Автори, співробітники Університету

Голубовська Ірина Олександрівна
Golubovska Iryna Oleksandrivna

Ідентифікатор автора: 30945
Кількість пошукових запитів автора: 1504
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: структурна семантика, лінгвістика універсалій, зіставна та типологічна лінгвістика, лінгвокультурологія, менталінгвістика, лінгвосинергетика, методика викладання іноземних мов, методика викладання української та російської мов як іноземних.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 64, з них наукових статей (наукові публікації) - 53, монографій - 2, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Исследовательский проект: Язык и дискурсивные практики мирового медиапространства в контексте изменений аксиологических доминант
Голубовська Ірина Олександрівна
Дарчук Наталія Петрівна
Черненко Ганна Анатоліївна
2020
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.13 c.9-25
2
Підручник
Основи мовознавства
Безпаленко Анатолій Мілетійович
Голубовська Ірина Олександрівна
Корольов Ігор Русланович
Лучканин Сергій Мирославович
Письменна Юлія Олександрівна
Рожченко Зоя Володимирівна
Чемес Валерій Федорович
2019
ВПЦ "Київський університет"
c.1-511
3
Наукова стаття
Маніпулятивний дискурс як інституціональний: Сучасність vs античність
Голубовська Ірина Олександрівна
Левко Олександр Вадимович
Поліщук Анна Сергіївна
2019
Мовознавство
в.1 c.9-31
4
Наукова стаття
Мовні моделі простору як національно-культурний феномен
Голубовська Ірина Олександрівна
2018
Мовознавство
в.5 c.59–67
5
Наукова стаття
American Values as the Base of Political Communication (on the material of D. Trump's inaugural speech)
Голубовська Ірина Олександрівна
2019
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
в.70 c.29-42
6
Наукова стаття
Актуальні епістеми української модерної класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
в.79 c.140-149
7
Наукова стаття
Мова і дискурсивні практики світового медіапростору у контексті змін аксіологічних домінант
Голубовська Ірина Олександрівна
Дарчук Наталія Петрівна
2018
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.13 c.12-25
8
Наукова стаття
How Greek Language is Studied and Researched in Ukraine
Голубовська Ірина Олександрівна
2018
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.13 c.26 - 29
9
Підручник
Основи мовознавства. Підручник
Безпаленко Анатолій Мілетійович
Голубовська Ірина Олександрівна
Лучканин Сергій Мирославович
Письменна Юлія Олександрівна
Руда Наталя Вікторівна
Чемес Валерій Федорович
2018
Основи мовознавства. Підручник. / Голубовська І.О., Лучканин С.М., Чемес В.Ф. та ін. К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.
10
Наукова стаття
American Political Linguoculture in the Mirror of National Values (on the material of Inaugural Speech of Donald Trump)
Голубовська Ірина Олександрівна
2018
Odessa Linguistic Journal
в.11 c.29-36
11
Замітка
Відзив офіційного опонента про дисертацію Козлової Т. О. «Принципи іронічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови»
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.11 c.195 – 205
12
Замітка
Рецензія на монографію Гриценко С. П. «Динаміка лексикону української мови XVI – XVII століть”
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.11 c.206 – 208
13
Монографія
Сучасна лінгвістична концептологія у мовознавчій ретро/проспектові
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Логос (Монографія)
c.7-21
14
Навчально-методичний комплекс
Комплекс навчальних програм спеціалізації «Класична філологія у контексті європейської цивілізації»
Голубовська Ірина Олександрівна
Миронова Валентина Миколаївна
Руда Наталя Вікторівна
2017
К. : Логос
c.1-152
15
Наукова стаття
Репрезентація сенсорно-рецептивної концептуалізації дійсності на фонетико-морфологічному ярусі мови (можливості міжмовного дослідження)
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.31 c.24-28
16
Наукова стаття
Американські цінності в інавгураційних промовах Барака Обами і Дональда Трампа
Голубовська Ірина Олександрівна
Орлова Тетяна Володимирівна
2017
Зовнішні справи: науковий, суспільно-політичний журнал
в.4 c.18-22
17
Наукова стаття
Політичний дискурс як інструмент маніпулювання свідомістю електорату (на матеріалі інавгураційної промови Дональда Трампа 20 січня 2017 р.)
Голубовська Ірина Олександрівна
Орлова Тетяна Володимирівна
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.11 c.9-28
18
Наукова стаття
Lingual Concept: Epistemic Approaches in Modern Ukrainian Linguistics
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.27 c.128-132
19
Наукова стаття
Універсальні та національно-специфічні константи мовної свідомості у дзеркалі паремій: лінгвокультурологічний підхід
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
в.9 c.7 – 13
20
Наукова стаття
Фреймове моделювання концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ: зіставний аспект
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Мовознавство
в.1
21
Наукова стаття
«Матриця душі» у дзеркалі лінгвокультурних концептів (на матеріалі вербалізацій концепту ДУША/СЕРЦЕ в українській, англійській і китайській лінгвокультурах
Голубовська Ірина Олександрівна
2017
Концепти і контрасти / Коллективная монография
c.85-96
22
Наукова стаття
Cучасна українська лінгвоконцептологія: стан і перспективи розвитку
Голубовська Ірина Олександрівна
2016
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
т.1 в.Випуск 10 c.151-159
23
Наукова стаття
Колірна семантика у когнітивно-культурологічному висвітленні
Голубовська Ірина Олександрівна
2016
Studia Slawiscyczne. Etnolingwiscyka i Komunikacja Miedzykulturowa
c.25-42
24
Наукова стаття
Академик Марр и современность: актуализация идей и инсайтов
Голубовська Ірина Олександрівна
2016
O. Viata de om in slujba Litereor. In honorem magistri Onufrie Vinteler - 85 de ani
c.174-182
25
Наукова стаття
Лінгвокультурні процеси в мовній картині світу українського етносу
Голубовська Ірина Олександрівна
2016
ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі
c.71-93
26
Наукова стаття
Мова соціальних мереж як новітній лінгвістичний феномен
Голубовська Ірина Олександрівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
в.55 (2) c.49-56
27
Наукова стаття
Політичний дискурс як інструмент конструювання гіперреальності
Голубовська Ірина Олександрівна
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.9 c.291 – 298
28
Наукова стаття
“Еxternal and internal sea” in ukrainian linguoсultural continuum
Голубовська Ірина Олександрівна
2015
Res Humanitariae
т.18 c.67-80
29
Хрестоматія
Хрестоматія для студентів-класиків
Голубовська Ірина Олександрівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-454
30
Наукова стаття
Вчення М.Я. Марра про мову як «віртуальна реальність»
Голубовська Ірина Олександрівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.124–131
31
Наукова стаття
Вчення академіка Марра у сучасному загальнонауковому та лінгвістичному аспектах
Голубовська Ірина Олександрівна
2015
Людина. Комп’ютер. Комунікація.
c.32–35
32
Наукова стаття
Поняття комунікативної особистості у контексті одномовного і мультимовного лінгвокультурологічного дослідження
Голубовська Ірина Олександрівна
2014
Pinax
c.1-13
33
Наукова стаття
Синтаксична пацієнтивність / агентивність sub specie особливостей етнічної ментальності (на матеріалі безособових речень української та російської мов)
Голубовська Ірина Олександрівна
2014
Pinax
c.1-8
34
Наукова стаття
Фразеологія мов як індикатор типу культури
Голубовська Ірина Олександрівна
2014
Pinax
c.1-8
35
Наукова стаття
Мовний знак у контексті класичного і посткласичного підходів до проблеми пізнання
Голубовська Ірина Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.276-287
36
Наукова стаття
Класичні мови у контексті сучасного мовознавства׃епістема, метамова, інструментарій
Голубовська Ірина Олександрівна
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.3-10
37
Монографія
Інтернет-комунікація в діяльності інститутів безпеки: теоретико-прикладний аспект
Голубовська Ірина Олександрівна
Слухай Наталія Віталіївна
Снитко Олена Степанівна
2012
Луганськ: НГУ (монографія)
c.1-664
38
Наукова стаття
Лінгвістика XXI століття: нові осмислення і підходи
Голубовська Ірина Олександрівна
2013
Інтернет-комунікація в діяльності Інститутів сектору безпеки: теоретико-прикладний аспект
c.200.0000
39
Наукова стаття
Cultural Linguistics Sub Specie Teaching Languages in Nowadays
Голубовська Ірина Олександрівна
2013
40
Наукова стаття
Проблемы методологии лингвистических исследований в ХХІ веке
Голубовська Ірина Олександрівна
2013
Человек. Язык. Культура: Сб. науч. ст., посвящ. 60-летнему юбилею В.И. Карасика. – Кемерово-Волгоград
c.233.0000
41
Наукова стаття
Культура в языке и язык в культуре: онтологические и гносеологические измерения
Голубовська Ірина Олександрівна
2013
Dialogul slavistilor la inceputul secolului al ХХІ-lea
т.1 c.13.0000
42
Тези
Foreign Language Teaching in the Context of Anthropological Paradigm in Modern Linguistics // International Conference ICT for Language Learning. Conference Proceedings.
Голубовська Ірина Олександрівна
2011
43
Наукова стаття
Біоморфний код китайської лінгвокультури // Studia Linguistica: збірник наукових праць
Голубовська Ірина Олександрівна
2011
44
Наукова стаття
Професор Нікітіна Ф.О. – класик, індоєвропеїст, структураліст, лінгвокультуролог
Голубовська Ірина Олександрівна
2010
45
Наукова стаття
Етнічні особливості української національно-мовної картини світу
Голубовська Ірина Олександрівна
2010
46
Наукова стаття
Этнические особенности русской, украинской и китайской национально-языковых картин мира: сопоставительный аспект
Голубовська Ірина Олександрівна
2010
47
Наукова стаття
Тип культуры в зеркале языка
Голубовська Ірина Олександрівна
2009
48
Довідник
Русские идиомы: истори и функционирование.
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
49
Навчальний посібник
Вступ до мовознавства
Голубовська Ірина Олександрівна
Лучканин Сергій Мирославович
Рожченко Зоя Володимирівна
Чемес Валерій Федорович
2007
К.: ВПЦ «Київський університет»
50
Наукова стаття
Пословицы и поговорки как объект сопоставительного исследования.
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
51
Наукова стаття
Мова, мислення, свідомість.
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
52
Наукова стаття
Вивчення класичних мов у київському університеті:традиції й сучасність
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
53
Наукова стаття
Этническая ментальность в зеркале эмотивного словообразования
Голубовська Ірина Олександрівна
2008
Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski
т.6 c.111.0000
54
Наукова стаття
Міфологічна ієрархія як основа типологічної класифікації латинських теонімів
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.21 c.245-249
55
Наукова стаття
Теорія оптимальності в контексті порівняльно-історичного методу.
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.267-276
56
Наукова стаття
Теорія і практика молодограматизму в румунському мовознавстві в порівнянні зі східнослов’янською лінгвістикою
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.170.-178
57
Наукова стаття
Праці І.В.Шаровольського з румунської філології та стислий огляд її історії в Києві в ХХ ст.
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.205-211
58
Наукова стаття
Мовний феномен аттикізму і койне Нового Завіту
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.21 c.271-276
59
Наукова стаття
Вираження фінальних відношень у грецькій історичній прозі періоду Римського панування (на матеріалі твору Арріана)
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.136-142
60
Наукова стаття
Композиція в латинській мові
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.258-261
61
Наукова стаття
Нова лінгвістична парадигма: передумови, настанови, термінологічне визначення
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.52-56
62
Наукова стаття
Семантичні та структурні особливості фразеологічних одиниць з компонентом „засіб пересування” (на матеріалі сучасних англійської, німецької, російської та української мов)
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.179-184
63
Наукова стаття
Китайські культурні концепти як відбиття етнічної ментальності
Голубовська Ірина Олександрівна
2005
64
Наукова стаття
Гроші й багатство у національно-мовних картинах світу
Голубовська Ірина Олександрівна
2005

Повернення до списку

Вгору