Автори, співробітники Університету

Гон Олександр Мойсейович

Ідентифікатор автора: 30964
Кількість пошукових запитів автора: 678

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Іноземних мов
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Історія літератури США ХХ ст., проблеми перекладознавства, проблеми мов для спеціальних цілей, наукової та професійної комунікації

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 14, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Серія практикумів з усного перекладу. Випуск V. Право, економіка, гібридна війна, брекзит.
Гон Олександр Мойсейович
2019
К.: ІМВ
c.1-21
2
Навчально-методичний комплекс
Тренувальні вправи до факультативу з усного перекладу. Зворотний переклад. Тексти 1 - 7.
Гон Олександр Мойсейович
2019
К.: ІМВ
c.1-31
3
Наукова стаття
Собори та соборні лейтмотиви в "Кантос" Паунда.
Гон Олександр Мойсейович
2018
Література на полі медій. Зб. наук. пр.від. теорії та комп. інст. літ. ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. - Київ, 2018
c.291-316
4
Наукова стаття
Письмо про Себе в історії французького роману як антропологічна лабораторія.
Гон Олександр Мойсейович
2018
Слово і час : науково-теоретичний журнал
c.110-114
5
Наукова стаття
Модерністська "еподицея" Езри Паунда.
Гон Олександр Мойсейович
2018
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Філологічні науки.
т.2 c.59-70
6
Наукова стаття
Аушвіц у "композиції" Голокосту.
Гон Олександр Мойсейович
2019
"Концтабір Аушвіц - український вимір": дослідження, документи, свідчення. Київ: Інститут історії України НАН України, 2019.
c.140-159
7
Монографія
Парадигматика ліричного й епічного в "Кантос" Езри Паунда.
Гон Олександр Мойсейович
2017
Дніпро. Акцент ПП.
8
Наукова стаття
"Пісні" Езри Паунда: модерний епос пост-епічної епохи.
Гон Олександр Мойсейович
2015
Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Науковий збірник. Рівне: О.Зень.
c.114-117
9
Наукова стаття
Ezra Pound's Linguopoetics and the Tradition of Russian Formalism
Гон Олександр Мойсейович
2015
ВПЦ "Київський університет"
в.В.1 c.296-307
10
Наукова стаття
Білі плями задавнених обставин. Традиція Г.Джеймса в творчості Е.Паунди.
Гон Олександр Мойсейович
2016
Філософія творчості Генрі Джеймса: український погляд.
c.95-116
11
Тези
Тематичні блоки в електронному посібнику з перекладу.
Гон Олександр Мойсейович
Климук Тарас Миколайович
2016
Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування: ХІІІ науково-практична конференція 31 березня 2016р. Київ: Інститут міжнародних відносин.
т.13 c.20-23
12
Навчально-методичний комплекс
Серія "Перекладацькі полілоги". Навчальний комплекс ІІІ: Маргарет Тетчер (послідовний і зворотний переклад англійською, французькою, українською мовами).
Гон Олександр Мойсейович
Рудковська Анна Юріївна
2013
К.: ІМВ
c.1-26
13
Навчальний посібник
Практикум з усного перекладу. Мультимедійний формат. Видання друге.
Гон Олександр Мойсейович
Нощенко Михайло Олександрович
2011
К.: Імідж-принт
14
Тези
Особливості фразеології текстів( на матеріалі "Практикум з усного перекладу. Мультимедійний формат.Англо-американський політичний дискурс"
Гон Олександр Мойсейович
2007
Тези міжнар. наук. конф. "Мови для спеціальних цілей і культурної комунікації". Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
c.28.0000

Повернення до списку

Вгору