Автори, співробітники Університету

Глухов Сергій Іванович
Glukhov, Sergey

Ідентифікатор автора: 30775
Author Identifier Number Scopus: 57216614484 →
Кількість пошукових запитів автора: 373

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Військово-технічної підготовки
Посада: начальник кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Методика обробки діагностичної інформації на основі методів фізичного діагностування та результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів цифрових пристроїв об’єктів радіоелектронної техніки
Глухов Сергій Іванович
2019
Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
в.1(59) c.81-86
2
Наукова стаття
Обгрунтування вибору інтервалу прогнозування при використанні методів фізичного діагностування для цифрових пристроїв радіоелектронної техніки
Глухов Сергій Іванович
2019
збірник наукових праць "Новітні технології"
в.1(8) c.151-157
3
Наукова стаття
Побудова алгоритму розрахунку часу прогнозування технічного стану цифрових пристроїв радіоелектронної техніки при використанні методів фізичного діагностування
Глухов Сергій Іванович
2019
Системи озброєння і військова техніка
в.1(57) c.69-76
4
Наукова стаття
Особливості отримання та обробки інформації з використанням методів фізичного діагностування в новій автоматизованій системі технічного діагностування
Глухов Сергій Іванович
2019
Військово-технічний збірник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
в.20 c.8-13
5
Наукова стаття
Особливості використання фізичного діагностування при побудові інтелектуальної системи діагностики радіоелектронної техніки
Глухов Сергій Іванович
2019
Журнал Зв'язок
в.1 c.8-13
6
Наукова стаття
Прогнозування залишкового ресурсу інформаційних систем з використанням інтелектуальної системи діагностування
Глухов Сергій Іванович
2019
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку
в.3(55) c.5-11
7
Наукова стаття
Математичні моделі та алгоритм обробки діагностичної інформації для побудови інтелектуальної системи діагностування радіоелектронної техніки
Глухов Сергій Іванович
2019
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку
в.4(56) c.5-13
8
Наукова стаття
The сalculating еffectiveness increasing of detecting air objects by combining surveillance radars into the coherent system
Глухов Сергій Іванович
2020
International Journal of Emerging Trends in Engineering Research
т.8 в.4 c.1295-1301
9
Наукова стаття
The method of ADS-B receiver systems synchronization using MLAT technologies in the course of radar control of air environment
Глухов Сергій Іванович
2020
International Journal of Emerging Trends in Engineering Research
т.8 в.5 c.1946-1951
10
Наукова стаття
Розробка та техніко-економічне обґрунтування автоматизованої системи технічної діагностики радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування
Глухов Сергій Іванович
2020
Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України
в.1(35) c.30-40
11
Наукова стаття
The multiscale image processing method from on-board earth remote sensing systems based on the artificial bee colony algorithm
Глухов Сергій Іванович
2020
International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering
т.9 в.3 c.2557-2562
12
Наукова стаття
Методика фізичного діагностування цифрових пристроїв об’єктів радіоелектронної техніки
Бабій Олександр Сергійович
Глухов Сергій Іванович
2020
Системи озброєння і військова техніка
в.2(62) c.93-101
13
Наукова стаття
The Energodynamic Method of Diagnostics of Electronic Equipment Digital Devices
Глухов Сергій Іванович
2020
International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering
т.8 в.9 c.5681-5687
14
Наукова стаття
Методика обробки діагностичної інформації для автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки
Глухов Сергій Іванович
Нікіфоров Микола Миколайович
2019
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
в.1(34) c.70-78
15
Наукова стаття
Диагностика радіоелектроннної техники на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення
Гахович Сергій Вікторович
Глухов Сергій Іванович
Нікіфоров Микола Миколайович
2018
Системи озброєння і військова техніка
в.2(54) c.23-30
16
Наукова стаття
The basics for development of mass media information stream classifier
Бабіч Оксана Миколаївна
Глухов Сергій Іванович
Попов Нікіта Вікторович
2019
Proceedings of AC2019 in Prague (8-10.08.2019). Czech Technical University in Prague
c.157-164
17
Наукова стаття
Методика розробки діагностичного забезпечення радіоелектронної техніки на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій
Глухов Сергій Іванович
Жиров Геннадій Борисович
Лєнков Сергій Васильович
Толок Ігор Вікторович
2017
Системи озброєння і військова техніка
т.4 в.52 c.46-51
18
Тези
Пристрій інтелектуалізації автоматичного контролю працездатності та локалізації дефектів в сучасних цифрових пристроях з використанням енергетичних методів діагностування
Глухов Сергій Іванович
Савран Віталій Олександрович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.33
19
Наукова стаття
Методика діагностування сучасних цифрових пристроїв на основі електромагнітного методу
Глухов Сергій Іванович
Шевченко Валерій Віталійович
2015
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.49 c.30-33
20
Наукова стаття
Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів
Глухов Сергій Іванович
2015
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.49 c.40-48
21
Наукова стаття
Використання універсального ремонтного модуля для діагностування цифрових типових елементів заміни за допомогою електромагнітного методу на рівні експлуатації об’єкта
Глухов Сергій Іванович
Охрамович Михайло Миколайович
2015
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.50 c.14-16
22
Тези
Аналіз існуючих методів перевірочних тестів для цифрових типових елементів заміни радіоелектронних засобів озброєння з використанням електромагнітного методу діагностування
Глухов Сергій Іванович
Шевченко Валерій Віталійович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.1 c.124
23
Тези
Аналіз існуючих методів перевірочних тестів для цифрових ТЕЗів РЕЗ озброєння з використанням електромагнітного методу діагностування
Глухов Сергій Іванович
Шевченко Валерій Віталійович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.124
24
Тези
Визначення технічного стану цифрових ТЕЗів за допомогою електромагнітного способу діагностування
Глухов Сергій Іванович
Шевченко Валерій Віталійович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.86
25
Навчальний посібник
Основи побудови військових засобів вимірювання: електронне видання
Гахович Сергій Вікторович
Глухов Сергій Іванович
Демченко Сергій Володимирович
Добровольський Віктор Брониславович
Кравченко Олександр Іванович
Пампуха Ігор Володимирович
2014
http://mil-study.univ.kiev.ua
26
Тези
Удосконалення методу діагностування цифрових ТЕЗ на основі електромагнітного методу діагностування
Глухов Сергій Іванович
Савран Віталій Олександрович
Шевченко Валерій Віталійович
2014
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад'юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Актуальні завдання гуманітарноо, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів
т.1 c.72
27
Наукова стаття
Перевірка адекватності діагностичної моделі радіоелектронного компонента для електромагнітного методу діагностування
Глухов Сергій Іванович
Лєнков Сергій Васильович
2012
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.8 c.107-110
28
Наукова стаття
Застосування технології МІМО при побудові базових станцій систем мобільного зв’язку
Глухов Сергій Іванович
2012
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.128.0000
29
Навчальний посібник
Системи автоматичного управління
Глухов Сергій Іванович
Добровольський Віктор Брониславович
Мірошніченко Олег Вікторович
Пампуха Ігор Володимирович
Ряба Людмила Олександрівна
Савков Павло Анатолійович
2010
НКК ВІКНУ
c.1-208
30
Наукова стаття
Локалізація дефектних цифрових радіоелектронних компонентів типових елементів заміни радіоелектронної техніки з використанням електромагнітного методу і умовного алгоритму діагностування у військових ремонтних органах
Глухов Сергій Іванович
Жиров Борис Григорович
Крихта Віталій Вікторович
Ряба Людмила Олександрівна
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.22 c.20-30

Повернення до списку

Вгору