Автори, співробітники Університету

Гонта Ігор Анатолійович
Honta Ihor

Ідентифікатор автора: 30966
Кількість пошукових запитів автора: 380

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Словотвір англійської мови, субстандарт англійської та української мов

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 20, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Студентська олімпіада як форма підготовки до професійної діяльності аналітика-статистика
Гонта Ігор Анатолійович
Заєць Світлана Володимирівна
2019
Статистика України
в.2 c.31-41
2
Наукова стаття
Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники реалізації естетичної функції композит-колоративів на матеріалі твору О.Уайльда «Портрет Доріана Грея»
Гонта Ігор Анатолійович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»
т.2 в.31 c.24-28
3
Наукова стаття
Метафорично-асоціативні паралелі у формуванні субстандартної лексики та фразеології англійської, української та російської мов
Гонта Ігор Анатолійович
2018
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
в.1(69) c.114-117
4
Наукова стаття
Екстралінгвістичні чинники в утворенні етнофобізмів в американському мовному субстандарті
Гонта Ігор Анатолійович
2018
Науковий Вісник Херсонського Державного Університету Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація
в.1 c.31-36
5
Наукова стаття
Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники реалізації естетичної функції англійських композит-колоративів (на матеріалі твору О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)
Гонта Ігор Анатолійович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
c.24-27
6
Навчальний посібник
Практичний курс перекладу
Гонта Ігор Анатолійович
2016
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-144
7
Наукова стаття
Спільність метафоричних асоціацій у формуванні сленгової лексики англійської, української та російської мов
Гонта Ігор Анатолійович
2017
Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.217-221
8
Навчальний посібник
Посібник з англійської мови для студентів ІV-го року навчання факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем напрям підготовки - комп'ютерна інженерія
Гонта Ігор Анатолійович
2015
К.: ТОВ "КопіТрейд Лтд"
в.1 c.1-170
9
Матеріали конференції
Сложнопроизводные композиты-метафоры
Гонта Ігор Анатолійович
2014
Сборник научных трудов "Язык и социальная динамика. Ценности социума"
c.48-54
10
Наукова стаття
Переклад стилістично-маркованих номінативних одиниць на позначення рас та національностей
Гонта Ігор Анатолійович
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
c.63-66
11
Наукова стаття
Ад'єктивні композити англійської мови з метафоричним значенням та проблема їх перекладу
Гонта Ігор Анатолійович
2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов
т.12 c.31-35
12
Наукова стаття
Композитний спосіб словотвору у формуванні неологізмів англійської мови
Гонта Ігор Анатолійович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.132-137
13
Наукова стаття
Внутрішня валентність в англійських композитах авіаційної галузі
Гонта Ігор Анатолійович
2015
Наукові записки. Серія "Філологічні науки"
т.137 c.170-174
14
Наукова стаття
Лексико-семантичні ряди композит з інтерактивними компонентами в авіаційній галузі
Гонта Ігор Анатолійович
2014
15
Наукова стаття
Особливості перекладу англійських композит-бахуврихи українською мовою
Гонта Ігор Анатолійович
2014
Наукові записки. Психолого-педагогічні науки
т.3 c.50 — 53
16
Наукова стаття
Способи перекладу композити-метафори в англійській мові
Гонта Ігор Анатолійович
2013
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.116 c.106-110
17
Наукова стаття
Авіаційні полікомпонентні терміни з агентивними формантами -er, -or, -ant, -ist
Гонта Ігор Анатолійович
2013
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.14 c.129-133
18
Наукова стаття
Композита-метафора: проблема перекладу
Гонта Ігор Анатолійович
2014
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
т.7 c.51-58
19
Праці конференції
Английские композиты-сленгизмы с элементами телескопии и аббревиации
Гонта Ігор Анатолійович
2014
Материалы Международной научной конференции: "Молодые учёные в инновационном поиске"
c.83-88
20
Тези
Переклад полікомпонентних термінів з агентивними формантами в авіаційній галузі
Гонта Ігор Анатолійович
2013
Збірник наукових праць «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»
c.115-118

Повернення до списку

Вгору