Автори, співробітники Університету

Гончар Ігор Анатолійович

Ідентифікатор автора: 30972
ResearcherID, Web of Science: V-4185-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 610
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Статистики та демографії
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 20, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Багатовимірне статистичне оцінювання України в системі глобальної конкурентоспроможності
Гончар Ігор Анатолійович
2018
Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку. XVI Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівника статистики
c.64-68
2
Матеріали конференції
Статистичне забезпечення формування освітніх бізнес-моделей
Гончар Ігор Анатолійович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.44
3
Матеріали конференції
Багатовимірні статистичні оцінки - новий погляд на аналітичні можливості
Гончар Ігор Анатолійович
2019
Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди дня працівників статистики: Нові джерела та методи поширення даних у статистиці
c.20-22
4
Наукова стаття
Багатовимірне статистичне оцінювання впливу процесу народжуваності на формування демографічного потенціалу України
Гончар Ігор Анатолійович
Ященко Яна Віталіївна
2019
Економічний аналіз
т.29 в.1 c.13-20
5
Наукова стаття
Багатовимірне оцінювання привабливості країн світу: статистичний аспект
Гончар Ігор Анатолійович
Коротич Євгеній Геннадійович
2019
Науковий журнал "Логос. Мистецтво наукової думки"
в.3 c.17-20
6
Наукова стаття
Студентська олімпіада як форма підготовки до професійної діяльності аналітика-статистика
Гончар Ігор Анатолійович
Заєць Світлана Володимирівна
2019
Статистика України
в.2 c.31-41
7
Наукова стаття
The Interrelation between Economic Growth and National Economic Competitiveness: The Case of Ukraine
Гончар Ігор Анатолійович
Колоша (Филюк) Василина Василівна
Филюк Галина Михайлівна
2019
Journal of Competitiveness
в.11(3) c.53–69
8
Матеріали конференції
Статистичне ранжування вищих навчальних закладів у світі
Гончар Ігор Анатолійович
Безгубенко Софія Юріївна
2017
Міжнародна науково-практична конференція. Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика
в.4 c.91-93
9
Матеріали конференції
Аналіз розвитку ринку електромобілів в Україні
Гончар Ігор Анатолійович
Пальян Зінаїда Оганесівна
2018
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем"
c.164-166
10
Монографія
Ринок електромобілів в Україні: статистичний аналіз і класифікація
Гончар Ігор Анатолійович
Пальян Зінаїда Оганесівна
2018
Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня
c.67-79
11
Наукова стаття
Багатовимірний статистичний аналіз чинників демографічних процесів в Україні
Гончар Ігор Анатолійович
Мамчур Інна Іванівна
2017
Економічний аналіз
т.27 в.4 c.29-35
12
Наукова стаття
Статистичний аналіз розвитку ринку електроавтомобілів в Україні: проблеми, шляхи вирішення
Гончар Ігор Анатолійович
Пальян Зінаїда Оганесівна
2018
Статистика України
в.2 c.13-21
13
Матеріали конференції
Cтатистичний аналіз трансформації режиму плідності жінок України та країн західної Європи
Гончар Ігор Анатолійович
Мамчур Інна Іванівна
2017
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція:СТАТИСТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
c.115-119
14
Матеріали конференції
Багатовимірне статистичне оцінювання привабливості країни за світовими рейтинговими системами
Гончар Ігор Анатолійович
Коротич Євгеній Геннадійович
2017
Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики
c.113-114
15
Монографія
Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості
Гончар Ігор Анатолійович
Ковтун Наталія Василівна
Моторина Тетяна Михайлівна
Пальян Зінаїда Оганесівна
Приходько Катерина Русланівна
Шибіріна Світлана Олександрівна
Бабірад-Лазунін Володимир Олегович
Романюк Ірина Петрівна
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-479
16
Тези
Modern trends in statistical formation Ukraine
Гончар Ігор Анатолійович
2017
IV International scientific conference Statistics of the XXI Century: New Challenges New Opportunities
c.14-16
17
Тези
Статистичне конструювання багатовимірних показників в оцінюванні соціально-економічних явищ
Гончар Ігор Анатолійович
2016
XІV Міжнародна науково- практична конференція з нагоди Дня працівників статистики
c.39-41
18
Наукова стаття
Статистичні інструментарії оцінювання якості віщої освіти в Україні
Гончар Ігор Анатолійович
2014
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.14 c.161-167
19
Наукова стаття
Статистичний аналіз інвестиційної привабливості країн Європи
Гончар Ігор Анатолійович
2013
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.1 c.160.0000
20
Наукова стаття
Характер формування зовнішньої торгівлі України:статистична оцінка
Гончар Ігор Анатолійович
2013
Статистика України
т.2 c.16-20
21
Наукова стаття
Modern Features of Ukraine`s International Trade: Statistical Analysis
Гончар Ігор Анатолійович
2013
Journal of social sciences International Black Sea University
т.2 c.43-47
22
Наукова стаття
Статистична оцінка конкурентної позиції українських товарів на ринках головних торгових партнерів
Гончар Ігор Анатолійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.134 c.16-20
23
Тези
Статистичне багатовимірне оцінювання ВНЗ України як елемент управляння якістю освіти
Гончар Ігор Анатолійович
2012
Система державної статистики в Україні: стан, проблеми, перспективи. Зб. текстів доповідей на V науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики
т.1 c.69.0000
24
Тези
Статистичне оцінювання якості освіти в Україні за рейтингами ВНЗ. //Статистика ХХІ ст.: нові виклики, нові можливості. КНУ імені Тараса Шевченка
Гончар Ігор Анатолійович
2013
25
Тези
Статистична характеристика зовнішньої торгівлі України: історичний аспект та напрями розвитку/ Всеукраїнська науково-практична конференція: Методологічні засади статистичного дослідження економіки України в умовах реалізації стратегії інноваційного розвит
Гончар Ігор Анатолійович
2012
Тези доповідей
т.1 c.30-32
26
Наукова стаття
Соціологічне дослідження рівня життя студентів
Гончар Ігор Анатолійович
2010
Зовнішня торгівля: право та економіка
c.176.0000
27
Наукова стаття
Статистичні аспекти дослідження перебігу процесу постаріння населення України: сучасність та перспективи
Гончар Ігор Анатолійович
2010
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.7 c.198.0000
28
Наукова стаття
Проблеми неадекватності статистичної оцінки ІСЦ в контексті податкової реформи
Гончар Ігор Анатолійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.129 c.26.0000
29
Тези
Соціально-демографічні наслідки постаріння населення України
Гончар Ігор Анатолійович
2010
Система державної статистики в Україні: стан, проблеми, перспективи. Зб. текстів доповідей на V науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики
т.8 c.77.0000
30
Тези
Деформаційні зрушення у віковому складі населення України: причини та перспективи
Гончар Ігор Анатолійович
2011
31
Тези
Умови адекватності статистичної оцінки споживчого кошику ІСЦ
Гончар Ігор Анатолійович
2011
32
Наукова стаття
Статистичний аналіз інфляцієутворюючих факторів в Україні
Гончар Ігор Анатолійович
2009
33
Наукова стаття
нвестицції як індикатор ринкової кон'юктури
Гончар Ігор Анатолійович
2010
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.5
34
Наукова стаття
Перспективи зміни демогнрафічної ситуації в регіонах Україні
Гончар Ігор Анатолійович
2010
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.6
35
Наукова стаття
Статистичні перерахунки чисельності та складу населення за міжпереписний період
Гончар Ігор Анатолійович
2010
36
Наукова стаття
Перебіг демографічних процесів в Україні
Гончар Ігор Анатолійович
2010
Система державної статистики в Україні: стан, проблеми, перспективи. Зб. текстів доповідей на V науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики
37
Наукова стаття
Основні підходи до покращення результативності функціонування секторів економіки України в умовах післякризового відновлення
Гончар Ігор Анатолійович
2010

Повернення до списку

Вгору