Автори, співробітники Університету

Гетьман Зоя Олексіївна
Getman Zoya Oleksіivna

Ідентифікатор автора: 30728
Кількість пошукових запитів автора: 1004
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Романської філології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Історичний синтаксис / синтаксис сучасної іспанської мови / функціональна і комунікативна граматика / стилістика іспанської мови / прагмалінгвістика / теорія перекладу /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Безособові форми іспанського дієслова в контексті міжкатегоріального підходу
Гетьман Зоя Олексіївна
2019
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.35 c.212-222
2
Наукова стаття
Вплив всесвітньої мережі на вокабуляр сучасної іспанської мови
Гетьман Зоя Олексіївна
2018
Сучасний стан і перспективи лінгістичних досліджень та проблеми перекладу
c.6-9
3
Наукова стаття
Складники мовленнєвої комунікації, які забезпечують її ефективність
Гетьман Зоя Олексіївна
2018
// Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах
c.68-70
4
Наукова стаття
Суб'єкт установки та суб'єкт прескрипції в структурно-смислових схемах тексту
Гетьман Зоя Олексіївна
Моренець Ірина Миколаївна
2017
Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі.
c.9-11
5
Наукова стаття
Суб’єкт установки та суб'єкт прескрипції в структурно-смислових схемах тексту
Гетьман Зоя Олексіївна
Моренець Ірина Миколаївна
2017
IV Всеукраїнська наукова конференція романістів "Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивеі парадигми сучасного романського мовознавства" 5-6 жовтня 2017
c.10-12
6
Навчальний посібник
Письмовий та усний переклад економічних текстів (іспанська – українська мови)
Гетьман Зоя Олексіївна
2016
К.: Освіта України (посібник)
c.1-300
7
Наукова стаття
1. Розмовне мовлення в іспаномовних фольклорних текстах
Гетьман Зоя Олексіївна
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.ІІІ (15) c.55-58
8
Наукова стаття
1. Розмовне мовлення в іспаномовних фольклорних текстах
Гетьман Зоя Олексіївна
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.ІІІ (15) c.55-58
9
Наукова стаття
Квазігіпотаксичні структури в іспанському розмовному мовленні
Гетьман Зоя Олексіївна
Моренець Ірина Миколаївна
2015
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.28 c.82-88
10
Наукова стаття
5. Механизм формирования грамматической специфики композиционного стандарта испанской диалогической речи
Гетьман Зоя Олексіївна
2015
Изд-во “Удмуртский університет“ – “Universidad de Granada”. Ижевск-Гранад
в.3 c.42-47
11
Наукова стаття
Ареальная геосинонимия испанского коммуникативного пространства
Гетьман Зоя Олексіївна
Моренець Ірина Миколаївна
2016
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
в.ІУ (18) c.42-45
12
Наукова стаття
Стилістична і текстова кореляція іспанського розмовного мовлення у тексті діалогічного стандарту
Гетьман Зоя Олексіївна
Моренець Ірина Миколаївна
2016
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.29 c.66-75
13
Наукова стаття
Художня стилізація розмовного мовлення (на матеріалі іспанської мови)
Гетьман Зоя Олексіївна
2015
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.27 c.90-94
14
Наукова стаття
Складники соціального контексту мовленнєвого спілкування
Гетьман Зоя Олексіївна
2013
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.24 c.90-92
15
Наукова стаття
Драматичний текст як різновид діалогічного тексту
Гетьман Зоя Олексіївна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.25 c.130-136
16
Підручник
Жанрові теорії перекладу (іспанська та українська мови)
Гетьман Зоя Олексіївна
Орлова Ірина Сергіївна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-457
17
Наукова стаття
Функції звертання в іспанському розмовному мовленні.
Гетьман Зоя Олексіївна
2013
18
Наукова стаття
Сполучувальні властивості слова в неспоріднених мовах.
Гетьман Зоя Олексіївна
2013
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.81-84
19
Наукова стаття
Адвербіалізація як різновид функціональності транспозиції в граматиці іспанської мови.
Гетьман Зоя Олексіївна
2012
20
Наукова стаття
Los constituyentes del discurso intercultural en America Latina.
Гетьман Зоя Олексіївна
2012
21
Наукова стаття
Стратегічний компонент в комунікативній стратегії перекладача.
Гетьман Зоя Олексіївна
2010
22
Наукова стаття
Іспанська мова та іспанське розмовне мовлення в контексті інформатики.
Гетьман Зоя Олексіївна
2011
23
Наукова стаття
Особливості креольських мов на основі іспанської мови.
Гетьман Зоя Олексіївна
2011
24
Словник
Українсько-іспанський словник лінгвістичної термінології.
Гетьман Зоя Олексіївна
Орлова Ірина Сергіївна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2011
25
Наукова стаття
Засоби вираження перебільшення в іспанському розмовному мовленні.
Гетьман Зоя Олексіївна
2009
26
Наукова стаття
Типологія текстів у зарубіжному перекладознавстві (бібліографічний огляд).
Гетьман Зоя Олексіївна
2009
27
Наукова стаття
Сигнали розмовності в художньому діалозі (на матеріалі сучасної іспанської мови).
Гетьман Зоя Олексіївна
2010
28
Наукова стаття
Когнітивні та метакогнітивні стратегії в процесі текстотворення.
Гетьман Зоя Олексіївна
2008
29
Наукова стаття
Вплив комунікативно-дискурсивних вимірів літературного розмовного мовлення на граматичні структури.
Гетьман Зоя Олексіївна
2009
30
Наукова стаття
Реченнєві регістри з огляду на теорію перекладу.
Гетьман Зоя Олексіївна
2009
31
Наукова стаття
Інтеракціональна граматична норма як вияв сутності норми і норми мовлення.
Гетьман Зоя Олексіївна
2009
32
Наукова стаття
Літературне розмовне мовлення і діалогічний текст
Гетьман Зоя Олексіївна
2008
33
Наукова стаття
Лінгвістика тексту і дискурс аналіз у застосуванні до теорії перекладу.
Гетьман Зоя Олексіївна
2008
34
Наукова стаття
Норма мовлення як засіб регламентації мовленнєвої діяльності.
Гетьман Зоя Олексіївна
2008
35
Довідник
Усний переклад з іспанської мови українською
Верба Галина Георгіївна
Гетьман Зоя Олексіївна
2007
36
Наукова стаття
Співвідношення мовних регістрів іспанської мови.
Гетьман Зоя Олексіївна
2007
37
Наукова стаття
Співвіднесеність лінгвістичних різноманіть іспанської мови.
Гетьман Зоя Олексіївна
2007
38
Наукова стаття
Номінальна фраза як безпредикатне речення в розмовній іспанській мові.
Гетьман Зоя Олексіївна
2007
39
Наукова стаття
Креолізована комунікація у сучасному мовному соціумі
Гетьман Зоя Олексіївна
2005
40
Наукова стаття
Креолізований текст як навчальний матеріал
Гетьман Зоя Олексіївна
2005
41
Наукова стаття
Перекладознавство як складова прикладної лінгвістики
Гетьман Зоя Олексіївна
2005
42
Наукова стаття
Складові текстового простору теленовин
Гетьман Зоя Олексіївна
2005
43
Наукова стаття
Скорочені слова в сучасній іспанській мові
Гетьман Зоя Олексіївна
2005
44
Наукова стаття
Сполучуваність прикметників на позначення хроматичних кольорів
Гетьман Зоя Олексіївна
2005
45
Наукова стаття
Колоквіалізми іспанського розмовного мовлення та їхні українські відповідники
Гетьман Зоя Олексіївна
2004

Повернення до списку

Вгору