Автори, співробітники Університету

Герасименко Оксана Олександрівна
Gerasimenko Oksana

Ідентифікатор автора: 30694
Author Identifier Number Scopus: 57200444567 →
ResearcherID, Web of Science: K-8003-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 540

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 79, з них наукових статей (наукові публікації) - 50, монографій - 11, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Trust as an institute in the mirror of new challenges, imperatives and possibilities of socio-economic development
Герасименко Оксана Олександрівна
2019
Social and labour relations: theory and practice
в.2 c.8-26
2
Наукова стаття
Інноваційні підходи в оцінюванні персоналу банківських установ
Герасименко Оксана Олександрівна
Бровченко Вікторія Євгеніївна
2020
Східна Європа: економіка, бізнес та управління
в.2 (25) c.180-187
3
Наукова стаття
Детермінанти формування соціально-трудової платформи «Праця 4.0»
Герасименко Оксана Олександрівна
2020
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка.
в.15 c.125-132
4
Наукова стаття
Концепт «Праця 4.0»: теоретико-прикладні засади формування та розвитку
Герасименко Оксана Олександрівна
2020
Економіка та прогнозування
в.1 c.7-31
5
Наукова стаття
Development of a Decent Work Institute as a Social Quality Imperative: Lessons for Ukraine
Герасименко Оксана Олександрівна
2020
Economics and Sociology
т.2 в.13 c.70-85
6
Наукова стаття
Покоління Z і соціально-трудова платформа «Праця 4.0»: імперативи взаємодії
Герасименко Оксана Олександрівна
2020
Демографія та соціальна економіка
в.2 (40) c.103-138
7
Наукова стаття
Цифрова трансформація та нові бізнес-моделі як детермінанти формування економіки нестандартної зайнятості
Герасименко Оксана Олександрівна
2020
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
в.10 (1) c.33-54
8
Наукова стаття
Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України
Герасименко Оксана Олександрівна
2020
Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні
c.1-36
9
Тези
Взаємодія інститутів держави і бізнесу: пошук моделей
Герасименко Оксана Олександрівна
2019
Управління публічною економікою: нові виклики та стратегія: Міжнародна науково-практична конференція
в.5 c.20-27
10
Матеріали конференції
Дистанційна зайнятість як тренд цифрової економіки: нові можливості, нові соціальні ризики
Герасименко Оксана Олександрівна
2019
Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.228-231
11
Монографія
Актуальні питання реформування освіти в Україні
Герасименко Оксана Олександрівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2018
ДНУ "Інститут освітньої аналітики"
c.190-207
12
Наукова стаття
Трансформація напрямів взаємодії держави та приватного сектору у сфері вищої освіти в Україні: сучасний стан і вектори розвитку
Затонацька Тетяна Георгіївна
2019
Фінанси України
в.1 c.68-79
13
Наукова стаття
Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів
2019
Демографія та соціальна економіка
в.1 (35) c.97–126
14
Наукова стаття
Компетентнісний підхід як концептуально-прикладна платформа розвитку персоналу: інституціональне середовище та практичний інструментарій
2019
Інноваційна економіка
в.3–4 (79) c.45-51
15
Наукова стаття
Лідерські компетентності в системі чинників конкурентоспроможності персоналу високотехнологічної діяльності
Герасименко Оксана Олександрівна
2019
Східна Європа: економіка, бізнес та управління
в.4 (21) c.175-183
16
Наукова стаття
Грейдування як інноваційний підхід в оплаті праці: науково-прикладний сценарій для високотехнологічних підприємств
Герасименко Оксана Олександрівна
2019
Проблеми економіки
в.3 c.91-99
17
Матеріали конференції
Конкурентоспроможність робочих місць в контексті викликів нової економіки: реалії України
Герасименко Оксана Олександрівна
2018
Соціально-трудова сфера в умовах становлення нової економіки: глобальні виклики та домінанти розвитку: Круглий стіл
c.29-32
18
Наукова стаття
Інституціональний інструментарій формування видатків на загальну середню освіту в Україні.
Герасименко Оксана Олександрівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2018
Фінанси України
в.8(273) c.91-105
19
Наукова стаття
Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та їх вплив на соціальну нерівність
Герасименко Оксана Олександрівна
2018
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
в.1 (15) c.6-34
20
Наукова стаття
Оплата праці в державних закладах вищої освіти: стан та виклики в контексті реформи мінімальної заробітної плати
Герасименко Оксана Олександрівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2018
Освітня аналітика України
в.3-4 c.96–107
21
Наукова стаття
Глобальні тенденції у сфері доходів економічно активного населення
Герасименко Оксана Олександрівна
2018
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка.
в.13 c.103-115
22
Наукова стаття
Довіра як інститут у дзеркалі нових можливостей, викликів та імперативів соціально-економічного розвитку
Герасименко Оксана Олександрівна
2018
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
в.8 (2) c.8-26
23
Наукова стаття
Інститути зайнятості і доходів в новій економіці : глобальні тренди
Герасименко Оксана Олександрівна
2018
Проблеми економіки та політичної економії
в.1 c.195-235
24
Наукова стаття
Інноваційна праця та її інтелектуалізація як стратегічні вектори становлення нової економіки
Герасименко Оксана Олександрівна
2018
Економіка і організація управління
в.1 (29) c.6-23
25
Наукова стаття
Корпоративная социальная ответственность как платформа сбалансированного развития организаций
Герасименко Оксана Олександрівна
2018
CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO – GOSPODARKA / Redakcja naukowa: Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Anatoliy Kolot, Boguslaw Pietrulewicz
т.6 c.19-26
26
Тези
Державні пріоритети освіти в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України
Герасименко Оксана Олександрівна
2018
Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
c.100-102
27
Матеріали конференції
Гідна праця у дзеркалі теоретико-прикладних досліджень: сучасний концепт, причини дефіциту та стратегічні вектори його подолання
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: матеріали конференції
c.17-24
28
Матеріали конференції
Соціально-трудовий формат нової економіки
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.112-113
29
Монографія
Праця як фундаментальна основа життя людини та провідна компонента соціально-економічного розвитку
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізм забезпечення: монографія
c.10-21
30
Монографія
Імперативи нової економіки та інститут гідної праці
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізм забезпечення: монографія
c.22-32
31
Монографія
Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-трудової сфери
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізм забезпечення: монографія
c.33-48
32
Монографія
Взаємозв’язок та взаємодія трудових цінностей і гідної праці як філософська платформа розроблення сучасного концепту гідної праці
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізм забезпечення: монографія
c.49-64
33
Монографія
Соціально-економічний вимір гідної праці: міжнародні підходи, українська практика, перспективи розвитку
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізм забезпечення: монографія
c.65-84
34
Монографія
Сучасні тренди зайнятості через призму гідної праці
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізм забезпечення: монографія
c.123-139
35
Монографія
Конкурентоспроможність робочих місць: дефініція, інструментарій оцінювання, сучасний стан та напрями посилення
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізм забезпечення: монографія
c.162-173
36
Монографія
Стратегічні вектори розбудови нової моделі зайнятості
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізм забезпечення: монографія
c.174-184
37
Монографія
Нормативно-правове забезпечення фінансування загальної середньої освіти в Україні: реалії, імперативи, вектори вдосконалення / Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої реформи в Україні: монографія
Герасименко Оксана Олександрівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
2017
ДНУ "Інститут освітньої аналітики"
c.200-220
38
Наукова стаття
Дефіцит гідної праці: причини виникнення, форми прояву, стратегічні вектори подолання
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка.
в.12 c.151-159
39
Наукова стаття
Соціальна нерівність доходів: глобальний вимір.
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Економічна теорія
в.4 c.76-107
40
Наукова стаття
Market, state and business in coordinates of the new economy
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Problems and Perspectives in Management
в.15 (3) c.76-97
41
Наукова стаття
До формування нової моделі соціальної держави.
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Україна: Аспекти праці
в.1-2 c.3-15
42
Наукова стаття
Гідна праця: теоретико-прикладні засади, причини дефіциту та стратегічні вектори його подолання
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Ринок праці та зайнятість населення
в.3 (52) c.5-12
43
Наукова стаття
Гідна праця: теоретико-прикладні засади, причини дефіциту та стратегічні вектори його подолання
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Ринок праці та зайнятість населення
в.4 (53) c.5-12
44
Наукова стаття
Соціальна держава: генезис і перспективи розвитку
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
в.1 c.8-36
45
Наукова стаття
A deficit of decent work as a current trend in the development of social and labor sphere in Ukraine
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Knowledge and Performance Management
в.1 c.5-17
46
Наукова стаття
Cтратегічні імперативи гідної праці в контексті становлення інноваційної моделі економіки України
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
в.2 (12) c.73-80
47
Наукова стаття
Инновационный труд как тренд новой экономики
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO – GOSPODARKA / Redakcja naukowa: Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Anatoliy Kolot, Boguslaw Pietrulewicz
т.4 c.73-91
48
Наукова стаття
Достойный труд как предпосылка устойчивого социально-экономического развития
Герасименко Оксана Олександрівна
2017
CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO – GOSPODARKA / Redakcja naukowa: Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Anatoliy Kolot, Boguslaw Pietrulewicz
т.3 c.19-33
49
Матеріали конференції
Инновационный вектор новой экономики в становлении института достойного труда: национальные особенности Украины
Герасименко Оксана Олександрівна
2016
From Baltic to Black sea: National models of economic systems
c.245-249
50
Матеріали конференції
Реализация принципов достойного труда как предпосылка обеспечения устойчивого социально-экономического развития
Герасименко Оксана Олександрівна
2016
Актуальные проблемы развития экономики и образования: Международная научно-практическая конференция
c.401-403
51
Матеріали конференції
Інструменти соціальної відповідальності в умовах поширення нестандартних форм зайнятості: контекст гідної праці
Герасименко Оксана Олександрівна
2016
Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті: Міжнародна науково-практична конференція
c.28-30
52
Матеріали конференції
Достойный труд как инновационная компонента модели эффективности управления человеческими ресурсами предприятия
Герасименко Оксана Олександрівна
2016
Economy without Borders: Integration, Innovation, Cross-border Cooperation: International Scientific Conference
в.1 c.97-99
53
Матеріали конференції
Зайнятість у високотехнологічних галузях промисловості як фактор забезпечення гідної праці: реалії української економіки.
Герасименко Оксана Олександрівна
2016
International Scientific-Practical Conference "Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World". June 30, 2016. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing
в.1 c.74-77
54
Матеріали конференції
Занятость в Украине: современные тенденции и новые вызовы в контексте достойного труда
Герасименко Оксана Олександрівна
2016
Modern Foundation for Human Development: Conference Proceeding, Leipzig, Germany: Baltija Publishing
c.114-117
55
Наукова стаття
Цінності трудового життя та гідна праця: філософія взаємодії і розвитку.
Герасименко Оксана Олександрівна
2016
Україна: Аспекти праці
в.1-2 c.3-13
56
Наукова стаття
Соціально-економічний вимір гідної праці в координатах нової економіки.
Герасименко Оксана Олександрівна
2016
Україна: Аспекти праці
в.3-4 c.10-24
57
Наукова стаття
Гідна праця в умовах євроінтеграції України
Герасименко Оксана Олександрівна
2016
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.2 в.21 c.142-146
58
Наукова стаття
The deficit of decent work as a global problem of social and labor segment
Герасименко Оксана Олександрівна
2016
International economic policy
в.2 c.20-39
59
Наукова стаття
Соціальна відповідальність як засіб підвищення конкурентоспроможності та забезпечення збалансованого розвитку
Герасименко Оксана Олександрівна
2016
Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці: монографія
c.186-201
60
Наукова стаття
Інституціональне та організаційно-управлінське забезпечення соціальної відповідальності: міжнародний формат і проблеми вітчизняної практики
Герасименко Оксана Олександрівна
2016
Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці: монографія
c.202-230
61
Матеріали конференції
Розвиток концепту гідної праці в умовах становлення нової економіки
Герасименко Оксана Олександрівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
в.1 c.353-356
62
Монографія
Гідна праця як імператив нової економіки
Герасименко Оксана Олександрівна
2015
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку: монографія
c.48-75
63
Наукова стаття
Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення
Герасименко Оксана Олександрівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.7 (172) c.29-37
64
Наукова стаття
Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-трудової сфери
Герасименко Оксана Олександрівна
2015
Україна: Аспекти праці
в.6 c.3-13
65
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади гідної праці: проблеми та напрями розвитку
Герасименко Оксана Олександрівна
2015
Соціально-трудові відносини: теорія і практика
в.2 (10) c.21-42
66
Наукова стаття
Зайнятість у контексті гідної праці: стратегічні орієнтири
Герасименко Оксана Олександрівна
2015
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку: монографія
c.108-130
67
Наукова стаття
Пріоритети національної програми гідної праці в умовах становлення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України
Герасименко Оксана Олександрівна
2015
Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.117-121
68
Наукова стаття
Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності
Герасименко Оксана Олександрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.39.0000
69
Наукова стаття
Гідна праця в забезпеченні стійкої соціальної динаміки
Герасименко Оксана Олександрівна
2012
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 c.254-262
70
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм забезпечення гідних умов праці
Герасименко Оксана Олександрівна
2012
Збірник наукових праць "Вчені записки"
т.1 c.100105
71
Тези
Інновації в управлінні працею: класичні погляди та сучасні підходи
Герасименко Оксана Олександрівна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.21-24
72
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
73
Наукова стаття
Соціальний аудит в контексті соціалізації відносин у сфері праці
Герасименко Оксана Олександрівна
2010
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України
c.21-29
74
Наукова стаття
Конкурентоспроможність робочих місць в економіці України: сучасний стан та напрями підвищення
Герасименко Оксана Олександрівна
2011
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.226-235
75
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм забезпечення гідних умов праці
Герасименко Оксана Олександрівна
2011
Вчені записки: збірник наукових праць КНЕУ
т.13 c.142-150
76
Наукова стаття
Тенденции развития социально-трудовой сферы в экономике нового типа
Герасименко Оксана Олександрівна
2011
Инновационное развитие экономики России: институциональная среда
т.1 c.570-578
77
Тези
Асимметричность в формировании доходов от трудовой деятельности: проблемы украинской экономики и пути их решения
Герасименко Оксана Олександрівна
2011
Труд в ХХІ веке: Международная научно-практическая конференция
т.2 c.25-27
78
Тези
Диагностика социальной ответственности бизнеса в сфере труда: институциональные аспекты
Герасименко Оксана Олександрівна
2011
Инновационные доминанты социальной сферы: Международная научно-практическая конференция
в.1 c.14-16
79
Тези
Інституціональне забезпечення соціальної відповідальності: міжнародний формат.
Герасименко Оксана Олександрівна
2011
Україна на шляху до Європи: Збірник матеріалів міжнародної конференції
c.47-49

Повернення до списку

Вгору