Автори, співробітники Університету

Гавриленко Олена Петрівна

Ідентифікатор автора: 30449
Кількість пошукових запитів автора: 578

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Фізичної географії та геоекології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 75, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 2, підручників - 7, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Екосистемна цінність Голосіївського лісу як міської природоохоронної території: причини і наслідки
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
Циганок Євгеній Юрійович
2019
Український географічний журнал
в.4 c.40-49
2
Наукова стаття
Spatial morphometric analysis of digital elevation model in landscape research
Білоус Людмила Федорівна
Гавриленко Олена Петрівна
Самойленко Віктор Миколайович
Шищенко Петро Григорович
2020
European Association of Geoscientists and Engineers. Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020
c.1-5
3
Наукова стаття
Міські природоохоронні території: реальний захист чи формальне створення
Гавриленко Олена Петрівна
Циганок Євгеній Юрійович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.2(75) c.86-93
4
Підручник
Прикладна геоекологія
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-440
5
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо проведення семінарів з дисципліни «Екологія людини»
Гавриленко Олена Петрівна
2019
Київ: «LAT and K»
c.1-31
6
Наукова стаття
Оптимізація функцій міських природоохоронних територій: соціологічне дослідження
Гавриленко Олена Петрівна
Циганок Євгеній Юрійович
2018
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Екологія
в.3 c.31-46
7
Наукова стаття
Деградація екосистемних послуг природоохоронних територій в урбанізованих зонах
Гавриленко Олена Петрівна
Циганок Євгеній Юрійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.73 c.10-15
8
Наукова стаття
Ландшафтознавчий підхід до визначення флористичної цінності міських природоохоронних територій
Гавриленко Олена Петрівна
Циганок Євгеній Юрійович
2018
Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Міжнародна науково-практична конференція
c.122-127
9
Наукова стаття
Конфлікти природокористування в контексті втрати екосистемних послуг
Гавриленко Олена Петрівна
2019
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки
в.10 c.101-106
10
Наукова стаття
Геоекологічна парадигма у вищій освіті України
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.1(74) c.18-23
11
Наукова стаття
Геоекологія як навчальна дисципліна та її методичне забезпечення
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
2019
Четверті Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 11-13 жовтня 2019 р.)
c.24-31
12
Наукова стаття
Геоекологія як навчальна дисципліна та її методичне забезпечення
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
2019
Четверті Сумські наукові географічні читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 11-13 жовтня 2019 р.)
c.24-31
13
Тези
Освітні інновації для посилення прикладної складової вищої освіти
Гавриленко Олена Петрівна
2019
Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика. Міжнародна науково-практична конференція
c.18-20
14
Матеріали конференції
Геоекологія у науково-освітньому вимірі
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.22-25
15
Монографія
Геоекологія і природокористування
Гавриленко Олена Петрівна
2018
К.:Видавець Бихун В.Ю.
c.1-393
16
Наукова стаття
Транспортні геотехсистеми як фактор втрати біорізноманіття
Гавриленко Олена Петрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.3(68) c.35-40
17
Наукова стаття
Ландшафтознавчий аналіз для оптимізації природоохоронного природокористування в урбанізованому середовищі
Гавриленко Олена Петрівна
Циганок Євгеній Юрійович
2018
Український географічний журнал
в.1 c.24-29
18
Наукова стаття
Управління екосистемними послугами: стратегія запровадження в Україні
Гавриленко Олена Петрівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.1(70) c.29-35
19
Наукова стаття
Басейнова модель управління водними ресурсами: алгоритм запровадження в Україні
Гавриленко Олена Петрівна
2017
Географія та туризм
в.39 c.137-146
20
Наукова стаття
Гідроенергетичний потенціал річок України: розвінчання міфів
Гавриленко Олена Петрівна
2018
К.: Фенікс
c.1-32
21
Наукова стаття
Функціональне зонування природоохоронних територій: ландшафтний підхід
Гавриленко Олена Петрівна
2018
The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings
т.2 c.178-182
22
Наукова стаття
Геоекологія в науково-освітньому вимірі
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.1(70) c.9-15
23
Підручник
Екологія з основами геоекології
Гавриленко Олена Петрівна
2018
LAP LAMBERT Academic Publishing
c.1-462
24
Тези
Метод проектів у формуванні екологічної компетентності студентів
Гавриленко Олена Петрівна
2018
Географія та екологія: наука і освіта
c.59-63
25
Тези
Геоекологічні дослідження в Україні: перспективні напрями
Гавриленко Олена Петрівна
2018
Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації. Міжнародна науково-практична конференція
c.175-178
26
Тези
Геоекологія: проектно-планувальний аспект
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
2018
Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму. Міжнародна конференція
c.118-119
27
Матеріали конференції
Регіональні особливості розбудови екомережі в Україні
Гавриленко Олена Петрівна
2017
Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку. Міжнародна науково-практична конференція
c.42-44
28
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з дисципліни «Екологія з основами геоекології»
Гавриленко Олена Петрівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-25
29
Наукова стаття
Конфлікти природоохоронних територій великих міст: причини і наслідки
Гавриленко Олена Петрівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.2(65) c.20-24
30
Наукова стаття
Оцінка і прогнозування в геоекологічних дослідженнях
Гавриленко Олена Петрівна
2017
Фізична географія та геоморфологія
в.Ч.2.В.86 c.5-12
31
Наукова стаття
Вплив уранової промисловості на природні ландшафти України
Гавриленко Олена Петрівна
2016
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки
в.15(340) c.8-14
32
Наукова стаття
Заліснення українського степу – благо чи катастрофа?
Гавриленко Олена Петрівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.1(66) c.66-70
33
Підручник
Геоекологія України
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
2017
К.: ДП «Прінт сервіс»
c.1-494
34
Тези
Зміна клімату як глобальна екологічна проблема
Гавриленко Олена Петрівна
2017
Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція
c.90-92
35
Наукова стаття
Конфлікти природокористування: причини і наслідки
Гавриленко Олена Петрівна
2016
Фізична географія та геоморфологія
в.1(81) c.5-11
36
Наукова стаття
Регіональна екогеографія: теорія, методологія, практика
Гавриленко Олена Петрівна
2016
Географія та туризм
в.35 c.221-231
37
Наукова стаття
Методологія регіональної екогеографії
Гавриленко Олена Петрівна
2016
Регіон - 2016:стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 10-11.10.16). ХНУ ім В.Н.Каразіна
38
Словник
Геоекологія: Термінологічно-тлумачний словник
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
2016
К.: ПП "ДІРЕКТ ЛАЙН"
т.1 в.1 c.1-412
39
Наукова стаття
Шляхи екологізації аграрного природокористування в Україні
Гавриленко Олена Петрівна
2015
Географія та туризм
в.32 c.176-186
40
Наукова стаття
Екогеографія чи геоекологія – екологізація географії чи географізація екології
Гавриленко Олена Петрівна
2015
Наукові записки Сумського ДПУ ім. А.С. Макаренка. Географічні науки
т.1 c.28-37
41
Наукова стаття
Зближення географії та екології: теоретико-методологічні засади
Гавриленко Олена Петрівна
2015
Фізична географія та геоморфологія
т.3 c.5-10
42
Наукова стаття
Конструктивно-географічні основи раціоналізації регіонального природокористування
Гавриленко Олена Петрівна
2015
Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.247-249
43
Підручник
Основи екології
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
2015
К.: ДП «Прінт Сервіс»
т.1 c.1-517
44
Монографія
Геоекологія: теоретичні та практичні аспекти
Гавриленко Олена Петрівна
Муніч Нелла Володимирівна
Шищенко Петро Григорович
2014
Монографія (електронна версія)- К.:Альтерпрес,2014
т.1 c.1-468
45
Наукова стаття
Регіональні ландшафтознавчі дослідження для проектно-планувальних цілей
Гавриленко Олена Петрівна
2014
Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія географічна
c.220-226
46
Наукова стаття
Конструктивно-географічні засади екологізації паливно-енергетичного комплексу України
Гавриленко Олена Петрівна
2014
Географія та туризм
в.27 c.224-232
47
Наукова стаття
Науково-методичні засади викладання спецкурсів для магістрів
Гавриленко Олена Петрівна
2014
Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 c.50-53
48
Наукова стаття
Шляхи підвищення безпеки функціонування гідроспоруд: екогеографічний підхід (на прикладі річки Серет)
Гавриленко Олена Петрівна
2014
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.3 c.63-75
49
Наукова стаття
Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу Київщини: Екогеографічний підхід
Гавриленко Олена Петрівна
2014
Часопис соціально-економічної географії
c.136-141
50
Підручник
Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування.
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
2014
Альтерпрес "Київ" підручник (електронна версія)
т.1 c.1-414
51
Тези
Екогеографічна стратегія використання природно-ресурсного потенціалу Київщини
Гавриленко Олена Петрівна
2014
Матеріали конференції. Харків
т.1 c.4
52
Наукова стаття
Шляхи оптимізації аграрного природокористування: екогеографічний підхід
Гавриленко Олена Петрівна
2013
Часопис картографії : збірник наукових праць
в.7 c.174-181
53
Наукова стаття
Екологізація природокористування в Україні:проблеми і перспективи
Гавриленко Олена Петрівна
2013
Сумський Державний педагогічний університет
c.120.0000
54
Тези
Нове бачення постаті Вернадського у вищій географічній освіті
Гавриленко Олена Петрівна
2013
55
Наукова стаття
Техногенний вплив на ландшафти в умовах техногенезу
Гавриленко Олена Петрівна
2012
Географія та туризм
c.280.0000
56
Наукова стаття
Екогеографічне обгрунтування проектів заповідного природокористування
Гавриленко Олена Петрівна
2012
Науковi записки Тернопiльського нацiонального педaгогiчного унiверситету
c.173.0000
57
Наукова стаття
Структура викладання екології у вищих навчальних закладах
Гавриленко Олена Петрівна
2012
58
Підручник
Основи екології.
Гавриленко Олена Петрівна
Шищенко Петро Григорович
2012
59
Праці конференції
Особливості викладання екології з використанням мультимедійних технологій
Гавриленко Олена Петрівна
2012
60
Гірничопромислові природно-технічні геоекосистеми старопромислових районів та їх вплив на природне середовище
Гавриленко Олена Петрівна
2011
61
Наукова стаття
Регіональна екогеографія і оптимізація географічного середовища
Гавриленко Олена Петрівна
2011
62
Наукова стаття
Шляхи раціоналізації регіонального природокористування в Україні:геоекологічний підхід
Гавриленко Олена Петрівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
c.20.0000
63
Наукова стаття
Основні аспекти поводження з твердими побутовими відходами
Бойко Юрій Володимирович
Гавриленко Олена Петрівна
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
c.198.0000
64
Наукова стаття
Геоекологічні проблеми оптимізації гірничопромислових ландшафтів лісостепу України
Гавриленко Олена Петрівна
2011
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
c.115.0000
65
Підручник
Фізична географія материків та океанів
Гавриленко Олена Петрівна
Олішевська Юлія Анатоліївна
Петрина Наталія Василівна
Удовиченко Вікторія Віталіївна
Шищенко Петро Григорович
2010
К.:ВПЦ "Київський університет"
т.2 c.1-464
66
Наукова стаття
Вплив промислових геотехсистем на якість природних вод України
Гавриленко Олена Петрівна
2009
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.3.0000
67
Наукова стаття
Оптимізація територіальної структури геотехсистем сільськогосподарського призначення в Україні
Гавриленко Олена Петрівна
2009
68
Наукова стаття
Деякі аспекти викладання геоекологічних дисциплін у вищих навчальних закладах України
Гавриленко Олена Петрівна
2009
Фізична географія та геоморфологія
c.0.0000
69
Наукова стаття
застосування географічного підходу у процесі викладання дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Гавриленко Олена Петрівна
2009
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.0.0000
70
Наукова стаття
Основна мета викладання і структура дисципліни "Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування " у вищих навчальних закладах.
Гавриленко Олена Петрівна
2008
Фізична географія та геоморфологія
т.54 c.58.0000
71
Наукова стаття
Класифікація ландшафтів лісостепу України для цілей геоекологічного обгрунтування проектів природокористування
Гавриленко Олена Петрівна
2008
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
т.21 c.3.0000
72
Наукова стаття
Південна межа лісостепу України: різні погляди та обгрунтування її проведення
Гавриленко Олена Петрівна
2007
73
Наукова стаття
Коефіцієнт антропогенної перетвореності ландшафтів
Гавриленко Олена Петрівна
2007
Енциклопедія сучасної України
т.2 c.179.0000
74
Наукова стаття
Дослідження історії формування сучасних ландшафтів для проектно-планувальних цілей
Гавриленко Олена Петрівна
2007
75
Праці конференції
Регіональні проблеми проектування сільськогосподарських геотехсистем в Україні
Гавриленко Олена Петрівна
2007

Повернення до списку

Вгору