Автори, співробітники Університету

Гончаренко Наталія Володимирівна
Goncharencko Nataliya Volodymyrivna

Ідентифікатор автора: 31000
Author Identifier Number Scopus: 57192703726 →
ResearcherID, Web of Science: I-2009-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 774

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Екологічного менеджменту та підприємництва
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Дослідження проблем екологічного обліку, аналізу та аудиту

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 72, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 23, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
РОзвиток системи контролю у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
Гончаренко Наталія Володимирівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.Вип. 1. Част. 1 c.75-77
2
Матеріали конференції
Information Technologies in Training of green Business Managers
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2019
15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019
c.348-357
3
Наукова стаття
Sustainable entrepreneurship: from business-as-usual to business sustainability
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні.: збірник матеріалів науково-практичної конференції, 15-16 листопада 2018 р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.104-109
4
Наукова стаття
Развитие электронной коммерции в Украине
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Журнал «Вестник Карагандинского экономического университета: экономика, философия, педагогика юриспруденция» Издательство: типография Карагандинского экономического университета, Караганда
c.39-43
5
Наукова стаття
Управління відходами на підприємствах
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Вергелес Вадим В.
2019
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія:"Економічні науки"
6
Наукова стаття
Information and Analytical Support for Organizing Commodity Flow on Environmental and Economic Basis
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2019
Advanced Computer Information Technologies (ACIT): Міжнародна конференція
c.374-379
7
Наукова стаття
Optimization of Commodity Flows: The Case of Bakery Enterprises of Ukraine
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2019
Montenegrin Journal of Economics, 2019
т.15 в.3 c.205-216
8
Тези
Екологічні фактори розвитку міжнародної торгівлі в сучасних умовах
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 15 - 16 листопада, 2018 р., Київський національний торгівельно-економічний університет)
c.115-119
9
Тези
Виклики та рушійні сили екологізації транспортної логістики
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2019
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі"
c.135-139
10
Матеріали конференції
Розвиток біоенергетики в аграрному секторі України: проблеми та напрями їх вирішення
Гончаренко Наталія Володимирівна
2018
Актуальні питання економіки, управління та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.38-42
11
Матеріали конференції
Розвиток торгівлі органічною продукцією рослинництва в Україні
Гончаренко Наталія Володимирівна
2018
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.25-28
12
Матеріали конференції
Облік і контроль в управлінні якістю та безпекою продукції рослинництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2017
Якість і безпека харчових продуктів: Міжнародна науково-практична конференція
c.97-100
13
Навчальний посібник
Экологический аудит
Базилевич Віктор Дмитрович
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2017
Типография Карагандинского экономического университета
14
Наукова стаття
Кластеризація як інструмент підвищення конкурентоспроможності органічного рослинництва в умовах міжнародної конкуренції
Гончаренко Наталія Володимирівна
2018
Держава та регіони
в.4 (103) c.18-22
15
Матеріали конференції
Перспективи та проблеми розвитку ЕСКО в Україні
Гончаренко Наталія Володимирівна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. - К.: ЦП Компринт
c.35-37
16
Наукова стаття
Improvement of the effectiveness of organic farming in Ukraine
Базилевич Віктор Дмитрович
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2017
Problems and Perspectives in Management
т.15 в.3 c.64-75
17
Практикум
Облік, звітність та оподаткування суб’єктів екологічного підприємництва: комп’ютерний практикум.
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2017
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-160
18
Тези
Розвиток органічного сільського господарства в Україні
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: збірник тез. – К.: Національний авіаційний університет
c.56-59
19
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 8.03050401 – «Економіка підприємства», магістерська програма «Екологічне підприємництво»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2016
К.: «ЦП «Компринт»
20
Наукова стаття
Організаційно-методичні засади обліку витрат перехідного періоду у органічному рослинництві
Гончаренко Наталія Володимирівна
2016
Облік і фінанси
в.2(72) c.16-22
21
Наукова стаття
Development of Theoretical and Methodological Fundamentals of Environmental Controlling and Supply of Organic Livestock Products
Гончаренко Наталія Володимирівна
2016
The Advinced Science
в.1 c.23-26
22
Наукова стаття
The efficiency of use of the human capital in the agriculture
Базилевич Віктор Дмитрович
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2016
Problems and Perspectives in Management
в.4 c.28-37
23
Тези
Ринок органічної сільськогосподарської продукції в Україні: стан та проблеми розвитку
Гончаренко Наталія Володимирівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.42-45
24
Буклет
Науквово-дослідні розробки кафедри екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-91
25
Буклет
Результати міжнародної співпраці економічного факультету з питань екологічного підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-71
26
Довідник
Концепція освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-24
27
Навчально-методичний комплекс
Методичні матеріали щодо проходження практики студентами спеціальності «Економіка підприємства»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-46
28
Навчально-методичний комплекс
Стратегія «зеленого» розвитку підприємства
Гончаренко Наталія Володимирівна
2015
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-44
29
Навчально-методичний комплекс
Обліково-аналітичне забезпечення екологічного підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2015
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-62
30
Наукова стаття
Organizational and Methodological Problems of Environmntal Audit of Land Use in Agricultural Enterprises and Their Solution
Гончаренко Наталія Володимирівна
2015
The Advanced Science Journal
т.3 c.98-102
31
Наукова стаття
Екологічне інвестування в гірничодобувній промисловості: сутність, особливості і види
Гончаренко Наталія Володимирівна
Короткий Віктор Андрійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.169 c.15-22
32
Навчальний посібник
Екологічний аудит
Гончаренко Наталія Володимирівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-492
33
Навчальний посібник
Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни "Стратегія «зеленого» розвитку підприємства"
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-132
34
Навчальний посібник
Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: навчальний практикум
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-286
35
Наукова стаття
Теоретические и организационные основы экологического контроллинга
Гончаренко Наталія Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.6 c.24-30
36
Наукова стаття
Results and evaluation of the practical difficulties dissemination of biological assets at fair value in Ukraine
Гончаренко Наталія Володимирівна
2014
Київський економічний науковий центр
c.70-73
37
Тези
Аудит систем екологічного менеджменту згідно стандартів ISO
Гончаренко Наталія Володимирівна
2014
STARTER
c.32-33
38
Тези
Напрями удосконалення екологічного управління підприємствами гірничорудної галузі
Гончаренко Наталія Володимирівна
2014
Атлант
c.85-86
39
Тези
Экологический аудит водопользования
Гончаренко Наталія Володимирівна
2014
Типография Карагандинского экономического университета
c.126-128
40
Тези
Сутність і принципи організаційно-економічного механізму екологічного інвестування гірничорудних підприємств
Гончаренко Наталія Володимирівна
2014
ЛЕФ
c.114-117
41
Тези
Стан і перспективи використання біогазу як альтернативного джерела енергії в Україні
Гончаренко Наталія Володимирівна
2013
Прінт-сервіс
c.22-24
42
Тези
Модель бухгалтерского учета природоохранной деятельности аграрных предприятий в системе экологического менеджмента
Гончаренко Наталія Володимирівна
2013
ННЦ «ІАЕ»
c.231-235
43
Наукова стаття
Класифікація екологічного аудиту
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Актуальні проблеми економіки
т.11 c.194-201
44
Наукова стаття
Аналіз ефективності використання біологічних активів: методичні проблеми і шляхи вирішення
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Вісник Сумського НАУ серія "Економіка та менеджмент"
т.5 c.92-97
45
Наукова стаття
Теоретико-методичні засади аналізу біологічних активів сільськогосподарських підприємств
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
т.2 c.138-142
46
Наукова стаття
Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми і напрями вирішення
Гончаренко Наталія Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.143 c.31-34
47
Наукова стаття
Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми та напрями вирішення
Гончаренко Наталія Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.143 c.31-34
48
Тези
Екологічний аудит як інструмент охорони сільськогосподарських земель
Базилевич Віктор Дмитрович
Гончаренко Наталія Володимирівна
2012
К: Обрії
c.114-116
49
Монографія
Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2011
50
Наукова стаття
Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Бухгалтерський облік і аудит
c.30-34
51
Наукова стаття
Облік поточних біологічних активів рослинництва: методичні проблеми і напрями удосконалення
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
52
Наукова стаття
Бухгалтерский учет биологических активов в Украине: проблемы теории и практики
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
53
Наукова стаття
Сутність екологічного аудиту: теоретичні засади і наукові підходи
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Облік і фінанси АПК
c.125.0000
54
Наукова стаття
Облік довгострокових біологічних активів рослинництва: стан і напрями удосконалення
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.202.0000
55
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-казахський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-614
56
Тези
Класифікація екологічного аудиту: проблеми і напрями вирішення
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Аналітичний центр «Нова економіка»
c.110-112
57
Тези
Зміст та види екологічного аудиту територій
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Аналітичний центр «Нова економіка»
c.110-112
58
Тези
Удосконалення бухгалтерського обліку біологічних активів овочівництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
ВІЕМ
c.276-278
59
Тези
Соціальне підприємництво в Україні: стан і проблеми розвитку
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
К: НУХТ
c.28-29
60
Тези
Теоретико-правові підходи до розкриття сутності екологічного аудиту
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
К: Обрії
c.135-137
61
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: україно-німецько-російсько-англійський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Петровський Микола Васильович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
Знання
c.518
62
Тези
Амортизація довгострокових біологічних активів: теоретичні та прикладні аспекти // Сьома міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Гончаренко Наталія Володимирівна
2010
63
Тези
Роль екологічного аудиту в системі управління техногенно-екологічною безпекою // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку».
Гончаренко Наталія Володимирівна
2010
64
Наукова стаття
Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи»
Гончаренко Наталія Володимирівна
2008
Бухгалтерський облік і аудит
c.39.0000
65
Наукова стаття
Бухгалтерский учет биологических активов: проблемы теории и практики
Гончаренко Наталія Володимирівна
2008
66
Наукова стаття
Удосконалення органіазції бухгалтерського облікув сільському господарстві відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи»
Гончаренко Наталія Володимирівна
2009
Облік і фінанси АПК
c.13.0000
67
Наукова стаття
Визначення справедливої вартості біологчних активів з урахуванням цін активного ринку: методичні та інформаційні аспекти
Гончаренко Наталія Володимирівна
2009
Бухгалтерський облік і аудит
c.40.0000
68
Тези
Організаційно-методичні підходи до організації бухгалтерського обліку біологічних активів
Гончаренко Наталія Володимирівна
2008
69
Тези
П(С)БО 30 «Біологічні активи»: перспективи та проблеми практичного впровадження
Гончаренко Наталія Володимирівна
2008
70
Тези
Бухгалтерський облік біологічних активів та його вплив на фінансовий результат підприємства
Гончаренко Наталія Володимирівна
2008
71
Тези
Порівняльна характеристика методичних засад обліку активів сільського господарства відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», 9 «Запаси» та 30 «Біологічні активи»
Гончаренко Наталія Володимирівна
2009
72
Тези
Методичні підходи калькуляції собівартості поточних біологічних активів рослинництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2009
Зб. тез V наук. конф. "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи".: Державна академія статистики, обліку та аудиту
c.95.0000

Повернення до списку

Вгору