Автори, співробітники Університету

Гнатюк Лідія Павлівна
Hnatyuk Lidiya Pavlivna

Ідентифікатор автора: 30817
Кількість пошукових запитів автора: 1170
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Української мови та прикладної лінгвістики
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: старослов’янська мова / історія української мови / історія української літературної мови / сучасна українська літературна мова / порівняльно-історичне мовознавство / когнітивна лінгвістика /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 54, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Мовний світ української галицької інтелігенції в соціокультурному вимірі. Рецензія на монографію: Гірняк С. Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець XIX – початок XX ст.). Дрогобич, 2018
Гнатюк Лідія Павлівна
2019
Українська мова
в.2 c.140-145
2
Наукова стаття
Слово у вимірах історичної пам’яті українців
Гнатюк Лідія Павлівна
2018
Studia Ucrainica Varsoviensia
в.6 c.61-72
3
Наукова стаття
Церковнослов’янська мова в східнослов’янському лінгвокультурному просторі XVI–XVII ст.: акцентуаційні особливості редакцій
Гнатюк Лідія Павлівна
2018
Слов’янські обрії. – К.
в.9 c.19-29
4
Наукова стаття
«Філологічні фрукти»: до історії староукраїнського оксиморона
Гнатюк Лідія Павлівна
2018
У просторі культури мови і стилю. Світлані Яківні Єрмоленко
c.184-188
5
Тези
Церковнославянский язык в восточнославянском лингвокультурном пространстве XVI–XVII веков
Гнатюк Лідія Павлівна
2018
XVI међународни конгрес слависта (Београд 20–27. VIII 2018). Тезе и резимеи: У два тома . - Београд: Међународни комитет слависта. Савез славистичких друштава Србије , 2018
т.1 c.242
6
Монографія
Територія мови Тараса Шевченка
Гнатюк Лідія Павлівна
2016
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.49-72
7
Монографія
Die Ukraine hat das Wort: Stimmen zu Gegenwart und Zukunft
Гнатюк Лідія Павлівна
2017
OEZ Berlin-Verlag
c.401-408
8
Наукова стаття
Акцентуаційні особливості української редакції церковнослов’янської мови та їх відображення в текстах Г. Сковороди і Т. Шевченка
Гнатюк Лідія Павлівна
2017
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.1(47) c.5-7
9
Наукова стаття
Національна ідентичність і культура історичної пам’яті: лінгвістичний вимір
Гнатюк Лідія Павлівна
2016
Мова і суспільство. Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка
в.7 c.139-145
10
Наукова стаття
Дискусійні питання викладання старослов’янської мови у вищій школі // Віктор Іванович Григорович: життя й наукова спадщина (До 200-річчя від дня народження)
Гнатюк Лідія Павлівна
2017
Видавничий дім Дмитра Бураго.
c.38-45
11
Наукова стаття
Завдання і перспективи історичної лінгвоукраїністики у XXI ст.
Гнатюк Лідія Павлівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
в.29 c.27-44
12
Наукова стаття
Україна між Сходом і Заходом очима українських учасників конкурсу есе
Гнатюк Лідія Павлівна
2015
Україна між Сходом та Заходом: апокаліпсис чи модель майбутнього?
c.10-13
13
Наукова стаття
Бацевич Ф., Чернуха в. Мовна особистість у сімейному спілкуванні: лексико-семантичні виміри [рецензія]
Гнатюк Лідія Павлівна
2015
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
в.1(45) c.100-104
14
Навчальний посібник
Старослов’янська мова. Практикум. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей
Гнатюк Лідія Павлівна
2015
Знання
c.1-245
15
Наукова стаття
Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура
Гнатюк Лідія Павлівна
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.1 c.94-105
16
Наукова стаття
Коригування картини світу як реалізація мовної функції впливу на свідомість
Гнатюк Лідія Павлівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.119–124
17
Наукова стаття
Книжні джерела Шевченкової мовотворчості
Гнатюк Лідія Павлівна
2014
Культура слова
т.80 c.160–167
18
Наукова стаття
Варіативний складник мовної свідомості українців: історико-лінгвістичний вимір
Гнатюк Лідія Павлівна
2015
Мовознавство
т.2 c.86–96
19
Наукова стаття
Мовна практика Тараса Шевченка і стара українська літературна мова
Гнатюк Лідія Павлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.27–44
20
Розділ монографії
Мова другої половини XVII
Гнатюк Лідія Павлівна
2014
Наукова думка
т.2 c.320–328
21
Розділ монографії
Мова другої половини XVIII ст.
Гнатюк Лідія Павлівна
2014
Наукова думка
т.2 c.637–642
22
Навчальний посібник
Українська мова. Теорія. Завдання. Тести. Видання 2-е, виправлене і доповнене
Бас-Кононенко Оксана Василівна
Гнатюк Лідія Павлівна
2014
Знання
c.1-405
23
Навчальний посібник
Українська мова
Бас-Кононенко Оксана Василівна
Гнатюк Лідія Павлівна
2014
Знання
т.1 c.405
24
Наукова стаття
Тарас Шевченко і староукраїнська книжна традиція
Гнатюк Лідія Павлівна
2014
Шевченкознавчі студії
т.17 c.257-265
25
Наукова стаття
Багатомовний тлумачний словник крилатих висловів Шевченка: концептуальні засади створення і структура
Гнатюк Лідія Павлівна
Дядечко Людмила Петрівна
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.44 c.94-105
26
Наукова стаття
«Не минайте ані титли, ніже тії коми…», або ще раз про роль історико-лінгвістичних дисциплін у становленні мовної особистості сучасного філолога
Гнатюк Лідія Павлівна
2014
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.44 c.81-87
27
Наукова стаття
XVIII століття: Мова // Вічно сучасний: життя, філософська, педагогічна та літературна творчість Григорія Сковороди
Гнатюк Лідія Павлівна
2012
28
Наукова стаття
Мова творів Григорія Сковороди // Вічно сучасний: життя, філософська, педагогічна та літературна творчість Григорія Сковороди
Гнатюк Лідія Павлівна
2012
29
Наукова стаття
Кава: історія слова в історії народів // Культура слова
Гнатюк Лідія Павлівна
2012
30
Наукова стаття
Чому вивчення мови Григорія Сковороди актуальне для українців у ХХІ столітті
Гнатюк Лідія Павлівна
2013
Дивослово
т.5 c.51-56
31
Наукова стаття
Внесок Михайла Максимовича у вивчення історії української мови
Гнатюк Лідія Павлівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.265-271
32
Наукова стаття
Реконструкція староукраїнської мовної свідомості як аспект дослідження історії української літературної мови
Гнатюк Лідія Павлівна
2013
Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства
т.1 c.218-226
33
Наукова стаття
Мовотворчість Тараса Шевченка у слов'янській рецепції XIX-XXI ст.
Гнатюк Лідія Павлівна
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2013
Мовознавство
т.3 c.100-112
34
Тези
Языковое творчество Тараса Шевченко в славянской рецепции ХІХ-ХХІ вв.
Гнатюк Лідія Павлівна
Мойсієнко Анатолій Кирилович
2013
35
Наукова стаття
Мовна свідомість як об’єкт досліджень у західноєвропейській лінгвістиці (огляд німецькомовних праць)
Гнатюк Лідія Павлівна
2012
36
Наукова стаття
Староукраїнська орфографічна традиція і проблема овучення текстів Г. Сковороди
Гнатюк Лідія Павлівна
2011
37
Монографія
Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції
Гнатюк Лідія Павлівна
2010
38
Мовна ситуація в Україні XVIII століття
Гнатюк Лідія Павлівна
2009
39
Монографія
Вічно сучасний: життя, філософська, педагогічна та літературна творчість Григорія Сковороди.
Гнатюк Лідія Павлівна
2009
40
Наукова стаття
Словотворчість Григорія Сковороди
Гнатюк Лідія Павлівна
2009
41
Наукова стаття
Українська мова та її історія очима західноєвропейських лінгвістів XXI століття, або міфи і правда про українську мову в Європі
Гнатюк Лідія Павлівна
2009
42
Наукова стаття
Староукраїнська мовна свідомість другої половини XVI- першої половини XVIII ст.: генеза та визначальні риси
Гнатюк Лідія Павлівна
2009
43
Наукова стаття
Мова Григорія Сковороди
Гнатюк Лідія Павлівна
2009
44
Наукова стаття
Прецедентний текст як джерело мовної свідомості Григорія Сковороди
Гнатюк Лідія Павлівна
2009
45
Тези
Елементи історії української мови в загальноосвітніх навчальних закладах як чинник формування мовної свідомості учнів
Гнатюк Лідія Павлівна
2009
46
Наукова стаття
Мовна свідомість
Гнатюк Лідія Павлівна
2008
47
Наукова стаття
Сковорода Григорій// Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Словник-довідник.
Гнатюк Лідія Павлівна
2008
48
Наукова стаття
Сучасна історична лінгвістика: розбудова антропоцентричної парадигми
Гнатюк Лідія Павлівна
2007
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
c.99.0000
49
Наукова стаття
Мовна практика і мовна свідомість Григорія Сковороди
Гнатюк Лідія Павлівна
2007
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства
т.17 c.65-75
50
Наукова стаття
Чи така вже віденська "віденська кава"? (Історія слів в історії народів)
Гнатюк Лідія Павлівна
2007
51
Наукова стаття
Мовні погляди Григорія Сковороди.
Гнатюк Лідія Павлівна
2007
52
Наукова стаття
Грайфсвальдські україністичні зошити: історія та філологія
Гнатюк Лідія Павлівна
2005
53
Наукова стаття
Грецизми в історії української літературної мови: аер-
Гнатюк Лідія Павлівна
2005
54
Наукова стаття
Мовна свідомість у сучасній лінгвістичній парадигмі
Гнатюк Лідія Павлівна
2005

Повернення до списку

Вгору