Автори, співробітники Університету

Голубовська Ірина Олександрівна
Golubovska Iryna Oleksandrivna

Ідентифікатор автора: 30945
Кількість пошукових запитів автора: 1442
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: структурна семантика, лінгвістика універсалій, зіставна та типологічна лінгвістика, лінгвокультурологія, менталінгвістика, лінгвосинергетика, методика викладання іноземних мов, методика викладання української та російської мов як іноземних.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 63, з них наукових статей (наукові публікації) - 53, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Маніпулятивний дискурс як інституціональний: Сучасність vs античність
Голубовська Ірина Олександрівна
Левко Олександр Вадимович
Поліщук Анна Сергіївна
2019
Мовознавство
в.1 c.9-31
2
Наукова стаття
Мовні моделі простору як національно-культурний феномен
Голубовська Ірина Олександрівна
2018
Мовознавство
в.5 c.59–67
3
Наукова стаття
American Values as the Base of Political Communication (on the material of D. Trump's inaugural speech)
Голубовська Ірина Олександрівна
2019
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
в.70 c.29-42
4
Наукова стаття
Актуальні епістеми української модерної класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
в.79 c.140-149
5
Наукова стаття
American Political Linguoculture in the Mirror of National Values
Голубовська Ірина Олександрівна
2018
Odessa Linguistic Journal
в.11 c.29-36
6
Наукова стаття
Мова і дискурсивні практики світового медіапростору у контексті змін аксіологічних домінант
Голубовська Ірина Олександрівна
Дарчук Наталія Петрівна
2018
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.13 c.12-25
7
Наукова стаття
How Greek Language is Studied and Researched in Ukraine
Голубовська Ірина Олександрівна
2018
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.13 c.26 - 29
8
Підручник
Основи мовознавства. Підручник
Безпаленко Анатолій Мілетійович
Голубовська Ірина Олександрівна
Лучканин Сергій Мирославович
Письменна Юлія Олександрівна
Руда Наталя Вікторівна
Чемес Валерій Федорович
2018
Основи мовознавства. Підручник. / Голубовська І.О., Лучканин С.М., Чемес В.Ф. та ін. К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.
9
Наукова стаття
American Political Linguoculture in the Mirror of National Values (on the material of Inaugural Speech of Donald Trump)
Голубовська Ірина Олександрівна
2018
Odessa Linguistic Journal
в.11 c.29-36
10
Замітка
Відзив офіційного опонента про дисертацію Козлової Т. О. «Принципи іронічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови»
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.11 c.195 – 205
11
Замітка
Рецензія на монографію Гриценко С. П. «Динаміка лексикону української мови XVI – XVII століть”
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.11 c.206 – 208
12
Монографія
Сучасна лінгвістична концептологія у мовознавчій ретро/проспектові
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Логос (Монографія)
c.7-21
13
Навчально-методичний комплекс
Комплекс навчальних програм спеціалізації «Класична філологія у контексті європейської цивілізації»
Голубовська Ірина Олександрівна
Миронова Валентина Миколаївна
Руда Наталя Вікторівна
2017
К. : Логос
c.1-152
14
Наукова стаття
Репрезентація сенсорно-рецептивної концептуалізації дійсності на фонетико-морфологічному ярусі мови (можливості міжмовного дослідження)
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.31 c.24-28
15
Наукова стаття
Американські цінності в інавгураційних промовах Барака Обами і Дональда Трампа
Голубовська Ірина Олександрівна
Орлова Тетяна Володимирівна
2017
Зовнішні справи: науковий, суспільно-політичний журнал
в.4 c.18-22
16
Наукова стаття
Політичний дискурс як інструмент маніпулювання свідомістю електорату (на матеріалі інавгураційної промови Дональда Трампа 20 січня 2017 р.)
Голубовська Ірина Олександрівна
Орлова Тетяна Володимирівна
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.11 c.9-28
17
Наукова стаття
Lingual Concept: Epistemic Approaches in Modern Ukrainian Linguistics
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.27 c.128-132
18
Наукова стаття
Універсальні та національно-специфічні константи мовної свідомості у дзеркалі паремій: лінгвокультурологічний підхід
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
в.9 c.7 – 13
19
Наукова стаття
Фреймове моделювання концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ: зіставний аспект
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Мовознавство
в.1
20
Наукова стаття
«Матриця душі» у дзеркалі лінгвокультурних концептів (на матеріалі вербалізацій концепту ДУША/СЕРЦЕ в українській, англійській і китайській лінгвокультурах
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Концепти і контрасти / Коллективная монография
c.85-96
21
Наукова стаття
Cучасна українська лінгвоконцептологія: стан і перспективи розвитку
Голубовська Ірина Олександрівна
2016
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
т.1 в.Випуск 10 c.151-159
22
Наукова стаття
Колірна семантика у когнітивно-культурологічному висвітленні
Голубовська Ірина Олександрівна
2016
Studia Slawiscyczne. Etnolingwiscyka i Komunikacja Miedzykulturowa
c.25-42
23
Наукова стаття
Академик Марр и современность: актуализация идей и инсайтов
Голубовська Ірина Олександрівна
2016
O. Viata de om in slujba Litereor. In honorem magistri Onufrie Vinteler - 85 de ani
c.174-182
24
Наукова стаття
Лінгвокультурні процеси в мовній картині світу українського етносу
Голубовська Ірина Олександрівна
2016
ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі
c.71-93
25
Наукова стаття
Мова соціальних мереж як новітній лінгвістичний феномен
Голубовська Ірина Олександрівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
в.55 (2) c.49-56
26
Наукова стаття
Політичний дискурс як інструмент конструювання гіперреальності
Голубовська Ірина Олександрівна
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.9 c.291 – 298
27
Наукова стаття
“Еxternal and internal sea” in ukrainian linguoсultural continuum
Голубовська Ірина Олександрівна
2015
Res Humanitariae
т.18 c.67-80
28
Хрестоматія
Хрестоматія для студентів-класиків
Голубовська Ірина Олександрівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-454
29
Наукова стаття
Вчення М.Я. Марра про мову як «віртуальна реальність»
Голубовська Ірина Олександрівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.124–131
30
Наукова стаття
Вчення академіка Марра у сучасному загальнонауковому та лінгвістичному аспектах
Голубовська Ірина Олександрівна
2015
Людина. Комп’ютер. Комунікація.
c.32–35
31
Наукова стаття
Поняття комунікативної особистості у контексті одномовного і мультимовного лінгвокультурологічного дослідження
Голубовська Ірина Олександрівна
2014
Pinax
c.1-13
32
Наукова стаття
Синтаксична пацієнтивність / агентивність sub specie особливостей етнічної ментальності (на матеріалі безособових речень української та російської мов)
Голубовська Ірина Олександрівна
2014
Pinax
c.1-8
33
Наукова стаття
Фразеологія мов як індикатор типу культури
Голубовська Ірина Олександрівна
2014
Pinax
c.1-8
34
Наукова стаття
Мовний знак у контексті класичного і посткласичного підходів до проблеми пізнання
Голубовська Ірина Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.276-287
35
Наукова стаття
Класичні мови у контексті сучасного мовознавства׃епістема, метамова, інструментарій
Голубовська Ірина Олександрівна
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.3-10
36
Монографія
Інтернет-комунікація в діяльності інститутів безпеки: теоретико-прикладний аспект
Голубовська Ірина Олександрівна
Слухай Наталія Віталіївна
Снитко Олена Степанівна
2012
Луганськ: НГУ (монографія)
c.1-664
37
Наукова стаття
Лінгвістика XXI століття: нові осмислення і підходи
Голубовська Ірина Олександрівна
2013
Інтернет-комунікація в діяльності Інститутів сектору безпеки: теоретико-прикладний аспект
c.200.0000
38
Наукова стаття
Cultural Linguistics Sub Specie Teaching Languages in Nowadays
Голубовська Ірина Олександрівна
2013
39
Наукова стаття
Проблемы методологии лингвистических исследований в ХХІ веке
Голубовська Ірина Олександрівна
2013
Человек. Язык. Культура: Сб. науч. ст., посвящ. 60-летнему юбилею В.И. Карасика. – Кемерово-Волгоград
c.233.0000
40
Наукова стаття
Культура в языке и язык в культуре: онтологические и гносеологические измерения
Голубовська Ірина Олександрівна
2013
Dialogul slavistilor la inceputul secolului al ХХІ-lea
т.1 c.13.0000
41
Тези
Foreign Language Teaching in the Context of Anthropological Paradigm in Modern Linguistics // International Conference ICT for Language Learning. Conference Proceedings.
Голубовська Ірина Олександрівна
2011
42
Наукова стаття
Біоморфний код китайської лінгвокультури // Studia Linguistica: збірник наукових праць
Голубовська Ірина Олександрівна
2011
43
Наукова стаття
Професор Нікітіна Ф.О. – класик, індоєвропеїст, структураліст, лінгвокультуролог
Голубовська Ірина Олександрівна
2010
44
Наукова стаття
Етнічні особливості української національно-мовної картини світу
Голубовська Ірина Олександрівна
2010
45
Наукова стаття
Этнические особенности русской, украинской и китайской национально-языковых картин мира: сопоставительный аспект
Голубовська Ірина Олександрівна
2010
46
Наукова стаття
Тип культуры в зеркале языка
Голубовська Ірина Олександрівна
2009
47
Довідник
Русские идиомы: истори и функционирование.
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
48
Навчальний посібник
Вступ до мовознавства
Голубовська Ірина Олександрівна
Лучканин Сергій Мирославович
Рожченко Зоя Володимирівна
Чемес Валерій Федорович
2007
К.: ВПЦ «Київський університет»
49
Наукова стаття
Пословицы и поговорки как объект сопоставительного исследования.
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
50
Наукова стаття
Мова, мислення, свідомість.
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
51
Наукова стаття
Вивчення класичних мов у київському університеті:традиції й сучасність
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
52
Наукова стаття
Этническая ментальность в зеркале эмотивного словообразования
Голубовська Ірина Олександрівна
2008
Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski
т.6 c.111.0000
53
Наукова стаття
Міфологічна ієрархія як основа типологічної класифікації латинських теонімів
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.21 c.245-249
54
Наукова стаття
Теорія оптимальності в контексті порівняльно-історичного методу.
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.267-276
55
Наукова стаття
Теорія і практика молодограматизму в румунському мовознавстві в порівнянні зі східнослов’янською лінгвістикою
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.170.-178
56
Наукова стаття
Праці І.В.Шаровольського з румунської філології та стислий огляд її історії в Києві в ХХ ст.
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.205-211
57
Наукова стаття
Мовний феномен аттикізму і койне Нового Завіту
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.21 c.271-276
58
Наукова стаття
Вираження фінальних відношень у грецькій історичній прозі періоду Римського панування (на матеріалі твору Арріана)
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.136-142
59
Наукова стаття
Композиція в латинській мові
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.258-261
60
Наукова стаття
Нова лінгвістична парадигма: передумови, настанови, термінологічне визначення
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.52-56
61
Наукова стаття
Семантичні та структурні особливості фразеологічних одиниць з компонентом „засіб пересування” (на матеріалі сучасних англійської, німецької, російської та української мов)
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.179-184
62
Наукова стаття
Китайські культурні концепти як відбиття етнічної ментальності
Голубовська Ірина Олександрівна
2005
63
Наукова стаття
Гроші й багатство у національно-мовних картинах світу
Голубовська Ірина Олександрівна
2005

Повернення до списку

Вгору