Автори, співробітники Університету

Воловенко Юліан Михайлович
YULIAN MIHAILOVICH VOLOVENKO

Ідентифікатор автора: 30336
Author Identifier Number Scopus: 7004688037 →
Кількість пошукових запитів автора: 1373
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження / Органічної хімії /
Посада: декан хімічного факультету, професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: хімія гетероциклічних сполук

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 209, з них наукових статей - 88, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез - 89, матеріалів конференцій - 19

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 156

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Expedited route to fully substituted amino-pyrazole building blocks and their further transformations
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
2017
ACS Omega
т.2 в.12 c.8911-8927
2
Наукова стаття
New method for the synthesis of 2-hetaryl-2-(1-R-pyrrolidin-2-ylidene)acetonitriles
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
2018
Химия гетероциклических соединений
т.54 в.1 c.83-85
3
Тези
Взаємодія диетилових естерів 5-(гідроксиалкіламіно)-1,3-оксазол-4-ілфосфонових кислот з хлороводнем, йодоводнем та роданистоводневою кислотою
Воловенко Юліан Михайлович
Владіміров Сергій Олексійович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19
4
Тези
Розробка методів синтезу конденсованих тієпанів
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Гатич Данило Іванович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.70
5
Звіти
Спосіб отримання 1,5-бензоксатієпін-3-ону.Патент України на винахід No 110586
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.1 в.1 c.1-9
6
Звіти
Спосіб отримання 4,1-бензоксатієпін-3-ону.Патент України на винахід No 112146
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.14 в.1 c.1-8
7
Звіти
Спосіб селективного окиснення сульфіду до сульфоксиду.Патент України на винахід No 112712
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.19 в.1 c.1-9
8
Матеріали конференції
Синтез нових похідних 3,4-дихлоромалеїнімідів з потенційною протипухлинною активністю
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Тихонюк Олена Іванівна
2017
Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: Науково-практична конференція Школи молодих науковців ПАТ «Фармак»
т.5 c.44
9
Матеріали конференції
Nouvelles approches de 4-hetarylpyrazoles totalement substitués
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
2017
Langues, Sciences et Pratiques: Colloque international francophone en Ukraine
т.1 c.84-85
10
Матеріали конференції
Створення нових біологічно активних гетероциклічних сполук
Воловенко Юліан Михайлович
Кузнєцова Галина Миколаївна
Мілохов Демид Сергійович
Рибальченко Володимир Корнійович
Хиля Ольга Володимирівна
Тихонюк Олена Іванівна
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.145-146
11
Матеріали конференції
Азотовмісні гетероцикли: стратегії створення та використання
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.153-154
12
Наукова стаття
Синтез и превращения α-ацил-2-(1,2,4-триазолил и 1,3,4-тиадиазолил)ацетонитрилов
Воловенко Юліан Михайлович
Шокол Тетяна Віталіївна
2017
Украинский химический журнал
т.83 в.1 c.68-74
13
Наукова стаття
Функціоналізовані гетероцикли на основі альфа-азагетарилацетонітрилів
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Шемеген Р.В.
2017
Український хімічний журнал
т.1 c.26-42
14
Наукова стаття
Циклічні сульфони – сучасні тенденції в органічній хімії
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
Ващенко Богдан Вікторович
Дяченко Максим Сергійович
Попова Марія Володимирівна
2017
Український хімічний журнал
т.2 c.77-86
15
Наукова стаття
Фотовольтаические свойства полимерных пленочных композитов с комплексами Ni(II), Co(II), Cu(II).
Амірханов Володимир Михайлович
Воловенко Юліан Михайлович
Давиденко Микола Олександрович
Ліціс Олена Олегівна
Мокринська Олена Вікторівна
Слива Тетяна Юріївна
Хиля Ольга Володимирівна
Чуприна Микола Григорович
2017
Теоретическая и экспериментальная химия
т.53 в.3 c.176—181
16
Наукова стаття
Реакция окислительного бромирования бромидов 1,3-тиазолия
Воловенко Юліан Михайлович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2017
Український хімічний журнал
в.3 c.8-13
17
Наукова стаття
Синтез новых производных 7-гидрокси-5-оксо-2,3,5,7a-тетрагидро-1H-пирролизина и 1-гидрокси-3-оксо-3,5,6,7,8,8a-гексагидроиндолизина
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
Попова Марія Володимирівна
2017
Український хімічний журнал
в.3 c.14-17
18
Наукова стаття
Синтез нової гетероциклічної системи 12H-хромено[3’,2’:3,4]піроло[1,2-a]піримідин-12-ону
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 в.1 c.13-15
19
Наукова стаття
Synthesis of a series of tetraminic acid sulfone analogs
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Лістунов Димитрій Петрович
Попова Марія Володимирівна
2017
Monatshefte fur Chemie
т.148 в.5 c.939–946
20
Наукова стаття
Photovoltaic Properties of Polymeric Film Composites with Ni(II), Co(II), and Cu(II) Complexes
Амірханов Володимир Михайлович
Воловенко Юліан Михайлович
Давиденко Микола Олександрович
Ліціс Олена Олегівна
Мокринська Олена Вікторівна
Слива Тетяна Юріївна
Хиля Ольга Володимирівна
Чуприна Микола Григорович
Кулешова Олена Олександрівна
2017
Theoretical and Experimental Chemistry
т.53 в.3 c.187–193
21
Тези
Одностадійний синтез та властивості метил-4-аміно-2,3,3-тризаміщених-1,1-діоксо-2,3-дигідро-1H-1лямбда6-ізотіазол-5-карбоксилатів
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Ващенко Богдан Вікторович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.88
22
Тези
Конденсовані 1,2,4-тіадіазепін-3,3-діоксиди
Воловенко Юліан Михайлович
Гись Василь Юрійович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.89
23
Тези
Synthesis of 1,2-azoles via a cascade of addition-ring closure-ring opening
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.98
24
Тези
Нові тетрагідро-1H-1лямбда6-піроло[1,2-B]-ізотіазол-1,1,3(2H)-триони
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Омельян Тарас Валерійович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.105
25
Тези
Нуклеофільна модифікація 3,4-дихлоромалеїнімідів
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Тихонюк Олена Іванівна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.116
26
Тези
Електрофільні властивості N-арилпіроліденацетонітрилів
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.123
27
Тези
Toward the synthesis of fully substituted 4-hetarylazoles
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
2017
Toulouse-Kyiv: Scientific International conference in chemistry
т.9 c.89
28
Тези
Reactions of hetarylidenacetonitryles with C-nucleophiles
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Шемеген Р.В.
2017
Toulouse-Kyiv: Scientific International conference in chemistry
т.9 c.174
29
Тези
Novel probes for pH sensing of biological objects
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.9 c.241
30
Тези
Benzothiazole and benzoxazole derivatives as novel optical probes for zinc determination
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Новодворський Євгеній Миколайович
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.9 в.IX c.256
31
Тези
Fluorescent polymer based films with fused iminopyridine derivatives for acidity determination
Воловенко Юліан Михайлович
Вретік Людмила Олександрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.9 c.258
32
Тези
N-Арилпіроліденацетонітрили в синтезі поліфункціональних азагетероциклів
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Шемеген Р.В.
2017
Домбровські хімічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
т.7 c.Д-17
33
Тези
Конденсовані 1,2,4-тіадіазепін-3,3-діоксиди. Синтез та властивості
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Гись Василь Юрійович
2017
Домбровські хімічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
т.7 c.С-29
34
Тези
Синтез перспективних біологічно активних похідних 4-аміно-3-хлоромалеїнімідів
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Тихонюк Олена Іванівна
2017
Домбровські хімічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
т.7 c.С-44
35
Тези
Конденсовані 1-іміно-4-ціанопіридини – перспективні флюоресцентні зонди
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
Макеєв Анатолій Миколайович
Шемеген Р.В.
2017
Домбровські хімічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
т.7 c.С-45
36
Тези
Benzothiazole and benzoxazole derivatives as novel optical probes for Zinc determination
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Новодворський Євгеній Миколайович
2017
Сучасні тенденції - 2017: Київська конференція з аналітичної хімії
т.1 c.32
37
Тези
Functionalized azaheterocycles as a promising tool fro in vivo and in vitro studies
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
Кулешова Олена Олександрівна
Макєєв А.М.
2017
Сучасні тенденції - 2017: Київська конференція з аналітичної хімії
т.1 c.183
38
Матеріали конференції
Strain cycle effects on the reactivity of isothiazolidine-1,1,4-triones
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
2016
Українська конференція з органічної хімії
т.24 c.81
39
Матеріали конференції
Synthesis of a series of tetraminic acid sulfone analogues
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
2016
Українська конференція з органічної хімії
т.24 c.87
40
Матеріали конференції
Синтез, перетворення та застосування 2-гетарил-2-гетариліденацетонітрилів
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2016
Українська конференція з органічної хімії
т.24 c.171
41
Матеріали конференції
Синтез та перетворення 2-гетарил-2-(N-арилтетрагідро-2-піролідиніліден)ацетонітрилів
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2016
Українська конференція з органічної хімії
т.24 c.179
42
Наукова стаття
Synthesis and structural investigation of new isothiochromen-4-one 2,2-dioxide derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Structural Chemistry
т.27 в.1 c.273-280
43
Наукова стаття
A comparison of the effects of maleimide derivative and its combination with phorbol-12-myristate-13-acetate on neoplastic monoblast cells U-937
Бєлінська Ірина Василівна
Воловенко Юліан Михайлович
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2016
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
т.8 в.1 c.532-540
44
Тези
New heterocyclic derivatives obenzothiazole as promising spectroscopic reagents
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Хиля Ольга Володимирівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.1 в.1 c.22-22
45
Тези
Azahetarylacetonitrile chemistry: prospects seeing with fresh eyes
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2016
Jornées de chimie organique
т.1 в.1 c.367-367
46
Тези
Конденсовані ціанопіридини як перспективні люмінесцентні ацидиметричні зонди
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.1 в.1 c.83
47
Звіти
Спосіб отримання спіро- лямбда 6-ізотіазолідин-1,1,4-тріонів.Патент України на винахід No 110455
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
Попова Марія Володимирівна
2015
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.24 в.1 c.1-11
48
Звіти
2-Гетарил-2-(1,3-дигідро-1-ізобензофураніліден)ацетонітрили та спосіб їх отримання. Патент України No109028
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.13 в.1 c.1-9
49
Звіти
2-Гетарил-2- (тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрили та спосіб їх отримання. Патент України No, 109029
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.13 в.1 c.1-11
50
Звіти
Cпосіб отримання 2-гетарил-2- (тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів.Патент України No 109130
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.23 в.1 c.1-10
51
Матеріали конференції
Transformation of 8-nitro-2H-1,5-benzoxathiepin-3(4H)-one: ring contraction of oxathiepine cycle
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
International Chemistry Conference Touluse-Kiev
т.8 c.94-94
52
Матеріали конференції
Unexpected one-pot synthesis of pyrazolone derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
Кисіль Андрій Іванович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
International Conference of Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles, CNCH
т.7 c.13
53
Матеріали конференції
Fluorescence of hetarylacetonitrile derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.140-140
54
Матеріали конференції
Functionalized azaheterocycles: straightforward approaches to new bimodal imaging probes
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.193
55
Наукова стаття
On terminal alkynylcarbinols and derivatization thereof.
Войтенко Зоя Всеволодівна
Воловенко Юліан Михайлович
2015
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.3 c.21-28
56
Наукова стаття
Carbo-cyclohexadienes vs. carbo-benzenes: structure and conjugative properties
Войтенко Зоя Всеволодівна
Воловенко Юліан Михайлович
2015
Chemical Science
т.6 c.1139-1149
57
Наукова стаття
First Evidence of 1,3-Bis-indolylallenes: Generation by a Sequential Double Nucleophilic Process from Ynones
Войтенко Зоя Всеволодівна
Воловенко Юліан Михайлович
2015
Synthetic Communications
т.45 c.253-261
58
Наукова стаття
Unexpected synthesis of pyrazolone derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
Кисіль Андрій Іванович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
Tetrahedron
т.71 c.1283 – 1286
59
Наукова стаття
Novel synthesis of 2H-1,5-benzoxathiepin-3(4H)-one and 5H-4,1-benzoxathiepin-3(2H)-one derivatives and chemical properties evaluation
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
Monatshefte fur Chemie
т.146 c.1733-1742
60
Наукова стаття
Synthesis of spiro 2-(5-amino-2,3-dihydro-3-oxopyrrol-4-yl)-1,3-dialkylbenzimidazolium chlorides
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
2015
Monatshefte fur Chemie
т.146 c.931-939
61
Наукова стаття
Multigram synthesis of fluoroalkyl-substituted pyrazole-4-carboxylic acids
Бійцева Ангеліна Володимирівна
Воловенко Юліан Михайлович
Михайлюк Павло Костянтинович
2015
European Journal of Organic Chemistry
т.4 c.886–891
62
Наукова стаття
Synthesis of the First Representatives of Spiro-1λ6-isothiazolidine-1,1,4-triones
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
2015
Synthesis
т.47 c.2523-2528
63
Наукова стаття
One-pot domino synthesis of 3-amino-1,2-dihydroisoquinolines
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
Journal of Heterocyclic Chemistry
т.52 c.1373-1378
64
Наукова стаття
Novel Benzothiazine Derivatives via Formylation of 2,3-Dihydro-4H-benzo[e][1,4]thiazin-3-on-1,1-dioxide
Воловенко Юліан Михайлович
2013
Journal of Heterocyclic Chemistry
т.50 c.E217–E220
65
Наукова стаття
Fluorophore-tagged pharmacophores for antitumor cytotoxicity: Modified chiral lipidic dialkynylcarbinols for cell imaging
Воловенко Юліан Михайлович
2015
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
т.25 c.4652-4656
66
Наукова стаття
Extended structural modulation of bio-inspired chiral lipidic alkynylcarbinols as antitumor pharmacophores
Воловенко Юліан Михайлович
2015
Tetrahedron
т.71 c.7920-7930
67
Наукова стаття
Asymmetric synthesis and biological evaluation of natural or bioinspired cytotoxic C2-symmetrical lipids with two terminal chiral alkynylcarbinol pharmacophores
Воловенко Юліан Михайлович
2015
The Journal of Organic Chemistry
т.80 c.5386-5394
68
Тези
3-[6-аміно-5-(1,3-бензотіазол-2-іл)-2-(метилдіаміно)-піримідин-4-іл]-1-пропанол – новий флуоресцентний реагент на паладій(ІІ)
Воловенко Олеся Богданівна
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2015
Cучасні тенденції – 2015: Київська конференція з аналітичної хімії
c.53
69
Матеріали конференції
Синтез и превращения-2-(тетрагидро-1R-пирролилиден)ацетонитрилов
Амірханов Володимир Михайлович
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2014
Успехи синтеза и комплексообразования: всероссийская научная конференция
т.1 c.202-202
70
Наукова стаття
On the peculiar reactivity of a C,N-annelated isoindole core.
Войтенко Зоя Всеволодівна
Воловенко Юліан Михайлович
2014
71
Наукова стаття
Synthesis of N-carboxyalkyl-1,4-benzothiazepine-3(2H)-one derivatives using esters of N-(2-chloro-5-nitrobenzyl)amino acids
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2014
Monatshefte fur Chemie
т.145 c.483-489
72
Наукова стаття
Hydroxypropyl substituted nitrogen bridgehead fused cyanopyridines
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2014
Tetrahedron
т.70 c.1214–1222
73
Наукова стаття
A Convenient Route to 1-Alkyl-5-trifluoromethyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acids Employing a Diazo Transfer Reaction
Воловенко Юліан Михайлович
Михайлюк Павло Костянтинович
2013
European Journal of Organic Chemistry
т.14 c.2891–2897
74
Наукова стаття
Synthesis of 2-(2-hetaryl)-6-hydroxy-3-(R-amino)-2-hexenenitriles
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Химия гетероциклических соединений
т.48 c.1770-1780
75
Наукова стаття
Reactions of 4,5-dihydro-1,4-benzothiazepin-3(2H)-one 1,1-dioxide and 1,5-dihydro-4,1-benzothiazepin-2(3H)-one 4,4-dioxide derivatives with Vilsmeier reagent and DMFDMA
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2014
Journal of Heterocyclic Chemistry
т.51 c.755-759
76
Наукова стаття
Dimethylaminomethylene derivatives of S,S-dioxides of 1,4-benzothiazepin-3(2H)-one and 4,1-benzothiazepin-2(3H)-one: comparison of interaction with nucleophiles
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2014
Monatshefte fur Chemie
т.145 c.1987-1997
77
Наукова стаття
Взаимодействие 2-(2-гетарил)-2-(тетрагидро-2-фуранилиден)ацетонитрилов с диметилацеталем N,N-диметилформамида
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.287-291
78
Наукова стаття
2,3-Дигидрофуро[2',3':4,5]пиридо[1,2-a]бензимидазол-11-карбонитрил и 6-оксо-2,3-дигидро-6Н-фуро[2',3':4,5]пиридо[2,1-b]хиназолин-12-карбонитрил
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.2 c.239-240
79
Наукова стаття
Рециклизация 2-(2-гетарил)-2-(тетрагидро-2-фуранилиден)ацетонитрилов под действием 1,3-N,N-бинуклеофилов
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.308-313
80
Наукова стаття
3-[2-R-6-Амино-5-гетарил-4-пиримидинил]-1-пропанолы и 1-амино-3-(3-гидроксипропил)пиримидо[1,6-a]бензимидазол-4-карбонитрил
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.2 c.316-317
81
Підручник
Хімія
Воловенко Юліан Михайлович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Олена Вікторівна
Павленко Вадим Олександрович
Савченко Ірина Олександрівна
Сиромятніков Володимир Георгійович
Слободяник Микола Семенович
2014
«Фоліо»
c.1-958
82
Тези
Синтез та хімічні властивості 2Н-1,5-бензоксатієпін-3(4Н)- та 5Н-4,1-бензоксатієпін-3(2Н)-онів
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2014
83
Матеріали конференції
Synthesis of 1,4-benzothiazepine-3(2H)-one derivatives using esters of N-(2-chloro-5-nitrobenzyl)amino acids or 2-chloro-5-nitrobenzylamines
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.123-124
84
Матеріали конференції
Синтез спиро 2-(5-амино-2,3-дигидро-3-оксопиррол-4-ил)-1,3-диалкилбензимидазолиум хлоридов
Воловенко Юліан Михайлович
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.35
85
Матеріали конференції
Синтез та перетворення потенційно біологічно активних 2-гетарил-2-(тетрагідро-1Н-піроліліден)ацетонітрилів
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.77
86
Матеріали конференції
Синтез производных 1,4-бензотиазепин-3(2H)-она с использованием сложных эфиров N-(5-нитро-2-хлорбензил)аминокислот или 5-нитро-2-хлорбензиламинов
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2013
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.123
87
Матеріали конференції
2-Гетарил-2-фураніліденацетонітрили в синтезі біоактивних гетероциклів
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.55
88
Наукова стаття
A ring opening reaction of 2-hetaryl-2-(tetrahydro-2-furanylidene)acetonitriles with amino acids
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Monatshefte fur Chemie
т.144 c.1770-1780
89
Наукова стаття
Synthesis Derivatives of 2-Amino-4-quinolones from 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-8-carboxylic acids
Воловенко Юліан Михайлович
2013
Journal of Heterocyclic Chemistry
т.50 c.660-662
90
Наукова стаття
Novel transformations of 1H-isothiochromen-4(3H)-one 2,2-dioxide
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Monatshefte fur Chemie
т.144 c.263–271
91
Наукова стаття
Enhanced pi-frustration in carbo-benzenic chromophores
Войтенко Зоя Всеволодівна
Воловенко Юліан Михайлович
2013
Chemical Communications
т.49 c.8374-8376
92
Наукова стаття
Синтез 1-(триетилсіліл)-3-(4-(гетарил)феніл)-5-(триметилсіліл)пента-1,4-діїн-3-олів
Войтенко Зоя Всеволодівна
Воловенко Юліан Михайлович
2013
Журнал органической и фармацевтической химии
т.11 c.68-71
93
Наукова стаття
Дослідження реакцій 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів з С-нуклеофілами
Воловенко Юліан Михайлович
Кіндер Тетяна Дмитрівна
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.11 c.131–136
94
Наукова стаття
Реакции 2-(2-гетарил)-2-(тетрагидрофуран-2-илиден)ацетонитрилов с третичными аминами
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2012
Химия гетероциклических соединений
т.12 c.1881-1890
95
Наукова стаття
Synthesis of 2,6-diamino-5-hetarypyrimidines as potential antifolates
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.53–55
96
Наукова стаття
Синтез спіро 2-(5-аміно-2,3-дигідро-3-оксопірол-4-іл)-1,3-диметил-бензімідазоліум хлоридів
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
2013
Доповіді НАН України
т.7 c.114 – 117.
97
Наукова стаття
Towards Fluorescent indolyl-carbo-benzenes
Войтенко Зоя Всеволодівна
Воловенко Юліан Михайлович
2013
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.1 c.48-53
98
Наукова стаття
Синтез 2-(2-гетарил)-6-гидрокси-3-(R-амино)-2-гексеннитрилов
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2012
Химия гетероциклических соединений
т.12 c.1891-1903
99
Тези
2-Гетарил-2-гетариліденацетонітрили в синтезі поліфункціональних гетеро циклів
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Українська конференція з органічної хімії
т.23 c.97
100
Тези
Хімічні перетворення в ряду 4,5-дигідро-1,4-бензотіазепін-3(2Н)- та 1,5-дигідро-4,1-бензотіазепін-2(3Н)-онів
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2013
Українська конференція з органічної хімії
т.23 c.150
101
Тези
Synthesis of Indole-Decorated Carbo-Benzenes
Войтенко Зоя Всеволодівна
Воловенко Юліан Михайлович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.25
102
Тези
Synthesis and Transformation of 2-Hetaryl-2- (Tetrahydro-1H-2-Pyrrolyliden)acetonitriles
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.130
103
Тези
2-Hetaryl-2-furanylidenacetonitriles in the synthesis of bioactive heterocycles
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Biologically active substances and materials: Fundamental and Applied Problems: International Interdisciplinary Scientific Conference
т.1 c.56
104
Тези
Furanilidenacetonitriles in the synthesis of heterocycles
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.46
105
Тези
Reactions of isatins with 2-hetarylacetonitriles
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.122
106
Тези
Взаємодія 2-гетарилацетонітрилів з ізатином та його похідними
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.121
107
Тези
1,5-Dihydro-4,1-benzothiazepin-2(3H)-one 4,4-dioxide: synthesys and formylation
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.146
108
Тези
Synthesis of Isothiochromeno[4,3-B]pyran-2(6H)-one 5,5- Dioxides – Derivatives of a Novel Heterocyclic System
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.147
109
Тези
Реакційна здатність 3-хлор-2-феніл-ізоіндолу-1-карбальдегіду: гідроліз та перегрупування в 1-аміно-4-ізохроманони
Войтенко Зоя Всеволодівна
Воловенко Юліан Михайлович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.69
110
Тези
Synthesis and transformation of potentially active 2-hetaryl-2-(tetrahydro-1H-2-pyrrolyliden)acetonitriles
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.78
111
Тези
Синтез та перетворення 2-гетарил-2-(тетрагідро1Н-2-піроліліден)ацетонітрилів
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2013
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
т.5 c.185
112
Тези
Dihydroisoquinolines Synthesis via Cyclization of 2-Chlor-5-nitrobenzylamines and Malononitrile in the Presence of Potassium Carbonate
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.64
113
Тези
Синтез билогически активных 1,3-тиазолов реакцией окислительного бромирования
Воловенко Юліан Михайлович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.67
114
Тези
Взаимодействие изотиохроман-3-он-2,2-диоксида с N-нуклеофилами
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.117
115
Тези
Изотиохроманон – основа дизайна новых биоактивных молекул
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.129
116
Тези
Синтез та реакційна здатність кетометиленового фрагмента ізотіохроман-4-он-2,2-діоксиду
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Українська конференція з органічної хімії
т.23 c.209
117
Тези
Dihydroisoquinolines synthesid via cyclization of 2-chlor-5-nitrobenzylamines and malononitrile in the presence of potassium carbonate
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
118
Тези
Role of different molecular fragments in formation of the supramolecular architecture of the crystal of 1,1-dioxo-tetrahydro-1λ6-thiopyran-3-one
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
International Symposium: Methods and Applications of Computational Chemistry
т.5 c.109
119
Матеріали конференції
Новые трансформации изотиохроман-4(3Н)-ОН диоксида.
Воловенко Юліан Михайлович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2012
Успехи синтеза и комплексообразования: всероссийская научная конференция
т.1 c.297
120
Наукова стаття
The reaction of 2-hetaryl-2-(tetrahydro-2-furanyliden)acetonitriles with 1,3-N,N-binucleophiles
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2012
Synlett
т.23 c.2063 – 2068
121
Наукова стаття
A novel synthesis and transformations of isothiochroman 2,2-dioxide
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2012
Tetrahedron Letters
т.53 c.44296 - 4299
122
Наукова стаття
Versatile reactivity of 3-chloro-2-phenyl-isoindole-1-carbaldehyde: hydrolysis and alkylating rearrangement to 1-amino-4-isochromanones
Войтенко Зоя Всеволодівна
Воловенко Юліан Михайлович
2012
Tetrahedron
т.68 c.6908-6913
123
Наукова стаття
Cyclic alpha-amino acids as precursors for synthesis of 2-amino-3-hetaryl-pyrrolin-4-ones and their spiroderivatives
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
2012
Monatshefte fur Chemie
т.143 c.779-789
124
Наукова стаття
Role of different molecular fragments in formation of the supramolecular architecture of the crystal of 1,1-dioxo-tetrahydro-1λ6-thiopyran-3-one
Воловенко Юліан Михайлович
2012
CrystEngComm
т.14 c.8698-8707
125
Наукова стаття
High Throughput Synthesis of Extended Pyrazolo[3,4-d]dihydropyrimidines
Воловенко Юліан Михайлович
Пласконь Андрій Стефанович
Рябухін Сергій Вікторович
Шиванюк Олександр Миколайович
2012
ACS Comb. Sci.
т.14 c.465-470
126
Наукова стаття
Вплив цитостатика похідної дигідропіролу на кишечник щурів у порівнянні з 5-фторурацилом
Воловенко Юліан Михайлович
Кузнєцова Галина Миколаївна
2012
Сучасні проблеми токсикології
т.3 c.86-91
127
Тези
Мілохов Д.С., Хиля О.В., Воловенко Ю.М., Вовк А.І., Кононець Л.А. Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. Київ, 25-27 квітня, 2012. – С. 69.
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2012
128
Тези
Кулай І.В., Хиля О.В., Воловенко Ю.М. Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. Київ, 25-27 квітня, 2012. – С. 59.
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2012
129
Тези
Кулешова О.О., Хиля О.В., Воловенко Ю.М. Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. Київ, 25-27 квітня, 2012. – С. 60.
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2012
130
Тези
Ковтуник І.М. Воловенко О.Б.,Запорожець О.А., Мілохов Д.С., Хиля О.В., Воловенко Ю.М. Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. Київ, 25-27 квітня, 2012. – С. 152.
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2012
131
Тези
Новые трансформации изотиохроман-4(3Н)-он 2,2-диоксида
Воловенко Юліан Михайлович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2012
Успехи синтеза и комплексообразования: всероссийская научная конференция
т.10 c.35
132
Наукова стаття
Новый метод синтеза производных 4,5-дигидро-1,4-бензотиазепин-3(2Н)-онов
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2011
Химия гетероциклических соединений
т.8 c.1264-1269
133
Наукова стаття
Синтез та хімічні властивості циклічних бета–кетосульфонів
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Химия гетероциклических соединений
т.8 c.1128 – 1153
134
Наукова стаття
Хиля О.В.,Т. А. Воловненко, А. В. Туров, Р. И. Зубатюкa, О. В. Шишкинa, Ю. М. Воловенко. Синтез 2-гетарил-2-(тетрагидрофуран-илиден)-ацетонитрилов./ Химия гетероцикл.соед. - 2011. - № 9. - с. 1385-1401.
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2011
Химия гетероциклических соединений
c.1395.0000
135
Наукова стаття
Новый способ синтеза производных 4,5-дигидро-1,4-бензотиазепин-3(2Н)-она
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2011
Журнал органической и фармацевтической химии
т.9 c.60-64
136
Наукова стаття
T. A. Volovnenko, T. N. Tarasiuk, Yu. M. Volovenko, and T. M. Tkachuk, New method for the synthesis of 4,5-dihydro-1,4-benzothiazepin-3(2H)-ones derivatives/ Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2011. – 47 (8) . – 1043-1047
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
2011
Химия гетероциклических соединений
т.47 c.1043.0000
137
Наукова стаття
Вивчення впливу нового похідного 1,4-заміщених 5-аміно-1,2-дигідропірол-3-ону з антипроліферативною активністю на біохімічні показники сироватки крові щурів
Воловенко Юліан Михайлович
Островська Галина Віталіївна
2011
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.2 c.84-92
138
Тези
Synthesis of 3-amino-1,2-dihydroisoquilines
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Toulouse-Kyiv: Scientific International conference in chemistry
т.6 c.91
139
Тези
1Н-Изотиохромен-4(3Н)-он-2,2-диоксид в условиях формилирования
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Успехи синтеза и комплексообразования: всероссийская научная конференция
т.1 c.214
140
Тези
СИНТЕЗ [d]-ПИРИМИДИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИОПИРАН-3-ОН 1,1-ДИОКСИДА И ИЗОТИОХРОМАН-3-ОН 2,2-ДИОКСИДА
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.213
141
Тези
РЕАКЦИИ 2-ГЕТАРИЛ-2-(ТЕТРАГИДРО-2-ФУРАНИЛИДЕН)АЦЕТОНИТРИЛОВ С НУКЛЕОФИЛЬНЫМИ И ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫМИ АГЕНТАМИ
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.193
142
Тези
Действие цитостатика производного дигидропиррола на слизистую оболочку толстого кишечника в состоянии окислительного стресса
Воловенко Юліан Михайлович
Кузнєцова Галина Миколаївна
Островська Галина Віталіївна
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.539
143
Тези
Взаємодія 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів з нуклеофілами
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2011
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.12 c.94
144
Тези
Реакции (3Z)-3[(диметиламино)метилен]-1Н-изотиохромен-4(3Н)-он-2,2-диоксида с азотсодержащими нуклеофилами
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.12 c.113
145
Тези
Реакції 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів з електрофілами
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2011
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.12 c.84
146
Тези
Формілювання 3-кетосульфонату
Воловенко Юліан Михайлович
2011
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.12 c.66
147
Тези
Синтез конденсированных производных хиназолин-4-она с тетраэдрическим 2-С атомом
Воловенко Юліан Михайлович
2011
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.12 c.78
148
Наукова стаття
Взаимодействие 2-хлорхинолин-3-карбальдегидов с 2-гетарилацетонитрилами. // Химия гетероциклических соединений.- 2009. – №. 12. – C. 1847-64
Воловенко Юліан Михайлович
2009
Химия гетероциклических соединений
c.1847.0000
149
Наукова стаття
Взаимодействие 2-гетарил-2-(тетрагидро-2-фуранилиден)ацетонитрилов с альдеги-дами". Химия гетероцикл.соед. - 2010
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2010
Химия гетероциклических соединений
c.1157.0000
150
Наукова стаття
Синтез и свойства 3-гетарилилиден-2-оксо-3-цианопропилэтан- тиоатов и 4-гетарилилиден-3-оксо-4-цианобутилэтантиоатов //ХГС2010
Воловенко Юліан Михайлович
2010
Химия гетероциклических соединений
c.1097.0000
151
Наукова стаття
-[2(4)-Пиримидил]кумарины и их конденсированные аналоги // ХГС.- 2010.-№ 7.- С. 1027-1038.
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2010
Химия гетероциклических соединений
c.1027.0000
152
Наукова стаття
Regioselective synthesis of pyrimido[5,4-c][2,1]benzothiazines by reactions of beta-choloroaldehydes with N-C-N binucleophiles //. J. Heterocycl.Chem., -47(1), 2010, 85-90.
Воловенко Юліан Михайлович
2010
Journal of Heterocyclic Chemistry
т.47 c.85.0000
153
Наукова стаття
Вивчення впливу нового похідного 1.4-заміщених 5-аміно-1,2-дигідропірол-3-ону з антипроліферативною активністю на біохімічні показники сироватки крові щурів
Воловенко Юліан Михайлович
Островська Галина Віталіївна
2010
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.2 c.345-348
154
Тези
Реакции 2-гетарил-2-(тетрагидро-2-фуранилиден)ацетонитрилов с моно- и бинуклеофилами. С.487-488./// Труды Четвертой Международной конференции «Современные аспекты химии гетероциклов» (под ред. Карцева В.Г.), г. Санкт-Петербург, 2010.
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2010
155
Synthesis of structurally constrained 4-quinazolinone derivatives with a tetrahedral C-2 atom present in three rings
Воловенко Юліан Михайлович
2009
Tetrahedron
т.65 c.8582.0000
156
Наукова стаття
Novel benzo[e][1,2]thiazine derivatives, synthesis and reactions
Воловенко Юліан Михайлович
2009
Tetrahedron Letters
т.50 c.1171.0000
157
Наукова стаття
14-(2,3-Dichlorophenyl)-9,10-dimethylbenzimidazo[1,2-]benzo[f][1,8]
Воловенко Юліан Михайлович
2009
Acta Crystallographica Section B : Structural Science
т.65 c.792.0000
158
Наукова стаття
Synthesis of masked vicinal amino aldehydes of pyrrolizine and pyrrolo[1,2-c]thiazole series
Воловенко Юліан Михайлович
2009
Synthesis
c.1265.0000
159
Тези
Reactions of halocarbonyls I with aminopyrazoles II – novel heterocyclisation path/Journee de Chimie du Grand Sud-Ouest , Pau, 2008
Воловенко Юліан Михайлович
2008
160
Тези
NOVEL BENZOTHIAZINE DERIVATIVES - SYNTHESIS AND REACTIONS /Vth Scientific intermational conference in chemistry “Kiev – Toulouse”, Kiev, 2009
Воловенко Юліан Михайлович
2009
161
Тези
NOVEL 3d-METAL COORDINATION COMPOUNDS WITH SUBSTITUTE 2-AMINO-4(5H)-KETO DERIVATIVES OF PYRROL AND THIOPHEN /Vth Scientific intermational conference in chemistry “Kiev – Toulouse”, Kiev, 2009
Воловенко Юліан Михайлович
2009
162
Тези
INTERACTION OF 2,4-DIFLUORO-5-NITROANILINE WITH HETARYLACETONITRILES /Vth Scientific intermational conference in chemistry “Kiev – Toulouse”, Kiev, 2009
Воловенко Юліан Михайлович
2009
163
Тези
SYNTHESIS OF SPIRAL 5-AMINO-4-HETARYL-2,3-DIHYDRO-1H-3-PYRROLONES /Vth Scientific intermational conference in chemistry “Kiev – Toulouse”, Kiev, 2009
Воловенко Юліан Михайлович
2009
164
Тези
INTERACTION OF 2-DIMETHYLAMINOMETHYLENE-1,3-BIS(DIMETHYLIMONIO)PROPANE DIPERCHLORATE AS TRIFORMYLMETHANE ANALOGUE WITH 1,3- BINUCLEOPHLES /V-th Scientific Internat.Conf. In Chemistry “Kiev-Toulouse”, 31 May-4 June 2009, Kiev
Воловенко Юліан Михайлович
2009
165
Тези
Synthesis and investigation of aminoacids possessing structural rigidity on example of 6-azaspiro[2.5]octane-1-carboxylic acid and its derivatives /V-th Scientific Internat.Conf. In Chemistry “Kiev-Toulouse”, 31 May-4 June 2009, Kiev
Воловенко Юліан Михайлович
2009
166
Тези
INTERACTION OF 2-HETARYL-2-(TETRAHYDRO-2-FURANYLIDEN)ACETONITRILES WITH 1,3-BINUCLEOFILES /V-th Scientific Internat.Conf. In Chemistry “Kiev-Toulouse”, 31 May-4 June 2009, Kiev
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2009
167
Тези
REACTIONS OF 2-CHLOROQUINOLINE-3-CARBALDEHYDES WITH 1-SUBSTITUTED HETARYLACETONITRLES /V-th Scientific Internat.Conf. In Chemistry “Kiev-Toulouse”, 31 May-4 June 2009, Kiev
Воловенко Юліан Михайлович
2009
168
Тези
РЕАКЦІЇ 2-ГЕТАРИЛ-2-(ТЕТРАГІДРО-2-ФУРАНІЛІДЕН)АЦЕТОНІТРИЛІВ З АМІНОКИСЛОТАМИ//Тезисы Научно-практической конференции «Биологически активные вещества: фундаметальные и прикладне вопросы получения и применения
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Володимир Петрович
2009
169
Тези
ВЗАЄМОДІЯ 2-ГЕТАРИЛ-2-(ТЕТРАГІДРО-2-ФУРАНІЛІДЕН)АЦЕТОНІТРИЛІВ З 1,3-БІНУКЛЕОФІЛАМИ /ДЕCЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ "Сучасні проблеми хімії" 19-22 травня 2009 року , КИЇВ ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2009
170
Тези
Novel 3D-metal coordination compounds with substitute 2-amino-4(5H)-keto derivatives of pyrrol and thiophen // Vth Joint Conference in Chemistry (Kyiv National Taras Shevchenko University and Paul Sabatier University (Toulouse)) – Kiev (Ukraine). – 2009
Воловенко Юліан Михайлович
Лампека Ростислав Дмитрович
2009
171
Тези
Взаємодія 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів з 1,3-бінуклеофілами
Воловенко Юліан Михайлович
Мілохов Демид Сергійович
Хиля Ольга Володимирівна
2009
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.10 c.74
172
Synthesis and study of the structure of new 3d-metal coordination compounds with substituted 2-amino-4(5H)ketothiophens
Воловенко Юліан Михайлович
2008
Polyhedron (ScienceDirect, Elsevier)
c.1161.0000
173
СИНТЕЗ 2,2-ДИЗАМIЩЕНИХ 5-АМIНО-4-ГЕТАРИЛ-2,3-ДИГIДРО-1Н-3-ПIРОЛОНIВ ЯК ПОТЕНЦIЙНИХ АНТИРАКОВИХ ПРЕПАРАТIВ //науково-технічна конференція “Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів
Воловенко Юліан Михайлович
2008
174
Наукова стаття
Синтез и свойства циано-метильных производных имидазо[1,2-а]пиидина, имидазо[1,2-а]-пирими-дина и имидазо[2,1-b]ти-азола.
Воловенко Юліан Михайлович
2008
Журнал органической химии
т.44 c.257.0000
175
Наукова стаття
A facile route to imidazo[1,2-a]quinolines via a domino reaction
Воловенко Юліан Михайлович
2008
Synthesis
c.1535.0000
176
Наукова стаття
Внутрішньо- та міжмолекулярні реакції гетероциклізації на основі 5-арил-2-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)- та 5-арил-2-(1H-бензімідазол-2-іл)-5-хлор-2,4-пентадієннітрилів
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2008
Журнал органической и фармацевтической химии
т.6 c.52.0000
177
Наукова стаття
Synthesis and study of the structure of new 3d-metal coordination compounds with substituted 2-amino-4(5H)-ketothiophens
Воловенко Юліан Михайлович
Лампека Ростислав Дмитрович
2008
Polyhedron (ScienceDirect, Elsevier)
c.1161.0000
178
Наукова стаття
Синтез та осбливості будови 2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролатів цинку
Воловенко Юліан Михайлович
Лампека Ростислав Дмитрович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.139.0000
179
Наукова стаття
2. Синтез та особливості будови 2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)кетопіролатів
Воловенко Юліан Михайлович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.139.0000
180
Наукова стаття
Simple and Convenient Synthesis of 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-dioxopyrrolo[1,2-a]quinazoline-3a(1H)-carboxylic Acids in Multi-Gram Scale
Воловенко Юліан Михайлович
2008
Heterocycles
т.75 c.1673.0000
181
Тези
Interaction of 2-hetaryl-2-(tetrahydro-2-furanyliden)acetonitriles with
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2008
182
Тези
.СИНТЕЗ ПОТЕНЦІЙНО БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК ІЗОКСАЗОЛЬНОГО ТА ПІРАЗОЛЬНОГО РЯДУ//науково-технічна конференція “Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2008
183
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса
Воловенко Юліан Михайлович
2007
184
Наукова стаття
Алкілювання 2-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)ацетонітрилів.
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2006
Український хімічний журнал
т.72 c.108.0000
185
Наукова стаття
Synthesis of Masked 2-Amino-4,5-dihydro-4-oxopyrrole-3-carboxaldehydes
Воловенко Юліан Михайлович
2007
Synthesis
c.1811.0000
186
Наукова стаття
Chlorotrimethylsilane – Mediated Friedlander Synthesis of 2-(a-chloroalkyl)quinoline Derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
2007
Synthesis
c.3891.0000
187
Наукова стаття
N-Alkyl-4-chloro-1H-benzo[c][1,2]thiazine-3-carbaldehyde-2,2-dioxides – new functional Benzothiazine derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
2007
Journal of Heterocyclic Chemistry
c.1413.0000
188
Тези
SYNTHESES AND TRANSFORMATIONS OF 5-AMINO-4-(2-HETARYL)-2,3-DIHYDRO-3-THIOPHENONES
Воловенко Юліан Михайлович
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.48.0000
189
Тези
SYNTHESIS OF NOVEL DERIVATIVES OF 1,3-DIMETHYLURACIL.
Воловенко Юліан Михайлович
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.52.0000
190
Тези
NEW FUNCTIONAL BENZO[2,1]THIAZINE DERIVATIVES.
Воловенко Юліан Михайлович
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.70.0000
191
Тези
REACTIONS 2-HETARYL-2-(TETRAHYDRO-2-FURANYLIDEN)ACETONITRILES WITH N-NUCLEOPHILES.
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.71.0000
192
Тези
NOVEL HETEROCYCLIC SYSTEMS FROM 1-ARYL-3-CHLORISOQUINOLINE-4-CARBALDEHYDES
Воловенко Юліан Михайлович
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.79.0000
193
Тези
SYNHTESIS AND TRANSFORMATIONS IN THE ROW OF FIVE-MEMBER HETEROCYCLES
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.2.0000
194
Тези
Синтез та перетворення в ряду пўятичленних гетероциклів
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
c.24.0000
195
Тези
Синтез похідних 2-аміно-4,5-дигідро-4-оксопірол-3-альдегідів
Воловенко Юліан Михайлович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
c.145.0000
196
Тези
Синтез похідних імідазо [1,2-а]хінолін-5-ону
Воловенко Юліан Михайлович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
c.172.0000
197
Тези
Синтез мономеров, содержащих гетероциклический остаток
Воловенко Юліан Михайлович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
c.189.0000
198
Тези
Ацилирование 4,5-дизамещенных 1,2,3-триазол-3илацетонитрилов
Воловенко Юліан Михайлович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
c.227.0000
199
Тези
Амінокислотні похідні на основі 2-гетарил-2 (тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
c.281.0000
200
Тези
“ Новые гетероциклические системы на основе 1-арил-3-хлоризохинолин-4-карбальдегидов
Воловенко Юліан Михайлович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
c.324.0000
201
Тези
Синтез похідних 2-аміно-4,5-дигідро-4-оксопірол-3-альдегідів
Воловенко Юліан Михайлович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
202
Тези
. Синтез похідних імідазо[1,2-a]хінолін-5-ону
Воловенко Юліан Михайлович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
203
Наукова стаття
Внутримолекулярное нуклеофильное замещение в ряду 3-хлоризохинолинов.
Воловенко Юліан Михайлович
2006
Украинский химический журнал
т.72 c.108.0000
204
Наукова стаття
Вивчення ізомерії ацилгідразонів з гетероциклічними фрагментами.
Воловенко Юліан Михайлович
2006
Журнал органической и фармацевтической химии
т.4 c.30.0000
205
Наукова стаття
Нуклеофильное замещение в ряду 1-алкил-3-нитро-4,5-дихлорпиридазин-6-она.
Воловенко Юліан Михайлович
2006
Химия гетероциклических соединений
c.556.0000
206
Наукова стаття
Новый синтез 2-амино-3-гетарил-4(5Н)
Воловенко Юліан Михайлович
2006
Химия гетероциклических соединений
c.680.0000
207
Наукова стаття
Получение 5-амино-4-гетарилтиофен-3(2Н)-онов
Воловенко Юліан Михайлович
2006
Химия гетероциклических соединений
c.1314.0000
208
Наукова стаття
Взаимодействие 2-гетарилацетонитрилов с гетероциклическими галогенальдегидами
Воловенко Юліан Михайлович
2006
Химия гетероциклических соединений
c.1520.0000
209
Наукова стаття
Novel 5,7-disubstituted 6-amino-5H-pyrrolo[3,2-b]pyrazine-2,3-dicarbonitriles, the promising protein kinase inhibitors with antiproliferative activity
Воловенко Юліан Михайлович
2006
European Journal of Medicinal Chemistry
c.727.0000

Повернення до списку

Вгору