Автори, співробітники Університету

Волинець Руслан Анатолійович
Volynets Ruslan Anatoliiovych

Ідентифікатор автора: 30304
Кількість пошукових запитів автора: 1183

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Кримінального права та кримінології
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 26

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Огляд основних кримінально-правових та кримінально-процесуальних питань, які необхідно вирішити у разі ратифікації Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду
Волинець Руслан Анатолійович
2019
Міжнародна науково-практична конференція «Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду: проблеми визнання, співвідношення та гармонізації (18 грудня 2019 року)
2
Матеріали конференції
Відмежування злочинів, передбачених статтями 199 і 224 КК України від окремих злочинів проти власності
Волинець Руслан Анатолійович
2019
Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті
c.32-36
3
Матеріали конференції
Злочини чи проступки: кримінальні правопорушення у сфері фондового ринку
Волинець Руслан Анатолійович
2019
Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2019 року, м. Одеса)
c.68-70
4
Наукова стаття
До питання ратифікації Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду
Волинець Руслан Анатолійович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.№ 12 c.289-293
5
Наукова стаття
Судові рішення, які не були скасовані чи змінені судами вищої інстанції, як предмет складу злочину, передбаченого ст. 375 КК України
Волинець Руслан Анатолійович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.№ 11 c.280-288
6
Матеріали конференції
Заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб за законодавством України та інших країн, та перспективи їх розвитку у сфері захисту фондового ринку
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice: International scientific and practical conference. Lublin. April 17, 2018. Publishing House: Izdevnieciba «Baltija Publishing». Fundacja Instytut spraw administra
c.119-123
7
Матеріали конференції
Адаптація законодавства України до законодавства Європейського союзу у сфері кримінальної відповідальності за маніпулювання на фондовому ринку
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene». 23-24 martie 2018. Chişinău: Iulian, 2018
c.272-274
8
Матеріали конференції
Заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються в межах кримінальної відповідальності за злочини проти фондового ринку: напрями вдосконалення нормативної регламентації
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Актуальні питання сьогодення:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 року у м. Вінниця: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ»
т.1 c.57-59
9
Матеріали конференції
Напрями вдосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності за порушення прав та інтересів учасників фондового ринку
Берзін Павло Сергійович
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Актуальні питання кримінального права, кримінального судочинства та кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре Беккаріа: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Київ: ДУІТ, 2018
c.13-15
10
Матеріали конференції
Щодо визначення інсайдерської інформації як предмета складу злочину, передбаченого ст. 232-1 КК України
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у XXI ст.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.90-93
11
Наукова стаття
E-Commerce: Concept and Legal Regulation in Modern Economic Conditions
Берзін Павло Сергійович
Волинець Руслан Анатолійович
2019
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
в.Volume: 22. Special Issue 2
12
Наукова стаття
Innovations in the risk management of the business activity of economic agents
Берзін Павло Сергійович
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Marketing and Management of Innovations
в.№ 4 c.221-233
13
Матеріали конференції
Деякі види посягань на фондовий ринок за кримінальним законодавством українських земель, що входили до складу РСФРР, УСРР, СРСР та УРСР
Волинець Руслан Анатолійович
2017
Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Херсон. 8-9 грудня 2017 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017
c.86-89
14
Матеріали конференції
Окремі види посягань на фондовий ринок за Кримінальним уложенням 1903 року
Волинець Руслан Анатолійович
2017
Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: Міжнародна науково-практична конференція. м. Харків. 1-2 грудня 2017 р. Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017
в.Ч. 2 c.49-52
15
Матеріали конференції
Окремі види посягань на фондовий ринок за Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 року
Волинець Руслан Анатолійович
2017
Новітні тенденції сучасної юридичної науки: Матеріали міжнародної науково-практична конференції. м. Дніпро. 1-2 грудня 2017 р. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2017
в.Ч.2 c.83-86
16
Матеріали конференції
Типові форми посягань на фондовий ринок за кримінальним законодавством зарубіжних держав
Волинець Руслан Анатолійович
2017
Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Запоріжжя. 22-23 грудня 2017 року. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017
в.Ч.3 c.66-69
17
Матеріали конференції
Нетипові форми злочинних посягань на фондовий ринок за зарубіжним законодавством
Волинець Руслан Анатолійович
2017
Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 грудня 2017 року). За ред. Г.О. Ульянової. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
c.192-195
18
Матеріали конференції
Щодо визначення змісту суб’єктивної сторони приховування інформації про діяльність емітента
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Дніпро. 12-13 січня 2018 р. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2018
c.98-101
19
Матеріали конференції
Щодо доцільності запровадження заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб за злочини, які посягають на фондовий ринок
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин
c.70-73
20
Матеріали конференції
Уповноважена особа як суб’єкт злочину, передбаченого ст. 223-1 КК України
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Одеса, Україна, 19-20 січня 2018 р. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018
c.97-100
21
Матеріали конференції
Щодо уточнення предмета злочину, передбаченого статтею 223-2 Кримінального кодексу України
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Одеса. 19-20 січня 2018 року. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018
c.32-38
22
Матеріали конференції
Щодо визначення інсайдерської інформації як предмета складу злочину, передбаченого ст. 232-1 КК України
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя. 26-27 січня 2018 року). За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2018
c.90-93
23
Матеріали конференції
Співвідношення підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223-1 КК), та розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску (ст. 163 КУпАП), а також діяльності на фондовому ринку без ліцензії (ст. 163-7 КУпАП)
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Ужгород. 16-17 лютого 2018 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018
c.126-128
24
Матеріали конференції
Особливості розмежування незаконного використання інсайдерської інформації, передбаченого ст. 232-1 КК України та ст. 163-9 КУпАП України
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Херсон. 9-10 лютого 2018 р. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018
c.98-100
25
Матеріали конференції
Щодо факультативних ознак суб’єктивної сторони злочинів, що посягають на фондовий ринок
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Роль права та закону в громадянському суспільстві: Міжнародна науково-практична конференція. м. Київ. 9-10 лютого 2018 р. Київ: Центр правових наукових досліджень, 2018
c.53-55
26
Матеріали конференції
Щодо визначення додаткових безпосередніх об’єктів злочинів, що посягають на фондовий ринок
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Право як ефективний суспільний регулятор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Львів 16-17 лютого 2018 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018
c.20-23
27
Матеріали конференції
Особливості розмежування порушень системи депозитарного обліку цінних паперів та діяльності депозитарних установ за КК України та КУпАП
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Одеса. 9-10 лютого 2018 р. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018
c.77-79
28
Матеріали конференції
Адаптація законодавства України до законодавства Європейського союзу у сфері кримінальної відповідальності за маніпулювання на фондовому ринку. Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene»
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene». 23-24 martie 2018. Chişinău: Iulian, 2018
c.272-274
29
Матеріали конференції
Заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб за законодавством України та інших країн, та перспективи їх розвитку у сфері захисту фондового ринку. Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemakin
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice: International scientific and practical conference. Lublin. April 17, 2018. Publishing House: Izdevnieciba «Baltija Publishing». Fundacja Instytut spraw administra
c.119-123
30
Матеріали конференції
Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, що посягають на фондовий ринок
Волинець Руслан Анатолійович
2018
International scientific-practical conference «The development of legal sciences: problems and solutions»: Conference Proceedings. April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018
c.79-82
31
Монографія
Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний стан та перспективи вдосконалення
Волинець Руслан Анатолійович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-454
32
Наукова стаття
Система злочинів проти фондового ринку за законодавством України та деяких європейських країн
Волинець Руслан Анатолійович
2017
Правові новели
в.В. 3 c.125-130
33
Наукова стаття
Посягання на фондовий ринок за уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 року
Волинець Руслан Анатолійович
2017
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.В.12 c.244-248
34
Наукова стаття
Деякі рекомендації щодо кваліфікації окремих злочинів, які посягають на фондовий ринок, та їх розмежування із суміжними злочинами
Волинець Руслан Анатолійович
2017
Право.ua
в.3 c.169-175
35
Наукова стаття
Посягання на фондовий ринок за кримінальним уложенням 1903 року
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.1 c.137-140
36
Наукова стаття
Посягання на фондовий ринок за кримінальним законодавством українських земель, що входили до складу РСФРР, УСРР, СРСР та УРСР
Волинець Руслан Анатолійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.4 c.80-88
37
Наукова стаття
Кримінальна відповідальність за деякі нетипові форми посягань на фондовий ринок за зарубіжним законодавством
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.90-97
38
Наукова стаття
Дискусійні питання визначення основних безпосередніх об’єктів злочинів, які посягають на фондовий ринок
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Право і суспільство
в.1 c.239-246
39
Наукова стаття
Об’єктивна сторона злочинів проти фондового ринку, що порушують порядок емісії та обліку цінних паперів
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Судова та слідча практика в Україні
в.6 c.97-105
40
Наукова стаття
Питання законодавчого закріплення предметів складів злочинів, які посягають на фондовий ринок, і тлумачення їхніх ознак
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Юридичний науковий електронний журнал
в.1
41
Наукова стаття
Проблемні аспекти законодавчого закріплення об’єктивної сторони незаконного використання інсайдерської інформації
Волинець Руслан Анатолійович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.3 в.6 c.62-67
42
Наукова стаття
Аналіз суб’єктного складу злочинів, що посягають на фондовий ринок, передбачених статтями 223-2 та 232-2 Кримінального кодексу України
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Приватне та публічне право
в.1 c.113-117
43
Наукова стаття
Аналіз суб’єктивної сторони складів злочинів, що посягають на фондовий ринок
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.48 c.53-59
44
Наукова стаття
Службова особа учасника фондового ринку, як суб’єкт злочину проти фондового ринку, передбаченого статтею 222-1 КК України
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка
в.1 c.86-95
45
Наукова стаття
Проблеми відмежування злочинів, що посягають на фондовий ринок, від адміністративних правопорушень
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Право.ua
в.1 c.110-118
46
Наукова стаття
Злочини та адміністративні правопорушення проти фондового ринку: окремі аспекти співвідношення
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.1 c.105-111
47
Наукова стаття
Кримінальні правопорушення, що посягають на фондовий ринок: кримінальні проступки чи злочини
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Актуальні проблеми держави і права
в.80 c.27-35
48
Наукова стаття
Напрями вдосконалення кримінально-правової охорони фондового ринку в Україні, що пов’язані з поліпшенням правозастосовної практики
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Наше право
в.1 c.111-116
49
Наукова стаття
Кримінально-правові санкції, передбачені за злочини, що зазіхають на фондовий ринок
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
в.31 c.117-120
50
Наукова стаття
Mechanism features of damaging the stock market and its significance in criminal law
Берзін Павло Сергійович
Волинець Руслан Анатолійович
2018
Науковий вісник Полісся
в.В.2, ч. 2 c.93-98
51
Наукова стаття
Казначейські злочини та казначейські проступки проти валютного обігу за карним казначейським кодексом Республіки Польща
Волинець Руслан Анатолійович
2016
WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA Podejście Naukowe & Zastosowane Technologie
в.5(12) c.120-127
52
Наукова стаття
Die Probleme bei der Feststellung der Tatumstände bei der Begehung von Straftaten gegen die Umwelt als Merkmale der objektiven Seite ihres Tatbestandes
Волинець Руслан Анатолійович
2015
Recht der Osteuropäischen Staaten
т.3 c.211-219
53
Наукова стаття
Проблеми конкретизації ознак предмета злочину у складах злочинів у сфері господарської діяльності
Волинець Руслан Анатолійович
2014
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.2 c.90-93
54
Наукова стаття
Проблеми кваліфікації порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 Кримінального кодексу України)
Волинець Руслан Анатолійович
2014
Наше право
т.2 c.50-54
55
Наукова стаття
Конкретизация признаков способа совершения преступления в составах преступлений в сфере хозяйственной деятельности
Волинець Руслан Анатолійович
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.3 c.90-94
56
Монографія
Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства України (ст. 210 КК України)
Волинець Руслан Анатолійович
2012
57
Наукова стаття
Безпосередній об’єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України)
Волинець Руслан Анатолійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.86 c.98-100
58
Наукова стаття
Поняття «порушення бюджетного законодавства» та його значення для кваліфікації злочинів
Волинець Руслан Анатолійович
2011
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.88.0000
59
Наукова стаття
Порушення бюджетного законодавства: кримінально – правовий аспект
Волинець Руслан Анатолійович
2010
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.135.0000

Повернення до списку

Вгору