
Вілков Вячеслав Юрійович
Костенко Олександр Борисович
2016
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.4 в.11 c.62-83
33
Наукова стаття
Політико-філософські та нормативно-правові засади створення громадянських націй і національних держав початку доби Модерну (частина друга)
Вілков Вячеслав Юрійович
Костенко Олександр Борисович
2016
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.5 в.12 c.99-112
34
Наукова стаття
Парадигмальна структуризація як чинник модернізації сучасної філософської та політологічної освіти і науки (частина перша)
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.7 в.14 c.72-90
35
Наукова стаття
Парадигмальна структуризація науки про політику як чинник підвищення евристичності сучасних політичних досліджень та оптимізації процесу викладання політологічних дисциплін
Вілков Вячеслав Юрійович
2016
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: Всеукраїнська наукова конференція
т.1 в.1 c.162-164
36
Наукова стаття
Демократический процесс и национальная государственность в эпоху глобализации: политико-философские предписания Ю. Хабермаса
Вілков Вячеслав Юрійович
2016
II Interdisciplinary Scientific and Practical Conference «Modern society cooperation and partnership». – Warszaw
т.1 в.1 c.11-12
37
Наукова стаття
Парадигмальна структуризація як чинник модернізації сучасної філософської та політологічної освіти і науки (частина друга)
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.9 в.9 (16) c.36-47
38
Наукова стаття
Теоретико-методологічні проблеми політичних дослідженю етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина друга)
Вілков Вячеслав Юрійович
2016
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.2 (6) c.105-109
39
Тези
Негативистский подход к культурологическому определению нации П.Сорокина
Вілков Вячеслав Юрійович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 в.6 c.13-15
40
Тези
Політико - філософські та ідеологічні засади патріотичного виховання на сучасному етапі демократичного розвитку України
Вілков Вячеслав Юрійович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
т.1 в.1 c.326-329
41
Тези
Проблеми розробки етнополітології як науки та навчальної дисципліни в системі гуманітарного знання
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
2016
Зб.праць. Друга всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації". Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
т.2 в.2 c.68-72
42
Тези
Політико-філософські засади та ідеологічні пріоритети стратегії національно-державного будівництва на сучасному етапі демократичного розвитку України
Вілков Вячеслав Юрійович
2016
Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.8-11
43
Наукова стаття
Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина друга)
Вілков Вячеслав Юрійович
Погорілий Андрій Олександрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.1 c.13-18
44
Наукова стаття
Концепція націогенезу Освальда Шпенглера
Вілков Вячеслав Юрійович
Суховій Оксана Олександрівна
2015
Політологічний вісник
т.78 c.417-433
45
Наукова стаття
Конструктивістській спосіб введення поняття "нація": науковий та ідеологічний дискурси
Вілков Вячеслав Юрійович
2015
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.2 (4) c.102-107
46
Наукова стаття
Первоначала доктрины немецкого нацизма
Вілков Вячеслав Юрійович
2015
Вопросы местного самоуправления: стратегия и тактика муниципального развития. Научно-практический вестник
т.3 c.143-161
47
Наукова стаття
Денационализация цивилизаций и идеологема немецкого возрождения: концепция Освальда Шпенглера
Вілков Вячеслав Юрійович
Погорілий Андрій Олександрович
2015
European Cooperation. Scientific Approaches and Applied Technologies
т.2 c.148-168
48
Наукова стаття
Детерминанты американской идентичности и общности: теоретическая модель С.Хантингтона
Вілков Вячеслав Юрійович
Погорілий Андрій Олександрович
2015
European Cooperation. Scientific Approaches and Applied Technologies
т.6 c.153-154
49
Наукова стаття
Концепция американской идентичности и нации Самюэля Хантингтона
Вілков Вячеслав Юрійович
2015
Вестник государственной полярной академии
т.2 c.26-38
50
Тези
Поняття "народ" у концепції всесвітньої історії та морфології народів О. Шпенглера
Вілков Вячеслав Юрійович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 c.76-79
51
Тези
Поняття нації в сиситемі гуманітарного пізнання та розвитку суспільства
Вілков Вячеслав Юрійович
2015
Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства: Наукова конференція
т.1 c.65-67
52
Монографія
Генезис поняття нації
Вілков Вячеслав Юрійович
2014
Видавець Вадим Карпенко
c.372
53
Монографія
Западная нациология ХХ столетия: концептуальные портреты
Вілков Вячеслав Юрійович
2014
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing
c.1-283
54
Наукова стаття
Культурологічна концепція націогенезу і нації М. І. Кареєва
Вілков Вячеслав Юрійович
2014
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.75 c.387-398
55
Наукова стаття
Концепция культурно-национальной автономии О.Бауэра
Вілков Вячеслав Юрійович
2014
Вопросы местного самоуправления: стратегия и тактика муниципального развития. Научно-практический вестник
c.193-199
56
Наукова стаття
Культурологічна теоретична модель національної спільноти "духу народу" (частина перша)
Вілков Вячеслав Юрійович
Погорілий Андрій Олександрович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.3 c.5-10
57
Наукова стаття
Тенденции генезиса понятия нация
Вілков Вячеслав Юрійович
2014
Обозреватель-Observer
c.108-118
58
Наукова стаття
Концепты нации и национального государства: теоретико-методологические предписания политической философии Юргена Хабермаса
Вілков Вячеслав Юрійович
2014
Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного федерального округа России. Межвузовский сборник научных трудов
т.3 c.23-38
59
Наукова стаття
Концепція націогенезу і національної державності Й.Гердера
Вілков Вячеслав Юрійович
Суховій Оксана Олександрівна
2014
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.22 c.102-122
60
Тези
Концепт политической нации в системе современного гуманитарного и общественно-политического знания
Вілков Вячеслав Юрійович
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.8 c.26-29
61
Наукова стаття
Ідея єдності людства концепції ноосферогенезу В.І.Вернадського в контексті філософського дискурсу ХХ століття
Вілков Вячеслав Юрійович
Погорілий Андрій Олександрович
2013
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.3 c.40.0000
62
Монографія
Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти)
Аляєв Геннадій Євгенович
Бугров Володимир Анатолійович
Варениця Ольга Петрівна
Вілков Вячеслав Юрійович
Гнатовська Ганна Василівна
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
2011
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-543
63
Наукова стаття
Етатистська парадигма нації і націоналізму: теоретико-методологічні проблеми обґрунтування
Вілков Вячеслав Юрійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.51.0000
64
Тези
Основні проблеми обґрунтування етатистської теоретичної моделі нації
Вілков Вячеслав Юрійович
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.88.0000
65
Наукова стаття
Приписи "модерністської" теоретичної моделі національно–державного розвитку та націєтворення Юргена Габермаса
Вілков Вячеслав Юрійович
2009
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.197.0000
66
Западная нациология ХХ столетия: концептуальные портреты
Вілков Вячеслав Юрійович
2008

Повернення до списку

Вгору