Автори, співробітники Університету

Гнатієнко Григорій Миколайович

Ідентифікатор автора: 30804
Author Identifier Number Scopus: 57207252449 →
Кількість пошукових запитів автора: 263

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Інтелектуальних технологій
Посада: Заступник декана з наукової роботи

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 16, з них наукових статей (наукові публікації) - 4, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Choice Manipulation in Multicriteria Optimization Problems
Гнатієнко Григорій Миколайович
2019
Information Technologies and Security 2019 (ITS 2019). Kyiv, Ukraine, November 28, 2019. CEUR Workshop Proceedings
c.234-245
2
Матеріали конференції
A posteriori determination of expert competence under uncertainty
Гнатієнко Григорій Миколайович
Снитюк Віталій Євгенович
2019
Information Technologies and Security 2019 (ITS 2019). Kyiv, Ukraine, November 28, 2019. CEUR Workshop Proceedings
c.82-99
3
Наукова стаття
Визначення пріоритетності заходів кібербезпеки при неповних експертних ранжуваннях
Гнатієнко Григорій Миколайович
Тмєнова Наталія Пилипівна
2020
Безпека інформаційних систем і технологій
т.2 c.9-15
4
Тези
Апостеріорне визначення компетентності експертів в умовах невизначеності
Гнатієнко Григорій Миколайович
Снитюк Віталій Євгенович
2019
Материалы XIX Международной научно-практической конференции "Информационные технологии и безопасность", 2019 рік
c.184-187
5
Тези
Маніпулювання вибором у задачах багатокритеріальної оптимізації
Гнатієнко Григорій Миколайович
2019
Материалы XIX Международной научно-практической конференции "Информационные технологии и безопасность", 2019 рік
c.179-184
6
Тези
Задачі відновлення даних у матрицях парних порівнянь при одноосібній експертизі у ординальних шкалах вимірювання
Гнатієнко Григорій Миколайович
2019
VІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» 20 грудня 2019 року
c.220-222
7
Тези
Definition of a compromise ranking on the set of individual rankings using the genetic algorithm
Гнатієнко Григорій Миколайович
Круглов Олександр Ігорович
2019
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 15-20 квітня 2019 р.
c.22-25
8
Тези
Моделі та методи застосування експертних технологій в задачах підтримки прийняття рішень
Гнатієнко Григорій Миколайович
2019
Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 15-20 квітня 2019 р.
c.63-65
9
Тези
МЕТОД РАНЖУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ЗАХОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ ЗА НЕПОВНИМИ ЕКСПЕРТНИМИ РАНЖУВАННЯМИ
Гнатієнко Григорій Миколайович
2019
Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSІS), 2019 року
c.334-338
10
Тези
SIMULATION OF THE DECISION-MAKING SITUATION IN THE CASE OF TROUBLESHOOTIONG OR REPLACING ELEMENTS OF THE INFORMATION SECURITY SYSTEM
Вялкова Віра Іванівна
Гнатієнко Григорій Миколайович
2019
Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSІS), 2019 року
c.330-334
11
Монографія
Послідовний аналіз варіантів: Технології та застосування
Волошин Олексій Федорович
Гнатієнко Григорій Миколайович
2013
Інше
т.1 c.1-304
12
Наукова стаття
Розподілена система "Верес-Персонал" // Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика: Збірник доповідей наук.-практ. конф. - Київ: ІПММС НАНУ
Бондарчук Юрій Васильович
Гнатієнко Григорій Миколайович
2009
13
Тези
Архітектура розподіленої системи "Верес-Персонал" // Праці IV-ї міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень", Ужгород, УжНУ, 29.9-4.10.2008
Бондарчук Юрій Васильович
Гнатієнко Григорій Миколайович
2009
14
Наукова стаття
Математическое обеспечение програмного комплекса "Персонал" при определении трудового участия членов коллектива // XIII-th KDS-2007, June 17-25, 2007, Varna, Foi-Commerce
Бондарчук Юрій Васильович
Гнатієнко Григорій Миколайович
2007
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.299.0000
15
Наукова стаття
Управление системой обучения в компании с использованием програмного комплекса "Персонал" // Proceeding of the II-th International Conference "Modern (e-)Learning" (MeL-2007), July 1-7 2007, Varna
Бондарчук Юрій Васильович
Гнатієнко Григорій Миколайович
2007
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.201.0000
16
Тези
Применение модели компетенций при решении задач управления персоналом. Proceedings of the XII-th International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution” – June 20-25 2006.– Varna, 2006.– p.165-172
Бондарчук Юрій Васильович
Гнатієнко Григорій Миколайович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"

Повернення до списку

Вгору