Автори, співробітники Університету

Головко Віктор Іванович

Ідентифікатор автора: 30901
Кількість пошукових запитів автора: 375

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Економіко-математичне моделювання економічних процесів та явищ

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Модифікація моделі виробничих витрат в системі прийняття ефективних управлінських рішень
Головко Віктор Іванович
Пугач Ірина Вячеславівна
2020
Регіональна економіка та управління
т.1 в.1
2
Навчальний посібник
Судово-бухгалтерська експертиза
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
Київська правда
c.1-432
3
Наукова стаття
Прагматичні аспекти аналізу інвестиційної діяльності підприємства
Головко Віктор Іванович
Гринь Анна Валеріївна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2 в.22 c.7-12
4
Наукова стаття
Антикризове управління в системі функціонування підприємства
Головко Віктор Іванович
Шестопалов Дмитро Володимирович
2019
Молодий вчений
т.1 c.438-441
5
Наукова стаття
Attributive propaedeutics of accounting reporting as a means of communicating the system of indicators in descriptive models of economic analytics
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
World Science
т.2 в.12 c.4-11
6
Тези
Оптимізація фінансових коефіцієнтів підприємства-позичальника адаптивно до вимог кредитодавця
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.72
7
Наукова стаття
Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та потоків
Головко Віктор Іванович
Безкоровайна Олена Олександрівна
2018
Молодий вчений
т.2 c.691-695
8
Наукова стаття
Використання результатів аналізу грошових коштів та потоків підприємства в управлінні та шляхи його оптимізації
Головко Віктор Іванович
Безкоровайна Олена Олександрівна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.3 c.35-38
9
Наукова стаття
Методика, прийоми та організація аналізу грошових коштів та потоків підприємства
Головко Віктор Іванович
Безкоровайна Олена Олександрівна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.4 c.16-19
10
Наукова стаття
Аналіз наукових підходів до трактування сутності та класифікації похідних фінансових інструментів та їх складових
Головко Віктор Іванович
Кляченко Валерія В’ячеславівна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.3 в.2 c.38-43
11
Наукова стаття
Quantification valuation of cash flows based on accounting data
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
East European Science Journal
т.39 c.67-71
12
Наукова стаття
Optimization adaptation and post-optimal analysis of financial factors of the borrower's enterprise according to the creditor's criteria requirements
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
Science of Europe (Global science center LP)
т.33 c.24-27
13
Тези
Typology of the unitary approach to the system of forming analytical indicators of economic analysis of the financial state of the enterprise
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference
т.2 c.81-83
14
Наукова стаття
Система формування аналітичних показників як база економічного аналізу фінансового стану підприємства
Головко Віктор Іванович
Михальська Олена Леонідівна
2014
Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин
т.1 c.88-94
15
Практикум
Економічний аналіз
Головко Віктор Іванович
Дерун Іван Анатолійович
2014
Савчук О.О.
c.1-100
16
Навчально-методичний комплекс
Фінансовий аналіз
Головко Віктор Іванович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-42
17
Практикум
Лабораторний комп’ютерний практикум з економічного аналізу для студентів економічних спеціальностей кваліфікаційного рівня ОКР “Бакалавр”
Головко Віктор Іванович
Дерун Іван Анатолійович
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-89
18
Тези
A Systemic Approach to the Formation of Analytical Indicators of the Economic Analysis of the Financial Condition of the Enterprise
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Конкурентноспроможність національної економіки” 2013 р.
т.1 c.163-167
19
Наукова стаття
The system of formation of the analytical indicators as a base for the economic analysis of the financial condition of the enterprise
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
20
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади складання фінансової звітності за умов інфляції
Головко Віктор Іванович
Мисака Ганна Вікторівна
2011
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
21
Наукова стаття
Вплив інфляційних процесів на формування показників фінансової звітності суб’єктів господарювання
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.130
22
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками фірми
Головко Віктор Іванович
Мисака Ганна Вікторівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.118 c.5.0000
23
Наукова стаття
Економічний аналіз грошових потоків у підвищенні ефективності використання фінансових ресурсів підприємства
Головко Віктор Іванович
Мисака Ганна Вікторівна
2010
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.1 c.55.0000

Повернення до списку

Вгору