Автори, співробітники Університету

Гайдай Тетяна Вікторівна

Ідентифікатор автора: 30502
ResearcherID, Web of Science: I-1602-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 831

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 60, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 2, підручників - 3, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Can institutional theory be refuted, replaced or modified?
Гайдай Тетяна Вікторівна
Жилінська Оксана Іванівна
2020
International Journal of Organizational Analysis
в.28 (1) c.135-159
2
Буклет
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
3
Матеріали конференції
ЦІННІСНИЙ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ ПАРАДИГМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАУКИ
Гайдай Тетяна Вікторівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.27
4
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
5
Наукова стаття
Education management in Ukraine in the context of global economic transformations s
Гайдай Тетяна Вікторівна
Жилінська Оксана Іванівна
2018
European Research Studies Journal
т.3 в.21 c.317-332
6
Наукова стаття
Київському національному університету імені Тараса Шевченка – 185, економічному факультету – 75: історія і сучасність
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Назаров Ілля Владиславович
2019
Вища школа
в.7 (180) c.7-16
7
Наукова стаття
Strategic Management of Entrepreneurship Based on Smart Technologies
Гайдай Тетяна Вікторівна
Жилінська Оксана Іванівна
Залізко Василь Дмитрович
Кухта Павло Володимирович
2019
Journal of Entrepreneurship Education
т.5 в.22
8
Наукова стаття
До 70-річчя В.Д. Базилевича
Гайдай Тетяна Вікторівна
2019
Економічна теорія
в.2 c.117-119
9
Наукова стаття
Entrepreneurship Education Management in the Context of Global Changes in Economy
Гайдай Тетяна Вікторівна
Жилінська Оксана Іванівна
2019
Journal of Entrepreneurship Education
в.22 (6)
10
Матеріали конференції
Інституційний контекст євроінтеграційної стратегії України
Гайдай Тетяна Вікторівна
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.45-48
11
Матеріали конференції
Економічне вчення К. Маркса: контроверсійність на перехресті епох та оціночних гештальтів
Гайдай Тетяна Вікторівна
2018
Економічна спадщина К. Маркса: погляд через призму століть: Всеукраїнський круглий стіл
c.47-52
12
Навчально-методичний комплекс
Інституційна та еволюційна економіка: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітніх програм «Економіка та економічна політика», «Економіка та право»
Гайдай Тетяна Вікторівна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-44
13
Навчально-методичний комплекс
Історія економічних учень: Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»
Гайдай Тетяна Вікторівна
Савчук Наталія Вікторівна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-34
14
Навчально-методичний комплекс
Історія економіки та економічної думки: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр»
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Назаров Ілля Владиславович
Нестеренко Олена Петрівна
2018
К.: Нічлава
c.1-168
15
Наукова стаття
Актуальний дискурс економічної науки: парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Економічна теорія
в.1 c.95-120
16
Наукова стаття
Філософсько-методологічна рефлексія у контексті теоретичного моделювання економічної поведінки людини
Гайдай Тетяна Вікторівна
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.94-105
17
Підручник
Історія економіки та економічної думки
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Назаров Ілля Владиславович
Нестеренко Олена Петрівна
2018
Знання
c.1-775
18
Матеріали конференції
Зміст та структурно-функціональне призначення економічної методології
Гайдай Тетяна Вікторівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.42-47
19
Матеріали конференції
Інституційна дефектність квазі-ринкового середовища як бар’єр для інноваційного підприємництва
Гайдай Тетяна Вікторівна
2016
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу: Круглий стіл (електронне видання)
c.36-37
20
Наукова стаття
Теоретичне осмислення парадигмальних праць у сучасному дискурсі економічної науки
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
2017
Вища школа
в.1 c.90-108
21
Наукова стаття
Парадигмальний підхід в структурі сучасного методологічного аналізу
Гайдай Тетяна Вікторівна
2016
Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку
в.1 c.16-21
22
Наукова стаття
Філософія економіки у світлі аристотелівського підходу (рецензія на монографію Рікардо Креспо «Філософія економіки: аристотелівський підхід»)
Гайдай Тетяна Вікторівна
Філіпенко Антон Сергійович
2017
Економічна теорія
в.2 c.112-117
23
Наукова стаття
Сучасне історико-економічне дослідження наукового спадку М.І. Туган-Барановського – вченого, громадянина, державотворця
Гайдай Тетяна Вікторівна
2015
Історія народного господарства та економічної думки України: збірник наукових праць
в.48 c.309–314
24
Наукова стаття
Методологічні ознаки історичних типів наукової раціональності економічної теорії у вимірі сучасної філософії науки
Гайдай Тетяна Вікторівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.176 c.6-12
25
Наукова стаття
Макроекономічна фінансова нестабільність у вимірах психологічно-поведінкового аналізу
Гайдай Тетяна Вікторівна
2016
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.126-133
26
Матеріали конференції
Методологічна рефлексія щодо історичних форм розвитку економічної науки
Гайдай Тетяна Вікторівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.74-78
27
Наукова стаття
Еволюція концептуально-методологічних основ теорії інституційних змін
Гайдай Тетяна Вікторівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.164 c.13-17
28
Наукова стаття
М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець
Гайдай Тетяна Вікторівна
2015
Економіка України
т.3 c.88-89
29
Підручник
История экономических учений: Учебник: В 2 частях
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
2015
Знання
т.2 c.1-560
30
Підручник
История экономических учений: Учебник: В 2 частях
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
2015
Знання
т.1 c.1-583
31
Наукова стаття
Институциональный анализ инновационной инертности трансформационной экономики
Гайдай Тетяна Вікторівна
2014
Устойчивое развитие: общество и экономика
c.127-129
32
Наукова стаття
Проблема инновационного развития трансформационной экономики в контексте институционального порядка ограниченного доступа
Гайдай Тетяна Вікторівна
2014
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая
т.1 c.164-170
33
Наукова стаття
Віхи розвитку університетської економічної освіти та науки (До 70-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Гайдай Тетяна Вікторівна
2014
Історія народного господарства та економічної думки України: збірник наукових праць
т.47 c.285-304
34
Матеріали конференції
Парадигмальна диференціація структури економіко-теоретичного знання як об’єкт методологічного осмислення
Гайдай Тетяна Вікторівна
2012
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.103-106
35
Наукова стаття
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХI століття
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
2013
Економічна теорія
т.1 c.111-118
36
Наукова стаття
Методологічний аналіз зрушень парадигмальної структури сучасної економічної теорії
Гайдай Тетяна Вікторівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.146 c.22-25
37
Матеріали конференції
Методологические основы исследовательской программы традиционного институционализма
Гайдай Тетяна Вікторівна
2011
Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения. Международная конференция
c.59-66
38
Матеріали конференції
Research Program of Original Institutional Economics: Methodological Analysis
Гайдай Тетяна Вікторівна
2012
Institutions and Values in Economic Thought: European Society for the History of Economic Thought (ESHET) conference: Book of Abstracts
c.146-147
39
Навчальний посібник
Історія економічних учень: хрестоматія
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
2011
Знання
c.1-1198
40
Наукова стаття
Теоретико-методологічна спорідненість історико-соціального напряму з економічними поглядами С.М. Булгакова: дослід історико-економічного аналізу
Гайдай Тетяна Вікторівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.131 c.37-42
41
Наукова стаття
Methodological foundations of Original Institutional economics as research program
Гайдай Тетяна Вікторівна
2012
Abstracts of the Papers Presented at the X-th Conference of the International Network for Economic Methodology
c.69-76
42
Наукова стаття
Дослідні програми інституційної економічної теорії як об’єкт методологічної рефлексії
Гайдай Тетяна Вікторівна
2012
Європейський вектор економічного розвитку: збірник наукових праць Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
c.36-40
43
Матеріали конференції
Економічна ідеологія як чинник інституційних змін: методологічний аспект
Гайдай Тетяна Вікторівна
2011
Ідеологія в сучасному світі: Науково-практична конференція
c.92-93
44
Наукова стаття
Суперечливість реалізації інституційних інновацій у трансформаційній економіці в контексті теорії інституційних змін. – У наук. збірн.: Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави
Гайдай Тетяна Вікторівна
2010
Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць/ За ред.. В.Т. Сулима, С.Н.Денисенко.
т.4 c.16.0000
45
Наукова стаття
Институционализм и современные течения кейнсианства: аспекты методологического взаимодействия
Гайдай Тетяна Вікторівна
2011
Journal of Institutional Studies
т.3 c.10–18
46
Наукова стаття
Major Changes in Economic Thought in the Post-Crisis Time
Гайдай Тетяна Вікторівна
2011
Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium: abstracts collection of the II International Scientific Conference (Kyiv, July 5-6 2011)
c.53-55
47
Наукова стаття
Институционализм и современная кейнсианская гетеродоксия: методологический анализ
Гайдай Тетяна Вікторівна
2011
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія економічна
т.40 c.253-259
48
Наукова стаття
Теорія нституційних змін Д. Норта та проблеми перехідних економік
Гайдай Тетяна Вікторівна
2007
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія економічна
т.38 c.50-55
49
Наукова стаття
Інституційні аспекти формування банківської системи ринкового типу в Україні: досвід історичного минулого
Гайдай Тетяна Вікторівна
Новікова Ірина Едуардівна
2010
Економіка та держава
c.73-75
50
Монографія
Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст
Гайдай Тетяна Вікторівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-296
51
Наукова стаття
Реалізація міждисциплінарного підходу в теоретичній спадщині М.І. Зібера// Ічторія народного господарства та економічної думкиУкраїни
Гайдай Тетяна Вікторівна
2007
52
Наукова стаття
Реалізація міждисциплінарного підходу в теретичній спадщині М.І. Зібера // Історія народного господарства та економічної думки України
Гайдай Тетяна Вікторівна
2007
53
Наукова стаття
Моделі узгодження інтересів держави й бізнесу в концептуально-аналітичному вимірі інституційної економічної теорії. // Прометей. Регіон.збірн.наук.праць.
Гайдай Тетяна Вікторівна
2008
54
Хрестоматія
Історія економічних учень: хрестоматія
Базилевич Віктор Дмитрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-782
55
Наукова стаття
Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу
Гайдай Тетяна Вікторівна
2006
Економічна теорія
т.2 c.53-64
56
Наукова стаття
Роль неформальных институций в экономической транзитологии
Гайдай Тетяна Вікторівна
2007
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая
т.31 c.75-80
57
Наукова стаття
Методологічна рефлексія з приводу і в контексті наукової спадщини М. Зібера
Гайдай Тетяна Вікторівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.0.0000
58
Наукова стаття
Інституційна теорія: дослідження економічної ментальності
Гайдай Тетяна Вікторівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.4.0000
59
Наукова стаття
Капіталізація економіки: проблеми та перспективи
Гайдай Тетяна Вікторівна
2007
60
Наукова стаття
М.Х.Бунге як теоретик і практик ринкового реформування вітчизняної фінансової системи у другій половині XIX ст.
Гайдай Тетяна Вікторівна
2006
Банківська справа
c.13.0000

Повернення до списку

Вгору