Автори, співробітники Університету

Вітренко Андрій Олександрович

Ідентифікатор автора: 30177
Кількість пошукових запитів автора: 731

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Заступник декана, доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 64, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 2, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 20

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Кооперентні взаємодії в умовах глобалізованого підприємництва.
Бутенко Наталія Василівна
Вітренко Андрій Олександрович
2019
Євроінтеграційний ресурс розвитку глобального підприємництва: Збірник матеріалів Дискусійної платформи
c.13-15
2
Наукова стаття
Adaptation of Investment Strategy to Changes in Foreign Economic Activity of the Enterprise
Вітренко Андрій Олександрович
2019
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)
т.2 в.9 c.2029-2035
3
Наукова стаття
Substantiation of the Choice Diversification Strategy for Ensuring the Safety of the Enterprise Activity
Вітренко Андрій Олександрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
2019
International Journal of Recent Technology and Engineering
т.4 в.8 c.8916-8924
4
Наукова стаття
Інституційно-організаційні послуги в контексті підтримки розвитку підприємництва
Вітренко Андрій Олександрович
Петренко Валентина Петрівна
2019
Банківська справа
в.2(150) c.87-100
5
Наукова стаття
Вплив ефективної інноваційної інфраструктури країни на процеси софтизації і сервісизації національної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
Селезньова Віолетта Михайлівна
2020
Банківська справа
в.1(151) c.119-127
6
Наукова стаття
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ: ФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Вітренко Андрій Олександрович
Осецький Валерій Леонідович
Гірник Євген Володимирович
2020
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.2 в.33 c.574-584
7
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
8
Навчально-методичний комплекс
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: авчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня «Магістр»
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
2019
Без видавництва
9
Підручник
Економічна метеорологія
Вітренко Андрій Олександрович
Сніжко Сергій Іванович
Шевченко Ольга Григорівна
2019
Економічна метеорологія
c.1-352
10
Матеріали конференції
Аналіз рииків впровадження енергозберігаючих технологій
Вітренко Андрій Олександрович
Січкар Микола Миколайович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.18 c.334-338
11
Навчально-методичний комплекс
Інтелектуальна власність: Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Лозова Ганна Матвіївна
Савчук Наталія Вікторівна
2018
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-21
12
Матеріали конференції
Перегрупування та рекласифікація послуг як методи дослідження сервісної економіки: історичний аналіз економічної літератури
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і макрорівнях економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.6-9
13
Матеріали конференції
Нематеріальна послуга в умовах постіндустріальної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Міжнародний бізнес як фактор розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.60-63
14
Матеріали конференції
Створення цінності послуги для споживача як основа міждисциплінарності дослідження вчення про послуги
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін: Міжнародна науково-практична конференція
c.9-12
15
Матеріали конференції
Підприємництво, як фактор впливу на розвиток сфери послуг в умовах глобалізаційних процесів
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Сучасні проблеми та перспективи розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу регіону: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.13-15
16
Матеріали конференції
Трансформація сутності економічних категорій добробут, багатство та вартість в межах теорії сервісної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Integrated Business Structures: Models, Processes, Technologies: International Scientific Conference
c.1-3
17
Монографія
Сервісна економіка: теорія, сучасні виклики та глобальні тренди
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Знання
c.1-413
18
Наукова стаття
Зародження вчення про послуги в межах теорії сервісної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
в.4-1 (04) c.11-16
19
Наукова стаття
Міждисциплінарні аспекти теорії сервісної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Причорноморські економічні студії
в.9 (1) c.5-12
20
Наукова стаття
Гносеологічні засади дослідження сутності економічної категорії «послуга»
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
в.9 c.15-20
21
Наукова стаття
Трансформація економічної системи в умовах постіндустріалізму та необхідність зміни парадигми теорії сервісної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
в.10 c.81-86
22
Наукова стаття
Суперечливі тенденції розвитку сфери послуг в умовах постіндустріального суспільства
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.20 c.12-17
23
Наукова стаття
Характерні ознаки послуги та їх вплив на продуктивність в умовах постіндустріалізму
Вітренко Андрій Олександрович
2017
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
в.4
24
Наукова стаття
Інновації та фізичний капітал, як детермінанти зростання обсягів виробництва сучасної сфери послуг
Вітренко Андрій Олександрович
2017
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
в.4
25
Наукова стаття
Оцінка впливу економічної ефективності функціонування сфери послуг на економічне зростання
Вітренко Андрій Олександрович
2017
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
в.4–1(04) c.11-16
26
Наукова стаття
Еволюція наукових поглядів на вимірювання продуктивності сфери послуг
Вітренко Андрій Олександрович
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.22 в.1 (54) c.8-12
27
Наукова стаття
Зростання обсягу пропозиції праці та лібералізація підприємницької діяльності як чинники розвитку сфери послуг
Вітренко Андрій Олександрович
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
в.24
28
Наукова стаття
Service sector in the structure of the national economy of Ukraine: features, dynamics and main trends
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Revista Economica
в.68:3 c.202–215
29
Наукова стаття
Theoretical comparative analysis of “a good” and “a service” as base economic theory’s categories
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Studia Securitatis
в.2 c.112 – 121
30
Наукова стаття
Динаміка трансформацій української сфери послуг
Вітренко Андрій Олександрович
2017
European Journal of Economics and Management
31
Матеріали конференції
Таксономія послуг в умовах постіндустріального суспільства
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.38-41
32
Матеріали конференції
Нематеріальна послуга як особлива категорія сучасної економічної теорії в умовах інноваційного відтворення
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference
в.1 c.1-4
33
Матеріали конференції
Суспільна цінність послуги, як основа дослідження міждисциплінарних аспектів вчення про послуги
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток. Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.9-11
34
Матеріали конференції
Системні перетворення якості надання послуг в умовах постіндустріальної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Economica, science, education: integration and synergy: International scientific and practical conference
т.1 c.30-31
35
Матеріали конференції
Генеза наукових поглядів в межах теорії сервісної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.9-12
36
Матеріали конференції
Створення цінності послуги для споживача як основа дослідження міждисциплінарних аспектів вчення про послуги
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.9-12
37
Матеріали конференції
Гносеологічні засади дослідження причин переходу до сервісної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Development of social and economic systems in a global competitive environment: International scientific-practical conference
в.1 c.4-7
38
Матеріали конференції
Суперечності розвитку сфери послуг
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Economic innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: International scientific-practical conference
в.1 c.4-7
39
Матеріали конференції
Пірамідальна модель дослідження міждисциплінарних аспектів вчення про послуги в сучасній економічній науці
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: International Scientific Conference
в.1 c.4-8
40
Матеріали конференції
Захист права інтелектуальної власності в сфері послуг
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
в.2 c.144-153
41
Матеріали конференції
Послуги зі страхування інтелектуальної власності: світовий господарський досвід
Вітренко Андрій Олександрович
2015
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національньні, європейські та міжнародні виміри: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності
c.23 – 26
42
Матеріали конференції
Характеристика послуги як економічної категорії
Вітренко Андрій Олександрович
2015
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.42 – 44
43
Матеріали конференції
Трансформація життєвого циклу послуги в умовах постіндустріального суспільства
Вітренко Андрій Олександрович
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.38-41
44
Наукова стаття
Місце знаннямістких послуг в системі сервісної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
в.12 c.3-8
45
Наукова стаття
Довгострокові орієнтири розвитку сфери послуг
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
в.8/1 c.32-37
46
Наукова стаття
Масові послуги в системі постіндустріальної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Причорноморські економічні студії
в.8 c.6-10
47
Наукова стаття
Становлення та розвиток сервісної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
в.3 c.8-17
48
Наукова стаття
Системні перетворення процесу організації та якості надання послуг
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
в.19/1 c.12-17
49
Праці конференції
Зародження сервісної економіки в історії розвитку світового господарства
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція з економічної теорії
т.1 в.1 c.17-20
50
Наукова стаття
The Essence of Intangible Service as a Special Theoretical Category in the Modern Post-industrial Economics System7
Вітренко Андрій Олександрович
2015
Procedia Economics and Finance
т.27 c.267-273
51
Наукова стаття
Сутність нематеріальної послуги як особливої теоретичної категорії в системі сучасної постіндустріальної економіки
Вітренко Андрій Олександрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.173 c.42-49
52
Наукова стаття
Характерні риси послуги, як економічної категорії, в умовах постіндустріального розвитку
Вітренко Андрій Олександрович
2015
Банківська справа
т.6 c.79-90
53
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Знання
т.1 c.1-621
54
Наукова стаття
Особливість сучасної рекламної інформації та її значення в умовах нової ринкової економіки.
Вітренко Андрій Олександрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.146 c.18.0000
55
Наукова стаття
Основні засади інституту державного регулювання ринку реклами
Вітренко Андрій Олександрович
Демидюк Ольга Олександрівна
2013
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.11 c.121-129
56
Практикум
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
Знання
c.1-791
57
Наукова стаття
Современные проблемы и перспективы развития рынка интеллектуальной собственности в Украине // Матеріали 18 міжнародної науково-практичної конференції «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности», м. Ялта 12-16 вересня 2011 року
Вітренко Андрій Олександрович
2011
Невідоме
c.5.0000
58
Наукова стаття
Необхідність рекламної діяльності банківських установ в умовах кризових явищ в економіці України
Вітренко Андрій Олександрович
2012
Банківська справа
т.3 c.73.0000
59
Наукова стаття
Еволюція процесу теоретичного усвідомлення сутності реклами різними економічними школами та особливості їх поглядів
Вітренко Андрій Олександрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.42.0000
60
Наукова стаття
Соціально-економічне значення сучасної реклами та рекламної діяльності
Вітренко Андрій Олександрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.56.0000
61
Наукова стаття
Особливості ринку рекламних послуг і його місце у загальнонаціональному ринку
Вітренко Андрій Олександрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.46.0000
62
Наукова стаття
Процеси глобалізації світового ринку рекламних послуг та їх вплив на розвиток національного ринку реклами України
Вітренко Андрій Олександрович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.31.0000
63
Наукова стаття
Саморегулювання ринку рекламних послуг як дієвий механізм захисту добросовісної конкуренції
Вітренко Андрій Олександрович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.128 c.27-31
64
Наукова стаття
Історичні передумови виникнення та особливості розвитку реклами в Україні
Вітренко Андрій Олександрович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Повернення до списку

Вгору