Автори, співробітники Університету

Гонта Ігор Анатолійович
Honta Ihor

Ідентифікатор автора: 30966
ResearcherID, Web of Science: AAC-6299-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 552

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Словотвір англійської мови, субстандарт англійської та української мов

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Структура та семантика англійських ад"єктивних композит на позначення зовнішності людини (на прикладі роману Дж. Роулінг "Гаррі Поттер та Філософський Камінь")
Александрук Ірина Володимирівна
Гонта Ігор Анатолійович
2020
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
в.38 c.19-21
2
Наукова стаття
Відтворення англійських ад‘єктивних композит на позначення зовнішності людини українською мовою в перекладі роману Дж.Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь»
Гонта Ігор Анатолійович
2020
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
т.2 в.30 c.119-124
3
Навчальний посібник
Практика перекладу галузевої літератури. Practical Tranlation of Specialist Literature.
Гонта Ігор Анатолійович
2019
Національний авіаційний університет
c.1-280
4
Навчально-методичні праці
Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська) для здобувачів освітньо-наукового рівня бакалавр, галузь знань 12, та 123
Гонта Ігор Анатолійович
2020
КНУ імені Т.Шевченка
c.1-36
5
Навчально-методичні праці
Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська) для здобувачів освітньо-наукового рівня бакалавр, галузь знань 105, та 123
Гонта Ігор Анатолійович
2020
КНУ імені Т.Шевченка
c.1-36
6
Наукова стаття
Color Component in Ethnophobic Terms Denoting East Asians and People of Muslim Confession (the case of non-standard American English)
Гонта Ігор Анатолійович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2019
Science and Education a New Dimension. Philology
в.VII(62) c.34-37
7
Навчальний посібник
Практика перекладу галузевої літератури
Гонта Ігор Анатолійович
2019
Національний авіаційний університет (навчальний посібник)
c.1-280
8
Навчальний посібник
English for Computer Engineering. The textbook for the 4th year students of Radiophysics, Electronics and Computer Systems Department
Гонта Ігор Анатолійович
2018
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.1-287
9
Наукова стаття
Роль психоемоційного чинника та екстралінгвістичної домінанти в словотворі (на матеріалі мовного субстандарту)
Гонта Ігор Анатолійович
2019
Сучасні тенденції фонетичних досліджень. Збірник матеріалів ІІІ круглого столу з міжнародною участю (19 квітня 2019 р., Київ)
c.116-120
10
Наукова стаття
Переклад композит з метафоричним значенням
Гонта Ігор Анатолійович
2019
Лінгвістичні та методичні проблеми навчання іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць.
в.6 c.219-222
11
Наукова стаття
Етнофобізми на позначення американців як засіб збереження екстралінгвістичної інформації
Гонта Ігор Анатолійович
2019
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
в.23 c.69-74
12
Наукова стаття
Colour Component in the Semantics of Ethnophobic Terms
Гонта Ігор Анатолійович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2019
Advanced Education
в.12 c.226-236
13
Наукова стаття
Вербалізація екстралінгвістичної домінанти у мові (на матеріалі американського мовного субстандарту)
Гонта Ігор Анатолійович
2018
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
в.19 c.204-210
14
Наукова стаття
Соціально-історична мотивація американських етнофобізмів лексико-семантичного поля війна
Гонта Ігор Анатолійович
2018
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (5) c.141-151
15
Наукова стаття
Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники реалізації естетичної функції композит-колоративів на матеріалі твору О.Уайльда «Портрет Доріана Грея»
Гонта Ігор Анатолійович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.31 c.24-28
16
Наукова стаття
Метафорично-асоціативні паралелі у формуванні субстандартної лексики та фразеології англійської, української та російської мов
Гонта Ігор Анатолійович
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.1(69) c.114-117
17
Наукова стаття
Екстралінгвістичні чинники в утворенні етнофобізмів в американському мовному субстандарті
Гонта Ігор Анатолійович
2018
Науковий Вісник Херсонського Державного Університету Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація
в.1 c.31-36
18
Наукова стаття
Лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники реалізації естетичної функції англійських композит-колоративів (на матеріалі твору О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»)
Гонта Ігор Анатолійович
Пастушенко Тетяна Володимирівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
c.24-27
19
Навчальний посібник
Практичний курс перекладу
Гонта Ігор Анатолійович
2016
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
c.1-144
20
Наукова стаття
Спільність метафоричних асоціацій у формуванні сленгової лексики англійської, української та російської мов
Гонта Ігор Анатолійович
2017
Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.217-221
21
Навчальний посібник
Посібник з англійської мови для студентів ІV-го року навчання факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем напрям підготовки - комп'ютерна інженерія
Гонта Ігор Анатолійович
2015
К.: ТОВ "КопіТрейд Лтд"
в.1 c.1-170
22
Матеріали конференції
Сложнопроизводные композиты-метафоры
Гонта Ігор Анатолійович
2014
Сборник научных трудов "Язык и социальная динамика. Ценности социума"
c.48-54
23
Наукова стаття
Переклад стилістично-маркованих номінативних одиниць на позначення рас та національностей
Гонта Ігор Анатолійович
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
c.63-66
24
Наукова стаття
Ад'єктивні композити англійської мови з метафоричним значенням та проблема їх перекладу
Гонта Ігор Анатолійович
2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов
т.12 c.31-35
25
Наукова стаття
Композитний спосіб словотвору у формуванні неологізмів англійської мови
Гонта Ігор Анатолійович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.132-137
26
Наукова стаття
Внутрішня валентність в англійських композитах авіаційної галузі
Гонта Ігор Анатолійович
2015
Наукові записки. Серія "Філологічні науки"
т.137 c.170-174
27
Наукова стаття
Лексико-семантичні ряди композит з інтерактивними компонентами в авіаційній галузі
Гонта Ігор Анатолійович
2014
28
Наукова стаття
Особливості перекладу англійських композит-бахуврихи українською мовою
Гонта Ігор Анатолійович
2014
Наукові записки. Психолого-педагогічні науки
т.3 c.50 — 53
29
Наукова стаття
Способи перекладу композити-метафори в англійській мові
Гонта Ігор Анатолійович
2013
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.116 c.106-110
30
Наукова стаття
Авіаційні полікомпонентні терміни з агентивними формантами -er, -or, -ant, -ist
Гонта Ігор Анатолійович
2013
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.14 c.129-133
31
Наукова стаття
Композита-метафора: проблема перекладу
Гонта Ігор Анатолійович
2014
Актуальні проблеми філології та перекладознавства
т.7 c.51-58
32
Праці конференції
Английские композиты-сленгизмы с элементами телескопии и аббревиации
Гонта Ігор Анатолійович
2014
Материалы Международной научной конференции: "Молодые учёные в инновационном поиске"
c.83-88
33
Тези
Переклад полікомпонентних термінів з агентивними формантами в авіаційній галузі
Гонта Ігор Анатолійович
2013
Збірник наукових праць «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»
c.115-118

Повернення до списку

Вгору