Автори, співробітники Університету

Глибовець Микола Миколайович
Glibovets M. M.

Ідентифікатор автора: 30766
Кількість пошукових запитів автора: 674
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Математичної інформатики
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: алгоритми на графах; дослідж. паралельних систем обробки інформації; інтелект. бази знань; розподілені обчислення; інструментальні засоби створення систем дистанційної освіти

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 56, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 6, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Проектування грід-структур на основі транзиційних систем з обгрунтуванням правильності їх функціонування
Бойко Юрій Володимирович
Борецький Олександр Францович
Глибовець Микола Миколайович
Кривий Сергій Лук'янович
Погорілий Сергій Дем'янович
2017
Кібернетика і системний аналіз
т.53 в.1 c.122-133
2
Наукова стаття
Design Grid services for running virtual machines as computer task based on transition systems
Бойко Юрій Володимирович
Борецький Олександр Францович
Глибовець Микола Миколайович
Кривий Сергій Лук'янович
Погорілий Сергій Дем'янович
2017
Scientific Journal “Proceeding of İnstitute of Applied Mathematics"
т.6 в.1 c.54-73
3
Наукова стаття
Архітектура системи моделей глибоких нейронних мереж
Глибовець Микола Миколайович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 в.4 c.108-113
4
Наукова стаття
Design of Grid Structures on the Basis of Transition Systems with the Substantiation of the Correctness of Their Operation
Бойко Юрій Володимирович
Борецький Олександр Францович
Глибовець Микола Миколайович
Кривий Сергій Лук'янович
Погорілий Сергій Дем'янович
2017
Cybernetics and Systems Analysis
т.53 в.1 c.105-114
5
Наукова стаття
Design of GRID services for running virtual machines as computing task based on transition systems
Бойко Юрій Володимирович
Борецький Олександр Францович
Глибовець Микола Миколайович
Кривий Сергій Лук'янович
Погорілий Сергій Дем'янович
2017
Proceedings of IAM
т.6 в.1 c.54-73
6
Монографія
Пошук інформації
Анісімов Анатолій Васильович
Глибовець Микола Миколайович
2015
НаУКМА
т.1 c.1-210
7
Монографія
Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур
Бойко Юрій Володимирович
Волохов Віктор Миколайович
Глибовець Микола Миколайович
Єршов Сергій Володимирович
Кривий Сергій Лук'янович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-376
8
Монографія
Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур
Бойко Юрій Володимирович
Волохов Віктор Миколайович
Глибовець Микола Миколайович
Єршов Сергій Володимирович
Кривий Сергій Лук'янович
Погорілий Сергій Дем'янович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.448
9
Навчальний посібник
Інтелектуальні мережі
Глибовець Микола Миколайович
2015
Нова ідеологія
т.1 c.1-464
10
Наукова стаття
Методы исследования свойств высокопроизводительных инфраструктур. Обзор
Бойко Юрій Володимирович
Глибовець Микола Миколайович
Єршов Сергій Володимирович
Крак Юрій Васильович
Кривий Сергій Лук'янович
Погорілий Сергій Дем'янович
2015
Управляющие системы и машины (УСиМ)
т.1 c.3-13
11
Наукова стаття
Розробка агентної рекомендаційної системи віртуального університету засобами JADE
Глибовець Микола Миколайович
2015
Проблеми програмування
т.1 c.104-115
12
Наукова стаття
Управління високопродуктивними ІТ-інфраструктурами
Бойко Юрій Володимирович
Глибовець Микола Миколайович
Єршов Сергій Володимирович
Кривий Сергій Лук'янович
Погорілий Сергій Дем'янович
2015
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія “Інформатика, управління та обчислювальна техніка”
c.121-141
13
Наукова стаття
Моделювання компонентів базового програмного забезпечення розподілених середовищ
Бойко Юрій Володимирович
Волохов Віктор Миколайович
Глибовець Микола Миколайович
Єршов Сергій Володимирович
Кривий Сергій Лук'янович
2015
Наукові праці: Науково-методичний журнал.Комп’ютерні технології. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили
т.250 c.6-14
14
Наукова стаття
Управління високопродуктивними ІТ інфраструктурами
Бойко Юрій Володимирович
Волохов Віктор Миколайович
Глибовець Микола Миколайович
Єршов Сергій Володимирович
Кривий Сергій Лук'янович
2015
Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія “Інформатика, управління та обчислювальна техніка”
т.61 c.120-1
15
Монографія
Програмні агенти
Глибовець Микола Миколайович
2013
НаУКМА
т.1 c.204
16
Наукова стаття
Факультет інформатики національного університету «Києво-Могилянська академія»: Чи справді «Могилянка» – лише гуманітарний ВИШ?
Глибовець Микола Миколайович
2014
Вища школа
т.3 c.109-118
17
Наукова стаття
Еволюційне програмування
Глибовець Микола Миколайович
2013
Проблеми програмування
т.4 c.3-13
18
Наукова стаття
Обзор генетических алгоритмов образования ниш для решения задач многоэкстремальной оптимизации
Глибовець Микола Миколайович
2013
19
Наукова стаття
Разработка поискового робота на Erland
Глибовець Микола Миколайович
2013
Управляющие системы и машины (УСиМ)
т.3 c.68-74
20
Підручник
Еволюційні алгоритми
Глибовець Микола Миколайович
2013
НаУКМА
c.828
21
Праці конференції
WEB-технології підтримки колаборативного навчального простору
Глибовець Микола Миколайович
2013
Міжнародна науково-практична конференція «Дистанційна освіта України -2013»
т.1 c.42-48
22
Монографія
Програмні засоби створення і супроводу розподіленого навчального середовища. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2012. - 709, [1] с.
Глибовець Микола Миколайович
2012
23
Монографія
Веб сервіси оброблення документів. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2012., 212с. (мон.)
Глибовець Микола Миколайович
2012
24
Наукова стаття
Агентні обчислення. Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили :Миколаїв, серія: Комп'ютерні технології, 2012, .-Вип.179, Т.191 - с.54-63.
Глибовець Микола Миколайович
2012
Наукові праці Миколаївського державного університету ім. Петра Могили
т.179 c.54.0000
25
Наукова стаття
Разработка системы учебного тестирования с использованием Google Docs API.
Глибовець Микола Миколайович
Завадський Ігор Олександрович
2012
Управляющие системы и машины (УСиМ)
т.2 c.68.0000
26
Наукова стаття
Алгоритм та онлайн-застосування пошуку осередків зацікавленості за обраною предметною областю.
Глибовець Микола Миколайович
2012
27
Наукова стаття
Создание рекомендационной системы учебного типа с использованием фреймворка Windows Communication Foundation. ITHEA.Problems of Computer Intelectualization, 2012.-Kyiv-Sofia.-p.176-182.
Глибовець Микола Миколайович
2012
28
Наукова стаття
Использование организационной модели Opera для управления рынком знаний. ITHEA.Problems of Computer Intelectualization, 2012.-Kyiv-Sofia.- p.299-307
Глибовець Микола Миколайович
2012
29
Наукова стаття
Гибридный алгоритм решения задачи удовлетворения ограничений.
Глибовець Микола Миколайович
2012
Управляющие системы и машины (УСиМ)
т.1 c.72.0000
30
Наукова стаття
Создание динамической системы распространения контента с использованием протокола BitTorrent
Глибовець Микола Миколайович
2012
Компьютерная математика
т.1 c.76.0000
31
Наукова стаття
Интеллектуализация экспертных систем с помощью онтологий. ITHEA.Problems of Computer Intelectualization, 2012.-Kyiv-Sofia.- p.84-91.
Глибовець Микола Миколайович
2012
32
Наукова стаття
Семантична координація знань на базі архітектури Peer-to-Peer. Збірник наукових праць НАУ Інженерія програмного забезпечення.-2012.№4(8)-С.60-65.
Глибовець Микола Миколайович
2012
33
Наукова стаття
Розподілене управління знаннями на основі архітектури Peer-to-Peer. Збірник наукових праць НАУ Інженерія програмного забезпечення.-2012.№1(9)-С.59-65.
Глибовець Микола Миколайович
2012
34
Наукова стаття
Структурированные данные и семантическая паутина: технологии Wiki.
Глибовець Микола Миколайович
2013
Проблеми програмування
т.1 c.0.4500
35
Наукова стаття
Аналіз каркасів зберігання й відображення на базі аспектно-орієнтованих технологій
Глибовець Микола Миколайович
2013
Проблеми програмування
т.1 c.41.0000
36
Тези
. Антропоморфні образи в інформаційних технологіях. Дев'ята міжнародна конференція «Ольвійський форум 2012: стратегії України в геополітичному просторі», 6―10 червня 2012 р., Севастополь, Україна.
Глибовець Микола Миколайович
2012
37
Тези
Testing Subsystems in Program System of Mobile Learning Support. Proc. II International-Science Conference ‘Computing/Computer Science, Education Sciences, Teaching Education’, September 21—23, 2012, Batumi, Georgia.
Глибовець Микола Миколайович
2012
38
Наукова стаття
Марковська модель оцінки вартості проекту з ризиком
Глибовець Микола Миколайович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.101.0000
39
Наукова стаття
Управління знаннями. Наукові праці.-серія «комп’ютерні науки».- №179.-2012
Глибовець Микола Миколайович
2012
40
Наукова стаття
Агентні технології як засіб моделювання в обчислювальній економіці
Анісімова Людмила Анатоліївна
Глибовець Микола Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.77.0000
41
Наукова стаття
Роль стандартів у системах електронного навчання
Глибовець Микола Миколайович
2011
Наукові праці Миколаївського державного університету ім. Петра Могили
т.160 c.122.0000
42
Наукова стаття
Застосування інфекційних алгоритмів для побудови стереопар
Глибовець Микола Миколайович
2011
Наукові праці Миколаївського державного університету ім. Петра Могили
т.160 c.99.0000
43
Наукова стаття
Гібридний генетичний алгоритм вирішення задачі оптимізації структури інтегральної схеми
Глибовець Микола Миколайович
2011
Збірник наукових праць НАУ
c.68.0000
44
Наукова стаття
Применение онтологий и методов текстового анализа при создании интеллектуальных поисковых систем
Глибовець Микола Миколайович
2011
Проблемы управления и информатики
c.95.0000
45
Наукова стаття
Використання інформаційних технологій у навчальному процесі
Глибовець Микола Миколайович
2011
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.125 c.81-90
46
Наукова стаття
Метод обчислення семантичної близькості для слів природної мови
Анісімов Анатолій Васильович
Глибовець Микола Миколайович
Марченко Олександр Олександрович
2011
Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури
т.125 c.0.0000
47
Наукова стаття
Семантичний пошук із поширенням активації. Наукові праці. Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили. Комп'ютерні технології
Глибовець Микола Миколайович
2008
Наукові праці Миколаївського державного університету ім. Петра Могили
т.77 c.197.0000
48
Наукова стаття
Сложность задачи верификации координационного механизма системы программной поддержки совместной сетевой работы
Глибовець Микола Миколайович
2008
49
Наукова стаття
Алгоритм спрощення синтаксичних структур тексту природною мовою до стандартних речень.
Глибовець Микола Миколайович
2008
Проблеми програмування
c.476.0000
50
Праці конференції
WEB 2.0 та E-learning 2.0. Збірник праць Міжн. конф. “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем” TAAPSD’2008
Глибовець Микола Миколайович
2008
51
Праці конференції
Expectations and Outcomes of Interregional IT Training for Teachers, Informatics Education. Contributing across the Curriculum, The 3rd International Conference – ISSEP 2008
Глибовець Микола Миколайович
2008
52
Праці конференції
Формальна модель функціонування колаборативного середовища. TAAPSD, 5- 8 грудня 2006
Глибовець Микола Миколайович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
c.225.0000
53
Наукова стаття
Использование JADE (Java Agent Development Environment) для разработки компьютерных систем поддержки дистанционного обучения агентного типа
Глибовець Микола Миколайович
2006
Образовательные технологии и общество (электронный журнал)
54
Наукова стаття
Формальна модель координаційно-орієнтованої мережі для колаборативної системи навчання
Глибовець Микола Миколайович
2006
Проблеми програмування
55
Наукова стаття
Электронный Медиа-Ресурсный Центр в Украине
Глибовець Микола Миколайович
2006
Образовательные технологии и общество (электронный журнал)
56
Тези
Підтримка колаборативного навчання за допомогою порталу EMERECU-електронного медійного ресурсного центру України. Збірник наук.праць Першої Міжн.конф. "Нові інформаційні технології в освіті для всіх". - 2006. –K., с. 52-57
Глибовець Микола Миколайович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"

Повернення до списку

Вгору