Автори, співробітники Університету

Возна Марина Олександрівна

Ідентифікатор автора: 30256
Кількість пошукових запитів автора: 732
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Теорії і практики перекладу з англійської мови
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 0, підручників - 6, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Англо-українська еквівалентність в галузевому перекладі та підготовці перекладачів
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
2020
Індустрія перекладу: теорія в дії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для перекладачів, молодих вчених і студентів
2
Наукова стаття
Teaching Professional Language at University Level
Возна Марина Олександрівна
2020
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.8(64) c.115-118
3
Матеріали конференції
Teaching Intercultural Pragmatics To Ukrainian Student Translators
Возна Марина Олександрівна
2018
Переклад і мова: компаративні студії: міжнародна конференція
c.40-41
4
Наукова стаття
Culture-Focused Teaching of Language and Translation
Возна Марина Олександрівна
2019
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки
т.1 в.89 c.30-36
5
Наукова стаття
До питання про викладання фахових мов на філологічних та перекладацьких відділеннях університетів
Возна Марина Олександрівна
2019
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць
c.330-338
6
Підручник
Англійська мова. 2 курс.
Васильченко Ольга Юріївна
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
Карабан В'ячеслав Іванович
2018
Нова книга (підручник)
c.1-448
7
Наукова стаття
Прагматичні фактори в навчанні послідовному перекладу з англійської мови
Возна Марина Олександрівна
2018
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць
c.428-436
8
Наукова стаття
Teaching Interlanguage Pragmatics to Ukrainian Student Translators from English
Возна Марина Олександрівна
2018
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.154 в.VI(64) c.60-64
9
Наукова стаття
Translation of Ideologically-Loaded Lexicalized Concepts
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
2018
The Ukrainian Quarterly
c.58-70
10
Навчальний посібник
English Professional and Culturally-Linked Terminology: Translation Aspects
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
Славова Людмила Леонардівна
2017
Видавництво Житомирського державного університету ім.І.Франка (посібник)
c.1-254
11
Наукова стаття
Translation of spoken English business jargon into Ukrainian
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.30 в.117 c.76-80
12
Підручник
Англійська мова для старших курсів
Возна Марина Олександрівна
2017
Нова книга (підручник)
c.1-256
13
Наукова стаття
Особливості перекладу англомовних комедійних фільмів українською мовою
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
2016
Науковий журнал "Мова і культура". Видавничий дім Дмитра Бураго
т.1 в.19 c.376-382
14
Наукова стаття
Cross-cultural Communicative Competence In the Language Teaching of Future Translators
Возна Марина Олександрівна
2016
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.3 в.66 c.20-23
15
Наукова стаття
Pragmatic Adaptation in Translation of Ideologically-Loaded Lexicalized Concepts
Возна Марина Олександрівна
2016
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.4 в.80 c.111-115
16
Підручник
Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
2016
Нова книга (підручник)
c.1-352
17
Наукова стаття
Формування міжкультурної комунікативної компетенції як основне завдання у мовній підготовці майбутніх перекладачів
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
2015
Вісник Академії адвокатури України
т.12 c.162-167
18
Наукова стаття
Про деякі проблеми українського перекладу ділового мовлення англійською
Возна Марина Олександрівна
2015
Мова і культура : науковий журнал
т.17 c.493-498
19
Наукова стаття
До питання про англо-український переклад певних типів реалій
Возна Марина Олександрівна
2014
Збірник наукових праць «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»
c.95-100
20
Наукова стаття
Сучасні підходи до україно-англійського перекладу звань, ступенів та посад в галузі вищої освіти
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
2013
Мова і культура
т.15 c.420-426
21
Наукова стаття
Україно-англійський переклад аспектної академічної термінології
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
2013
Вісник Академії адвокатури України
c.208-212
22
Наукова стаття
Прагматичне адаптування в перекладі ідеологічно-забарвленої лексики
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
2013
Збірник наукових праць «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»
c.84-90
23
Наукова стаття
Про деякі проблеми сучасного кіно перекладу
Возна Марина Олександрівна
2012
Мова і культура
c.381-4
24
Наукова стаття
Англо-українська еквівалентність при підготовці перекладачів
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
2012
Вісник Академії адвокатури України: науковий журнал
т.2 c.145-150
25
Наукова стаття
Форми звертання в англійській мові як питання формування комунікативної компетентності студентів і об’єкт перекладу
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
2012
Збірник наукових праць «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»
26
Наукова стаття
Англійська мова для старших курсів
Возна Марина Олександрівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-223
27
Підручник
Англійська мова. І курс. Вид. 2, виправлене та доповнене
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
2012
Нова книга (підручник)
c.1-568
28
Наукова стаття
До питання про стратегію та адекватність англо-українського перекладу заголовків художніх фільмів
Возна Марина Олександрівна
2011
Збірник наукових праць «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»
c.37-41
29
Навчальний посібник
Translator’s Stepping Stones: Transcultural Pitfalls
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
2010
ВПЦ "Київський університет"
c.1-178
30
Наукова стаття
Освітня лексика в англо-українському та українсько-англійському перекладі
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
2010
Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових структур: Матеріали Міжнародної наукової конференції
c.70-75
31
Наукова стаття
Компонентний аналіз та фонові знання в фаховій підготовці перекладачів
Возна Марина Олександрівна
2010
Соціокультурні та етнолінвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.70-77
32
Наукова стаття
Культорологічна парадигма у вивченні англійської мови та переклад з неї
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
2008
Мова і культура
т.11 c.217.0000
33
Підручник
Англійська мова. ІVкурс
Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
Пермінова Алла Вікторівна
2008
Нова книга (підручник)
c.1-440
34
Наукова стаття
«Про тих, що не гаснуть» (видатні письменники України ХХ століття за „Щоденниками” та літературно-критичними статтями О. Гончара)
Возна Марина Олександрівна
2006
Питання літературознавства
т.72 c.115.0000
35
Наукова стаття
Щоденники Олеся Гончара як чернетки і заготовки для трилогії «Прапороносці»
Возна Марина Олександрівна
2007
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.51 c.183.0000
36
Підручник
Англійська мова. ІІІ курс
Васильченко Ольга Юріївна
Возна Марина Олександрівна
Гапонів Олександр Борисович
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2007
Нова книга (підручник)
c.1-496
37
Тези
Захист історичних пам`яток України,як одна зі складових духовного захисту нації у „Щоденниках” та публіцистиці Олеся Гончара
Возна Марина Олександрівна
2007
Пам’ять століть
c.51.0000
38
Тези
„Щоденники” Олеся Гончара, як художньо-публіцистичний документ епохи: ремінісценція та авторемінісценція зі щоденників, їх осмислення та переосмислення у романі „Твоя зоря”
Возна Марина Олександрівна
2007

Повернення до списку

Вгору