Автори, співробітники Університету

Гейко Тетяна Миколаївна
Geyko Tetiana Mykolaivna

Ідентифікатор автора: 30678
Кількість пошукових запитів автора: 183
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Романської філології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: лексикологія та орфографія французької мови, комунікації

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 7, з них наукових статей (наукові публікації) - 5, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Les TICE pour l'apprentissage du FLE
Гейко Тетяна Миколаївна
2018
Другий міжнародний франкомовний колоквіум в Україні 3-4 жовтня 2018 р. м. Дніпро. ТОВ "АКЦЕНТ ПП"
c.78-79
2
Наукова стаття
Процес номінації у сучасній французькій мові: до питання про використання зареєстрованих назв торгових марок
Гейко Тетяна Миколаївна
Федченко Олена Дмитрівна
2016
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.56 c.106-114
3
Тези
L’influence marketing sur la néologie en français
Гейко Тетяна Миколаївна
2017
Перша Міжнародна франкофонна науково-практична конференція в Україні "Мови, науки та практики" 19-20 жовтня 2017 р. Київ
c.48-49
4
Довідник
Українсько-французький розмовник (за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Л. В. Коломієць)
Гейко Тетяна Миколаївна
Луценко Оксана Іванівна
2012
5
Наукова стаття
Динаміка лексико-семантичної системи французької мови: морфологічні трансформації у процесі запозичення // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. праць / відп. ред. Н. М. Корбозерова.
Гейко Тетяна Миколаївна
2012
6
Наукова стаття
Культурологічні запозичення у світлі глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць/ відп. ред. О.І. Чередниченко
Гейко Тетяна Миколаївна
2012
7
Наукова стаття
Особливості гідрохімічного та гідробіологічного режимів виросних ставів ВАТ “Сквирасільрибгосп”
Алексієнко Вадим Романович
Гейко Тетяна Миколаївна
2006
Науковi записки Тернопiльського нацiонального педaгогiчного унiверситету
т.26 c.9.0000

Повернення до списку

Вгору