Автори, співробітники Університету

Вовк Олександр Йосипович

Ідентифікатор автора: 30226
Кількість пошукових запитів автора: 765
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Історії права та держави
Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Перша європейська Конституція 3 травня 1791 року – пам’ятка муніципального права України.
Вовк Олександр Йосипович
2018
Матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції "Теорія та практика сучасної юриспруденції" : [у 2 т.]. Т. 1 : Матеріали круглого столу "Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя Конституції УНР 1918 р.)"
т.1 c.150-154
2
Матеріали конференції
Статут Коронного трибуналу як пам’ятка судоустрою та судочинства доби середньовічної України.
Вовк Олександр Йосипович
2018
Судова влада в Україні та інших державах: історія та сучасність (аспекти права) : матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції, 25 травня 2018
в.7 c.21-25
3
Матеріали конференції
Права за якими судиться малоросійський народ – джерело права міського права України.
Вовк Олександр Йосипович
2018
Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 4): збірник тез наукової інтернет-конференції (наукометрична бази даних «РІНЦ/RSCI». Адреса сайту www.lex-line.com.ua (м. Тернопіль, 14 червня 2018 р.)
c.116-119
4
Матеріали конференції
Механізм правового регулювання місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект.
Вовк Олександр Йосипович
2018
Двадцять дев’яті економічно-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет – конференції (м. Львів, 19 липня 2018 р.). – Львів, 2018.
c.40-46
5
Наукова стаття
"Права за якими судиться малоросійський народ" 1743 року як правова пам'ятка міського самоврядування України.
Вовк Олександр Йосипович
Карпічков Віталій Олександрович
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки
т.29 в.6 c.1-6
6
Наукова стаття
Юридическое оформление реформы городского самоуправления 1917 года в Росии
Вовк Олександр Йосипович
Карпічков Віталій Олександрович
2018
Legea și viața : publicaţie ştiinţifico-practic
в.№ 12/2 (324) c.33-37
7
Наукова стаття
Джерела міського права Гетьманщини другої половини XVII – XVIII століть: історико-правовий аналіз.
Вовк Олександр Йосипович
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 1 c.33-42
8
Наукова стаття
Універсали як джерело міського права Гетьманщини другої половини XVII – XVIII століть.
Вовк Олександр Йосипович
2019
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
в.№ 4 c.7-13
9
Наукова стаття
Міське звичаєве право Гетьманщини: історико-правовий аспект.
Вовк Олександр Йосипович
2019
Правові новели, 2019.
в.№ 8 c.14-21
10
Тези
Правові засади міського самоврядування в ЗУНР.
Вовк Олександр Йосипович
2019
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ
c.105-109
11
Тези
Реформування органів самоврядування в західноукраїнських містах Австро-Угорської імперії другої половини ХІХ століття.
Вовк Олександр Йосипович
2019
Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 12): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез доповідей: випуск 12 (м. Тернопіль, 8 травня 2019 р.). - Тернопіль, 2019.
в.В. 12 c.113-118
12
Тези
Правове забезпечення міського самоврядування в Українській Державі 1918 року.
Вовк Олександр Йосипович
2019
Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000 - річчя з початку правління Ярослава Мудрого). 24 вересня 2019 року. Національний юридичний університеті імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 2019.
c.17-20
13
Матеріали конференції
Перебудова органів самоврядування в українських містах за міською реформою 1917 року.
Вовк Олександр Йосипович
2018
Українська державність: крізь призму часу (до 100 річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.): Матеріали міжнародної наукової конференції «Тринадцяті юридичні читання» (м. Київ, 24-25 травня 2018 р.).
c.82-86
14
Наукова стаття
Публічно - правові акти як основа джерельної бази дослідження міського самоврядування українських міст Великого князівства литовського.
Вовк Олександр Йосипович
2018
Право та державне управління – 2018.
в.№ 3 c.55-59
15
Наукова стаття
Effectiveness of legal regulation of local self-government.
Вовк Олександр Йосипович
2018
International law and integration problems. – 2018.
в.№ 4 c.57-67
16
Наукова стаття
Реформа самоврядування в українських містах Галичини у складі у складі Австро – Угорській імперії другої половини ХІХ століття.
Вовк Олександр Йосипович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.№ 3 c.30-37
17
Наукова стаття
Литовська метрика: історичне джерело міського права України XV-XVIIІ століть.
Вовк Олександр Йосипович
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 2 c.77-84
18
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект.
Вовк Олександр Йосипович
2018
Право і суспільство
в.№ 4 c.19-27
19
Наукова стаття
Організація самоврядування за Міською реформою 1917 року в містах України.
Вовк Олександр Йосипович
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 1 c.65-73
20
Наукова стаття
Система нормативно – правового забезпечення реформи міського самоврядування 1917 р. в Україні.
Вовк Олександр Йосипович
2017
Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення УНР). Збірник наукових статей міжнародної наукової конференції. (м.Харків, 23.ХІ.2017). Ред. кол. А.П. Гетьман та інші. Х.: Право, 2017.
c.127-133
21
Матеріали конференції
Міська реформа 1917 р. та особливості її проведення в Україні
Вовк Олександр Йосипович
2017
Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.):збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
22
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Історії українського права".
Вовк Олександр Йосипович
2017
Вовк О.Й. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історії українського права. – Під редакцією Вовка О.Й. - К.: Видавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2017. - 124 с.
23
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Артанія
Вовк Олександр Йосипович
2016
Велика українська юридична енциклопедія. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право»
т.1
24
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Декларація про утворення СРСР 1922
Вовк Олександр Йосипович
2016
Велика українська юридична енциклопедія. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право»
т.1
25
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Договір про утворення СРСР
Вовк Олександр Йосипович
2016
Велика українська юридична енциклопедія. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право»
т.1
26
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Княжі з’їзди (снеми)
Вовк Олександр Йосипович
2016
Велика українська юридична енциклопедія. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право»
т.1
27
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Конституція УРСР 1978
Вовк Олександр Йосипович
2016
Велика українська юридична енциклопедія. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право»
т.1
28
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Міська реформа 1870
Вовк Олександр Йосипович
2016
Велика українська юридична енциклопедія. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право»
т.1
29
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Основний закон (Конституція) СРСР 1924
Вовк Олександр Йосипович
2016
Велика українська юридична енциклопедія. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право»
т.1
30
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Президія Верховної Ради УРСР
Вовк Олександр Йосипович
2016
Велика українська юридична енциклопедія. Наукове видання / В. Д. Гончаренко (голова) та ін.: Видавництво «Право»
31
Матеріали конференції
Литовський статут 1566 року – пам’ятка вітчизняного міського права
Вовк Олександр Йосипович
2016
Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум: історія і сучасність. Матеріали Міжнародної наукової конференції
32
Матеріали конференції
Конституційне закріплення норм місцевого самоврядування в Україні: історико-правовий аналіз
Вовк Олександр Йосипович
2015
Норми права: соціологічні та філософські проблеми конституційної реформи: Матеріали конференції
т.1 c.81-84
33
Словник
Сучасна правова енциклопедія
Вовк Олександр Йосипович
2015
Юрінком Інтер
т.1 c.1-408
34
Розділ монографії
Підстави кримінальної відповідальності за литовсько-руським правом другої половини ХV- початку ХVІ ст.
Вовк Олександр Йосипович
2014
Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія
c.243-250
35
Наукова стаття
Уставні земські грамоти – джерело українського міського права XVI століття
Вовк Олександр Йосипович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.88 c.19-23
36
Наукова стаття
Литовські статути – джерело міського права України XVI – першій половині XIX століть
Вовк Олександр Йосипович
2011
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.65.0000
37
Наукова стаття
Джерела міського права Києва XV-XVI ст..
Вовк Олександр Йосипович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.90 c.27-32
38
Наукова стаття
Закон про міста 1791 року – пам’ятка міського права України
Вовк Олександр Йосипович
2012
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.115.0000
39
Тези
Підстави кримінальної відповідальності за литовсько-руським правом другої половини XV - початку XVI століть
Вовк Олександр Йосипович
2011
Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", 2 червня 2011 р., Київ
c.55-57
40
Наукова стаття
Соціально-економічні та юридичні передумови систематизації литовсько-руського права в другій половині XV — початку XVI століть
Вовк Олександр Йосипович
2008
41
Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Великого князівства литовського кінець XIV – початок XVІ ст. 2. Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права / За ред. І. Безклубого. – Число ІІ – К.
Вовк Олександр Йосипович
2007
42
Енциклопедія
Міжнародна організація праці. Великий енциклопедичний юридичний словник
Вовк Олександр Йосипович
2007
43
Наукова стаття
Історіографія Судебника Казиміра ІV 1468 року
Вовк Олександр Йосипович
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.41.0000
44
Наукова стаття
Причини систематизації Литовсько-Руського права в другій половині ХV століття
Вовк Олександр Йосипович
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.73.0000
45
Наукова стаття
Становлення законодавчої техніки в нормотворчості Великого князівства Литовського кінець XIV– початок XVI ст.
Вовк Олександр Йосипович
2007
Вісник Ужгородського національного університету
c.63.0000

Повернення до списку

Вгору