Автори, співробітники Університету

Вірченко Володимир Віталійович

Ідентифікатор автора: 30165
Кількість пошукових запитів автора: 1053

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 99, з них наукових статей (наукові публікації) - 45, монографій - 2, підручників - 5, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 27

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє
Базилевич Віктор Дмитрович
Березіна Світлана Борисівна
Васильченко Зоя Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Волохова Людмила Федорівна
Гражевська Надія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
Гудзь Генріх Олександрович
Ерастов Василь Ігорович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Лобова Оксана Миколаївна
Моташко Тетяна Петрівна
Нечипоренко Віталій Ігорович
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
Тлуста Ганна Юріївна
Третяк Діана Дмитрівна
Шемахіна Ірина Вадимівна
Шолойко Антоніна Сергіївна
Кудрявська Наталія Володимирівна
Ткаченко Антон Сергійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
2
Навчальний посібник
Ринок цінних паперів
Вірченко Володимир Віталійович
Шелудько Валентина Миколаївна
2020
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
3
Навчально-методичний комплекс
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: авчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня «Магістр»
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
2019
Без видавництва
4
Наукова стаття
Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
2019
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.1(169) c.132-140
5
Матеріали конференції
Комерціалізація інтелектуальної власності у закладах вищої освіти
Вірченко Володимир Віталійович
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.38-42
6
Монографія
Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та економічні імперативи розвитку
Вірченко Володимир Віталійович
2018
К. : Видавництво Ліра
7
Навчально-методичний комплекс
Інтелектуальна власність: Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Лозова Ганна Матвіївна
Савчук Наталія Вікторівна
2018
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-21
8
Наукова стаття
Peculiarities of diffusion of innovations in the regions of Ukraine
Вірченко Володимир Віталійович
Кальний Сергій Володимирович
2018
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.3 в.26 c.178-186
9
Наукова стаття
Цінні папери в системі джерел фінансування господарського обороту об'єктів інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
2018
Фінансові послуги
в.3 c.32-36
10
Наукова стаття
Суперечності розвитку інтелектуальної власності в умовах постіндустріальних трансформацій
Вірченко Володимир Віталійович
2018
Східна Європа: економіка, бізнес та управління
в.15
11
Наукова стаття
Інституційні засади реалізації відносин інтелектуальної власності в Україні
Вірченко Володимир Віталійович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
в.20 c.87―90
12
Матеріали конференції
Сутність інтелектуального капіталу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
Вірченко Володимир Віталійович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.18 c.215-220
13
Матеріали конференції
Шляхи формування сучасних механізмів фінансування комерціалізації інтелектуальної власності в Україні
Вірченко Володимир Віталійович
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.664-669
14
Навчальний посібник
Фондовий ринок: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2017
К.: Знання України
c.346-354, 522-532, 557-566, 630-653
15
Наукова стаття
Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Лозова Ганна Матвіївна
2017
Вища школа
в.7 c.57-86
16
Матеріали конференції
Внесок І.В. Вернадського та М.Х. Бунге у формування сучасної теорії фінансового посередництва
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.365-369
17
Матеріали конференції
Суб’єктна структура ринку інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
2016
Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
в.2 c.182-187
18
Матеріали конференції
Особливості оцінки майнових прав інтелектуальної власності в Україні
Вірченко Володимир Віталійович
2016
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національньні, європейські та міжнародні виміри: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності
в.4 c.37-42
19
Матеріали конференції
Проектне кредитування в системі фінансування комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
в.13 c.138-141
20
Наукова стаття
Арбітраж та спекуляція на сучасних фондових ринках
Вірченко Володимир Віталійович
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Банківська справа
в.4-5 c.32-46
21
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2016
Знання
т.2 c.1-686
22
Матеріали конференції
Учасники ринку інтелектуальної власності та їх класифікація
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.14 c.169-172
23
Матеріали конференції
Проблема оцінки та оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної власності в Україні
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.78-81
24
Матеріали конференції
Statistical service of IP-related industries in Ukraine
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Statistics of the XXI Century: New Challenges, New Opportunities: International scientific conference
c.40-42
25
Матеріали конференції
Інститут інтелектуальної власності в сучасній системі суспільного виробництва
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.159-164
26
Матеріали конференції
Інтелектуальна власність як джерело розвитку світової економіки
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю
c.218-222
27
Матеріали конференції
Еволюція методологічних підходів до дослідження сутності інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.110-114
28
Матеріали конференції
Нормативно-правове регулювання венчурного фінансування та його роль у комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в Україні
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національньні, європейські та міжнародні виміри: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності
c.16-22
29
Матеріали конференції
Особливості державного фінансування інноваційної діяльності в Україні
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.105-108
30
Навчально-методичний комплекс
Фінансовий менеджмент
Вірченко Володимир Віталійович
Шелудько Валентина Миколаївна
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-90
31
Наукова стаття
Nature of intellectual Property insurance and its Role in modern Economy
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.166 c.6-13
32
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку світового ринку деривативів
Вірченко Володимир Віталійович
Шелудько Валентина Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.81-87
33
Наукова стаття
Проблема оцінки інтелектуального капіталу
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.61-62
34
Наукова стаття
Суб’єктний склад відносин інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.222-235
35
Наукова стаття
Охорона селекційних досягнень як передумова продовольчої безпеки України
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Теорія і практика інтелектуальної власності
т.2 c.73-82
36
Підручник
Фондовий ринок
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Любкіна Олена Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
К.: Знання України
т.1 c.1-621
37
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Знання
т.1 c.1-621
38
Навчальний посібник
Цінні папери: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
К.: Знання України
т.1 c.1-791
39
Навчально-методичний комплекс
Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-75
40
Наукова стаття
Фінансово-економічні механізми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Банківська справа
т.115 c.23-31
41
Наукова стаття
Специфика и структура отношений интеллектуальной собственности
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция
т.29 c.44-48
42
Наукова стаття
Intellectual Security of Enterprise and Strategy of its Provision
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Security Studies Review (Studia Securitatis)
т.3 c.100-109
43
Наукова стаття
Nature of intellectual property relations and its role in a public reproduction
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.150 c.87-93
44
Наукова стаття
Інтелектуальна власність в сучасній системі суспільного виробництва
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.31 c.130-136
45
Наукова стаття
Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Економіка
т.694 c.18-21
46
Наукова стаття
Нормативно-правове регулювання оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної власності в Україні
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Проблеми гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції
c.21-24
47
Наукова стаття
Венчурні фонди та їх роль у відтворенні інтелектуального капіталу
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 c.114-123
48
Наукова стаття
Economic contribution of intellectual property industries to global economy
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Political science, international relations and security studies
c.271-283
49
Праці конференції
Роль Президента України у розвитку інтелектуального капіталу нації
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Інститут Президента України в системі державної влади:матеріали наукової конференції
c.278-282
50
Матеріали конференції
Еволюція теоретичних уявлень про зміст та джерела економічних відносин у галузі авторського права
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.114-117
51
Матеріали конференції
Проблема оцінки об’єктів інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості: Міжнародна науково-практична конференція
c.27-29
52
Матеріали конференції
Особливості становлення та сучасний стан вітчизняної системи венчурного фінансування
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.150-154
53
Матеріали конференції
Стратегія підтримки інтелектуальної безпеки підприємства в системі ризик-менеджменту
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Тенденції та стратегії забезпечення сталого розвитку страхового ринку України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.110-113
54
Наукова стаття
Захист права інтелектуальної власності як основа економічної безпеки підприємства
Вірченко Володимир Віталійович
Кальний Сергій Володимирович
2012
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
c.56.0000
55
Наукова стаття
Еволюція підходів до класифікації об’єктів інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.5.0000
56
Наукова стаття
Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст та джерела права інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.15.0000
57
Наукова стаття
Генезис та еволюція державного регулювання економічних відносин у галузі авторського права
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.77.0000
58
Наукова стаття
Сущность и предпосылки формирования утилитарной теории интеллектуальной собственности // Вестник КЭУ. Экономика. Философия. Педагогика. Юриспруденция (Казахстан)
Вірченко Володимир Віталійович
2013
59
Наукова стаття
Інституційна структура фінансового ринку та її роль у комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Фінанси України
c.69.0000
60
Наукова стаття
Інтелектуальна безпека підприємства та шляхи її забезпечення
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
c.51.0000
61
Наукова стаття
Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності як акселератор економічного зростання
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Науковий вісник Одеського національного економічного університету
т.197 c.30-38
62
Практикум
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
Знання
c.1-791
63
Матеріали конференції
Інтелектуальний капітал як фактор фінансової безпеки емітента
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Концепції та механізми сучасних трансформацій на фінансовому ринку: Міжнародна науково-практична конференція.
c.20-22
64
Матеріали конференції
Інтелектуальний продукт як особливий об’єкт економічних відносин
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.244-247
65
Матеріали конференції
Ефективна комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності як фактор конкурентоспроможності підприємства у постіндустріальній економіці
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Конкурентний розвиток підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.88-93
66
Матеріали конференції
Внесок Й. А. Шумпетера у дослідження фінансових механізмів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Інноваційна теорія Й. Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.103-105
67
Матеріали конференції
Інтелектуальна безпека в системі ризик-менеджменту підприємства
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Страховий ринок: потенціал розвитку в умовах економічної нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.125-128
68
Наукова стаття
Зміст та особливості управління об’єктами інтелектуальної власності на підприємстві
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.225.0000
69
Наукова стаття
Еволюція підходів до визначення сутності та структурування інтелектуального капіталу
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.25.0000
70
Наукова стаття
Інтелектуальний капітал в системі антикризового управління підприємством
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.32.0000
71
Наукова стаття
Оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної власності в Україні
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Банківська справа
т.105 c.110.0000
72
Наукова стаття
Особливості еволюції та сучасний стан ринку державних боргових цінних паперів України
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.21.0000
73
Наукова стаття
Роль венчурного фінансування у комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
Шелудько Валентина Миколаївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.168-176
74
Наукова стаття
Інтелектуальний капітал в системі факторів економічної безпеки підприємства
Вірченко Володимир Віталійович
Кальний Сергій Володимирович
2012
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.11 c.82-96
75
Підручник
Цінні папери
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
К.: Знання України
c.1-1094
76
Праці конференції
Фінансові інститути та їх місце у системі комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.9 c.84-86
77
Тези
Нематеріальні активи як фактор конкурентоспроможності корпорації // Корпоративна соціальна відповідальність – фактор сталого розвитку держави. Зб. матеріалів між. наук.-практ. конференції – К: АПСВ ФПСУ
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Невідоме
c.78.0000
78
Матеріали конференції
Экономико-правовой механизм регулирования авторского права в Украине
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
2011
Актуальные проблемы интеллектуальной собственности: Международная научно-практическая конференция
т.18 c.142-148
79
Матеріали конференції
Зміст та необхідність удосконалення механізму державного регулювання авторських прав на службовий твір
Вірченко Володимир Віталійович
2011
Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.29-31
80
Матеріали конференції
Страхування як фактор фінансової безпеки нематеріальних активів
Вірченко Володимир Віталійович
2011
Страховий ринок в нових економічних умовах: виклики та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c. 95-98
81
Навчально-методичний комплекс
Інформаційні системи і технології у фінансах. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Вірченко Володимир Віталійович
2011
Академія праці і соціальних відносин ФПСУ
c.1-68
82
Навчально-методичний комплекс
Фінанси підприємств. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Фінанси»
Вірченко Володимир Віталійович
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-56
83
Навчально-методичний комплекс
Основи економічної теорії. Навчально-методичний комплекс для студентів історичних спеціальностей
Вірченко Володимир Віталійович
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-72
84
Навчально-методичний комплекс
Фінансова санація і банкрутство підприємств. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Вірченко Володимир Віталійович
2011
Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України
c.1-80
85
Навчально-методичний комплекс
Інформаційні системи і технології у фінансових установах. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Фінанси»
Вірченко Володимир Віталійович
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-64
86
Наукова стаття
Трансформація фінансової системи за умов глобалізації // Вісник АПСВ ФПУ. – К.: ТОВ “Сталь”
Вірченко Володимир Віталійович
2010
87
Наукова стаття
Кредитні спілки як механізм кооперації та фінансової підтримки працівників підприємств
Вірченко Володимир Віталійович
2011
88
Наукова стаття
Передумови та методи недружнього поглинання суб’єктів господарювання
Вірченко Володимир Віталійович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.236.0000
89
Наукова стаття
Роль акціонерної власності в сучасній системі економічних відносин
Вірченко Володимир Віталійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.123 c.35.0000
90
Наукова стаття
Теоретико-економічні засади рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства
Вірченко Володимир Віталійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.128 c.31-35
91
Підручник
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
Знання
c.1-1090
92
Праці конференції
Зміст і необхідність розбудови соціально-економічних інститутів громадянського суспільства // Проблеми формування і розвитку громадян-ського суспільства. Зб. матеріалів між. наук. конференції – К: АПСВ ФПСУ
Вірченко Володимир Віталійович
2010
93
Праці конференції
Статистичні методи оцінки схильності підприємства до банкрутства // Статистика ХХІ ст. Зб. матеріалів Між. наук.-практ. конф. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка
Вірченко Володимир Віталійович
2011
94
Навчальний посібник
Економічна теорія: політекономія
Базилевич Віктор Дмитрович
Баластрик Лариса Олександрівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2010
К.: Знання
c.1-494
95
Навчально-методичний комплекс
Економічна теорія. Навчально-методичний комплекс для студентів мовних спеціальностей
Вірченко Володимир Віталійович
2010
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-48
96
Наукова стаття
Формалізація зв’язку між рівнем суспільно-економічного розвитку та ефективністю функціонування інституційної структури грошово-кредитного ринку.
Вірченко Володимир Віталійович
2006
Вісник Львівської державної фінансової академії
c.234.0000
97
Наукова стаття
Основні напрями розвитку пенсійної системи в умовах ринкової трансформації економіки
Вірченко Володимир Віталійович
2006
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
c.150.0000
98
Наукова стаття
Особливості розвитку інституційної структури грошово-кредитного ринку в умовах транзитивної економіки
Вірченко Володимир Віталійович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.21.0000
99
Наукова стаття
Обов’язкове медичне страхування як фактор посилення соціальної захищеності населення України
Вірченко Володимир Віталійович
2006

Повернення до списку

Вгору