Автори, співробітники Університету

Гарманчук Людмила Василівна
Garmanchuk L.V.

Ідентифікатор автора: 30640
Author Identifier Number Scopus: 6603490850 →
Кількість пошукових запитів автора: 1865

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра екології та зоології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 181, з них наукових статей (наукові публікації) - 89, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 47, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 27

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Novel hybrid compound 4-[(E)-2-phenylethenesulfonamido]-N-hydroxybutanamide with antimetastatic and cytotoxic action: synthesis and anticancer screening
Гарманчук Людмила Василівна
Степанов Юрій Володимирович
Негеля Анатолій Олексійович
2018
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
т.18 в.10 c.1495-1504
2
Наукова стаття
Haemostasis modulation by calix[4]arene methylenebisphosphonic acid C-145 and its sulfur-containing analogue
Гарманчук Людмила Василівна
Негеля Анатолій Олексійович
2018
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.90 в.6 c.21-30
3
Наукова стаття
Structure-Activity Relationships of Photoswitchable Diarylethene-Based β-Hairpin Peptides as Membranolytic Antimicrobial and Anticancer Agents
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Негеля Анатолій Олексійович
2018
Journal of Medicinal Chemistry
т.61 в.23 c.10793-10813
4
Наукова стаття
Red and near-infrared light induces intracellular Ca2+ flux via the activation of glutamate N-methyl-D-aspartate receptors
Гарманчук Людмила Василівна
Степанова Людмила Іванівна
2019
Journal Of Cellular Physiology
т.234 в.9 c.15989-16002
5
Наукова стаття
Тейхоєва кислота модулює експресію Тoll-подібних рецепторів 4 у чутливих та резистентних до дії цисплатину лініях клітин дрібноклітинного раку легені
Гарманчук Людмила Василівна
Дробот Л.Б.
Сенчило Наталія Василівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.79 c.90-94
6
Праці конференції
Effective model for antitumor drugs screening based on 3D growth system of MCF-7
Гарманчук Людмила Василівна
Ступак Юлія Андріївна
2018
Annals of Oncology
т.29 в.s3 c.21-22
7
Праці конференції
Antiproliferative effect of trastuzumab and nimotuzumab with EGF on breast cancer cells MCF-7
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2018
Annals of Oncology
т.29 в.s3 c.10
8
Тези
Antitumor, antimetastatic properties and complexing ability of novel hydroxamic acid containing sulfonamide moiety
Гарманчук Людмила Василівна
Негеля Анатолій Олексійович
2018
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
c.24
9
Тези
Спектральні характеристики та біологічна активність нових π-комплексів Pd(II), Pt(II) на основі N-алілзаміщених тіосечовин
Гарманчук Людмила Василівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
Негеля Анатолій Олексійович
2018
Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених
c.15
10
Тези
Вплив -комплексів n-алілзаміщених тіосечовин з іонами Pd(II), Pt(II) на властивості сфероїдів MCF-7
Гарманчук Людмила Василівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
Негеля Анатолій Олексійович
2018
Проблеми та досягнення сучасної хімії: наукова молодіжна конференція
c.42
11
Тези
Development of nanosized coordination compounds of transition metals with function of suppression of angiogenesis-dependent growth of malignant formations in oncology
Гарманчук Людмила Василівна
2018
Clusters and nanostructured materials.International meetingn
c.27
12
Наукова стаття
Impact of epidermal growth factor or Toll-like receptor activation on mesenchymal-epithelial transition in bone marrow multipotent mesenchymal stromal cells
Гарманчук Людмила Василівна
Дзержинський Микола Едуардович
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
Світіна (Оніщенко) Ганна Миколаївна
2018
Cytometry Part A
т.93 в.8 c.1-10
13
Наукова стаття
Influence of the melanin from yeas t-like fungies Nadsoniella nigra spр. X1 (i. Galindez, Antarc tica ) on proliferation, adhertion and apoptoses of tumor cells with epithelial origin
Берегова Тетяна Володимирівна
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
Яковлев Павло Георгійович
Білюк Анастасія Анатоліївна
Шелест Дмитро Васильович
2017
Лікарська справа
т.5 c.68-76
14
Наукова стаття
Протипухлинні, антиметастатичні та метаболічні ефекти новосинтезованих платинових комплексів
Гарманчук Людмила Василівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.23 в.2 c.69-75
15
Наукова стаття
ВПЛИВ ФОТОЧУТЛИВОГО ПЕПТИДОМІМЕТИКА НА ВМІСТ ПРОДУКТІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ В КУЛЬТУРІ КЛІТИН L1210
Гарманчук Людмила Василівна
Шелест Дмитро Васильович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.23 в.2 c.55-59
16
Наукова стаття
Transplantation of placenta derived multipotent cells in rats with dimethylhydrazine induced colon cancer decreases survival rate
Гарманчук Людмила Василівна
Світіна (Оніщенко) Ганна Миколаївна
2018
Oncology letters
т.15 c.5034-5042
17
Наукова стаття
Morpho-Functional Characteristics of Bone Marrow Multipotent Mesenchymal Stromal Cells after Activation or Inhibition of Epidermal Growth Factor and Toll-Like Receptors or Treatment with DNA Intercalator Cisplatin
Гарманчук Людмила Василівна
Дзержинський Микола Едуардович
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
Степанов Юрій Володимирович
Світіна (Оніщенко) Ганна Миколаївна
2018
Cytometry Part A
c.1-10
18
Наукова стаття
КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ CDS, ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ «ЗЕЛЕНОГО» СИНТЕЗА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКСИЧНОСТИ И ВЛИЯНИЯ НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ И АДГЕЗИОННУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА
Гарманчук Людмила Василівна
Іномістова Марія Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2018
Цитология и генетика
т.53 в.2 c.43-55
19
Праці конференції
Cytostatic effect of polyphenol compound melanin in combination with Cisplatin on bladder cancer cell line T24/83
Берегова Тетяна Володимирівна
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2018
European Urology Supplements
т.17 в.10 c.2553-2554
20
Тези
Role of D3R in colonic mucus secretion during experimental colitis in rats
Варенюк Ігор Миколайович
Гарманчук Людмила Василівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Присяжнюк Альона Ігорівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Голота Юлія Вікторівна
2017
Future Physiology
c.124
21
Тези
The role peripheral dopaminergic system in the pathogenesis of inflammatory bowel diseases
Варенюк Ігор Миколайович
Гарманчук Людмила Василівна
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Присяжнюк Альона Ігорівна
Рудик Марія Петрівна
Сківка Лариса Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Червінська Тетяна Миколаївна
Шолох Анастасія Олексіївна
2018
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.90 c.35
22
Матеріали конференції
Impact of the new cisplatin analogues π-coordination complexes of Pt(ІІ) and Pd(II) on the growth dynamics of breast cancer spheroids
Гарманчук Людмила Василівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
Сторожук Ольга Вікторівна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.18
23
Матеріали конференції
The mechanism of protective role of D3 dopamine receptors in pathogenesis of ulcerative colitis
Варенюк Ігор Миколайович
Гарманчук Людмила Василівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Голота Юлія Вікторівна
2017
25 United European Gastroenterology Week
т.5 в.1 c.A268
24
Матеріали конференції
PUB077 The Antimetastatic and Antitumor Effect of Teichoic Acids from Cell Wall Biopolymers of Staphylococcus Aureus on Lewis Lung Carcinoma Model
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Сенчило Наталія Василівна
2017
Journal of Thoracic Oncology
т.12 в.11 c.S2391
25
Наукова стаття
Direct Photocontrol of Peptidomimetics: An Alternative to Oxygen-Dependent Photodynamic Cancer Therapy
Гарманчук Людмила Василівна
Комаров Ігор Володимирович
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
Сторожук Ольга Вікторівна
Шелест Дмитро Васильович
2016
Angewandte Chemie - International Edition
т.55 c.5493-5496
26
Наукова стаття
Synthesis, spectral characterization of novel Pd(II), Pt(II) π-coordination compounds based on N-allylthioureas. Cytotoxic properties and DNA binding ability
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
Сторожук Ольга Вікторівна
2017
Journal of Inorganic Biochemistry (ScienceDirect, Elsevier)
т.168 в.1 c.98-106
27
Наукова стаття
Активність цитохромоксидази та сукцинатдегідрогенази в первинній культурі перещеплюваної карциноми легень Льюїс на різних етапах росту пухлини
Гарманчук Людмила Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.21 в.2 c.81-85
28
Наукова стаття
The cultivation of rat colon tumor with placental multipotent stem cells
Гарманчук Людмила Василівна
2016
Biotechnologia Acta
т.9 в.4 c.50-57
29
Наукова стаття
Antiplatelet and anti-proliferative action of disintegrin from Echis multisquamatis snake venom
Гарманчук Людмила Василівна
Петрук Наталія Анатоліївна
2017
Croatian Medical Journal
т.58 c.87-96
30
Наукова стаття
Placenta-derived multipotent cells have no effect on the size and number of DMH-induced colon tumors in rats
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Світіна (Оніщенко) Ганна Миколаївна
2017
Experimental and Therapeutic Medicine
т.14 c.2135-2147
31
Наукова стаття
Pt (II) and Pd (II) complexes influence on spheroids growth of breast cancer cells
Гарманчук Людмила Василівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
Сторожук Ольга Вікторівна
2017
Biotechnologia Acta
т.10 в.1 c.61-67
32
Наукова стаття
Рівень малонового диальдегіду в культивованих клітинах за впливу сполук зі стимулюючою та інгібуючою дією на проліферацію
Гарманчук Людмила Василівна
Шелест Дмитро Васильович
2016
Scientific Journal «ScienceRise»
т.3 c.61-64
33
Праці конференції
PUB145 The Aneuploidy of Inoculated Cell Culture of LLC under the Influence of N-Hydroxy-4-({[(E)-2phenylethenyl] Sulfonyl}Amino)Butanamide
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2017
Journal of Thoracic Oncology
т.12 в.1 c.s1530
34
Праці конференції
Anticancer Effect of Techoic Acids on Lewis Lung Carcinoma Model
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Сенчило Наталія Василівна
2016
Journal of Thoracic Oncology
т.12 в.1 c.s843-s844
35
Тези
Role of D3R in colonic mucus secretion during experimental colitis in rats
Варенюк Ігор Миколайович
Гарманчук Людмила Василівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Присяжнюк Альона Ігорівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Голота Юлія Вікторівна
2017
Future Physiology
c.124
36
Матеріали конференції
Прояв регенеративного потенціалу мезенхімальних стовбурових клітин при впливах на сигнальні клітинні системи
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.98-99
37
Наукова стаття
Вплив на пухлиннi клiтини квантових точок сульфiду кадмiю, синтезованих з використанням рiзних бiологiчних систем
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Присяжнюк Альона Ігорівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2016
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
в.5 c.117-124
38
Наукова стаття
Direct photocontrol of peptidomimetics: an alternativeto oxygen – dependent photodynamic cancer therapy
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
2016
Angewandte Chemie - International Edition
т.55 в.18 c.5493-5496
39
Наукова стаття
The mechanism of VEGF-mediated endothelial cells survival and proliferation in conditions of unfed-culture
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2016
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.88 в.4 c.12-19
40
Наукова стаття
Проангіогенна дія новосинтезованих сполук-аналогів інгібіторів HIF-1
Гарманчук Людмила Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.1 в.20 c.85-89
41
Наукова стаття
Клітинна імунна відповідь у щурів з 1,2-диметилгідразин-індукованим раком товстої кишки після трансплантації мультипотентних клітин плаценти
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
2016
Клітинна та органна трансплантологія
т.4 в.1 c.48-54
42
Наукова стаття
Effect of maleimide derivative, protein kinases inhibitor, on the morphofunctional state of human neoplastic monoblast cell line U-937
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Рибальченко Тарас Володимирович
2016
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
т.7 в.2 c.1898-1905
43
Наукова стаття
Вплив плацентарних клітин мезенхімального походження на слизову оболонку шлунку щурів
Гарманчук Людмила Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
в.12 c.172-176
44
Наукова стаття
The Influence of Nimotuzumab in Combination with EGF on the Cell Cycle and Apoptotic Level of Tumor Cells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2016
Journal of Advances in Biology and Biotechnology
т.6 в.2 c.1-6
45
Наукова стаття
Вплив N-гідрокси-4-({[(Е)-2фенілетенил]сульфоніл}аміно)бутанаміду на показники клітинного циклу та адгезивні характеристики трансформованих клітин
Гарманчук Людмила Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.2 в.71 c.84-89
46
Наукова стаття
Вплив алогенних мезенхімальних стовбурових клітин на процес метастазування у мишей C57Bl/6 з трансплантованою карциномою легень Льюіс
Гарманчук Людмила Василівна
2016
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України
в.227 c.139-144
47
Наукова стаття
Tiechoic acids from Staphylococcus aureus enhance cytotoxic/cytostatic influence of bimetallic complex on primary tumor culture
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Сенчило Наталія Василівна
2016
Journal of Thoracic Oncology
т.11 в.4 c.88-89
48
Наукова стаття
Морфо-функціональна характеристика трансформованих клітинних культур при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
c.31-36
49
Наукова стаття
Вплив інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду на морфофункціональний стан мишачих лейкемічних клітин L1210
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2016
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
в.73 c.28-34
50
Наукова стаття
Calyx[4]arene C-145 effects on cellular haemostasis
Гарманчук Людмила Василівна
2016
Biotechnologia Acta
т.9 в.3 c.37-43
51
Наукова стаття
Cellular immune response in rats with 1,2-dimethylhydrazine-induced colon cancer after transplantation of placenta-derived multipotent cells
Гарманчук Людмила Василівна
2016
Клітинна та органна трансплантологія
т.4 в.1 c.55-60
52
Наукова стаття
A comparison of the effects of maleimide derivative and its combination with phorbol-12-myristate-13-acetate on neoplastic monoblast cells U-937
Бєлінська Ірина Василівна
Воловенко Юліан Михайлович
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2016
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
т.8 в.1 c.532-540
53
Праці конференції
The role of dopaminergic system in inflammatory bowel disease pathogenesis
Гарманчук Людмила Василівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Нурищенко Наталія Євгенівна
Присяжнюк Альона Ігорівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Червінська Тетяна Миколаївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
c.112-113
54
Праці конференції
Proangiogenic effect of peritoneal macrophages from animals with Lewis lung carcinoma
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Шелест Дмитро Васильович
2016
Journal of Thoracic Oncology
т.11 в.4s c.s59
55
Праці конференції
Primary culture of the colonocytes as a model system to study the impact of pro- and anti-proliferative effect in vitro
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Світіна (Оніщенко) Ганна Миколаївна
2016
European Journal of Cancer
т.57 в.s1 c.P9
56
Праці конференції
Cytostatic and proapoptotic effect of N-hydroxy-4-({[(e)-2phenylethenyl]sulfonyl}amino)butanamide on tumor cells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2015
European Journal of Cancer
т.57 в.s1 c.Р16
57
Праці конференції
The level of apoptosis, proliferation and the adhesive properties of MCF-7 cells in 3D cultures in terms of its non-contact co-culture with T-lymphocytes
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2016
European Journal of Cancer
т.57 в.2 c.S131
58
Праці конференції
In vitro 3D growth breast cancer system as a model for antitumor drugs screening
Гарманчук Людмила Василівна
Ступак Юлія Андріївна
2016
European Journal of Cancer
т.57 в.2 c.S132
59
Праці конференції
Cytostatic and pro-apoptotic effect of N-hyfroxy-4-({[(e)-2pehylethynyl]sulfonyl}amino(butanamid on tumor cells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Вовк Марина Олександрівна
2016
European Journal of Cancer
т.57 в.2 c.S9
60
Праці конференції
Influence EGF and herceptin on the GGT activity on the tumor cells
Гарманчук Людмила Василівна
Ступак Юлія Андріївна
Руденко Вікторія Михайлівна
Сторожук Ольга Вікторівна
Шелест Дмитро Васильович
2016
European Journal of Cancer
т.57 в.2 c.S9-S10
61
Праці конференції
Teichoic acid from Staphylococcus aureus enhances the apoptotic cells stimulates the activity of succinate dehydrogenase in MCF-7 cells in unfed culture condition
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Сенчило Наталія Василівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
Петрук Наталія Анатоліївна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
т.2 c.115-116
62
Тези
Порівняння морфофункціональних ознак клітинних культур після впливу трастузумабу
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
2015
Клінічна онкологія
т.18 в.2 c.69
63
Матеріали конференції
Цитотоксичний скринінг фотоактивних речовин in vitro
Гарманчук Людмила Василівна
Комаров Ігор Володимирович
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2015
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.55-56
64
Наукова стаття
Вплив алогенних мезенхімальних стовбурових клітин на оксигензалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей C57BL/6
Гарманчук Людмила Василівна
2015
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.
т.63 c.49-55
65
Наукова стаття
Визначення поглинання глюкози пухлинними клітинами за стандартних умов культивування та під впливом протипухлиних препаратів
Гарманчук Людмила Василівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.1 (66) c.92-96
66
Наукова стаття
The complexing ability of N-substituted thioureaderivatives as chelating ligandsin reactions with Pd(II)
Гарманчук Людмила Василівна
2015
Журнал органічної та фармацевтичної хімії
т.4 c.45-54
67
Наукова стаття
Коррекция уровня билирубина и глюкозы антиинсультными средствами как механизм нормализации сосудистой дисфункции при геморрагическом инсульте
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Ступак Юлія Андріївна
2015
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
т.15 c.194-197
68
Наукова стаття
Novel chelate complexes of Co(II), Ni(II), Cu(II), Pd(II) derived from anti- and syn-isomers of 2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-hydroxyiminoacetic acid with pro-/antiproliferative actions on endothelial cells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2014
Polyhedron (ScienceDirect, Elsevier)
т.85 c.208-220
69
Наукова стаття
Біологічні властивості клітин первинної пухлини мишей C57BL/6 з перещепленою карциномою легень Льюіс за впливу алогенних мезенхімальних стовбурових клітин
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2015
Біологія тварин
т.17 c.82-88
70
Наукова стаття
Influence of VEGF, EGF and their antagonists on proliferative activity and glucose consumption by endothelial cells
Гарманчук Людмила Василівна
Петрук Наталія Анатоліївна
Шелест Дмитро Васильович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.1 (69) c.36-38
71
Наукова стаття
Гамма-глутамілтранспептидазна активність в трансформованих клітинах за впливу на рецептор епідермального фактора росту
Гарманчук Людмила Василівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
Руденко Ольга Ігорівна.
Сторожук Ольга Вікторівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.3 (68) c.14-16
72
Наукова стаття
Effect of Pd(II) and Ni(II) coordination compounds with 4-amino-3-mercapto-5-methyl-1,2,4-triazole on the mitochondrial dehydrogenases activity
Андрущенко Олеся Олексіївна
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2015
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.1 c.64-74
73
Наукова стаття
Морфо-функціональна характеристика трансформованних клітинних культур при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.19 c.31-36
74
Наукова стаття
Синтез, спектральна характеристика син- і анти-ізомерних 2-(2-амінотіазол-4-іл)-2-гідроксиімінооцтових кислот і їх комплексних сполук з іонами перехідних металів
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2015
Український хімічний журнал
т.81 c.71-84
75
Наукова стаття
Методи отримання мутьтипотентних стовбурових клітин плаценти у щурів
Гарманчук Людмила Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.70 в.2 c.73-77
76
Наукова стаття
Novel chelate complexes of Co(II), Ni(II), Cu(II), Pb(II) derived from anti- and syn- isomers of 2--(2-aminothiasol-4-vl)-2-hydroxyiminoacetic acid with pro-/antiproliferative actions on endothelial cells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2015
Polyhedron (ScienceDirect, Elsevier)
т.85 в.1 c.208-220
77
Праці конференції
Порушення мітохондріального дихання в пухлинних клітинах
Гарманчук Людмила Василівна
2015
Клінічна онкологія
т.2 c.76
78
Праці конференції
Рівень експресії NF-kB клітинами HeLa за впливу епідермального фактору роста
Гарманчук Людмила Василівна
2015
Клінічна онкологія
т.2 c.76
79
Праці конференції
Unexpected anti-platelet and promising proangiogenic effects of calix[4]arene C-145 in vivo
Гарманчук Людмила Василівна
2015
FEBS Journal
т.282 c.142
80
Праці конференції
Herceptin® as inhibitor of migration properties of MCF-7 cells from 2-D and 3-D culture
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Ступак Юлія Андріївна
2014
European Journal of Cancer
c.117
81
Праці конференції
Порівняння морфо-функціональних ознак клітинних культур після впливу трастузумабу
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
2015
Клінічна онкологія
т.2 c.69
82
Праці конференції
Comparison of effects of protein kinases inhibitor maleimide derivative and its combination with phorbol-12-myristate-13-acetate on U-937 cells
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Онкологія
т.17 c.222
83
Праці конференції
Morphofunctional state of U-937 treated with protein kinases inhibitor maleimide derivative in combination with phorbol-12-myristate-13-acetate
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Haematologica
т.100 c.1638
84
Праці конференції
The evaluation of new colorectal cancer treatments on chemically induced colon cancer model
Гарманчук Людмила Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
United European Gastroenterology Journal
т.2 в.1s c.A237
85
Праці конференції
Trophoblast stem cells: characteristics and anticancer properties
Гарманчук Людмила Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
IPLASS Meeting
в.3 c.8
86
Праці конференції
Trophoblast stem cells: immunophenotype, Multipotency and anticancer properties
Гарманчук Людмила Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
ISSCR Annual Meeting
в.12 c.10
87
Тези
The disturbance of central dopaminergic neurons in rat model of Parkinson's disease increases susceptibility to colonic inflammation
Гарманчук Людмила Василівна
2015
united european gastroenterology uegeducation
c.82
88
Тези
Absorption of glucose by MCF-7 cells under the influence of herceptin
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Ступак Юлія Андріївна
2015
14th St.Gallen International Breast Cancer Conference Vienna, Austria, 18–21 March 2015
c.S43
89
Тези
The influence of peritoneal macrophages from animals with Lewis lung carcinoma on endothelial cell cycle
Гарманчук Людмила Василівна
2015
European Congress of Immunology
c.356
90
Тези
Phagocytic activity of peritoneal macrophages under the influence of allogenic stem cells
Гарманчук Людмила Василівна
2015
European Congress of Immunology
c.189
91
Тези
The inhibitory effect of EGF on the angiogenic potential of tumor cells
Гарманчук Людмила Василівна
Ступак Юлія Андріївна
2015
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
c.12
92
Тези
Порівняння морфо-функціональних характеристик трансформованих та мезенхімальних стовбурових клітин після впливу тейхоєвої кислоти
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
2015
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.87 в.4 c.31
93
Тези
Морфо-функціональна характеристика мезенхімальних стовбурових клітин при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Ступак Юлія Андріївна
2015
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.50
94
Тези
Морфо-функціональна характеристика трансформованних клітинних культур при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: міжнародна наукова конференція
c.69
95
Тези
Transplantation of placental adherent multipotent cells does not affect mid/late tumor progression in dimethylhydrazine-induced colon Carcinogenesis in rats
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Остапченко Людмила Іванівна
Ступак Юлія Андріївна
2015
ISSCR 2015 Annual Meeting
c.17-18
96
Тези
Proangiogenic and imunomodulatory activity of Mitocorrectin and Cerebral
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2015
Europian sproke conference
c.276
97
Тези
The disturbance of central dopaminergic neurons in rat model of parkinson`s disease increases susceptibility to colonic inflammation
Гарманчук Людмила Василівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Кабанов Олександр Віталійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Присяжнюк Альона Ігорівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Червінська Тетяна Миколаївна
2015
United European Gastroenterology Journal
т.3 c.444
98
Тези
P1017 the disturbance of central dopaminergic neurons in rat model of parkinson's disease increases susceptibility to colonic inflamation
Гарманчук Людмила Василівна
Кабанов Олександр Віталійович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Пелюх Любов Іванівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Червінська Тетяна Миколаївна
2015
23rd united european gastroenterology week barcelona 2015
т.3 c.444
99
Наукова стаття
Епідермальний фактор росту підсилює цитотоксичний/цитостатичний ефект німотузумабу та проапоптичну дію β-D-ксилофуранозиду на клітинах раку молочної залози
Гарманчук Людмила Василівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.2 (67) c.89-92
100
Наукова стаття
MI1 - iderivative of maleimide inhibits progression of tumor cells of epithelial origin
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Biopolymers and Cell
c.70-74
101
Наукова стаття
Морфофункціональна характеристика клітин лінії U-937 за умов впливу активатора протеїнкінази С форбол-12-мірістат-13-ацетату
Андрущенко Олеся Олексіївна
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.17 c.28-32
102
Наукова стаття
Combined influence of teichoic acids from Staphylococcus aureus and heterometallik Cu/Cd ethylenediamine complex on peritoneal macrophages and tumor cells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
Сенчило Наталія Василівна
2014
Цитология и генетика
т.48 c.392-397
103
Наукова стаття
In vitro 3D growth system – alternative to in vivo tumor growth model
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Биофармацевтический журнал
т.6 c.4-6
104
Наукова стаття
Mitocorrectin stimulates angiogenesis in vitro
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
2014
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.5 c.111-119
105
Наукова стаття
Influence allogeneic mesenchymal stem cells on the tumour growth parameters and metastatic potential in the transplantable carcinoma lung Lewis
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Journal of Animal and Veterinary Sciences
т.1 c.1-5
106
Практикум
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СПЕЦПРАКТИКУМУ «КУЛЬТУРА КЛІТИН ТА КЛОНУВАННЯ» частина ІІ
Гарманчук Людмила Василівна
2013
Електронні видання
c.1-40
107
Праці конференції
Morpho-functional state of cells line u-937 after the Influence of protein kinase inhibitor - maleimide derivative
Андрущенко Олеся Олексіївна
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
4rd Ukrainian Congress for Cell Biology
т.4 c.113
108
Праці конференції
Вплив інгібітору протеїнкіназ похідного малеіміду на проліферативну активність та клітинний цикл гемопоетичних клітин лінії U-937
Андрущенко Олеся Олексіївна
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.11 c.136-137
109
Праці конференції
Дослідження дії калікс [4] арену С-145 на судинно-тромбоцитарну ланку гемостазу
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.186-187
110
Праці конференції
LDG-activity and absorption of glucose by MCF-7 in serum free conditions
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.187-188
111
Праці конференції
Proapoptotic аnd аntiproliferative еffect оf [Pd(Syn-A)Cl2] іnhibitor оn сultivated сells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.210
112
Праці конференції
Цитохромоксидазна та сукцинатдегідрогеназна активність в пухлинних клітинах на різних етапах росту та метастазування перещеплюваної карциноми легені Льюїс
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Степанова Людмила Іванівна
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.197
113
Праці конференції
Influence of allogeneic mesenchymal stem cells on metastatic potential and tumor-infiltrating lymphocytes
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2014
Annals of Oncology
c.25
114
Праці конференції
Increase of aneuploid tumor cells as a result of the influence of allogeneic mesenchymal stem cells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Annals of Oncology
c.25
115
Праці конференції
Mitoсorrесtin stimulatеs angiogеnеsis in vitro
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
2014
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.5 c.111-120
116
Тези
Adhesion potential, proliferation and the glucose absorption level of the HeLa cells under the influence of teichoic acid
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Сенчило Наталія Василівна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.121-122
117
Тези
In vitro 3D growth system as an alternative to in vivo tumor model for study of stem cell involvement in tumor growth and neovasculogenesis
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2014
The 6th Annual MSCR Symposium
118
Тези
Effect of phorbol-12-myristate-13-acetate on cell cycle and apoptosis level of line U-937
Андрущенко Олеся Олексіївна
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
2014
XII International Scientific Conference of Students and Young Scientists “Shevchenkivska Vesna: Life Sciences”, Kyiv (March 25-28, 2014)
т.1 c.38
119
Тези
Placenta-derived stem cells inhibit tumor progression on rat dimethylhydrazine-induced colon cancer model
Гарманчук Людмила Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
CIMT 2014 Abstracts
т.12 c.273
120
Тези
Нові терапевтичні підходи до лікування колоректального раку на моделі ДМГ-індукованого раку товстої кишки щурів
Гарманчук Людмила Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
VII Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології»
т.7 c.89
121
Тези
Nuclear-cytoplasmic ratio in cultures of tumor cells as an indicator of their functional state
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.31
122
Тези
Модифікація методу оглядового забарвлення прикріплених клітинних культур гематоксиліном Бемера та еозином
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Сучасні проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України
c.41
123
Тези
Характеристика ядерно-цитоплазматичного співвідношення ендотеліальних клітин на логарифмічній фазі росту
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Ступак Юлія Андріївна
2014
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.41
124
Наукова стаття
Тейхоєва кислота StaphylococcusaureusWood 46 знижує адгезивний потенціал макрофагів та підсилює рівень інфільтрації лімфоцитів пухлиною
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Путніков Андрій В'ячеславович
Сенчило Наталія Василівна
2012
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.5 c.345-350
125
Наукова стаття
Мітокоректин стимулює ангіогенез in vitro
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
2013
Фізіологічний журнал
т.59 c.52-58
126
Наукова стаття
Производное малеимида 1-(4-Cl-бензил)-3Cl-4-(CF3-фениламино)-1Н-пиррол-2,5-дион как эффективный цитостатик
Гарманчук Людмила Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Экспериментальная и клиническая фармакология
т.76 c.39-42
127
Наукова стаття
Effect of VEGF on NO-production by endothelial cells
Андрущенко Олеся Олексіївна
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
Петрук Наталія Анатоліївна
Сараєва Ілона Вадимівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.2 (64) c.43-45
128
Наукова стаття
In vitro testing for prediction of toxity and for screening of potential carcinogens and anti-cancer drugs
Гарманчук Людмила Василівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.64 c.53-57
129
Наукова стаття
Цитостатичний вплив похідного малеіміду 1-(4-сі-бензил)-3-сі-4-(сf3-феніламіно)-1Н-пірол_2,5-діону на пухлинні клітини епітеліального походження
Гарманчук Людмила Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2012
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.5 c.220-226
130
Практикум
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СПЕЦПРАКТИКУМУ «КУЛЬТУРА КЛІТИН ТА КЛОНУВАННЯ» частина І
Гарманчук Людмила Василівна
2012
Електронні видання
c.1-50
131
Праці конференції
The apoptotic and cytostatic influence of maleimide derivative on colorectol adenocarcinoma cell line COLO-205
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
Ступак Юлія Андріївна
2013
Annals of Oncology
т.24 c.38
132
Праці конференції
Teichoic acid modulates the adhesive properties of MCF-7 tumor cells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Сенчило Наталія Василівна
2013
The Breast
c.29
133
Праці конференції
A combined effect of herceptin and theralok with EGF on MCF-7 Breast cancer cells
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
2013
The Breast
c.29
134
Тези
MCF-7 cells in 3D growth systev are adequate in vivo tumor growth model
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
2013
Abstracts book of the International Scientific Conference “Cell Technology Week 2013”, Kiev, Ukraine, 14-17 May 2013
c.87
135
Тези
Антарктичні мікроорганізми як джерело нових лікарських засобів
Берегова Тетяна Володимирівна
Вороніна Олена Костянтинівна
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2013
Міжнародна Антарктична конференція
c.30
136
Тези
Effect of VEGF on NO-production by endothelial cells
Гарманчук Людмила Василівна
2013
Abstracts book of the International Scientific Conference “Cell Technology Week 2013”, Kiev, Ukraine, 14-17 May 2013
c.30
137
Тези
Антарктичні мікроорганізми як джерело нових лікарських засобів
Берегова Тетяна Володимирівна
Вороніна Олена Костянтинівна
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Савченко Юлія Олександрівна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2013
Міжнародна Антарктична конференція
т.6 c.30-33
138
Тези
The level of bilirubin in the serum rats under acute cerebral hemorrhage stroke
Гарманчук Людмила Василівна
2012
IV Міжнародна наукова конференція, присвячена 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-річчю школи електрофізіології Київського університету: матеріали конференції (Київ, 9-11 жовтня 2012 р.)
c.36
139
Тези
IN VITRO аssеssmеnt оf prо- аnd аntіаngіоgеnіс еffесts
Гарманчук Людмила Василівна
Калиновський Віталій Євгенійович
Калмикова Олеся Олександрівна
Ступак Юлія Андріївна
2013
Abstracts book of the International Scientific Conference “Cell Technology Week 2013”, Kiev, Ukraine, 14-17 May 2013
c.73
140
Тези
Вплив VEGF та ANTI-VEGF на ангіогенез IN VITRO та IN VIVO
Гарманчук Людмила Василівна
Калиновський Віталій Євгенійович
Калмикова Олеся Олександрівна
Ступак Юлія Андріївна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.371
141
Тези
The cytotoxic/cytostatic effect of herceptin and theralok compatible with EGF on MCF-7
Гарманчук Людмила Василівна
2013
Abstracts book of the International Scientific Conference “Cell Technology Week 2013”, Kiev, Ukraine, 14-17 May 2013
c.86
142
Тези
Лактатдегідрогеназна активність пухлинних клітин в умовах дефіциту сироваткових факторів
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.78-79
143
Наукова стаття
Вплив іонів свинцю на функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів
Гарманчук Людмила Василівна
Сенчило Наталія Василівна
2012
Імунологія та алергологія
т.1 c.24-26
144
Наукова стаття
Цитостатичний вплив на пухлинні клітини in vitro агентів з протипухлинним антиметастатичним ефектом
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
Сенчило Наталія Василівна
2011
Фізика живого
c.51-53
145
Наукова стаття
Дія епідермального фактора росту та його агоністів на особливості функціонування клітин раку молочної залози за безсироваткових умов
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
2012
Одеський медичний журнал
т.3 c.14-16
146
Наукова стаття
Вплив іонів свинцю на показники гепатобіліарної системи та азотистого катаболізму
Гарманчук Людмила Василівна
Ступак Юлія Андріївна
2012
Медична хімія
т.3 c.54-56
147
Наукова стаття
Цитотоксичний вплив на пухлинні клітини in vitro агентів з протипухлинним та антиметастатичним ефектом
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
Сенчило Наталія Василівна
2011
Фізика живого
т.19 в.2 c.51-53
148
Тези
The Change in adhesive propeities of endothelial cell under the influence of lead ions
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Островська Галина Віталіївна
Ступак Юлія Андріївна
2012
149
Тези
Визначення цитотоксичності похідних малеіміду і дигідропіролу за допомогою тесту на культурі клітин колоректальної аденокарциноми Colo-205
Гарманчук Людмила Василівна
2012
Матеріали конференції «Адаптационные стратеги живих систем» (12-16 июня 2012 г., Новый свет). – Новый Свет, АР Крым.
т.1 c.26
150
Наукова стаття
Инактивированные микробные клетки Stahhylococcus Wood – 46 тoрмозят рост опухоли и усиливают инфильтрацию лимфоцитов опухоли
Гарманчук Людмила Василівна
Путніков Андрій В'ячеславович
Сенчило Наталія Василівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
2011
Імунологія таі алергологія
c.87-89
151
Наукова стаття
Комплексное исследование иммуномодулирующего влияния препаратов с ноотропным механизмом действия на иммунокомпетентные клетки
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Сенчило Наталія Василівна
2011
Журнал Академії Медичних Наук України
т.17 c.218-226
152
Тези
Вплив VEGF та EGF,а також їхніх антагоністів на проліферативну активність та рівень споживання глюкози ендотеліальними клітинами
Гарманчук Людмила Василівна
2011
Материалы межд. междисц. науч. конф. «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» – Новый Свет – 27 мая-1 июня 2013
c.24
153
Тези
Вплив герцептину на адгезивні характеристики MCF-7 клітин
Гарманчук Людмила Василівна
2011
V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки
c.17
154
Матеріали конференції
Імуномодулюючий вплив інактивованих бактеріальних клітин Staphylococcus aureus Wood 46 на ріст первинної пухлини перещепленої карциноми легень Льюїс
Гарманчук Людмила Василівна
Путніков Андрій В'ячеславович
Святецька Віталіна Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Яворська Наталія Валеріївна
2010
Біологічні дослідження молодих вчених в Україні: мат-ли Х Всеукр.наук.конф.студентів та молодих науковців, 28-29 жовтня 2010 року.
c.49
155
Наукова стаття
Вплив алкоголю на систему оксиду азоту в організмі
Гарманчук Людмила Василівна
2010
156
Наукова стаття
Вплив проангіогенних цитокінів на проліферацію та виживання ендотеліальних клітин
Гарманчук Людмила Василівна
2010
157
Наукова стаття
Влияние нейропептидов на функциональную активность иммунокомпетентных клеток селезенки при инсульте (экспериментальное исследование) // ХVII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», Москва, 12-16 апреля 2010 г
Гарманчук Людмила Василівна
2010
158
Наукова стаття
Уровень циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови экспериментальных животных с индуцированным инсультом
Гарманчук Людмила Василівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
2010
Український журнал гематології та транфузіології
т.3 c.27-29
159
Наукова стаття
Formation of multicellular aggregates under different conditions of microenvironment
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
2010
Цитология и генетика
т.44 c.25-29
160
Наукова стаття
Вплив проангіогенних цитокінів на проліферацію та виживання ендотеліальних клітин
Гарманчук Людмила Василівна
2010
Biopolymers and Cell
т.26 c.187.0000
161
Наукова стаття
Порівняння рівня продукції NO та проліферації клітин раку молочної залози MCF-7 при модифікації умов мікрооточення
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.82 c.60.0000
162
Наукова стаття
Influence of EGF and herceptin on the electrokinetic properties of MCF-7 cells
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
2010
163
Наукова стаття
Моделювання ангіогенезу in vitro з використанням 3D-культур ендотеліальних клітин
Гарманчук Людмила Василівна
2010
164
Тези
Иммунокоррегирующее действие нейропептидных препаратов при экспериментальном инсульте//ХУ11 Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», Москва, 12-16 апреля 2010
Гарманчук Людмила Василівна
2010
165
Тези
Влияние нейропептидов на распределение лимфоцитов по фазам клеточного цикла при инсульте в эксперименте// ХУ11 Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», Москва, 12-16 апреля 2010 г
Гарманчук Людмила Василівна
2010
166
Тези
Нарушение фагоцитарного звена иммунной системы при инсульте и способы коррекции данного состояния (экспериментальное исследование) ХУ11 Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», Москва, 12-16 апреля 2010 г
Гарманчук Людмила Василівна
2010
167
Наукова стаття
EGFR expression and dimerization in the breast cancer resected postoperation tissue can be a negative prognostic factor \\ THE BREAST
Гарманчук Людмила Василівна
2009
168
Наукова стаття
Вплив фулеренів С60 на адгезивні властивості клітин раку молочної залози
Гарманчук Людмила Василівна
Гринюк Ірина Іванівна
Матишевська Ольга Павлівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
2009
Доповіді Національної академії наук України
c.164.0000
169
Наукова стаття
Immunotherapy and development of the culture breast cancer
Гарманчук Людмила Василівна
2009
Annals of Oncology
т.20 c.85.0000
170
Наукова стаття
Growth Kinetics of 2- and 3-D Cell Models as Influenced by the Microenviroment \\ Cytology and genetics
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
2009
171
Наукова стаття
Цитопротекторное действие нейропептидов на иммунокомпетентные клетки (исследование in vitro)
Гарманчук Людмила Василівна
2009
Экспериментальная и клиническая фармакология
т.79 c.28.0000
172
Наукова стаття
Сравнительное изучение иммунокорригирующего действия нейропептидных препаратов при острой эксперементальной цереброваскулярной патологии
Гарманчук Людмила Василівна
Моложава Ольга Станіславівна
2009
173
Наукова стаття
Взаємодія ендотеліальних та пухлинних клітин за умов їхнього <<контактного>> та <<безконтактного>> спів культивування
Гарманчук Людмила Василівна
2009
Доповіді Національної академії наук України
c.167.0000
174
Наукова стаття
Аутокринний механізм прогресії пухлинних клітин в 2-D та 3-D культурах
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
2009
Физика живого
т.17 c.169-171
175
Праці конференції
Effect of fullerenes C60 on adhesion and growth of breast adenocarcinoma cells \\ VII Parnas conference ( 2009 м. Ялта).
Гарманчук Людмила Василівна
Гринюк Ірина Іванівна
Матишевська Ольга Павлівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.81 c.296.0000
176
Тези
Аутокринная продукция ЭФР-подобных полипептидов опухолевыми клетками как фактор их прогрессии \\Биологичеки активные вещества, фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, 25 мая, 2009, Новый Свет, АР Крым, Украина
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
2009
177
Тези
6-азацитидин ксилофуранозид пригнічує продукцію оксиду азоту пухлинними клітинами MCF-7 \\ Биологичеки активные вещества, фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, 25 мая, 2009, Новый Свет, АР Крым, Украина
Гарманчук Людмила Василівна
Скопенко Олена Вікторівна
2009
178
Тези
Study of fullerenes C60 effects on ecto-ATPase activity and calcium homeostasis in T-cells // 1stUkrainian-French School “Carbon Nano-materials: Struc-ture and Proper-ties”, 2009, 14-18 September, Beregove, Crimea, Ukraine
Гарманчук Людмила Василівна
Гринюк Ірина Іванівна
Матишевська Ольга Павлівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
2009
179
Наукова стаття
Влияние гуморальных факторов, продуцируемых Т-лимфоцитами, на пролиферацию и выживаемость клеток MCF-7
Гарманчук Людмила Василівна
2008
Імунологія таі алергологія
c.88.0000
180
Наукова стаття
Розробка імуноферментної тест-системи для діагностики захворювань стафілококової етіології
Гарманчук Людмила Василівна
Сенчило Наталія Василівна
Яворська Наталія Валеріївна
2008
Імунологія таі алергологія
c.95.0000
181
Наукова стаття
Reactivity and sensibility of breast adenocarcinoma (MCF-70) in coculture depends on architecture of cells model
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
2008

Повернення до списку

Вгору