Автори, співробітники Університету

Гедзюк Олена Вікторівна

Ідентифікатор автора: 30668
Кількість пошукових запитів автора: 980

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Фінансового права
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 14

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Право платника податків на податкову знижку
Гедзюк Олена Вікторівна
2019
Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції
2
Матеріали конференції
Правовий режим банківської таємниці
Гедзюк Олена Вікторівна
2020
Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
3
Матеріали конференції
Реформування інституту фінансової відповідальності
Гедзюк Олена Вікторівна
2020
Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали міжнародної науково-практичної конференції
4
Матеріали конференції
Повноваження Національного банку України на ринках небанківських фінансових послуг
Гедзюк Олена Вікторівна
2020
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні»
5
Матеріали конференції
Підтримка платників податків в умовах пандемії COVID-19
Гедзюк Олена Вікторівна
2020
Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
6
Навчально-методичний комплекс
Правове регулювання прямого оподаткування
Гедзюк Олена Вікторівна
2020
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
7
Навчально-методичний комплекс
Правове регулювання прямого оподаткування (заочна ф.н.)
Гедзюк Олена Вікторівна
2020
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
8
Навчально-методичний комплекс
Фінансова відповідальність
Гедзюк Олена Вікторівна
2020
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
9
Навчально-методичний комплекс
Фінансова відповідальність (заочна ф.н.)
Гедзюк Олена Вікторівна
2020
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
10
Наукова стаття
Соціальна держава: поняття, значення та нормативне закріплення
Гедзюк Олена Вікторівна
2019
Науковий вісник публічного та приватного права
в.1
11
Наукова стаття
Оподаткування доходів самозайнятих осіб – адвокатів та особливості сплати ЄСВ
Гедзюк Олена Вікторівна
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.4
12
Монографія
PUBLIC FINANCE: LEGAL ASPECTS
Гедзюк Олена Вікторівна
Гетманцев Данило Олександрович
Ковалко Наталія Миколаївна
Маринчак Євген Степанович
Орлюк Олена Павлівна
Очкуренко Сергій Володимирович
Пришва Надія Юріївна
Якимчук Наталія Яківна
Савенкова Владислава Геннадіївна
2019
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
c.1-260
13
Наукова стаття
Деякі питання проведення фінансового моніторингу
Гедзюк Олена Вікторівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.51 c.174-177
14
Наукова стаття
Сутність та правове регулювання податкової соціальної пільги
Гедзюк Олена Вікторівна
2018
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
c.191-195
15
Наукова стаття
LEGAL INSTRUMENTS OF THE UKRAINIAN TAX LAW AIMED TO PROTECT TAXPAYERS
Гедзюк Олена Вікторівна
2019
European Political and Law Discourse
т.6 в.2 c.165-169
16
Навчальний посібник
Фінансове право
Гедзюк Олена Вікторівна
Гетманцев Данило Олександрович
Губерська Наталія Леонідівна
Ковалко Наталія Миколаївна
Лещенко Роман Миколайович
Очкуренко Сергій Володимирович
Пришва Надія Юріївна
Чуприна Людмила Миколаївна
Якимчук Наталія Яківна
2018
Видавництво "Ліра-К"
c.1-376
17
Матеріали конференції
Сімейне оподаткування: міжнародний досвід та перспективи впровадження в Україні
Гедзюк Олена Вікторівна
2017
Проблеми теорії фінансового права в сучасний період: матеріали науково-практичного столу
c.22-23
18
Навчальний посібник
Оподаткування доходів фізичних осіб. Правове регулювання
Гедзюк Олена Вікторівна
Гетманцев Данило Олександрович
2017
Юрінком Інтер
c.1-624
19
Наукова стаття
До питання кваліфікації доходу, що впливає на зміни у майновому стані суб’єкта декларування
Гедзюк Олена Вікторівна
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.1 c.75-78
20
Матеріали конференції
Перспективи реформування податку на доходи фізичних осіб в Україні
Гедзюк Олена Вікторівна
2015
Проблеми теорії фінансового права в сучасний період: матеріали науково-практичного столу
21
Наукова стаття
Деякі питання кваліфікації доходу фізичних особи як додаткового блага в цілях оподаткування податком на доходи фізичних осіб
Гедзюк Олена Вікторівна
2015
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2
22
Матеріали конференції
Фінансово-правова відповідальність за порушення валютного законодавства у сфері розрахунків
Гедзюк Олена Вікторівна
2014
Проблеми теорії фінансового права в сучасний період : матеріали науково-практичного круглого столу
23
Наукова стаття
Інститут вини у податковому праві України
Гедзюк Олена Вікторівна
2014
Право і громадянське суспільство
т.4 c.54-68
24
Визначення суми пені в податковому повідомленні-рішенні за наслідками перевірки
Гедзюк Олена Вікторівна
2013
25
Наукова стаття
Фінансова діяльність держави як категорія фінансового права
Гедзюк Олена Вікторівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.97.0000
26
Наукова стаття
Адаптація законодавства України до законодавства Європейського союзу у сфері оподаткування акцизним податком
Гедзюк Олена Вікторівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.197.0000
27
Наукова стаття
Правове регулювання випуску облігацій внутрішніх місцевих позик
Гедзюк Олена Вікторівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.190.0000
28
Наукова стаття
Державні цінні папери як інструмент акумулювання грошових коштів до державного бюджету
Гедзюк Олена Вікторівна
2012
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.1 c.193-197
29
Матеріали конференції
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку як суб’єкт державного фінансового моніторингу
Гедзюк Олена Вікторівна
2011
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених
30
Матеріали конференції
Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
Гедзюк Олена Вікторівна
2011
Національні інтереси та проблеми правової системи України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
в.2
31
Матеріали конференції
Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності
Гедзюк Олена Вікторівна
2011
Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.3
32
Матеріали конференції
Оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб
Гедзюк Олена Вікторівна
2011
Правові реформи в Україні: проблеми реалізації: Міжнародна науково-практична конференція
т.3
33
Матеріали конференції
Правове регулювання проведення первинного фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
Гедзюк Олена Вікторівна
2011
Юриспруденція: актуальні проблеми теорії і практики: Всеукраїнські науково-практичні читання
34
Матеріали конференції
Державний контроль діяльності учасників ринку цінних паперів в Україні
Гедзюк Олена Вікторівна
2011
Проблеми сучасної правової системи України: Всеукраїнські науково-практичні читання
т.2
35
Наукова стаття
Фондовий контроль як вид фінансового контролю
Гедзюк Олена Вікторівна
2011
Держава і право
в.54

Повернення до списку

Вгору