Автори, співробітники Університету

Гаділія Олена Петрівна

Ідентифікатор автора: 30488
Кількість пошукових запитів автора: 456

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра фундаментальної медицини / Навчальна міжкафедральна лабораторія інструментальних методів в біології /
Посада: асистент, зав. навчальної лаб.

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Вплив моно-, полі- та комбінованих пробіотиків на розвиток ожиріння, викликане глутаматом натрію
Вірченко Олександр Володимирович
Гаділія Олена Петрівна
Медведєва Наталія Сергіївна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.19 в.2 c.65-67
2
Наукова стаття
Параметри вуглеводневого обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій
Вірченко Олександр Володимирович
Гаділія Олена Петрівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.70 в.2 c.20-23
3
Наукова стаття
Параметри вуглеводного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій
Вірченко Олександр Володимирович
Гаділія Олена Петрівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.70 в.2 c.20-23
4
Автореферат
Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки
Гаділія Олена Петрівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2015
Поліграфічний центр "Геопринт" (автореферат)
c.1-17
5
Праці конференції
Вивчення антиоксидантних властивостей 2-(2-гідрооксифенокси) ацетил-L-пролінату натрію за умов гастропатій, спричинених аспірином
Вірченко Олександр Володимирович
Гаділія Олена Петрівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
c.56
6
Наукова стаття
Скринінг синтезованих низькомолекулярних органічних сполук щодо їх ефективності в профілактиці уражень слизової оболонки шлунка
Гаділія Олена Петрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2013
Вісник проблем біології і медицини
т.102 c.116-121
7
Наукова стаття
Вміст лейкотрієнів та простагландину Е2 в крові щурів за умов експериментального ульцерогенезу та профілактичного введення 2-(2-гідроксифенокси)ацетил)-L-пролінат натрію
Вірченко Олександр Володимирович
Гаділія Олена Петрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.17 c.71-75
8
Наукова стаття
Effects of 2-(2-hydroxyphenoxy) acetyl-L-prolinate sodium on antioxidant defense system of the gastric mucosa of rats under conditions of stress action
Верещака Володимир Валентинович
Гаділія Олена Петрівна
Дворщенко Катерина Олександрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Тимошенко Марія Олександрівна
2014
Фізіологічний журнал
т.60 в.3 c.60-66
9
Наукова стаття
The influence of low molecular weight organic compounds on antioxidant defence system of the gast4ric mucosa under ethanol-induced gastric lesions in rats
Гаділія Олена Петрівна
Дворщенко Катерина Олександрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Тимошенко Марія Олександрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.65 c.54-57
10
Наукова стаття
Застосування низькомолекулярної органічної сполуки КУД 259 у профілактиці виразкоутворення, викликаного нестероїдними протизапальними засобами
Гаділія Олена Петрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Тимошенко Марія Олександрівна
2014
Медична хімія
т.16 в.1 c.9-16
11
Тези
Іnfluence of low-molecular organic compounds kud869 on stress and ethanol induced lesions in gastric mucosa of rats // X International Crimean Conference “COSMOS AND BIOSPHERE”
Берегова Тетяна Володимирівна
Гаділія Олена Петрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2013
Праці конференції
c.1
12
Тези
Лейкотриены и простагландин е2 как маркеры противоязвенной активности нового цитопротекторного агента
Вірченко Олександр Володимирович
Гаділія Олена Петрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2014
Междисциплинарный Симпозиум по Медицинской, Органической и Биологической Химии (МОБИ-Хим)
c.80
13
Матеріали конференції
Перекисне окиснення ліпідів та активність ферментів антиоксидантної системи в слизовій оболонці шлунка щурів за умов розвитку ерозивно-виразкових ушкоджень, викликаних аспірином, та дії низькомолекулярної органічної сполуки
Берегова Тетяна Володимирівна
Гаділія Олена Петрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.42
14
Наукова стаття
Скринінг синтезованих низькомолекулярних органічних сполук щодо їх ефективності в лікуванні виразок на лабораторних тваринах
Гаділія Олена Петрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2013
Світ медицини та біології
т.9 c.16-20
15
Матеріали конференції
Активность интерферон-зависимой 2,5 олигоаденилат синтетазы в лимфоидных клетках тимуса и селезенки крыс при хронической алкогольной интоксикации
Гаділія Олена Петрівна
Компанець Ірина Володимирівна
Остапченко Людмила Іванівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
2012
«Вопросы естественных наук: биология, химия, физика»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (04 апреля 2012 г.)
c.14-19
16
Наукова стаття
Вплив оцтовокислого цинку на активність глутатіон-пероксидази гепатоцитів щурів при хронічній алкогольній інтоксикації
Гаділія Олена Петрівна
Гайда Людмила Миколаївна
Харченко Ольга Іванівна
2011
Фізіологічний журнал
т.56 c.56.0000
17
Наукова стаття
Вплив комплексного застосування оцтовокислого цинку та Trigonella foenumgraecum на киснезалежний метаболізм макрофагів щурів за умов хронічної алкогольної інтоксикації
Гаділія Олена Петрівна
Моложава Ольга Станіславівна
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Яворська Наталія Валеріївна
2011
Сучасні проблеми токсикології
т.4 c.84-87
18
Тези
Дослідження імуномодулюючої дії препаратів цинку та Trigonella foenumgraecum при хронічній алкогольній інтоксикації.
Гаділія Олена Петрівна
Моложава Ольга Станіславівна
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Яворська Наталія Валеріївна
2011
Український науково-медичний молодіжний журнал
c.218
19
Матеріали конференції
The activity of interferon dependent 2′,5′-oligoadenylate-synthetase in rat spleen lymphoid cells under the chronic alcohol intoxication
Гаділія Олена Петрівна
Компанець Ірина Володимирівна
Остапченко Людмила Іванівна
Харченко Ольга Іванівна
2010
FEBS Congress The Biochemical Basis of Life
т.277 в.1 c.146
20
Тези
Вплив оцтовокислого цинку на активність глутатіонпероксидази гепатоцитів щурів при хронічній алкогольній інтоксикації
Гаділія Олена Петрівна
Гайда Людмила Миколаївна
Харченко Ольга Іванівна
2010
Фізіологічний журнал
т.56 c.203.0000
21
Наукова стаття
Роль антиоксидантів при злоякісному рості та опроміненні
Гаділія Олена Петрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Раєцька Яна Борисівна
2008
Вісник НАН України
т.7 c.30-34
22
Тези
Вміст цинку в сироватці крові щурів, що віддають перевагу етанолу // IV Міжнародна наукова конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології", присвяченій 90-річчю від дня народження П.Г.Богача (8-10 жовтня), Київ 2008
Гаділія Олена Петрівна
Харченко Ольга Іванівна
2008
23
Тези
Вплив цинку на активність алкогольдегідрогенази в гомогенаті клітин печінки щурів за умов стресового впливу етанолу / Збірник тез 2-го з'їзду Українського товариства клітинної біології
Гаділія Олена Петрівна
Харченко Ольга Іванівна
2007
24
Тези
Модифікація радіоіндукованих показників ПОЛ в лімфоїдних клітинах селезінки і тимусу щурів препаратом "Церулоплазмін" / Матеріали ІІ міжнародної конференції молодих вчкних "Біологія: від молекули до біосфери"
Гаділія Олена Петрівна
Раєцька Яна Борисівна
2007

Повернення до списку

Вгору