Автори, співробітники Університету

Глухова Дар'я Андріївна

Ідентифікатор автора: 30777
Кількість пошукових запитів автора: 460
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародного бізнесу
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Новітні форми міжнародного бізнесу в умовах глобальних інституційних та технологічних змін
Вергун Володимир Антонович
Глухова Дар'я Андріївна
Карп Вікторія Сергіївна
Крикун Вікторія Андріївна
Мазуренко Валентина Петрівна
Морозов Володимир Сергійович
Підвисоцький Ян Володимирович
Приятельчук Олена Анатоліївна
Расшивалов Дмитро Петрович
Рубцова Марина Юріївна
Ступницький Олексій Іванович
Хмара Марина Петрівна
Якубовський Валерій Володимирович
Панікар Герман Юрійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
2
Наукова стаття
Система ДіР та структура державної підтримки інноваційної діяльності Німеччини
Глухова Дар'я Андріївна
Морозов Володимир Сергійович
2018
Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць [1871]
в.137 c.110-121
3
Навчально-методичний комплекс
НОВІТНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Глухова Дар'я Андріївна
2017
К.: ІМВ
c.1-11
4
Навчально-методичний комплекс
Кроскультурний менеджмент
Глухова Дар'я Андріївна
2017
К.: ІМВ
c.1-8
5
Навчально-методичний комплекс
ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
Глухова Дар'я Андріївна
2017
К.: ІМВ
c.1-11
6
Навчальний посібник
Сучасна фірма: виклики та управління змінами
Вергун Володимир Антонович
Глухова Дар'я Андріївна
Голованенко Микола Васильович
2016
ВАДЕКС
7
Навчальний посібник
Сучасна фірма: виклики та управління змінами
Вергун Володимир Антонович
Глухова Дар'я Андріївна
Голубій Ігор Євгенович
Карп Вікторія Сергіївна
Приятельчук Олена Анатоліївна
Ступницький Олексій Іванович
2016
ВАДЕКС
c.1-404
8
Наукова стаття
Становлення сучасної парадигми інформаційного суспільства: соціально-економічний вимір
Глухова Дар'я Андріївна
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин. Спеціальний випуск: міжнародний бізнес. 25-річчю заснування кафедри міжнародного бізнесу
c.52-60
9
Наукова стаття
Тенденції та перспективи розвитку глобальних інформаційних технологій
Глухова Дар'я Андріївна
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.126 в.1 c.111-116
10
Наукова стаття
Стратегії розподілу федерального бюджету США: військово-інноваційний вимір
Глухова Дар'я Андріївна
2015
Проблеми економіки
в.4 c.20-24
11
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку агропромислового комплексу в країнах ЄС
Глухова Дар'я Андріївна
2015
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
т.5 c.1-11
12
Наукова стаття
Екологічні виміри розвитку агропромислового комплексу в європейських країнах
Глухова Дар'я Андріївна
2014
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
т.4 c.1-12
13
Наукова стаття
Історична ґенеза аграрної політики в країнах ЄС
Глухова Дар'я Андріївна
2015
Ефективна економіка
т.11 c.1-8
14
Підручник
Міжнародний бізнес
Вергун Володимир Антонович
Глухова Дар'я Андріївна
Голубій Ігор Євгенович
Карп Вікторія Сергіївна
Мазуренко Валентина Петрівна
Морозов Володимир Сергійович
Приятельчук Олена Анатоліївна
Расшивалов Дмитро Петрович
Рубцова Марина Юріївна
Ступницький Олексій Іванович
Якубовський Валерій Володимирович
2014
ВАДЕКС
c.1-810
15
Наукова стаття
Математичне моделювання глобальних інноваційних процесів в контексті дифузії NBIC - технологій
Глухова Дар'я Андріївна
2014
Сб. науч. трудов "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект"
c.91-96
16
Наукова стаття
Математическое моделирование влияния развития инноваций на международные конкурентные позиции Украины
Глухова Дар'я Андріївна
2014
Сборник научных трудов "Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире".
c.136-147
17
Наукова стаття
Ноосферическое измерение развития NBIC - технологий
Глухова Дар'я Андріївна
2014
Новосибирск:Издательство ЦРНС
т.475 c.46-51
18
Наукова стаття
Становлення та розвиток NBIC – технологій: глобальний вимір / Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 112. – Ч.ІІ. – К.: Київський університет. – 2013. – С. 145-151
Глухова Дар'я Андріївна
2013
19
Наукова стаття
Генеза концепцій глобального інноваційного розвитку»Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». - Вип. 1, Т.1. – 2013. - с. 375-381
Глухова Дар'я Андріївна
2013
20
Наукова стаття
Інституційні механізми забезпечення міжнародної інноваційної конкурентоспроможності України: нанотехнологічних вимір
Глухова Дар'я Андріївна
2012
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм
т.1 в.1/2 c.7-16
21
Наукова стаття
Інституалізація глобальної фінансової стабільності» Культура народов Причерноморья, науч. жур., Таврический национальный Университет им. В.И.Вернадского., № 237. - 2012. - С.23-27
Глухова Дар'я Андріївна
2013
Культура народов Причерноморья
т.237 c.23.0000
22
Наукова стаття
Сучасна бізнес-модель стратегічних інновацій / Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 105. – Ч.ІІ. – К.: Київський університет. – 2012. – С. 46-51
Глухова Дар'я Андріївна
2012
23
Наукова стаття
Сучасний стан науково – інноваційної сфери України
Глухова Дар'я Андріївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.38 c.93.0000
24
НАНОТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ. автореферат
Глухова Дар'я Андріївна
2011
25
Тези
Перспективи та тенденції розвитку нанотехнологій в Україні на сучасному етапі / Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 90. – Ч.ІІ. – К.: Київський університет. – 2010. – С. 81-83
Глухова Дар'я Андріївна
2010
26
Тези
Розвиток інноваційних процесів на сучасному етапі / Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 89. – Ч.ІІ. – К.: Київський університет. – 2010. – С. 74-76
Глухова Дар'я Андріївна
2010
27
Тези
Впровадження регіональної стратегії інновацій в Європі / Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 95. – Ч.ІІ. – К.: Київський університет. – 2011. – С. 69-72
Глухова Дар'я Андріївна
2011
28
Перспективи та тенденції розвитку нанотіхнологій в Україні на сучасному етапі
Глухова Дар'я Андріївна
2010
29
Впровадження регіональної стратегії інновацій в Європі. Матеріали конференції . Одеса
Глухова Дар'я Андріївна
2010
30
Наукова стаття
Тенденції розвитку нанотехнологій в умовах глобалізації. Збірник матеріалів конференції НУ "Львівська політехніка"
Глухова Дар'я Андріївна
2010
31
Тези
Розвиток інноваційних процесів на сучасному етапі.
Глухова Дар'я Андріївна
2010
32
Тези
Нанотехнологічні виміри у міжнародному бізнесі .Міжнародна інформація: історія, теорія, практика // матеріали наукової конференції
Глухова Дар'я Андріївна
2009
33
Тези
Розвиток інноваційних процесів на сучасному етапі. -Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наук. праць
Глухова Дар'я Андріївна
2009
34
Наукова стаття
Сучасні тенденції до "мініатюризації" як поштовх до розвитку нанотехнологій
Глухова Дар'я Андріївна
2007
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.69 c.168.0000

Повернення до списку

Вгору