Автори, співробітники Університету

Власенко Федір Павлович

Ідентифікатор автора: 30201
Кількість пошукових запитів автора: 539

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Філософії гуманітарних наук
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Посткультура в контексті трансгуманізму
Власенко Федір Павлович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Товмаш Дмитро Анатолійович
2019
Вісник академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.2 в.2 c.166-170
2
Навчально-методичний комплекс
Філософія. Навчально-методичний комплекс (програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) /за ред. Л.В.Губерського
Власенко Федір Павлович
Гончаренко Марина Михайлівна
Губерський Леонід Васильович
Діденко Лариса Віталіївна
Іщенко Олена Миколаївна
Караульна Наталія Вікторівна
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
Сєрова Юлія Володимирівна
Скалацький Вячеслав Миколайович
Товмаш Дмитро Анатолійович
Ярошовець Володимир Іванович
2018
ВАДЕКС
c.1-116
3
Наукова стаття
Творчість як само здійснення людини в інформаційну епоху
Власенко Федір Павлович
2018
Софія: гуманітарно- релігієзначий вісник.
т.12 в.12 c.15-19
4
Наукова стаття
The Problem of Systematization of Philosophical Categories: Historical and Philosophical Conceptualization
Власенко Федір Павлович
2017
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії
т.69 в.69 c.37-44
5
Наукова стаття
Нові вектори соціалізації індивіда в умовах сучасних суспільних трансформацій
Власенко Федір Павлович
2017
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.18 в.1 c.48-52
6
Тези
Роль ідеології в процесі соціокультурних трансформацій
Власенко Федір Павлович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.3 c.137-139
7
Навчально-методичний комплекс
Философия: Программа, планы семинарских занятий, задания для самостоятельной работы и модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов (для студентов гуманитарных факультетов)
Власенко Федір Павлович
Губерський Леонід Васильович
Іщенко Олена Миколаївна
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
Сєрова Юлія Володимирівна
Скалацький Вячеслав Миколайович
Товмаш Дмитро Анатолійович
2015
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
т.1 в.1 c.1-62
8
Наукова стаття
Конструктивна роль ідеології в процесі соціокультурних трансформацій українського суспільства
Власенко Федір Павлович
2015
East European Scientific Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
т.4 в.4 (2) c.19-23
9
Тези
Основні чинники формування вітчизняного політичного лідерства в контексті євроінтеграційних процесів
Власенко Федір Павлович
2015
Україна в контексті міжнародної політики: історія та сучасність: Зб. Наук. Праць (матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 3 грудня 2015 року). – К.: «Дірект-Лайн».
т.1 в.1 c.11-13
10
Навчальний посібник
Філософія: Навчально - методичний комплекс (Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно- рейтингова система оцінки знань студентів iсторичного факультету)
Власенко Федір Павлович
Губерський Леонід Васильович
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
2015
ТОВ аквамарин - екслюзив
т.1 c.1-48
11
Навчальний посібник
Философия: Программа, планы семинарских занятий, задания для самостоятельной работы и модульно - рейтинговая система оценки знаний студентов (для студентов гуманитарных факультетов) .
Власенко Федір Павлович
Гончаренко Марина Михайлівна
Губерський Леонід Васильович
Діденко Лариса Віталіївна
Іщенко Олена Миколаївна
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
Сєрова Юлія Володимирівна
Скалацький Вячеслав Миколайович
Товмаш Дмитро Анатолійович
2015
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
т.1 c.1-60
12
Навчально-методичний комплекс
Філософія: Навчально - методичний комплекс (Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно - рейтингова система оцінки знань студентів Інституту міжнародних відносин).
Власенко Федір Павлович
Губерський Леонід Васильович
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
2014
ТОВ аквамарин - екслюзив
т.1 c.1-48
13
Тези
Міжкультурна адаптація як об’єкт соціально-філософського аналізу
Власенко Федір Павлович
Сєрова Юлія Володимирівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 c.126-128
14
Наукова стаття
Синергетична модель соціалізаційного процесу
Власенко Федір Павлович
2014
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. - К.:ВАДЕКС
т.72 c.С.136-145
15
Наукова стаття
Віртуальна реальність як простір соціалізації індивіда
Власенко Федір Павлович
2014
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії
т.56 c.С.208-217
16
Наукова стаття
Специфіка соціалізації індивіда в умовах формування інформаційного суспільства в Україні
Власенко Федір Павлович
2014
Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини
c.С.143-148
17
Тези
Освіта як гуманітарна технологія соціалізації в парадигмі синергетики
Власенко Федір Павлович
2014
18
Тези
Конструктивна роль ідеології в сучасних умовах соціально- економічного буття України
Власенко Федір Павлович
2014
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
c.С.291-299
19
Тези
Особистість в параметрах сучасного суспільства: аксіологічний аспект
Власенко Федір Павлович
2014
Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.С.38-45
20
Наукова стаття
Концепція міфотворчості О.О. Потебні
Власенко Федір Павлович
2013
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії
c.0.0000
21
Наукова стаття
Традиції й новації в соціалізації індивіда: синергетичний контекст
Власенко Федір Павлович
2013
Політологічний вісник
c.0.0000
22
Наукова стаття
Цінності інформаційного суспільства і розвиток сучасної особистості
Власенко Федір Павлович
2013
Гуманітарний часопис
т.4 c.0.0000
23
Тези
Особливості соціалізації індивіда в суспільстві споживання
Власенко Федір Павлович
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.0.0000
24
Тези
Творчість як умова розвитку особистості в інформаційному суспільстві//Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетична парадигма: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 березня 2013 року
Власенко Федір Павлович
2013
Праці конференції
т.1 c.0.0000
25
Тези
Творчість як умова розвитку особистості в інформаційному суспільстві//Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетична парадигма: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
Власенко Федір Павлович
2013
Праці конференції
т.1 c.0.0000
26
Тези
Нелінійне мислення як основа творчості//Еврістичний потенціал мислення людини в інформаційному світі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
Власенко Федір Павлович
2013
Праці конференції
т.1 c.0.0000
27
Тези
Особливості соціалізації індивіда в суспільстві споживання
Власенко Федір Павлович
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.41.0000
28
Наукова стаття
Ідеологічні основи національного буття
Власенко Федір Павлович
Левченюк Євгенія Вікторівна
2012
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
c.28.0000
29
Наукова стаття
Ідеологічні основи національного буття.
Власенко Федір Павлович
2012
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.21.0000
30
Наукова стаття
До питання систематизації категорій філософії
Власенко Федір Павлович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.57 c.54.0000
31
Наукова стаття
Економічні детермінанти соціалізації індивіда в суспільстві споживання
Власенко Федір Павлович
2012
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії
т.51 c.45.0000
32
Праці конференції
Базові цінності національної культури як орієнтири виховання студентської молоді
Власенко Федір Павлович
2010
33
Праці конференції
Особливості формування особистості у сучасному українському суспільстві
Власенко Федір Павлович
2009

Повернення до списку

Вгору