Автори, співробітники Університету

Воропаєва Тетяна Сергіївна

Ідентифікатор автора: 30409
Кількість пошукових запитів автора: 1225
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Центр українознавства
Посада: нуковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 213, з них наукових статей (наукові публікації) - 130, монографій - 7, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 24, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 14

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Проблема колоніального статусу України у дослідженнях науковців і політиків ХХ – початку ХХІ ст.
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Молодий вчений
в. № 11 (63) c.41 – 47
2
Матеріали конференції
Українська людина як «Homo antemurale»
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Антропологічні виміри філософських досліджень: матеріали 7-ої міжнародної наукової конференції (Дніпро, 19-20 квітня 2018 р.)
c. 82–85
3
Матеріали конференції
Formation of common identity of citizens of Ukraine in the context of informational and psychological safety
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 6», Харків-Вінниця, 17 листопада 2018
c.244 – 252
4
Наукова стаття
Особенности национального строительства в Украине
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Научные труды SWorld
т.2 в.№ 51 c.65 – 73
5
Наукова стаття
Формування громадянсько-політичної ідентичності громадян України (1991 – 2018)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Научный взгляд в будущее
т.3 в.Выпуск 9 c.69–75
6
Наукова стаття
Национальная идея как проект совместного будущего
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Научные труды SWorld
т.2 в.Выпуск 50 c.4 – 9
7
Наукова стаття
Основні чинники консолідації українства у постколоніальну добу
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
International periodic scientific journal Modernscientific researches /Современные научные исследования/
в.№ 4 c.28 – 34
8
Наукова стаття
Аналіз колоніального статусу України мислителями і політиками початку ХХ століття
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Молодий вчений
в.№ 3 (55) c.252–258
9
Наукова стаття
Консолідаційний потенціал толерантності та державної мови
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
International periodic scientific journal Modernscientific researches /Современные научные исследования/
в. № 3 c.65 – 73
10
Наукова стаття
Конфліктизаційні та деконфліктизаційні процеси в Україні: соціально-філософські аспекти
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Научный взгляд в будущее
т.2 в.Выпуск 10 c. 49 – 56
11
Наукова стаття
Консолидационный потенциал религиозной идентичности
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Научные труды SWorld
т.1 в.Выпуск 52 c.59 – 66
12
Наукова стаття
Українська національна еліта постколоніальної доби: громадянський вимір
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Українознавчий альманах
в.Випуск 22 c.86 – 93
13
Наукова стаття
Формування колективної ідентичності громадян України у постколоніальну добу (1991–2018 рр.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
в.Випуск 20 c.9 - 16
14
Наукова стаття
Постколоніальна теорія залежного розвитку: українські реалії
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Инновационная наука, образование, производство и транспорт: Юриспруденция, образование и воспитание, физическое воспитание и спорт, философия, литература и лингвистика
c.140 – 148, 169 – 170
15
Наукова стаття
Консолідація українства у постколоніальну добу: теоретичні й емпіричні результати дослідження
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Українознавчий альманах
в.Випуск 23 c.16 - 25
16
Наукова стаття
Специфіка постколоніальних досліджень у Білорусі
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
International periodic scientific journal "Modern engineering and innovative technologies. Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien"
в.Випуск 6. Ч. 4 c.100 – 105
17
Наукова стаття
Концептуалізація ідеї залежного розвитку
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
International periodic scientific journal "Modern scientific researches"
т.3 в.№ 5 c.19 – 26
18
Наукова стаття
Українська еліта постколоніального періоду
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Научный взгляд в будущее
т.2 в.Выпуск 8 c.24 – 33
19
Наукова стаття
Formation of collective identity of citizens of Ukraine in the post-colonial period
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Virtus: Scientific Journal
в.№ 27 c.23-26
20
Наукова стаття
Європейська цивілізаційна ідентичність як чинник консолідації громадян України у постколоніальну добу (1991 – 2018 рр.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.Випуск 138 (№ 11). Ч. 2 c.139 – 146
21
Праці конференції
Homo antemurale: socio-philosophical analysis
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Proceedings of XХХIІ International scientific conference, New York, Nov. 1, 2018.
c.65 – 68
22
Праці конференції
Formation of European civilization identity of citizens of Ukraine in the post-colonial period
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Proceedings of XХХIIІ International scientific conference «Innovations of the future», New York, Nov. 8, 2018.
c.46 – 50
23
Праці конференції
Formation of civil society in post-colonial Ukraine
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Proceedings of XХХIV International scientific conference «Progress of the scientific world», New York, Nov. 15, 2018
c.50 – 56
24
Праці конференції
Research on consolidation of ukrainianness in the post-colonial period
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Proceedings of XХХV International scientific conference «The overall development of the modern world», Philadelphia, Nov 22, 2018
c.44 – 52
25
Розділ монографії
Хрещення Русі як чинник консолідації соціуму
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Глобализация современных научных исследований: монография
c.147–158
26
Розділ монографії
Духовно-світоглядні засади консолідації соціуму
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Научное окружение современного человека: Образование и воспитание, Философия, Культура и искусство, Юриспруденция, История, Архитектура и строительство : монография
c.109–121, 163–164
27
Розділ монографії
Динаміка формування національної та європейської ідентичності громадян України (1991 – 2018 рр.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Новый уровень образования: монография
c.150 – 160, 169 – 171
28
Тези
Українознавча компетентність як ключовий чинник подолання наслідків інформаційної війни
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2018"
в.Ч. 3. c.175 – 178
29
Тези
Українська еліта постколоніального періоду
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Инновационные взгляды в будущее ‘2018:
c.50 – 53
30
Тези
Концептуалізація ідеї залежного розвитку
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Современная научная идея ‘2018: Сборник тезисов
c.63 – 64
31
Тези
Консолидационный потенциал религиозной идентичности
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2018
Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2018: Сборник тезисов
c.31 – 35
32
Матеріали конференції
Консолидация украинского общества: интегративный подход
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Material and spiritual factors of the personal creativity expression in the general social process of the cultural values formation. The results of the International Research and Practice Conference
c.76 – 79
33
Матеріали конференції
Особенности постсоветских трансформаций в Украине
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Creativity as a personal self-expression mechanism and a way to reveal the level of sociocultural development. The results of the International Research and Practice Conference
c.47 – 49
34
Матеріали конференції
Колониальная проблематика в творческом наследии Макса Вебера
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Correlation between individual and collective needs in the context of improving the effectiveness of social processes. The results of the International Research and Practice Conference.
c.121 – 124
35
Матеріали конференції
Целостная личность как субъект постсоветских трансформаций
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
“Edges of scientific creativity” International collection of scientific papers of the GISAP project participants, autumn 2017 (London, October 18 – October 24, 2017)
c.76 – 78
36
Матеріали конференції
Роль личности в условиях постсоветских трансформаций
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
“Edges of scientific creativity” International collection of scientific papers of the GISAP project participants, autumn 2017 (London, October 18 – October 24, 2017)
c.122 – 125
37
Наукова стаття
Роль особистості в українській історії крізь призму біографістики
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Українська біографістика
c.50–70
38
Наукова стаття
Консолидация украинской политической нации
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Научные труды SWorld
т.6 в.Выпуск 45 c.7 – 11
39
Наукова стаття
Проблема колоніального статусу України у наукових працях мислителів ХІХ століття
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Молодий вчений
в.№ 10 (50) c.136 – 141
40
Наукова стаття
Україна в контексті імперіології та постколоніальних досліджень (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
в.Випуск 19 c.10 – 15
41
Наукова стаття
Постколоніальні студії вчених української діаспори
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Українознавчий альманах
в.Випуск 20 c.18 – 21
42
Наукова стаття
Основні умови, механізми та чинники консолідації українства у постколоніальну добу
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Українознавчий альманах
в.Випуск 21 c.35 – 39
43
Наукова стаття
Консолідація суспільства: соціально-філософські аспекти
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Научные труды SWorld
т.3 в.Выпуск 46 c.69 – 74
44
Наукова стаття
Постколониальные исследования в России: проблемы и перспективы
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Научный взгляд в будущее
т.3 в.Выпуск 5 c.74 – 78
45
Наукова стаття
Постколониальные исследования ученых украинской диаспоры
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Научные труды SWorld
т.5 в.Выпуск 47 c.4 – 9
46
Наукова стаття
Гражданин как субъект качественных общественных преобразований в постколониальный период
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Научные труды SWorld
т.2 в.Выпуск 48 c.41 – 46
47
Наукова стаття
Ідея громадянського суспільства: історія і сучасність
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Научный взгляд в будущее
т.2 в.Выпуск 7 c.72 – 78
48
Наукова стаття
Formation collective identity of citizens of Ukraine: value aspects
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
SWorldJournal. International periodic scientific journal
т.15 в.№ 11 c.8 - 14
49
Наукова стаття
Formation of the european identity of citizens of Ukraine
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
SWorldJournal. International periodic scientific journal
т.15 в.№ 11 c.45-50
50
Наукова стаття
Информационная безопасность как фактор укрепления обороноспособности Украины (Information security as a factor of strengthening the defense potential of Ukraine)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
GISAP: Sociological, Political and Military Sciences
в.Ч. 10 c.7–11
51
Розділ монографії
Становлення і розвиток цивілізаційної ідентичності громадян України
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія
c.56 – 78
52
Розділ монографії
Українство та європейські цінності. Від Революції на граніті до Революції гідності: ціннісний вимір
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія
c.96 – 143
53
Розділ монографії
Колоніальна і постколоніальна проблематика у працях українських та зарубіжних вчених
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Перспективные достижения современных ученых: образование и воспитание, физическое воспитание и спорт, философия, литература и лингвистика, культура и искусство, юриспруденция : монография
c.68–95, 142–146
54
Тези
25-та річниця відновлення діяльності університетської школи українознавства (1992 – 2017 рр.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.5 c.119-121
55
Наукова стаття
Формування європейської ідентичності громадян України (1991-2015)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
т.11 в.11 c.19-28
56
Наукова стаття
Трансформация представлений граждан Украины о современной украинской национальной идее (1993–2015 гг.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Современная наука – обществу ХХІ века
т.2 c.233–249
57
Наукова стаття
Реконструкція Київського Пантеону на основі ідей Івана Огієнка
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник.Серія філологічна
в.Випуск XIII c.54–62
58
Наукова стаття
Специфіка уявлень громадян України про сучасну українську національну ідею: ціннісний вимір (1993–2015)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
т.10 c.31–45
59
Наукова стаття
Спільна ідентичність в контексті консолідації українства
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.18 в.1 c.10–13
60
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади дослідження консолідації українства у постколоніальну добу
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Українознавчий альманах
т.19 c.6–9
61
Наукова стаття
The dynamics of the development of collective identity of Ukrainian citizens (1991–2016) [section «Social philosophy»]
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
GISAP. Culturology, Sports and Art History
т.9 c.24–32
62
Наукова стаття
Роль общей идентичности в контексте консолидации украинского общества
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Научные труды SWorld
т.5 в.3 (44) c.47–51
63
Наукова стаття
Formation of the European identity of citizens of Ukraine (1991–2016)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
International periodic scientific journal «SWorldJournal». Philosophy and Philology
в.11 c.22–30
64
Наукова стаття
Становлення і розвиток цивілізаційної ідентичності громадян України (1991–2016)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Молодий вчений
т.38 в.11 c.230–240
65
Наукова стаття
Этническое и национальное бытие: онтологический подход
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Научные труды SWorld
в.4 (45) c.27–33
66
Наукова стаття
Изучение коллективной памяти как факторв формирования национальной идентичности в рамках современного украиноведения
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Научный взгляд в будущее
т.4 в.1(1) c.107-117
67
Наукова стаття
Представление граждан о современной украинской национальной идее: аксиологические аспекты
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
GISAP: History and Philosophy
т.9 в.9 c.41-45
68
Розділ монографії
Трансформація ціннісних пріоритетів громадян України(19901016рр.) Перспективные тренды развития науки: философия, литература и лингвистика, культура и искусство, архитектура и строительство, история
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Одесса: Куприенко С.В.
c.6–41
69
Розділ монографії
Особливості соціокультурних трансформацій в Україні. Соціальні трансформації: сім’я шлюб молодь середній клас та інноваційний менеджмент у країнах нового Шовкового шляху
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Одесса: Куприенко С. В.
c.150–155
70
Тези
Консолідація українства як відповідь на виклик часу в умовах гібридної війни
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 в.8 c.5-7
71
Тези
Трансдисциплінарні дослідницькі стратегії сучасного українознавства
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Соціально-гуманітарні дисципліни: напрямки наукового пошуку: Всеукраїнська наукова конференція
т.1 в.2 c.79-82
72
Тези
Гуманітарна й інформаційно-психологічна безпека як чинник зміцнення обороноздатності України
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Міжнародний форум з кризових комунікацій
т.1 в.1 c.63-67
73
Тези
Фундаментальні засади міжспільнотного порозуміння в сучасному глобалізованому світі
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот
т.1 в.1 c.43-45
74
Тези
Колективна ідентичність та українознавча компетентність студентів класичного університету
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи: українсько-польська міжнародна наукова конференція. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка
c.329–330
75
Матеріали конференції
Етнічна, національна та цивілізаційна ідентичність крізь призму сучасного українознавства
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Матеріали ІІІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Придніпровські соціально-гуманітарні читання"
т.3 c.126–129
76
Матеріали конференції
Этническая картина мира: культурно-антропологическое измерение
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Картина мира в системно-структурном и антропоцентрическом аспектах: поиски общих закономерностей: Материалы международной заочной научно-практической конференции (14 декабря 2014 р., г. Москва)
c.8–15
77
Матеріали конференції
Вплив державотворчої діяльності Володимира Великого на становлення християнського та державницького «Ми»
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Святий рівноапостольний Володимир – творець Української Держави. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції
c.77–87
78
Матеріали конференції
Значення християнізації Київської Русі для цивілізаційного поступу українства
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Православ’я в Україні. Збірник матеріалів 5-ї Міжнародної наукової конференції
т.1 c.506–512
79
Матеріали конференції
Человек и война: опыт граничного бытия (через призму жизни и творчества К. Симонова)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі 25-26 чэрвеня 2015 г. – Магілёў: МДУХ, 2015
c.291–296
80
Матеріали конференції
Ціннісний простір Гідності, Розвитку і Свободи в уявленнях громадян України в аспекті розвитку сучасної української національної ідеї
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
«Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології». Матеріали науково-практичної конференції
c.61–64
81
Матеріали конференції
Результати емпіричних досліджень колективної ідентичності громадян України
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Актуальні проблеми практичної психології: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.29-33
82
Монографія
Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Довбищенко Михайло Володимирович
Кагамлик Світлана Романівна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Конча Сергій Вікторович
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-382
83
Монографія
Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Мостяєв Олександр Іванович
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2015
Вид-во "Україна"
c.1-247
84
Наукова стаття
Интеллект как фактор цивилизационного развития: социально-философский анализ
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Новый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук
т.1 c.7–16
85
Наукова стаття
Информационная война в Украине: социально-философские аспекты
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
86
Наукова стаття
Информационная безопасность как фактор укрепления обороноспособности Украины
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Influence of factor of social processes of globalization on economic and legal development of states and corporations
c.79–81
87
Наукова стаття
Світове українство крізь призму цивілізаційної ідентичності
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
Українознавчий альманах
т.15 c.119–125
88
Наукова стаття
Цивілізаційний поступ українства: теоретико-емпіричні результати дослідження
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Українознавчий альманах
т.18 c.62-66
89
Наукова стаття
Семантика назви «Україна» у світлі ідей Івана Огієнка
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник.Серія філологічна
c.48–52
90
Наукова стаття
Изучение коллективной памяти как фактора формирования национальной идентичности в рамках современного украиноведения
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
SWorld
c.0-00
91
Наукова стаття
Специфіка уявлень громадян України про сучасну українську національну ідею: ціннісний вимір (1993–2015 рр.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
т.10 c.33–41
92
Наукова стаття
Представления граждан Украины о современной украинской национальной идее: аксиологические аспекты
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Фактор идеологии и движущая сила человеческих устремлений в процессе исторического формирования нравственно-эстетической культуры
c.0-00
93
Наукова стаття
Formation of the European identity of citizens of Ukraine
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
GISAP. Social and political psychology
c.13–16
94
Наукова стаття
Specyfika transformacji tożsamości zbiorowej obywateli Ukrainy pod wpływem Euro 2012
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Ukraina: narracje, języki, historie, red. nauk. M. Gaczkowski, red. prof. J. Klyus; rec. G. Hryciuk, P. Jóźwikiewicz, K. Kusal, A. Matusiak; Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej «Trickster», Wrocław 2015
c.223-234
95
Тези
Формування цілісного світогляду та спільної ідентичністі у громадян України
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, РІКУП НАНУ, м. Рівне.
c.101–104
96
Тези
Сучасна українська національна ідея в контексті європейського вибору
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
т.8 c.8-18
97
Тези
Культуротворчий внесок Михайла Вербицького та Андрея Шептицького у цивілізаційний поступ українства
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Дні науки філософського факультету – 2015», 21-22 квітня 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
т.10 c.238-241
98
Тези
Гуманітарна безпека України
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2015
Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства: Наукова конференція
т.1 c.10-13
99
Наукова стаття
Ноосферна парадигма цивілізаційного розвитку: ноетичний вимір
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
Україна у світовій історії
т.3 c.257–266
100
Наукова стаття
Передісторія та початок цивілізаційного розвитку людності на теренах України
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.17 c.10–23
101
Наукова стаття
Цивілізаційний розвиток українства: теоретико-методологічні засади дослідження
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
Українознавчий альманах
т.16 c.228-234
102
Наукова стаття
Слово Тараса Шевченка як чинник формування української модерної нації
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 р., м. Київ)
c.66–68
103
Наукова стаття
Формування національної і європейської ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні аспекти (1993 – 2010 роки)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2011
Наукові студії з соціальної та політичної психології: Збірник статей. Інститут соціальної та політичної психології
т.26 c.333–343
104
Наукова стаття
Попытки эмпирического исследования трансформации коллективной идентичности граждан
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
Proceedings Of The International Scientific Conferences Of Faculty Of Social Sciences Of Daugavpils University
c.114–121
105
Наукова стаття
Information security as a factor strengthening the defense of Ukraine
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
Influence of factor of social processes of globalization on economic and legal development of states and corporations
c.37–43
106
Наукова стаття
Цивілізаційний потенціал українства: інтелектуальний та культуральний виміри
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
Українознавчий альманах
т.17 c.24-29
107
Тези
Система концептуальних мостів між українознавством та цивіліологією
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.141–144
108
Тези
Націєтворчі концепти Тараса Шевченка
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.196–198
109
Тези
М. Максимович – фундатор українознавства у Київському університеті
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 c.195–197
110
Тези
Становление европейской идентичности граждан Украины
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2014
Development Of Modern Psychology In A Conditions Of A Permanent Social Crisis
c.28-30
111
Енциклопедія
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда. – Вишгород: ПП Сергійчук М.
Авер’янова Ніна Миколаївна
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Ємець Тетяна Михайлівна
Кагамлик Світлана Романівна
Кобченко Катерина Аркадіївна
Ковтун Людмила Іванівна
Конча Сергій Вікторович
Мостяєв Олександр Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Шептицька Тетяна Леонідівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.12.0000
112
Монографія
Специфіка соціокультурних трансформацій в Україні / Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Видавництво «Маковецький»
c.124-155
113
Навчальний посібник
Історія української політичної думки
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Грабовська Ірина Миколаївна
Довбищенко Михайло Володимирович
Ємець Тетяна Михайлівна
Кагамлик Світлана Романівна
Каращук Микола Григорович
Конча Сергій Вікторович
Мостяєв Олександр Іванович
Обушний Микола Іванович
Сорочук Людмила Василівна
Федірко Іван Павлович
Шептицька Тетяна Леонідівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-479
114
Наукова стаття
Теоретико-емпіричні дослідження динаміки формування національної та європейської ідентичності громадян України (1991–2011 рр.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство
т.16 c.12.0000
115
Наукова стаття
Трансформация коллективной идентичности граждан Украины в контексте Чемпионата Европы по футболу 2012 года
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
SWorld
т.4 c.35.0000
116
Наукова стаття
Идентичность как предмет комплексных исследований
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
STUDIUM. Сборник научных статей философского факультета МГУ
т.2012 c.189.0000
117
Наукова стаття
Особенности развития национальной и европейской идентичности граждан Украины (1991–2011 гг.) // Proceedings of the international scientific conferences of faculty of social sciences of Daugavpils University. Part IV. – Daugavpils: Daugavpils University
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Current problems in information and computational technologies
т.4 c.83.0000
118
Наукова стаття
Динамика развития цивилизационной идентичности граждан Украины // http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/philosophy-and-philology-313/social-philosophy-313/18697-313-1188
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2013
SWorld
c.1.0000
119
Наукова стаття
Українство в європейському цивілізаційному просторі: теоретико-методологічні засади дослідження
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2013
Українознавчий альманах
т.11 c.79.0000
120
Наукова стаття
Новий етап в методології українознавчих студій (Калакура Я. С. Українознавче дослідження: теорія та методологія. – Тернопіль: Джура, 2012. – 292 с.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Кагамлик Світлана Романівна
2013
Українознавчий альманах
т.11 c.285.0000
121
Наукова стаття
Творча спадщина Миколи Гоголя крізь призму етнічної психології та українознавства
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2013
Гоголезнавчі студії
т.20 c.155.0000
122
Наукова стаття
Динамика развития коллективной идентичности граждан Украины (1991–2012) // Этничность и власть: коллективная память и технологии конструирования идентичности. – Севастополь: Издательство «ВЕБЕР»
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.74.0000
123
Наукова стаття
Поетична спадщина Т. Шевченка як ідентифікаційний ресурс українства (за результатами теоретико-емпіричних досліджень 1991–2012 рр.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2013
Українознавчий альманах
т.12 c.13.0000
124
Наукова стаття
The dynamics of the development of collective identity of Ukrainian citizens (1991-2012) // Identity and Collective memory / Ed. by Kjartan Selnes and Tatiana Senyushkina. – Oslo: Norway humanist association
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.265.0000
125
Наукова стаття
Релігійність українського козацтва як чинник націєтворчих процесів // Православ’я в Україні. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Київська православна богословська академія
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.498.0000
126
Наукова стаття
Роль еліт у цивілізаційному поступі українства
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2013
Українознавчий альманах
т.14 c.9.0000
127
Праці конференції
Інтегративний потенціал сучасного українознавства: теоретико-методологічні аспекти
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей.
т.7 c.45.0000
128
Праці конференції
Трансформація релігійної, національної та цивілізаційної ідентичності громадян України (1991 – 2012 рр.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2013
Міжнародний конгрес “Світове українство як чинник утвердження державі Україна у міжнародній спільноті”. Збірник матеріалів.
т.4 c.157.0000
129
Праці конференції
Трансформація колективної ідентичності громадян України в роки незалежності: Схід – Захід // Науковий діалог «Схід і Захід» Матер. всеук. конфер. з міжнар. участю (м. Кам’янець-Подільський, 10 липня 2013 р.) у 4-х частинах
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2013
130
Праці конференції
Цивілізаційний поступ українства: концептуальне поле дослідження
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2013 c.242.0000
131
Монографія
Самовизначення української нації
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2011
Ave, Ukraina! Літопис Українотворення. Колективна монографія
c.37.0000
132
Монографія
Українська людина: психологічний портрет в контексті глобалізації
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2011
Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку. Монографія колективу авторів
c.13.0000
133
Наукова стаття
Українськість та українська ідентичність у контексті етногенетичних та націєтворчих процесів
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2011
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Філософські науки».
т.223 c.66.0000
134
Наукова стаття
Динаміка становлення національної та європейської ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні аспекти (1991–2011 рр.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2011
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. Збірник наукових праць
т.3 c.176.0000
135
Наукова стаття
Трансформація уявлень громадян України про національну ідею // Ідеологія в сучасному світі (2011; Київ). Науково-практична конференція «Ідеологія в сучасному світі», 19 – 20 жовт. 2011 р. : [матеріали доповідей і виcтупів].
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2011
Праці конференції
c.165.0000
136
Наукова стаття
Формування національної ідентичності громадян України та проблеми інформаційної безпеки
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2011
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Філософські науки».
т.221 c.78.0000
137
Наукова стаття
Формирование национальной и религиозной идентичности граждан Украины (1993–2010)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2011
Конфессиональная ситуация на Украине: история и современность
c.173.0000
138
Наукова стаття
Трансформація національної ідентичності громадян України та українських мігрантів у контексті цивілізаційного поступу України (1991 – 2011 рр.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Українознавчий альманах
т.7 c.39.0000
139
Наукова стаття
Українство в цивілізаційному ракурсі
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Українознавчий альманах
т.8 c.9-13
140
Наукова стаття
Мова, ідентичність і толерантність в контексті імплементації Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин в Україні
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Українознавчий альманах
т.9 c.28.0000
141
Наукова стаття
Значення праць І. Огієнка для відновлення семантики назви «Україна»
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Українознавчий альманах
т.10 c.17.0000
142
Наукова стаття
Державна мовна політика: чи можливі паритетні відносини між Україною та Російською Федерацією? // http://www.kyrios.org.ua/kolonki.html
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Електронні видання
c.1.0000
143
Наукова стаття
Динаміка розвитку національної та релігійної ідентичності громадян України (1991 – 2011 рр.) // http://www.kyrios.org.ua/kolonki.html
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Електронні видання
c.1.0000
144
Наукова стаття
Законопроект 9073: подальше поглиблення мовної асиметрії та порушення інформаційно-психологічної безпеки громадян України // http://volianarodu.org.ua/uk/Kultura-i-duchovnist
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Електронні видання
c.1.0000
145
Наукова стаття
Мовна асиметрія // http://society.lb.ua/position/2012/08/02/163792_movna_asimetriya.html
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Електронні видання
c.1.0000
146
Наукова стаття
Мовна політика: чи можливі паритетні відносини між Україною та РФ? // http://society.lb.ua/position/2012/08/16/165952_movna_politika_chi_mozhlivi_paritetni.html
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Електронні видання
c.1.0000
147
Наукова стаття
Про українську мову, ідентичність та висновки російських експертів // Ukrainian European Perspective (м. Прага) // http://www.u-e-p.eu/analytics/2012/july/pro-ukransku-movu-dentichnst-ta.html
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Електронні видання
c.1.0000
148
Наукова стаття
Стосунки України з РФ мають базуватися на принципах взаємоповаги, а не імперської зверхності Росії та самоприниження України // http://volianarodu.org.ua/uk/Kultura-i-duchovnist/blog
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Електронні видання
c.1.0000
149
Наукова стаття
Формування національної та релігійної ідентичності громадян України (1993 – 2010 рр.) // http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=58
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Електронні видання
c.1.0000
150
Наукова стаття
Чому українські депутати ігнорують висновки російських експертів про мову // Лівий берег / http://society.lb.ua/position/2012/07/26/162738_chomu_ukrainski_deputati_ignoruyut.html
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Електронні видання
c.1.0000
151
Наукова стаття
Як законопроект 9073 впливає на формування спільної ідентичності громадян України // http://volianarodu.org.ua/uk/Kultura-i-duchovnist
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Електронні видання
c.1.0000
152
Наукова стаття
Як мовний закон впливає на формування спільної ідентичності громадян України // http://society.lb.ua/position/2012/08/09/164802_yak_movniy_zakon_vplivaie_formuvannya.html
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Електронні видання
c.1.0000
153
Наукова стаття
Трансформация цивилизационной идентичности граждан Украины
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Новый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук
т.10 c.17.0000
154
Наукова стаття
Дві сторони фальшивого срібняка
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Січеслав
т.33 c.188.0000
155
Праці конференції
Die Rolle der ukrainischen Wissenschaftler in Deutschland // Deutschland und Ukraine historische, kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche Beziehungen. Beiträge zum Dritten Weltkongress am 10. Und 12. April 2011 in München.
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2011
Праці конференції
т.3 c.123.0000
156
Праці конференції
Типи гендерної ідентичності української молоді // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 – 27 травня 2011 року.
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2011
Праці конференції
c.0.0000
157
Праці конференції
Особливості становлення колективної ідентичності громадян України (1991 – 2011 рр.) // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Дніпропетровськ, 24 вересня 2011 року).
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2011
Праці конференції
c.127.0000
158
Праці конференції
Трансформации коллективной идентичности граждан Украины (1991 – 2011 гг.) // Материалы Второй Международной конференции Российской ассоциации украинистов «Цивилизационно-культурные связи России и Украины» (Москва, 1 – 3 декабря 2011 г.).
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2011
Праці конференції
c.27.0000
159
Праці конференції
Theoretical and empirical aspects of the formation of national and European identity of citizens of Ukraine (1991–2011) // European Science and Technology: materials of the international research and practice conference, Wiesbaden, January 31st, 2012.
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Праці конференції
c.710.0000
160
Тези
Теоретико-емпіричне дослідження динаміки формування колективної ідентичності громадян України (1991 – 2011 рр.)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.59.0000
161
Тези
Значення наукової спадщини І. Огієнка для відновлення давньої семантики назви «УКРАЇНА»
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.84.0000
162
Наукова стаття
Українство у світі:цінністні та ідентифікаційні характеристики
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2010
Українознавство
c.92.0000
163
Наукова стаття
Вихід України-Русі на історичну арену (до 1150-ої річниці походу флотилії Аскольда на Візантію)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2010
Українознавство
c.116.0000
164
Поляни, які нині звуться русь...
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
Українознавство
c.126.0000
165
Етнічна психологія в структурі українознавства
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
166
Человек в социокультурных координатах: конструирование идентичности // Конструирование человека: Сборник трудов ІІІ Всероссийской научной конференции с международным участием.
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
167
Трансформація національної та європейської ідентичності громадян України (1993 – 2008)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
Острог: Національний університет «Острозька академія»
c.59.0000
168
Монографія
Походження, становлен- ня та розвиток українсь- кого народу: монографія
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Кагамлик Світлана Романівна
Конча Сергій Вікторович
Обушний Микола Іванович
2008
169
Монографія
Походження , становлення та розвиток українського народу
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
170
Наукова стаття
Витоки української іден- тичності
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
171
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади сучасного укра- їнознавства
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
Українознавство
т.4 c.45.0000
172
Наукова стаття
Внесок викладачів і ви- пускників Київського університету в україн- ську та світову психоло- гічну науку
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
173
Наукова стаття
Діагностика креативності: сучасний стан і перспективи розвитку // Креативність і творчість.
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
174
Наукова стаття
Внесок викладачів і випусників Київського університету в українську та світову психологічну науку
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
Українознавство
c.115.0000
175
Наукова стаття
Формування ідентифіка- ційної матриці та куль- туротворча діяльність українців
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.15.0000
176
Наукова стаття
Человек в социокультур- ных координатах: конс- труирование идентично- ности
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
177
Наукова стаття
Образ світу, картина світу, світогляд, ідентичність в предметному полі українознавства: теоретико-методологічні засади
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
178
Наукова стаття
Українська мова як чин- ник формування націо- нальної ідентичності громадян України
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
Збірник наукових праць НДІУ українознавства
т.16 c.183.0000
179
Наукова стаття
Українство у світі: базові цінності, ідентичність, самоактуалізація
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
Український вимір: Журнал Державного центру співпраці з українською діаспорою при Ніжинському державному університеті ім. М. Гоголя
т.1 c.97.0000
180
Наукова стаття
Національна ідентич- ність громадян України в контексті інформаційної безпеки
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
181
Наукова стаття
Трансформація локальної ідентичності громадян України (1993 – 2008)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
182
Наукова стаття
викладачів і випускників Київського університету в українську та світову психологічну науку
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
183
Наукова стаття
Самоидентификация украинцев и русских на Юге России и Украины: комплексный анализ // Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика, культура
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
184
Наукова стаття
Голодомор 1932 – 1933 років у політико-психологічному ракурсі
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
Українське слово
185
Наукова стаття
Формування ідентифікаційної матриці та культуротворча діяльність українців
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
Українознавство
т.13 c.15.0000
186
Наукова стаття
Національна ідентичність громадян України в контексті інформаційної безпеки
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
Дрогобицький державний педагогічний університет
т.9 c.16.0000
187
Наукова стаття
Політико-психологічні аспекти Голодомору 1932-1933 рр
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
Соціальна психологія. Український центр політичного менеджменту
т.1
188
Праці конференції
Смислова теорія української ідентичності
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
189
Праці конференції
Українська мова як смислова засада націо- нальної ідентичності і проблема реформування вищої освіти в Україні
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
190
Праці конференції
Базові цінності громадян України і проектування нових стандартів шкіль- ної освіти
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
191
Тези
«Поляни, які нині звуться русь …»
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
192
Тези
Творча спадщина М. Гоголя: смисловий вимір
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
193
Тези
Етнопсихологічні розвідки П. Чубинського
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
Українознавство
c.5.0000
194
Тези
Етнопсихологічні розвідки П. Чубинського // Українська культура в історичному розвитку та державотворенні. Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2009
195
Наукова стаття
Етнопсихологічні особливості української діаспори та громадян України (порівняльний аналіз)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2007
Український вимір: Журнал Державного центру співпраці з українською діаспорою при Ніжинському державному університеті ім. М. Гоголя
т.6 c.39.0000
196
Наукова стаття
Поведінкова культура українців (етнотипова поведінка,стиль життя і національний характер)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
Українознавство
c.103.0000
197
Наукова стаття
Значення "Повісті минулих літ" для сучасного українознавства (до 890-річниці написання "Повісті")
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
Українознавство
c.115.0000
198
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства
Воропаєва Тетяна Сергіївна
Мостяєв Олександр Іванович
Обушний Микола Іванович
2008
Українознавство
199
Наукова стаття
Сучасні проблеми політичного та національно-культурного самовизначення російськомовних українців на Півдні та Сході України
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
200
Наукова стаття
Становлення української ідентичності: інтегративний підхід
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.53.0000
201
Наукова стаття
Народне вбрання як репрезентант знаково-символічного простору української ідентичності
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
202
Наукова стаття
Проблема реконструкції київського Пантеону 980 р. в працях М.Костомарова
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
203
Праці конференції
Поведінка "української людини" в умовах природного, етногкультурного та соціокультурного середовища: теоретико-методологічні засади дослідження
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2007
204
Праці конференції
Українська національна ідея в програмах партій національно-демократичного спрямування
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2007
205
Праці конференції
Специфіка національної самоідентифікації російськомовних українців на Півдні та Сході України
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2007
206
Праці конференції
Українська ментальність крізь призму емпіричних етнопсихологічних досліджень
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2008
207
Наукова стаття
Форми, засади й механізми спільнотного згуртування українців
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2007
Українознавство
c.111.0000
208
Наукова стаття
Етнонім “Україна” як консолідаційно-згуртувальний концепт: етнопсихолінґвістичний аналіз (до 820-річчя першої згадки назви “Україна” в Київському літописі)
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2007
Українознавство
c.119.0000
209
Наукова стаття
Українська мова як базова основа національної ідентичності
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2007
Українознавство
c.13.0000
210
Наукова стаття
Українська мова як чинник національної самоідентифікації російськомовних на Півдні та Сході України
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2007
211
Праці конференції
Специфіка самоідентифікації етнічних українців на Півдні України // Проблеми національно-культурної самоідентифікації українців на Півдні і Сході України в контексті етнополітики Європейського Союзу. Матеріали наукової конференції.
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2007
212
Праці конференції
Формування національної ідентичності та ціннісних орієнтацій у студентів з особливими потребами // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі”.
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2007
213
Праці конференції
Націєтворчі концепти Івана Франка // Іван Франко та митрополит Андрей: Моїсеї українського народу. – К., 2006.
Воропаєва Тетяна Сергіївна
2007

Повернення до списку

Вгору