Автори, співробітники Університету

Головко Наталія Іванівна

Ідентифікатор автора: 30904
Кількість пошукових запитів автора: 550
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Педагогіки
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: активізація пізнавальної діяльності студентів / удосконалення навчально-виховного процесу / удосконалення методики викладання навчальних дисциплін / впровадження інноваційних педагогічних технологій у вищій школі / правова освіта /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 48, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Каталог
Анотований бібліографічний покажчик праць науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013-2020 роки)
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
Марушкевич Алла Адамівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-63
2
Навчальний посібник
Педагогіка у моєму житті
Головко Наталія Іванівна
Кошечко Наталія Василівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Левицька Людмила Анатоліївна
Марушкевич Алла Адамівна
Москаленко Алла Миколаївна
Плахотнік Ольга Василівна
2020
Інтерсервіс
c.1-64
3
Навчальний посібник
Методика та організація наукових досліджень студентів у закладах вищої освіти
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2020
ЦП "КОМПРИНТ" (навчальний посібник)
c.1-175
4
Навчальний посібник
Інтерактивні технології навчання
Головко Наталія Іванівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-106
5
Наукова стаття
Метод проектів у науково-дослідницькій діяльності студентів у закладах вищої освіти
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2020
Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність
c.173-180
6
Розділ монографії
Theoretical approaches to formation of pedagogical creativity of future teacher
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
Бахмач Людмила Анатоліївна
2020
Strategic development of professional competencies and educational innovations in the knowledge economy
c.123-130
7
Розділ монографії
THEORETICAL APPROACHES TO FORMATION OF PEDAGOGICAL CREATIVITY OF FUTURE TEACHER
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
Бахмач Людмила Анатоліївна
2020
Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy : collective monograph
c.7-17
8
Розділ монографії
Використання методу проектів у науково-дослідницькій діяльності студентів
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2020
Психологічний супровід і соціально-педагогічна робота в закладі освіти: теорія та практика
c.21-29
9
Тези
PROBLEMS OF FORMATION OF PEDAGOGICAL CREATIVITY IN FUTURE LECTURER. KNOWLEDGE MANAGEMENT, ECONOMICS AND LAW
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2019
Imperatives of Civil Society Development in Promoting National Competitiveness: International Scientific and Practical Conference
c.83-85
10
Матеріали конференції
Інтерактивні технології навчання в післядипломній педагогічній освіті
Головко Наталія Іванівна
2018
Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція до 25-річчя кафедри педагогіки та психології
c.162-167
11
Монографія
Professional and pedagogical training of educational specialists in classical university of Ukraine: multi-authored monograph
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
Жиленко Микола Володимирович
Кошечко Наталія Василівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Левицька Людмила Анатоліївна
Маріуц Ілона Олександрівна
Марушкевич Алла Адамівна
Плахотнік Ольга Василівна
Поляк Ольга Вікторівна
Спіцин Євгеній Сергійович
Бут Яна Віталіївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-156
12
Монографія
Професійно-педагогічна підготовка викладача
Головко Наталія Іванівна
Жиленко Микола Володимирович
Кошечко Наталія Василівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Левицька Людмила Анатоліївна
Марушкевич Алла Адамівна
Плахотнік Ольга Василівна
Постоюк Наталія Валентинівна
Спіцин Євгеній Сергійович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-399
13
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт для студентів спеціальностей "Освітні, педагогічні" науки освітньої програми "Педагогіка вищої школи", "Менеджмент" освітньої програми "Управління закладом вищої освіти" другого рівня
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2019
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-70
14
Наукова стаття
M. P. DRAHOMANOV`S DOCTRINE ABOUT THE IMPROVEMENT OF HIGHER SCHOOL EDUCATION
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.1 c.13-16
15
Наукова стаття
Formation of future teacher's readiness to research activity as a pedagogical problem
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.11-14
16
Наукова стаття
Педагогічна діагностика дослідницьких умінь у майбутніх викладачів закладів вищої освіти
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2019
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.7 в.198 c.10-14
17
Наукова стаття
Науково-дослідницька підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти: зарубіжний досвід
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2019
Проблеми підготовки сучасного вчителя
в.2 c.21-29
18
Наукова стаття
TO THE QUESTION OF FORMATION OF RESEARCH SKILLS IN THE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2019
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи
в.1 c.163-171
19
Наукова стаття
Drahomanov's doctrine about the improvement of higher school education
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.1 c.13-16
20
Тези
Правова соціалізація майбутніх управлінців
Головко Наталія Іванівна
2018
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.37-39
21
Тези
Самоосвіта як чинник професійної компетентності викладач
Головко Наталія Іванівна
Бахмач Людмила Анатоліївна
2019
Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.130-132
22
Тези
Самоосвіта як чинник професійної компетентності викладача
Головко Наталія Іванівна
Бахмач Людмила Анатоліївна
2019
Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 в.2 c.130-132
23
Матеріали конференції
Вчення М.П.Драгоманова про вдосконалення університетської освіти
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2018
Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів: Науковий "круглий" стіл
c.48-54
24
Наукова стаття
С.Х.Чавдаров про активізацію пізнавальної діяльності учнів
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2018
Внесок С.Х.Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики
c.99-110
25
Наукова стаття
Науково-дослідницька робота як засіб творчої діяльності студентів
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.1 c.6-9
26
Наукова стаття
Активізація пізнавальної діяльності майбутніх управлінців за допомогою методу аналізу конкретних ситуацій
Головко Наталія Іванівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.1 c.21-25
27
Наукова стаття
Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу як складова навчально-виховного процесу
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.21-25
28
Матеріали конференції
Ідеї А.М.Алексюка щодо впровадження модульно-тьюторської системи навчання
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2016
Внесок А.М.Алексюка (1932-2014 р.р.) в розвиток педагогічної науки і практики: Науковий "круглий стіл"
c.52-57
29
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт для студентів спеціальності "Педагогіка вищої школи" та "Управління навчальним закладом"
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2016
Центр поліграфії ФОП Кравченко Я.О. (навчально-методичний комплекс)
c.1-59
30
Наукова стаття
Самостійна робота як складова навчального процесу у вищій школі
Головко Наталія Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.19-22
31
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка»
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
2015
Центр поліграфії ФОП Кравченко Я.О. (навчально-методичний комплекс)
c.1-54
32
Наукова стаття
Ігрові технології як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів
Головко Наталія Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
т.1 c.17-20
33
Наукова стаття
Соціально-педагогічна діяльність соціальних працівників із профілактики злочинів, скоєних підлітками
Головко Наталія Іванівна
2014
Соціальна робота в Україні: теорія і практика
т.3 c.68-74
34
Тези
Вплив соціально-педагогічних факторів на особистість
Головко Наталія Іванівна
2015
Підготовка фахівців у вищій школі: крок в Європу: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.11
35
Навчальний посібник
Соціальна профілактика правопорушень
Головко Наталія Іванівна
2014
Український дім (посібник)
c.1-188
36
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення науково-виробничої практики для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.010106 - "Соціальна педагогіка"
Головко Наталія Іванівна
Левицька Людмила Анатоліївна
Постоюк Наталія Валентинівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-126
37
Наукова стаття
Роль викладача під час професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери
Головко Наталія Іванівна
2013
Соціальна робота в Україні: теорія і практика
т.1 c.41-48
38
Наукова стаття
Педагогічний шлях М.Костомарова
Головко Наталія Іванівна
2014
Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів: матеріали студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2014 року (180-річчю Київського університету присвячується)
c.52-57
39
Наукова стаття
Профілактичні заходи протиправної поведінки неповнолітніх
Головко Наталія Іванівна
2014
Соціальна робота в Україні: теорія і практика
т.3 c.37-48
40
Наукова стаття
Психолого-педагогічні умови та фактори формування мотивації діяльності майбутнього соціального працівника
Головко Наталія Іванівна
2013
Актуальні проблеми психології. Психологія творчості
т.7 c.22-29
41
Наукова стаття
Комунікативна компетентність майбутнього соціального працівника як складова професійної діяльності
Головко Наталія Іванівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління
т.13 c.24-31
42
Тези
Психолого-педагогічний підхід до формування професійної компетентності соціальних працівників
Головко Наталія Іванівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
c.34.0000
43
Наукова стаття
До питання вдосконалення юридичної освіти ( у співавт.) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку. Зб-к наук. доп. VІІІ міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених
Головко Наталія Іванівна
2012
44
Наукова стаття
Проблеми формування особистісних рис студентів майбутніх соціальних працівників
Головко Наталія Іванівна
2012
45
Наукова стаття
Розвиток творчих здібностей студентів як фактор їх соціальної мобільності
Головко Наталія Іванівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
c.0.0000
46
Наукова стаття
Соціальна профілактика вживання наркотиків серед молоді
Головко Наталія Іванівна
2012
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління
т.14 c.47-55
47
Тези
Самостійна робота як засіб активізації творчих здібностей студентів // Зб-к наук. пр. звітно-наук. конф. викладачів. НПУ ім. М. Драгоманова
Головко Наталія Іванівна
2012
48
Тези
До питання формування професійної компетентності фахівця соціальної роботи // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика: VІІ міжнар. наук.-практ. конф.
Головко Наталія Іванівна
2012

Повернення до списку

Вгору