Автори, співробітники Університету

Гливінська Леся Костянтинівна
Glyvinska Leysia Kostyantynivna

Ідентифікатор автора: 30767
Author Identifier Number Scopus: 57193378548 →
Кількість пошукових запитів автора: 994
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Англійської філології та міжкультурної комунікації
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Корпусна лінгвістика / лінгвопоетика / лінгвокогнітологія /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 47, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Термінознавчі виміри славістики
Гливінська Леся Костянтинівна
2019
Славистички студии : Списание на Катедрата за славистика при Филолошкиот факултет «Блаже Конески»
c.513-534
2
Наукова стаття
Хоч став у святий вугол та молись: антропоцентрична дидактика в етнофразеології Донбасу
Гливінська Леся Костянтинівна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.38 c.228-230
3
Наукова стаття
Словесна культура українських мас-медіа: мета і засоби
Гливінська Леся Костянтинівна
2019
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.38 c.190–207
4
Наукова стаття
Сьогодення перекладу та перекладознавства,: цінності vs труднощі
Гливінська Леся Костянтинівна
2019
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Філологія.
т.22 в.1 c.190–196
5
Тези
Українська авторська лексикографія у світлі традицій і перспектив
Гливінська Леся Костянтинівна
2019
Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності та культури “Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку”.
c.43-45
6
Наукова стаття
На шляху до медіаграмотності: лексикографічний путівник
Гливінська Леся Костянтинівна
2017
Slavia: časopis pro slovanskoufilologii
в.4 c.485–489
7
Наукова стаття
Об’єкт неолінгвістики – мультимодальність: завдання і рішення
Гливінська Леся Костянтинівна
2018
Science and Education a New Dimension. Philology
в.177 c.23–26
8
Наукова стаття
Социальный институт права в лингвистическом освещении: текст – смысл – личность
Гливінська Леся Костянтинівна
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis
в.XLV c.176–184
9
Наукова стаття
Studia linguistica et juridica (об опыте лексикографической параметризации научного языка)
Гливінська Леся Костянтинівна
2016
Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis
в.XLV c.170–176
10
Наукова стаття
На шляху до медіаграмотності: лексикографічний путівник
Гливінська Леся Костянтинівна
2017
Slavia: časopis pro slovanskou filologii
в.86 c.9-13
11
Наукова стаття
Мова і право в аспекті категорійних кореляцій: актуальний вимір української термінографії
Гливінська Леся Костянтинівна
2017
Зб. наук. праць національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: система і структура східнослов’янських мов
в.11 c.241-247
12
Наукова стаття
"Поезія одного подиху" в термінах сучасної лінгвістики
Гливінська Леся Костянтинівна
2017
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Філологія. Педагогіка. Психологія”
в.35 c.353-360
13
Наукова стаття
Авторський словник в українській лексикографічній номенклатурі (типологічний аспект)
Гливінська Леся Костянтинівна
2016
Slavia Orientalis
в.64 c.611–619
14
Наукова стаття
Про поетику когнітивного зразка: сучасні виміри і спадкоємність традицій
Гливінська Леся Костянтинівна
2016
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
в.72 c.111–116
15
Наукова стаття
Художнє мовомислення у лінгвостатистичній візії
Гливінська Леся Костянтинівна
2016
Slavica Slovaca
в.50 c.191–194
16
Наукова стаття
Поетика в умовах тотальної текстуалізації
Гливінська Леся Костянтинівна
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.44 c.74-81
17
Наукова стаття
Поетика в умовах “когнітивної революції”
Гливінська Леся Костянтинівна
2015
Studia Metodologica
т.40 c.25-37
18
Наукова стаття
Українська художня мова в сучасному лексикографічному вимірі
Гливінська Леся Костянтинівна
2014
Slavia: časopis pro slovanskou filologii
т.83 c.115-126
19
Наукова стаття
"Ми, самі не відаючи, вдаємося до поезії..." (універсалізм лінгвопоетичної теорії О.О.Потебні)
Гливінська Леся Костянтинівна
2015
Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменство. Міжнародна наукова конференція
т.1 c.24-26
20
Наукова стаття
Корпусна лінгвістика і лінгвістична поетика: перспективи взаємодії на тлі українського досвіду
Гливінська Леся Костянтинівна
2015
Зборник Матице српске за славистику
т.86 c.169-184
21
Наукова стаття
Лінгвопоетична теорія Олександра Потебні: відповіді на запити когнітивізму
Гливінська Леся Костянтинівна
2015
Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis
т.43 c.19-48
22
Наукова стаття
Поетика в умовах "когнітивної революції"
Гливінська Леся Костянтинівна
2015
23
Тези
Під знаком корпусу: лінгвістичні стратегії сучасності
Гливінська Леся Костянтинівна
2014
Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.180-183
24
Тези
Українська авторська лексикографія у світлі традицій і перспектив
Гливінська Леся Костянтинівна
2014
25
Тези
Когнітивна поетика у світлі міждисциплінарних і лінгвоцентричних інтенцій
Гливінська Леся Костянтинівна
2014
Мова і соціум: етнокультурний аспект
c.74-76
26
Наукова стаття
Перцептивний фрагмент мовно-поетичної картини світу (на матеріалі творчості українських шістдесятників)
Гливінська Леся Костянтинівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов
т.11 c.33-38
27
Наукова стаття
Корпус української мови як джерело лексикографічної рецепції художнього тексту
Гливінська Леся Костянтинівна
2014
Opera Slavika. Slavisticke Rozhledy
c.43-48
28
Наукова стаття
Актуальні аспекти вивчення поетичної мови
Гливінська Леся Костянтинівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов
т.8 c.14.0000
29
Наукова стаття
Поетична мовотворчість: закономірності смислової динаміки
Гливінська Леся Костянтинівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.9 c.15-18
30
Наукова стаття
Мова поезії: у пошуках методики дослідження
Гливінська Леся Костянтинівна
2012
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.6 c.63.0000
31
Наукова стаття
Поезія слова як об'єкт лінгвостилістики
Гливінська Леся Костянтинівна
2012
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія»
т.22 c.34.0000
32
Наукова стаття
Сенсорна лексика як засіб образотворення в поезії українських казок
Гливінська Леся Костянтинівна
2012
Семантика мови і тексту
c.110-112
33
Наукова стаття
Авторський словник: до питання про категорійну специфіку й теоретико-прикладну значущість
Гливінська Леся Костянтинівна
2013
«Філологічні студії». Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету
т.9 c.103-111
34
Наукова стаття
Лінгвосвіт Лесі Українки в лексикографічній інтерпретації
Гливінська Леся Костянтинівна
2013
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.10 c.302.0000
35
Тези
Лінгвальні пріоритети українських поетів-шістдесятників
Гливінська Леся Костянтинівна
2012
Українська мова у ХХІ столітті: тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих вчених (Київ, 2010)
т.1 c.219-221
36
Тези
Частотний спектр поетичного словника (на матеріалі української мови)
Гливінська Леся Костянтинівна
2013
Каразинські читання: Міжнародна конференція
т.1 c.58.0000
37
Наукова стаття
Слово моє, сила моя, славо... (мовно-поетичний світ Миколи Вінграновського)
Гливінська Леся Костянтинівна
2011
Дивослово : щомісячний науково-методичний журнал
c.32.0000
38
Наукова стаття
Неповторність повторності у мові поезії
Гливінська Леся Костянтинівна
2011
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.5 c.48.0000
39
Наукова стаття
Поетична мова в контексті методологічної проблематики
Гливінська Леся Костянтинівна
2011
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.8 c.292.0000
40
Наукова стаття
Метафора як феномен поетичної мови: лінгвофілософський аспект
Гливінська Леся Костянтинівна
2010
Системи та структура східнослов’янських мов
т.2 c.54.0000
41
Наукова стаття
Колір як образ: мовно-поетичний живопис М.Вінграновського
Гливінська Леся Костянтинівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.24.0000
42
Наукова стаття
Звукосимволізм: "за" і "проти"
Гливінська Леся Костянтинівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
c.37.0000
43
Тур О.М. "Українська термінологія землеутрою та кадастру"
Гливінська Леся Костянтинівна
2008
44
Навчальна програма курсу "Ділова українська мова" для студентів ІМВ
Гливінська Леся Костянтинівна
2007
45
Навчальна програма для студентів філософського факультету (спеціальність "Політологія")
Гливінська Леся Костянтинівна
2007
46
Навчальна програма і методичні рекомендації курсу "Ділова українська мова" для студентів ІМВ (частина І)
Гливінська Леся Костянтинівна
2007
47
Монографія
Поетичне слово М.Вінграновського: лінгвостилістична інтерпретація
Гливінська Леся Костянтинівна
2007

Повернення до списку

Вгору