Автори, співробітники Університету

Гайдаржи Марина Миколаївна
Gaidarzhy Maryna Mykolajivna

Ідентифікатор автора: 30505
Author Identifier Number Scopus: 57076826900 →
Кількість пошукових запитів автора: 1259
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: БОТАНІЧНИЙ САД
Посада: Провідний науковий співробітник

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: інтродукція тропічних та субтропічних рослин / вивчення біологічних особливостей рослин родини Asphodelaceae A.L.de Juss. /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 123, з них наукових статей (наукові публікації) - 62, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 26

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Development of vegetative organs of Petopentia natalensis
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
Авєкін Я.В.
2020
Міжнародна конференція «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин в умовах глобальних змін навколишнього середовища»
c.125-127
2
Матеріали конференції
Рослини родини Cactaceae Juss. у колекції Ботанічного саду ім.акад.О.В.Фоміна
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
Нікітіна Віра Володимирівна
2020
Міжнародна конференція «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин в умовах глобальних змін навколишнього середовища»
c.133-135
3
Наукова стаття
Изменчивость анатомических признаков листовой пластинки у видов рода Magnolia L. на первых этапах онтоморфогенеза
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
Футорна Оксана Андріївна
2020
Проблемы управления и информатики
в.2 c.141-151
4
Наукова стаття
Репродуктивна біологія рослин родини Aloaceae в умовах оранжерейної культури
Гайдаржи Марина Миколаївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.79 в.3 c.85-90
5
Наукова стаття
Uncarina roeosliana Rauh ontomorphogenesis in early stages of development
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
Футорна Оксана Андріївна
2020
Science Rise
т.23 в.2 c.29-35
6
Наукова стаття
Анатомічні особливості листків високогірних видів Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Gentiana aсaulis L. флори Українських Карпат
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2020
Екологічні науки: науково-практичний журнал
т.29 в.2 c.80-85
7
Наукова стаття
Crassula genus plants response to temperature stress depends on anatomical structure and antioxidant system
Гайдаржи Марина Миколаївна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Нужина Наталія Володимирівна
2020
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.92 в.4 c.111-123
8
Наукова стаття
Variability of Anatomical Features of Leaf Blade in Species of Genus Magnolia L. on the first ontomorphogenesis stages
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Таран Наталія Юріївна
Футорна Оксана Андріївна
2020
Journal of Automation and Information Sciences
т.52 в.4 c.26-37
9
Матеріали конференції
Рідкісні та зникаючі види рослин у колекції сукулентів Ботанічного саду ім.акад. О.В.Фоміна
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
Нікітіна Віра Володимирівна
2019
Міжнародна наукова конференція "Стратегії збереження рослин у ботанічних садах та дендропаках: З нагоди 90-річчя чл.-кор. НАН України, д.б.н., професора Тетяни Михайлівни Черевченко"
c.62-65
10
Матеріали конференції
Вивчення питань репродуктивної біології сукулентних рослин в умовах захищеного ґрунту
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
Нікітіна Віра Володимирівна
Авєкін Я.В.
2019
Міжнародна наукова конференція "Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи"
c.20-26
11
Матеріали конференції
Дослідницька робота на базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
Нікітіна Віра Володимирівна
Авєкін Я.В.
2019
Інтродукція та збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах Східної Європи (до 180-річчя створення Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна): матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.153-155
12
Матеріали конференції
Жаростійкість окремих представників роду Crassula Linne
Гайдаржи Марина Миколаївна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Нужина Наталія Володимирівна
2019
Міжнародна наукова конференція "Стратегії збереження рослин у ботанічних садах та дендропаках: З нагоди 90-річчя чл.-кор. НАН України, д.б.н., професора Тетяни Михайлівни Черевченко"
c.224-225
13
Матеріали конференції
Посухостійкість високорослих дерев мегаполісу
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2019
Інтродукція та збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах Східної Європи (до 180-річчя створення Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна): матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.50-54
14
Монографія
Ботанічний сад ім.акад. О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1839-2019)
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
Коломійчук Віталій Петрович
Нікітіна Віра Володимирівна
Рудік Галина Олексіївна
Сенчило Олександр Олексійович
2019
- К. : "Талком",2015
15
Наукова стаття
Ontogenesis of Pelargonia sidoides (Geraniaceae) under greenhouse conditions
Гайдаржи Марина Миколаївна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Нужина Наталія Володимирівна
Сенчило Олександр Олексійович
Футорна Оксана Андріївна
2019
Regulatory Mechanisms in Biosystems
т.10 в.2 c.159-164
16
Наукова стаття
Морфологія, фенологія та плодоношення Uncarina roeoesliana Rauh в культурі
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2019
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
в.80 c.59-66
17
Матеріали конференції
Living collections of tropical plants as National Heritage collections of Ukraine
Гайдаржи Марина Миколаївна
2018
“People and Plants for a Sustainable World”: Eighth European Botanic Gardens cogress
c.81-82
18
Матеріали конференції
Living collections of tropical plants in Ukraine: national heritage collections or lost opportunities?
Гайдаржи Марина Миколаївна
2018
Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції: міжнародна науково-практична конференція присвяченоа 100-річчю Академії наук України
c.30-31
19
Наукова стаття
Рослини триби Notocacteae Buxbaum (Cactaceae A.L. de Jussieu) у колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.35 в.1 c.6-10
20
Наукова стаття
Species-specific response to acute hyperthermal stress of Haworthia (Asphodelaceae)
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
Авєкін Я.В.
2018
Regulatory Mechanisms in Biosystems
т.8 в.4 c.506-511
21
Матеріали конференції
Анатомо-морфологічні особливості вегетативних органів сукулентних представників родини Apocynaceae на прегенеративному етапі розвитку
Гайдаржи Марина Миколаївна
Авєкін Я.В.
2017
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
в.5 c.15-17
22
Матеріали конференції
Проект организации территории Ботанического сада им.акад.А.В.Фомина: ключевые аспекты дальнейшего развития
Гайдаржи Марина Миколаївна
2017
материалы междун.научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси «Роль ботанических садов т дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира»
c.405-410
23
Матеріали конференції
Динаміка пігментного комплексу рослин роду Haworthia за умов різкої зміни температури
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
Авєкін Я.В.
2017
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
c.42-43
24
Матеріали конференції
Проект организации территории Ботанического сада им.акад.А.В.Фомина: ключевые аспекты дальнейшего развития
Гайдаржи Марина Миколаївна
2017
материалы междун.научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси «Роль ботанических садов т дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира»
c.405-410
25
Матеріали конференції
Колекція рослин роду Нaworthia Duval (Aloaceae) в Ботанічному саду ім.акад. О.В.Фоміна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2017
Міжнародна наукова конференція присвячена 150-річчю Ботанічного саду ім. академіка В.І.Липського Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: Генофонд колекцій Ботанічних садів і дендропарків
c.30-34
26
Матеріали конференції
Поповнення колекції сукулентних рослин ботанічного саду ім.акад О.В.Фоміна за допомогою біотехнологічних методів
Гайдаржи Марина Миколаївна
Голубенко Анастасія Володимирівна
2017
Міжнародна наукова конференція присвячена 150-річчю Ботанічного саду ім. академіка В.І.Липського Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: Генофонд колекцій Ботанічних садів і дендропарків
c.93-96
27
Матеріали конференції
Succulent plants collections of A.V.Fomin Botanical Garden
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
2017
Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens: Botanic gardens – delivering public goods and supporting society
т.3 c.36
28
Наукова стаття
Anatomical and morphological features of seedlings of some Cactoideae Eaton (Cactaceae Juss.) species
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2016
Acta Agrobotanica
т.69 в.4 c.1
29
Наукова стаття
Adenium obesum (Forssk.) Roem et Schult (Apocynaceae): розвиток вегетативних органів на ранніх етапах онтогенезу
Гайдаржи Марина Миколаївна
Авєкін Я.В.
2017
Ukrainian Journal of Ecology
т.2 в.7 c.173-183
30
Наукова стаття
Структура епідерми рослин підродини Cactoideae (Cactaceae) різного віку
Гайдаржи Марина Миколаївна
2016
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
в.74 c.71-78
31
Наукова стаття
Ультраструктура поверхні листків видів роду Kalanchoe Adanson (Crassulaceae)
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
Футорна Оксана Андріївна
2017
Чорноморський ботанічний журнал
т.13 в.2 c.160-174
32
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до самостійної роботи зі спецкурсу «Однодольні» на базі Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (LILIIDAE)
Вашека Олена Володимирівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Коломієць Тетяна Василівна
Тищенко Оксана Василівна
2015
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
33
Наукова стаття
Структура насінин сукулентних представників родини Apocynaceae
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2016
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія
в.26 c.16-28
34
Наукова стаття
Підсумки інвентаризації рослин роду Мamillaria Haw. (Сactaceae Juss.)
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
в.1(34) c.6-9
35
Наукова стаття
Рід Rebutia (Cactaceae): зміна анатомо-морфологічних ознак в прегенеративний період
Гайдаржи Марина Миколаївна
2016
Modern Phytomorphology
в.10 c.53-57
36
Наукова стаття
Особливості епідерми проростків представників підродини Cactoideae
Гайдаржи Марина Миколаївна
2015
Український ботанічний журнал
т.72 в.5 c.498-503
37
Наукова стаття
Анатомічна та морфологічна будова листків AGAVE L. (AGAVACEAE) за умов оранжерейної культури
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2016
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
в.71 c.107-116
38
Наукова стаття
Генеративне розмноження ADENIUM OBESUM HOFFMANN & FOSSK в умовах інтродукції
Гайдаржи Марина Миколаївна
2016
Інтродукція рослин
т.71 в.3 c.57-63
39
Тези
Порівняльна характеристика насінин сукулентних представників родини Apocynaceae
Гайдаржи Марина Миколаївна
2016
Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»
т.6 в.1 c.78-79
40
Тези
Анатомо-морфологічні особливості Mammillaria elongatа A.P.de Candolle та її кристатної форми
Гайдаржи Марина Миколаївна
2016
Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»
в.12 c.94-95
41
Матеріали конференції
Морфолого-анатомічні особливості звичайної та кристатної форми Echinocereus pectinatus (Scheidw.) Eng. (Cactaceae A.L.Juss.)
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2013
Сучасна фітоморфологія: міжнародна наукова конференція з морфології рослин
т.4 c.335
42
Матеріали конференції
Введення в культуру in vitro кристатної форми Mammillaria elongate f. cristata A.P. de Candolle
Гайдаржи Марина Миколаївна
2014
Матеріали міжнародної наукової конференції до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Інтродукція,збереження та моніторинг рослинного різноманітя»
c.171-172
43
Матеріали конференції
Анатомо-морфологічні особливості насіння Adenium obesum (Forssk.)Roem.et Schult
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2015
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.127
44
Матеріали конференції
Анатомо-морфологічні адаптації листків Agave L. до аридних умов
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2015
Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках: Міжнародна наукова конференція
c.180-181
45
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до самостійних робіт зі спецкурсу «Однодольні» на базі Ботанічного саду ім акад. О.В. Фоміна (Liliidae)
Вашека Олена Володимирівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Коломієць Тетяна Василівна
Тищенко Оксана Василівна
2015
[Електронний ресурс] режим доступу http://www.univ.kiev.ua/elibrary/
46
Наукова стаття
Життєздатність насіння двох видів родини Apocynaceae
Гайдаржи Марина Миколаївна
2015
Modern Phytomorphology
т.8 c.101-105
47
Наукова стаття
Variety of succulent monocarpic
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2015
Journal of botany
т.7 c.104-109
48
Наукова стаття
Характеристика епідерми деяких представників підродини Cactoideae (Cactaceae)
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
2015
Modern Phytomorphology
т.8 c.113-117
49
Наукова стаття
Comparative characteristics of anatomical and morpholjgical adaptations of plants of two subgenera Haworthia Duval to arid environmental conditions
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2015
Acta Agrobotanica
т.68 c.23-31
50
Наукова стаття
Анатомічні особливості рослин Echinopsis mirabilis Speg. на різних стадіях індивідуального розвитку
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
в.1 (33) c.43-46
51
Наукова стаття
Характеристика епідерми деяких представників підродини Cactoideae Eaton (Cactaceae Juss.)
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
2015
Modern Phytomorphology
т.8 c.113-117
52
Наукова стаття
Аномальні форми росту сукулентних рослин та перевірка гіпотез їх походження
Гайдаржи Марина Миколаївна
2014
Інтродукція рослин
т.3 c.46-52
53
Наукова стаття
Каудексні сукулентні рослини в колекції Ботанічного саду
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
Нікітіна Віра Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.33 c.11-14
54
Наукова стаття
Анатомічні особливості рослин Echinopsis mirabilis Speg. на різних етапах індивідуального розвитку
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.33 c.43-46
55
Наукова стаття
Систематичне положення представників роду Peperomia Riiz et Pavon колекції Ботанічного саду ДНУ ім. Олеся Гончара
Гайдаржи Марина Миколаївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.33 c.19-22
56
Тези
Анатомо-морфологічні особливості насіння Pachipodium lamerei Drake
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2015
Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Міжнародна наукова конференція молодих учених
c.15-17
57
Аихризон
Гайдаржи Марина Миколаївна
2014
Нескучный сад
т.95 c.16.0000
58
Матеріали конференції
Ботаническая экскурсия на остров Мадагаскар
Гайдаржи Марина Миколаївна
2014
Сохранение биоразнообразия и интродукция растений
c.19-24
59
Матеріали конференції
Історія формування колекції рослин родини Cactaceae Juss в Ботанічному саду ім.акад.О.В.Фоміна
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2014
Биоразнообразие и устойчивое развитие
c.136-138
60
Матеріали конференції
. Корисні сукулентні рослини в колекції Ботанічного саду ім.акад.О.В.Фоміна
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2014
Сохранение биоразнообразия и интродукция растений
c.133-138
61
Наукова стаття
Рецензія на бібліографічний покажчик «Єхинацея в Украине»
Гайдаржи Марина Миколаївна
Меньшова Валентина Олександрівна
Рудік Галина Олексіївна
2013
Український ботанічний журнал
т.70 c.823.0000
62
Наукова стаття
Анатомічні дослідження рослин родини Cactaceae. Історичний аспект
Гайдаржи Марина Миколаївна
2014
Modern Phytomorphology
c.283.0000
63
Наукова стаття
Тетяна Черевченко. У гармонії краси і праці. Збірка статей
Гайдаржи Марина Миколаївна
2014
64
Наукова стаття
Основні напрямки наукових досліджень на базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
Нікітіна Віра Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.32 c.19.0000
65
Наукова стаття
Початкові етапи онтогенезу рослин родини Cactaceae Juss.
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2014
Таврійський науковий вісник
т.88 c.43-50
66
Наукова стаття
Історія формування колекції рослин родини Cactaceae Juss. в ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2014
Материалы ІІІ международной научно-практической конференции «Дни науки–2007»
c.136-138
67
Наукова стаття
Аномальні форми росту сукулентних рослин та перевірка гіпотез їх походження
Гайдаржи Марина Миколаївна
2014
Інтродукція рослин
т.32 c.47-48
68
Праці конференції
Биоморфологический анализ суккулентных представителей семейства Asphodelaceae // Современные проблемы биологической эволюции: материалы 11 международной конференции. Москва, 2014
Гайдаржи Марина Миколаївна
2014
69
Праці конференції
Роль ботанічних садів у екологічному вихованні студентів і школярів // Science and education: V1 International Conference/ Nice, France, 2014.
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2014
Невідоме
c.70.0000
70
Праці конференції
Етапи формування колекції сукулентних рослин // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття: матер міжнародної конференції присвяченій 175-річчю Ботанічного саду ім.акад. О.В.Фоміна. – К., 2014
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2014
71
Тези
Conservation through in vitro propagation and greenhouse cultivation of Bletilla striata (Thunb.)Rchb.f. // Materials of the 5th International Orchid Conservation Congress . Desember 2-6, 2013, Sent-Denis ile de la Rêunion
Гайдаржи Марина Миколаївна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Коломієць Тетяна Василівна
2014
72
Тези
Monocarpic phenomenon among succulent plants // Concervation of plant diversity: international scientific symposium. Chisinau, 2014.
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2014
73
Наукова стаття
Анатомо-морфологическая характеристика листа растений семейства Vitaceae разных экологических групп
Гайдаржи Марина Миколаївна
Зуєва Ольга Анатоліївна
2012
74
Наукова стаття
Збереження рослинного різноманіття у вихованні екології внутрішнього світу людини
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2013
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. Збірник наукових праць
т.12 c.243.0000
75
Наукова стаття
Життєві форми сукулентних представників родини Asclepiadaceae
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2013
Modern Phytomorphology
т.4 c.289.0000
76
Наукова стаття
Анатомічна характеристика стебел рослин роду Euphorbia L.(Euphorbiaceae)
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
2013
Український ботанічний журнал
т.70 c.45.0000
77
Наукова стаття
Раритетні види сукулентних рослин колекції Ботанічного саду ім.акад. О.В.Фоміна ( СІТЕS, IUCN, Червоний список рослин Південної Африки)
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.31 c.27.0000
78
Наукова стаття
Морфо-анатомічні особливості звичайної та кристатної форм Echinocereus pectinatus (Scheidw.) Eng. (Cactaceae A.L. Juss.)
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2013
Modern Phytomorphology
т.3 c.335-340
79
Праці конференції
Жизненные формы суккулентных растений // Modern achievements of science and education. VII International Conference April 28 – May 5, Paris, France, 2013
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2013
80
Праці конференції
Метод «комплекса семейств» в интродукции растений // Сохранение биоразнообразия тропических и субтропических растений: материалы международной научной конференции.
Гайдаржи Марина Миколаївна
2013
81
Праці конференції
Морфолого-анатомічні особливості листків рослин роду Peperomia Ruizet Pav.// Сохранение биоразнообразия тропических и субтропических растений: материалы международной научной конференции.
Гайдаржи Марина Миколаївна
2013
82
Праці конференції
Strategies of structural adaptations of plant of genus Haworthia Duval (Asphodelaceae) // Functional plant anatomy. International conference, Moscow, 2013
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нужина Наталія Володимирівна
2013
83
Кірстенбош – окраса Південно-Африканської республіки
Гайдаржи Марина Миколаївна
2011
84
Алое и его родственники
Гайдаржи Марина Миколаївна
2012
85
Такі гарні і такі «відразливі»
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2012
86
Наукова стаття
Інтродукція, збереження біорізноманіття та комплексне дослідження рослин ex situ та in situ
Березкіна Валентина Іванівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Мазур Тетяна Петрівна
Нікітіна Віра Володимирівна
Рудік Галина Олексіївна
Чумак Петро Якович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.15 c.50.0000
87
Наукова стаття
Навчальні колекції на прикладі сукулентних рослин
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.30 c.15.0000
88
Наукова стаття
Морфологічні особливості листків видів роду з колекції Ботанічного саду ім.акад.О.В.Фоміна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2012
89
Наукова стаття
Анатомічні особливості листків Sansevieria thyrsifloraThunb. та Sansevieria grandis Hook.f. (Dracenaceae)
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2012
Modern Phytomorphology
т.1 c.193-196
90
Праці конференції
Адаптивные стратегии суккулентных растений// Сборник трудов VI международной научной конференции “On modern achievements of science and education”
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2012
91
Праці конференції
Морфологічні особливості вегетативних та генеративних органів сукулентних рослин // “On modern achievements of science and education”: cборник трудов VI международной научной конференции.
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2012
92
Ечеверія або кам'яна квітка
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2011
93
Матеріали конференції
Анатомо-морфологические особенности фасциированой формы Сhamacereus silvestrii (Speg.) BR. et R. (Cactaceae A.L.Juss.)
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2010
Materialele Simpozionului stiintific international „Conservarea diversitatii plantelor”
c.128-130
94
Монографія
Сукулентні рослини
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2011
95
Наукова стаття
Біологія цвітіння деяких представників родини Vitaceae
Гайдаржи Марина Миколаївна
Зуєва Ольга Анатоліївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.29 c.18.0000
96
Наукова стаття
Види сукулентних рослин, що занесено до Червоного списку МСОП і представлено в колекції Ботанічного саду ім.акад. О.В.Фоміна
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.29 c.28.0000
97
Наукова стаття
Анатомо-морфологічні і органографічні особливості листків рослин роду Sansevieria Thunb. (Dracenaceae)
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.29 c.70-72
98
Праці конференції
Адаптаціні стратегії сукулентних рослин у прегенеративний період //Відновлення порушених природних екосистем: Матеріали міжнародної наукової конференції . – Донецьк, 2011.
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2011
99
Праці конференції
Типы коллекций. Учебные коллекции на примере суккуленных растений //Современные достижения в науке и образовании: Сборник трудов V международной научной конференции ( 27 сентяб.- 4 октяб. 2011 г.), Нетания (Израиль): в 2 т.
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2011
100
Матеріали конференції
Анатомія листків рослин роду Sanseviera Thunb.
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2010
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.148-149
101
Матеріали конференції
Фасціації у представників сукулентних рослин колекції закритого ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2010
Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених
c.123-124
102
Праці конференції
Центри видового різноманіття сукулентних рослин // Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в Ботанічних садах і дендропарках
Гайдаржи Марина Миколаївна
2010
103
Праці конференції
Миниатюрные композиции из суккулентных растений // Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках. Научное издание. - М.: Главный Ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2010
104
Тези
Анатомічно-морфологічні особливості Chamaecerus silvestris f. cristata. Международная конференция по биоразнообразию. Молдавия, Кишенев.
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2010
105
Тези
Анатомія листків рослин роду Sansevieria Thunb. // Матер. міжнар. конф. молодих вчених «Актуальні проблеми ботаніки і екології» – Сімферополь: ВД «АРІАЛ»
Баданіна Владислава Анатоліївна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2010
106
Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин. Автореф… доктора біологічних наук
Гайдаржи Марина Миколаївна
2009
107
Наукова стаття
Collection of succulents in the sheltered ground of the A.V.Fomin Botanical Garden. A history and current state // Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni.
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2008
108
Наукова стаття
Класифікація життєвих форм сукулентних рослин
Гайдаржи Марина Миколаївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.18 c.0.0000
109
Наукова стаття
Особливості продихового апарату епідерми сукулентних рослин роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae)
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
Нужина Наталія Володимирівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.18 c.47.0000
110
Наукова стаття
Сукулентні представники родин Cucurbitaceae A.L. de Juss. та Vitaceae A.L.de Juss. в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.21 c.171.0000
111
Праці конференції
Монокарпічні рослини родини Agavaceae Engl. // Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин: Матеріали міжнародної наукової конференції ( 10-13 березня 2009 р.). - К., 2009
Гайдаржи Марина Миколаївна
2009
112
Праці конференції
Устьичный аппарат эпидермиса листьев суккулентных растений рода Aloe L. // Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин: Матеріали міжнародної наукової конференції ( 10-13 березня 2009 р.). - К., 2009
Гайдаржи Марина Миколаївна
2009
113
Праці конференції
Жизненные формы суккулентных растений // Труды VIII Междунар. конф. по морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых. Т. 1. - М.: МГПУ, 2009.
Гайдаржи Марина Миколаївна
2009
114
Наукова стаття
Життєві форми сукулентних рослин родини Asteraceae Dumortier
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2008
Биологический вестник
т.12 c.54.0000
115
Праці конференції
Особливості продихового апарату рослин роду Aloe L. (Asphodelaceae) // Матер. XVI междунар. науч. конф. «Роль ботанических садов в изучении онтогенеза интродуцированных растений». – Харков, 2008
Гайдаржи Марина Миколаївна
2008
Биологический вестник
т.12 c.8.0000
116
Наукова стаття
Анатомо-морфологічні особливості листків сукулентних рослин роду Haworthia Duv. (Asphodelaceae)
Гайдаржи Марина Миколаївна
2007
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
c.66.0000
117
Наукова стаття
Життєві форми сукулентних рослин роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae)
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
2007
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
c.38.0000
118
Наукова стаття
Життєві форми сукулентних рослин роду Euphorbia L.
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
2007
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
c.38.0000
119
Наукова стаття
Життєві форми рослин родини Cactacea
Баглай Катерина Михайлівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.16 c.77.0000
120
Наукова стаття
Генеративний період розвитку рослин роду Agave L.
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.12 c.0.0000
121
Наукова стаття
Колекція сукулентних рослин родини Euphorbiaceae A.L. Jussieu в Ботанічному саду ім акад.О.В.Фоміна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Нікітіна Віра Володимирівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.11 c.0.0000
122
Наукова стаття
Множинні молекулярні форми пероксидаз видів роду Haworthia Duv. (Asphodelaceae)
Гайдаржи Марина Миколаївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.15 c.31.0000
123
Праці конференції
Жизненные формы суккулентных растений // Матер. IV Междунар. науч. конф. «Биологическое разнообразие. Интродукция растений»
Гайдаржи Марина Миколаївна
2007

Повернення до списку

Вгору