Автори, співробітники Університету

Гацька Людмила Павлівна
Gatska liydmila Pavlivna

Ідентифікатор автора: 30657
Кількість пошукових запитів автора: 578

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Екологічного менеджменту та підприємництва
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Менеджмент, екологічний менеджмент, менеджмент персоналу

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 63, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 13, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Податковий комплаєнс як інструмент своєчасного виявлення потенційних підприємницьких ризиків
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2019
Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу
c.240-243
2
Наукова стаття
Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2020
Ефективна економіка
в.3
3
Навчальний посібник
Екологічний маркетинг
Гацька Людмила Павлівна
Карлащук Сергій Васильович
Харченко Тетяна Борисівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-164
4
Навчальний посібник
Основи "зеленої" економіки
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-271
5
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами осв. ступеня "Бакалавр", спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", осв. прогр. "Екологічне підприємництво, торгівля та логістика"
Гацька Людмила Павлівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2019
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-64
6
Наукова стаття
Вертикальна інтеграція як фактор підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств
Гацька Людмила Павлівна
2019
Економічний дискурс
в.1 c.55-62
7
Навчальний посібник
Екологічний маркетинг: навчальний посібник
Гацька Людмила Павлівна
Карлащук Сергій Васильович
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Поліграфічний центр "Геопринт"
c.1-226
8
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної магістерської кваліфікаційної роботи студентами ОКР «Магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Екологічне підприємництво»
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Єгоров Валентин Олександрович
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-63
9
Наукова стаття
Problems and prospects of international trade development in Ukraine
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Бізнес Інформ
в.10 c.28-33
10
Навчальний посібник
Екологічне управління підприємством
Гацька Людмила Павлівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
К.: Видавничо-інформаційний центр Університету державної фіскальної служби України
c.50-100
11
Навчальний посібник
Екологічна економіка
Гацька Людмила Павлівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
c.1-273
12
Наукова стаття
Методологічні імперативи прибутковості підприємства
Гацька Людмила Павлівна
2017
Економічний вісник Національного гірничого університету
в.2(58) c.73-81
13
Наукова стаття
"Зелені" перспективи фінансового розвитку
Гацька Людмила Павлівна
2017
Інтернаука. Економічні науки
в.6 c.34-39
14
Наукова стаття
Возможность имплементации независимх фискальных институтов в экономику Украины
Гацька Людмила Павлівна
2017
The Scientific Heritage
в.16(16) c.16-19
15
Наукова стаття
Investigation of advantages of outsourcing of independent fiscal institutions in the countries of
Гацька Людмила Павлівна
2017
Технологічний аудит та резерви виробництва
в.5/5(37) c.44-49
16
Наукова стаття
Формирование экологической ответственности предприятий в условиях нестабильной экономики
Гацька Людмила Павлівна
2017
Sciens of Europe
т.4 в.20(20) c.17-22
17
Наукова стаття
Тенденції екологізації фінансової системи
Гацька Людмила Павлівна
2017
Проблеми системного підходу в економіці
в.5(61)
18
Тези
"Зелені" бізнес-стратегії підприємств: екологізація в межах життєвого циклу/Тези Vміжнардної конференції "Зелений бінес: життя заради майбутнього"
Гацька Людмила Павлівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.32-35
19
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр”, спеціальність 8.03050401 – ”Економіка підприємства”, магістерська програма ”Екологічне підприємництво”
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Филюк Галина Михайлівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-67
20
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 8.03050401 – «Економіка підприємства», магістерська програма «Екологічне підприємництво»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2016
К.: «ЦП «Компринт»
21
Наукова стаття
Вплив екологічного регулювання на конкурентоздатність підприємств гірничодобувної промисловості
Гацька Людмила Павлівна
2016
Економічний вісник Національного гірничого університету
в.№1 (53) c.138-148
22
Тези
Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування
Гацька Людмила Павлівна
2016
Збірник матеріалів круглого столу «Особливості тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування у контексті права міжнародних договорів: світовий досвід та Україна», 23 грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України
23
Тези
Проблеми розвитку людського капіталу в умовах зростання периферійності капіталізму в Україні
Гацька Людмила Павлівна
2016
International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings
c.146-148
24
Тези
Податкове планування: пошук балансу приватних і публічних інтересів
Гацька Людмила Павлівна
2016
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
c.101-104
25
Тези
Екологічні маркери впливу держави на формування конкурентних переваг гірничодобувних підприємств
Гацька Людмила Павлівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.39-42
26
Буклет
Науквово-дослідні розробки кафедри екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-91
27
Буклет
Результати міжнародної співпраці економічного факультету з питань екологічного підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-71
28
Довідник
Концепція освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-24
29
Навчально-методичний комплекс
Екологічний менеджмент
Гацька Людмила Павлівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-69
30
Навчально-методичний комплекс
Методичні матеріали щодо проходження практики студентами спеціальності «Економіка підприємства»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-46
31
Наукова стаття
Ринок праці в умовах екологізації економіки: реструктуризація та проблеми розвитку
Гацька Людмила Павлівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.36-41
32
Наукова стаття
Екологізація шкільної та вищої економічної освіти
Гацька Людмила Павлівна
Купалова Галина Іванівна
2015
Сталий розвиток економіки
c.130-135
33
Навчальний посібник
Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни "Стратегія «зеленого» розвитку підприємства"
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-132
34
Навчальний посібник
Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: навчальний практикум
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-286
35
Тези
Ринок праці та політика зайнятості в умовах екологізації економіки//Матеріали наукової конференції «Інститут президентства України»
Гацька Людмила Павлівна
2014
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
c.283-286
36
Тези
Реалізація потенціалу соціалізації ринку праці в умовах екологізованої економіки// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління».-
Гацька Людмила Павлівна
2014
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
c.208-211
37
Навчальний посібник
Фінансово-економічний словник
Гацька Людмила Павлівна
2012
Освіта
c.1-365
38
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", спеціальність 8.03050401 – "Економіка підприємства", магістерська програма "Екологічне підприємництво"НМК
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Єгоров Валентин Олександрович
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Филюк Галина Михайлівна
2013
Прінт-сервіс
c.1-60
39
Наукова стаття
Посткризисные реалии банковского сектора Украины и способы активизации кредитного рынка
Гацька Людмила Павлівна
Лазебник Лариса Леонідівна
2013
Актуальные проблемы экономики Росии
40
Тези
Екологічна модернізація економіки України в полі світ-системного аналізу
Гацька Людмила Павлівна
2013
Техногенно-екологічна безпека України:стан та перспективи розвитку
т.2 c.17-20
41
Наукова стаття
Соціоекологічніризикикризового та посткризовогорозвитку ринку праці в Україні
Гацька Людмила Павлівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.30-32
42
Наукова стаття
Особливості інституціонального середовища екологічного підприємництва в Україні
Гацька Людмила Павлівна
2012
Національний університет ДПС України
c.309-315
43
Наукова стаття
Глобалізаційні аспекти формування вартості робочої сили в країнах з економікою емерджентного типу
Гацька Людмила Павлівна
Лазебник Лариса Леонідівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.5-8
44
Наукова стаття
Тенденції та протиріччя розвитку зайнятості в трансформаційній економіці України
Гацька Людмила Павлівна
2012
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.26-29
45
Наукова стаття
Особливості формування вартості робочої сили в умовах фінансової цивілізації
Гацька Людмила Павлівна
2012
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
c.505-513
46
Тези
Державна підтримка екологічного підприємництва: необхідність та основні напрями
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
2012
К: Обрії
c.213-216
47
Тези
Управління організаційними конфліктами в державній податковій службі
Гацька Людмила Павлівна
2012
НАДУ
c.83-84
48
Тези
Микросистемный поход к формированию стоимости рабочей силы в Украине
Гацька Людмила Павлівна
2012
Вісник СевНТУ: збірник наукових праць. Серія: Політологія
c.97-99
49
Тези
Управління ризиками відмивання незаконних доходів як елемент політики економічної безпеки комерційного банку
Гацька Людмила Павлівна
2012
Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення
c.1
50
Тези
Особливості інституціонального середовища екологічного підприємництва в Україні/ Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка природокористування: стан, прблеми, перспективи"
Гацька Людмила Павлівна
2012
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
51
Підручник
Міжнародний менеджмент
Гацька Людмила Павлівна
2011
52
Підручник
Теорія фінансів
Гацька Людмила Павлівна
2010
К.: ЦУЛ
c.1-576
53
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-казахський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-614
54
Тези
Екологічний демпінг і конкурентоздатність економіки
Гацька Людмила Павлівна
2011
Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції "Рзвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі"
55
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: україно-німецько-російсько-англійський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Петровський Микола Васильович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
Знання
c.518
56
Тези
Теоретичні аспекти екологізації економіки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку»
Гацька Людмила Павлівна
2010
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
57
Наукова стаття
Інституційні аспекти реалізації регулюючої функції податків у соціальній сфері.
Гацька Людмила Павлівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.74.0000
58
Навчальний посібник
Практикум з менеджменту персоналу
Гацька Людмила Павлівна
2008
Національна академія ДПС України
c.1-150
59
Наукова стаття
Проблеми формування інститут і в управління оподаткуванням в Україні
Гацька Людмила Павлівна
2007
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна
т.31
60
Навчальний посібник
Менеджмент персоналу в органах державної податкової служби України.
Гацька Людмила Павлівна
2003
Національна академія ДПС України
c.1-184
61
Навчальний посібник
Менеджмент персоналу
Гацька Людмила Павлівна
2002
Національна академія ДПС України
c.1-252
62
Навчальний посібник
Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Гацька Людмила Павлівна
2000
Дія
c.1-320
63
Навчальний посібник
Менеджмент
Гацька Людмила Павлівна
2001
Академія ДПС УКраїни
c.1-154

Повернення до списку

Вгору