Автори, співробітники Університету

Галкін Олександр Анатолійович
Galkin O.A.

Ідентифікатор автора: 30551
Кількість пошукових запитів автора: 909

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Математичної інформатики
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: системний аналіз, теорія оптимального керування, теорія прийняття рішень

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 20, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Аналіз та метод обробки великих масивів медико-статистичних даних невизначеної структури
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 в.1 c.81-88
2
Матеріали конференції
Застосування глибинно-еліпсоїдних околів для побудови афінно-інваріантних класифікаторів
Галкін Олександр Анатолійович
2015
ICACIT: Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій
т.1 в.1 c.76-79
3
Матеріали конференції
Побудова оцінок функцій глибини на основі усереднених ядерних відображень розподілу
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Інформаційні управляючі системи та технології: Науково-практична конференція
т.1 в.1 c.244-246
4
Матеріали конференції
Класифікатор екстраполяційної глибини на основі еліптичної симетрії розподілу
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Глушковські читання: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 в.1 c.33-34
5
Матеріали конференції
Апроксимація відносної глибини даних та зваженого середнього значення для багатовимірної класифікацїї
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Всеукраїнська науково-практична конференція: Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики
т.1 в.1 c.26-27
6
Матеріали конференції
Оцінка обмежень зваженого середнього значення розподілу та відносної глибини для задач класифікації даних
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
т.1 в.1 c.266-267
7
Матеріали конференції
Застосування функцій згладжування для апроксимації оцінок непараметричних класифікаторів
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI): Міжнародна наукова конференція
т.1 в.1 c.266-267
8
Наукова стаття
Дослідження непараметричних класифікаторів даних на основі концепції глибинних околів
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 в.4 c.102-106
9
Наукова стаття
Асимптотичні властивості сігма-класифікатора для багатокласових задач розпізнавання з нееліптичним розподілом даних
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Доповіді НАН України
т.1 в.6 c.25-30
10
Наукова стаття
Афінно-інваріантні глибинні класифікатори на основі методу k - найближчих сусідів
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Доповіді НАН України
т.1 в.2 c.25-30
11
Наукова стаття
Дослідження властивостей функцій екстраполяційної глибини з використанням ядерних оцінок щільності
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Доповіді НАН України
т.1 в.7 c.27-32
12
Наукова стаття
Симметризация функций глубины для построения аффинно-инвариантных классификаторов на основе глубинно-эллипсоидных окрестностей
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Проблемы управления и информатики
т.1 в.3 c.171-178
13
Наукова стаття
Глубинный метод классификации на основе масштабируемого расстояния Махаланобиса для множеств с неравными априорными вероятностями
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Проблемы управления и информатики
т.1 в.1 c.139–147
14
Наукова стаття
Глубинно-зависимый подход к выбору оптимальной гипотезы в задачах классификации
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Проблемы управления и информатики
т.1 в.4 c.136-146
15
Наукова стаття
Афинно-инвариантный классификатор экстраполяционной глубины на основе многоуровневой структуры сглаживания
Галкін Олександр Анатолійович
2016
16
Наукова стаття
Процес розпізнавання на основі ядерних оцінок щільності з використанням множини оптимальних мір згладжування
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Збірник наукових праць "Питання прикладної математики і математичного моделювання"
т.1 в.15 c.22-33
17
Праці конференції
Дослідження ймовірнісних мір у виборі оптимальної гіпотези для задач класифікації даних
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.142-144
18
Тези
Дослідження структури сігма–класифікатора на основі ймовірнісної геометрії даних
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.40-41
19
Тези
Research of optimal functioning of medical workers based on prior knowledge about functioning sectors
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 в.1 c.49
20
Тези
Класифікація асиметричних даних на основі одновимірної міри віддаленості
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Математичне та імітаційне моделювання систем (МОДС): міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.293-297
21
Тези
Half-space depth function for classification problems
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Nonlinear Analysis and Applications
т.1 в.1 c.15
22
Тези
Застосування просторових квантилів в класифікаторах максимальної глибини
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 в.1 c.67
23
Тези
Consistency of depth functions in the space of classification functions
Галкін Олександр Анатолійович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 в.1 c.62
24
Тези
Механізм протидії шумам з використанням функцій глибини
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.61
25
Наукова стаття
Вплив варіацій смуги пропускання на поведінку показника помилкової класифікації ядерного класифікатора
Галкін Олександр Анатолійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.125-130
26
Наукова стаття
Вибір смуги пропускання на основі ядерної оцінки щільності розподілу
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.96-101
27
Наукова стаття
Дослідження процедур розпізнавання на основі розподільного розташування багатовимірних даних та функцій глибини
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.117-122
28
Наукова стаття
Побудова класифікаторів на основі ядерних оцінок щільності з використанням апостеріорних ймовірностей конкуруючих множин
Анісімов Анатолій Васильович
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Доповіді Національної академії наук України
т.9 c.25–32
29
Наукова стаття
Исследование асимптотических свойств непараметрических классификаторов на основе функций глубины
Анісімов Анатолій Васильович
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Проблемы управления и информатики
т.4 c.147-155
30
Тези
Дослідження асимптотичної поведінки класифікаторів на основі функцій глибини
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 c.80-81
31
Тези
Half-space depth function for classification problems
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Nonlinear Analysis and Applications
т.1 c.15
32
Тези
Побудова лінійних класифікаторів в контексті бінарної регресії
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Dynamical Systems Modelling And Stability Investigation (DSMSI): Міжнародна конференція
т.1 c.148
33
Тези
Застосування просторових квантилів в класифікаторах максимальної глибини
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.67
34
Тези
Поведінка усередненого показника помилкової класифікації при мінімізації СІКП
Галкін Олександр Анатолійович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
т.1 c.35-36
35
Тези
Побудова ядерних оцінок щільності для генеральної сукупності в широкому діапазоні смуг пропускання
Галкін Олександр Анатолійович
2014
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції В.М. Глушков – піонер кібернетики, 11 грудня 2014 р.
т.1 c.42
36
Тези
Процедура вибору смуги пропускання для L-класових задач дискримінантного аналізу
Галкін Олександр Анатолійович
2014
Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.47-48
37
Тези
Використання ядерних оцінок щільності для мінімізації середньо-квадратичних інтегрованих помилок в задачах класифікації
Галкін Олександр Анатолійович
2014
Проблеми інформатизації та управління: збірник наукових праць
т.1 c.17
38
Тези
Механізм протидії шумам з використанням функцій глибини
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) (ComInt): Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.61
39
Тези
Застосування функцій згладжування для апроксимації оцінок непараметричних класифікаторів
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Kongres Metrologii "Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych": International conference
т.1 c.266-267
40
Тези
Використання функцій глибини у якості механізму протидії шумам для задач розпізнавання
Галкін Олександр Анатолійович
2015
Проблеми інформатизації та управління: збірник наукових праць
т.1 c.9-10
41
Наукова стаття
Застосування опорно-векторних машин в інтелектуальному аналізі даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2012. – Випуск 2.
Галкін Олександр Анатолійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.99.0000
42
Наукова стаття
Інтервальна оцінка ОВМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2012. – Випуск 3.
Галкін Олександр Анатолійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.117.0000
43
Наукова стаття
Автоматичне налаштування коефіцієнтів масштабування у проблемі вибору характеристик для ОВМ.
Галкін Олександр Анатолійович
2012
44
Наукова стаття
Проблема перенавчання у процедурі вибору моделі на основі структурної мінімізації ризику
Галкін Олександр Анатолійович
2013
45
Наукова стаття
Нахождение оптимальной разделяющей гиперплоскости на основе локальной минимизации риска . Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Математическое моделирование. Оптимальное управление
Галкін Олександр Анатолійович
2013
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского
т.2 c.171.0000
46
Праці конференції
Formation of estimates and bounds for evaluating the performance of an SVM // Shevchenkivska vesna 2013. Proceedings of the International Scientific Conference of Students and Young Scientists. – Kyiv, Ukraine, 2013
Галкін Олександр Анатолійович
2013
47
Праці конференції
Розв’язання задачі класифікації даних в зашумлених доменах за допомогою ОВМ // Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2013). Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, Україна, 2013.
Галкін Олександр Анатолійович
2013
48
Тези
Коефіцієнти масштабування та гребенева регресія // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій”. – Тернопіль, Україна, 2012.
Галкін Олександр Анатолійович
2012
49
Тези
Методологія вибору характеристик для опорно–векторних машин // Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів. Матеріали всеукраїнської наукової конференції.
Галкін Олександр Анатолійович
2013

Повернення до списку

Вгору