Автори, співробітники Університету

Голубнича Галина Петрівна

Ідентифікатор автора: 30944
Кількість пошукових запитів автора: 663

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: міжнародні стандарти фінансової звітності

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції
Голубнича Галина Петрівна
Гура Надія Олександрівна
Дерун Іван Анатолійович
Засадний Богдан Андрійович
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
Михальська Олена Леонідівна
Склярук Ірина Петрівна
Швець Віктор Григорович
2017
Кондор
2
Наукова стаття
Знание бизнеса как условие формирования и раскрытия учётно-аналитической информации
Голубнича Галина Петрівна
2016
Научный взгляд в будущее
т.3 в.3 c.21-24
3
Тези
Обліково-інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації
Голубнича Галина Петрівна
2016
Конкурентноспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.38-40
4
Наукова стаття
Інформаційна складова облікової політики підприємства
Голубнича Галина Петрівна
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.75-79
5
Наукова стаття
Особливості організації обліку та облікової політики на малих підприємствах
Голубнича Галина Петрівна
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.78-81
6
Монографія
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
Бойко Катерина Валентинівна
Голубнича Галина Петрівна
Засадний Богдан Андрійович
Мельник Тетяна Григорівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Швець Віктор Григорович
2013
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.1 c.1-294
7
Наукова стаття
Financial reporting and source documents of Ukrainian enterprises when applying the IFRS
Голубнича Галина Петрівна
Мельник Тетяна Григорівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.9 c.29-34
8
Наукова стаття
Міжнародний досвід щодо впливу застосування МСФЗ на оподаткування прибутку
Голубнича Галина Петрівна
2013
Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 11 липня 2013 року
т.1 c.19-23
9
Наукова стаття
Удосконалення облiку виробничих запасiв на основi їхньої гармонiзацiї та стандартизацiї
Голубнича Галина Петрівна
2012
Інтернет- видання
т.1 c.25-27
10
Тези
Базові економічні теорії формування та удосконалення фінансової звітності
Голубнича Галина Петрівна
2012
Збірник тез ХІ Міжнародної наукової конференції “Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю”
т.1 c.329-331
11
Наукова стаття
Проблеми обліку дебіторської заборгованості та шляхи їх вирішення
Голубнича Галина Петрівна
2013
Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація «Перспектива».
c.183.0000
12
Тези
Развитие учётно-аналитического информационного обеспечения предприятий
Голубнича Галина Петрівна
2013
Economics, Healthcare and Education in the Modem World (October 3-8, Opole, Poland) Collections of Materials of the International Scientific Conference
c.22.0000
13
Наукова стаття
Теоретические аспекты эволюции финансовой отчетности
Голубнича Галина Петрівна
2012
Науковий журнал "Сборник научных трудов SWorld"
т.3 c.86-92
14
Тези
Базові економічні теорії формування механізму інформаційного забезпечення оподаткування // «Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень»: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 23-24 листопада 2012 р.
Голубнича Галина Петрівна
2012
15
Наукова стаття
Розвиток обдіково-аналітичних інформаційних систем в умовах фінансової кризи
Голубнича Галина Петрівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.130
16
Наукова стаття
Опыт внедрения Международных стандартов финансовой отчетности в Украине (Experience at adoption of International Financial reporting Standards in Ukraine)
Голубнича Галина Петрівна
2011
17
Наукова стаття
Розкриваємість облікової інформації та забезпечення прозорості діяльності
Голубнича Галина Петрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.9.0000
18
Наукова стаття
Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення суспільних потреб в умовах глобалізації бізнесу
Голубнича Галина Петрівна
2010
Науковий вісник Ужгородського університету
c.224.0000
19
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення прозорості діяльності на рінку страхових компаній
Голубнича Галина Петрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.27.0000
20
Тези
Інформаційні технології як умова інтелектуалізації освітянських та бухгалтерських послуг
Голубнича Галина Петрівна
2010
21
Тези
Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
Голубнича Галина Петрівна
2010
22
Тези
Теоретичні та практичні аспекти фінансової звітності в умовах глобалізації бізнесової діяльності
Голубнича Галина Петрівна
2010
23
Тези
Макроекономічні концепції фінансової звітності як складова сучасної парадигми бухгалтерського обліку
Голубнича Галина Петрівна
2010
24
Наукова стаття
Рух капіталів як фактор розвитку облікових інформаційних систем в умовах глобалізації бізнесу
Голубнича Галина Петрівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.41.0000
25
Наукова стаття
Інтелектуалізація освітянських послуг під впливом Болонського процесу
Голубнича Галина Петрівна
2009
26
Тези
Обліково-інформаційне забезпечення системи внутрішнього контролю на підприємстві в умовах глобалізації бізнесу
Голубнича Галина Петрівна
2008
27
Тези
Обліково-аналітичне інформаційне забезпечення управління підприємством
Голубнича Галина Петрівна
Швець Віктор Григорович
2009
28
Наукова стаття
Науково-дослідна компонента у підготовці фахівців з обліку та аудиту в класичних університетах
Голубнича Галина Петрівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.101 c.21.0000
29
Наукова стаття
Адаптація законодавства зі звітності українських страхових компаній до вимог ЄС
Голубнича Галина Петрівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.0.0000
30
Наукова стаття
Історичні аспекти становлення філософії сучасних обліково-аналітичних інформаційних систем
Голубнича Галина Петрівна
2007
31
Тези
Облікова політика внутрішнього корпоративного механізму управління.
Голубнича Галина Петрівна
2007
Матеріали IV міжвузівської наукової конференції, присвяченої памяті д.е.к., професора, заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи"
c.0.0000
32
Тези
Прогнозування грошових потоків методом таблиць фінансування та їх практичне використання
Голубнича Галина Петрівна
2007
Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Проблеми інформаційно-статистич- ного дослідження розвитку економічних систем". Дніпропетровськ
c.0.0000
33
Тези
Аналіз витрат у механізмі управління підприємством
Голубнича Галина Петрівна
2007
Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Проблеми інформаційно-статистич- ного дослідження розвитку економічних систем". Дніпропетровськ
c.121.0000
34
Наукова стаття
Дослідження М.Бунге базових принципів і категорій обліку та фінансової звітності
Голубнича Галина Петрівна
2006

Повернення до списку

Вгору