Автори, співробітники Університету

Гандзюра Володимир Петрович
Gandzyura, Volodymyr P.

Ідентифікатор автора: 30589
Author Identifier Number Scopus: 7801667135 →
Кількість пошукових запитів автора: 491

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра екології та зоології
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 2, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Структурно-функціональна організація літорального зоопланктону верхів’я Кременчуцького водосховища
Бур'ян Зоряна Валеріївна
Гандзюра Володимир Петрович
Трохимець Владлен Миколайович
2018
Рибогосподарська наука України
в.1 c.15-25
2
Наукова стаття
Структурно-функціональна організація літорального зоопланктону верхів’я Кременчуцького водосховища в районі Канівського природного заповідника
Бур'ян Зоряна Валеріївна
Гандзюра Володимир Петрович
Трохимець Владлен Миколайович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.1 (75) c.45-49
3
Матеріали конференції
Проблеми методології іхтіотоксикологічних досліджень
Гандзюра Володимир Петрович
2017
Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція
т.10 c.62-67
4
Наукова стаття
Seasonal dynamics of the littoral zooplankton groups of the Uday River within the National Nature Park "Pyryatynsky"
Бур'ян Зоряна Валеріївна
Гандзюра Володимир Петрович
Трохимець Владлен Миколайович
2017
Biosystems Diversity
т.25 в.3 c.197-203
5
Наукова стаття
Адаптація до змін токсичності водного середовища на прикладі риб і ракоподібних
Гандзюра Володимир Петрович
2017
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.3 c.112-116
6
Матеріали конференції
Особливості росту і метаболічних процесів риб у токсичному середовищі
Гандзюра Володимир Петрович
2016
Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція
c.41-44
7
Матеріали конференції
Особливості фосфорного балансу риб різних трофічних груп за токсичного впливу важких металів
Гандзюра Володимир Петрович
2016
Біологічні дослідження: збірник наук.праць. ПП "Рута"
в.2016 c.96-98
8
Монографія
Influence Of Hpp Issues and challenges of small hydropower development in the Carpathians region (hydrology, hydrochemistry, and hydrobiology of watercourses)
Гандзюра Володимир Петрович
2016
ТОВ "Поліграфцентр"Ліра"
c.0-195
9
Наукова стаття
Особенности фосфорного баланса рыб в условиях повышенного содержания Cd2+ в воде
Гандзюра Володимир Петрович
2016
Труды ВНИРО
т.163 в.10
10
Наукова стаття
Екосистемологія. Програма
Гандзюра Володимир Петрович
2015
Інформаційний збірник МОН України
т.21 в.43 c.150-154
11
Матеріали конференції
Особенности дыхания Данио рерио (Brachydanio rerio, Hamilton, 1822) при разных режимах загрязнения гидроекосистем соединениями Zn2+ и Cd2+
Гандзюра Володимир Петрович
2015
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
c.491
12
Матеріали конференції
Вещественно-энергетические и информационные критерии состояния благополучия особи, популяции, сообщества и экосистемы
Гандзюра Володимир Петрович
2015
Проблеми патологии, иммунологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов: Международная конференция
c.494-502
13
Наукова стаття
Оценка состояния гидроэкосистем, качества среды обитания и экотоксикологических эффектов по изменениям энтропии системы
Гандзюра Володимир Петрович
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.64 c.112-116
14
Наукова стаття
Особливості впливу важких металів на риб за хронічного та періодичного забруднення водного середовища
Гандзюра Володимир Петрович
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.64 c.116-119
15
Наукова стаття
Особливості впливу важких металів на риб за різної величини добового раціону
Гандзюра Володимир Петрович
2015
Біологічні дослідження – 2015:
c.27-32
16
Монографія
Зоологічні дослідження у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Том 1 (2006-2011)
Алексієнко Вадим Романович
Балан Павло Георгійович
Гандзюра Володимир Петрович
Григор'єва Олеся Олегівна
Дроздовська Аліна Вікторівна
Зиков Олександр Євгенович
Кілочицька Наталія Петрівна
Кілочицький Петро Якович
Лопарев Сергій Олександрович
Лукашов Дмитро Володимирович
Матушкіна Наталія Олександрівна
Мякушко Станіслав Анатолійович
Проценко Юрій Валерійович
Серебряков Валентин Валентинович
Сінгаєвський Євген Миколайович
Трохимець Владлен Миколайович
2014
ТОФІ КІМЕ (монографія)
c.1-440
17
Наукова стаття
Сумісний вплив кадмію і коливань солоності на молодь гупі
Гандзюра Володимир Петрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.63 c.19-22
18
Навчальний посібник
Польовий визначник риб Дніпра. Посібник для студентів біологічного напрямку, фахівців-іхтіологів та рибалок
Алексієнко Вадим Романович
Гандзюра Володимир Петрович
2012
К.: Український фіто соціологічний центр,
c.1-32
19
Підручник
Екологія // Тестові завдання з нормативних курсів за спеціальністю біологія (ОКР «Бакалавр»)
Балан Павло Георгійович
Гандзюра Володимир Петрович
Серебряков Валентин Валентинович
2011
Фітосоціоцентр, Київ
c.295-323
20
Підручник
Екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Гандзюра Володимир Петрович
2012
Сталь
c.1.0000
21
Тези
Адаптація і якість середовища // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології.– К.: Фітосоціоцентр
Гандзюра Володимир Петрович
2009
22
Тези
Кількісні критерії оцінки стану екосистем і якості середовища. – ІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, Вінниця
Гандзюра Володимир Петрович
2009
23
Тези
Особенности метаболических процессов рыб в условиях разного уровня токсического загрязнения водоемов // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов европейского севера – Мат-лы ХХVIII Междунар. конф. Петрозаводск: КарНЦ РАН
Гандзюра Володимир Петрович
2009
24
Наукова стаття
Оцінка рівня забруднення гідроекосистем за характером росту риб
Гандзюра Володимир Петрович
2008
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.14 c.267.0000
25
Наукова стаття
Спряженість речовинно-енергетичних процесів і продуктивність гідро біонтів за підвищеного рівня сполук важких металів у середовищі
Гандзюра Володимир Петрович
2006
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.10 c.211.0000

Повернення до списку

Вгору