Автори, співробітники Університету

Гончаров Олександр Петрович
Honcharov Oleksandr Petrovych

Ідентифікатор автора: 31012
Кількість пошукових запитів автора: 670
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Етнології та краєзнавства
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: розробка питань краєзнавства, історіографії / study of problems of local history, historiography / дослідження пам’яток історії та культури тощо / research of sights of history and culture etc. /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
З досвіду викладання краєзнавчих дисциплін на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та пропозиції щодо викладання цих дисциплін у закладах вищої освіти
Гончаров Олександр Петрович
2018
Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу “Основи краєзнавства” у закладах вищої освіти. Матеріали та документи
c.40–45
2
Наукова стаття
Бібліографічні та історіографічні огляди на шпальтах часопису «Краєзнавство» (1927–2017)
Гончаров Олександр Петрович
2017
Краєзнавство: науковий журнал
в.3/4 (100/101) c.22-37
3
Тези
Про місце краєзнавства в системі новітніх наукових напрямів і дисциплін
Гончаров Олександр Петрович
2017
Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції
c.15-21
4
Тези
Бібліографічні та історіографічні огляди на сторінках журналу «Краєзнавство»
Гончаров Олександр Петрович
2017
Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.
c.52-54
5
Довідник
II (позачергова) та III конференції Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України: матеріали та док. (17 січня 2012 р. та 26 лютого 2013 р.)
Гончаров Олександр Петрович
2017
Київська міська організація Національної спілки краєзнавців України (монографія)
c.1-100
6
Матеріали конференції
Інформація щодо виконання рекомендацій Міжнародної науково-практичної конференції «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти» (2014 р.)
Гончаров Олександр Петрович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.50-53
7
Наукова стаття
Перспективи використання історико-культурних пам’яток регіонів України в туристичній галузі (на прикладі культурної спадщини міста Немирова Вінницької області)
Гончаров Олександр Петрович
Роїк Юрій Віталійович
2017
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.52 c.67-71
8
Наукова стаття
Міжнародна науково-практична конференція «Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура»
Гончаров Олександр Петрович
Громова Наталія Олександрівна
2017
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.52 c.117-120
9
Наукова стаття
Українське краєзнавство: від тернистого минулого до викликів сьогодення
Гончаров Олександр Петрович
2016
Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe
в.2 c.196-214
10
Наукова стаття
«Другі києвознавчі читання» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Гончаров Олександр Петрович
2017
Краєзнавство: науковий журнал
в.1-2 c.233-237
11
Праці конференції
Топонімічна проблематика в діяльності Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України
Гончаров Олександр Петрович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.191-195
12
Наукова стаття
Київська міська організація НСКУ – час зростання !
Гончаров Олександр Петрович
2016
Краєзнавство: науковий журнал
в.1/2 c.231-244
13
Наукова стаття
Краєзнавство було покликом його душі (Віктор Соколов)
Гончаров Олександр Петрович
2015
Краєзнавство: науковий журнал
в.3/4 c.323-327
14
Наукова стаття
Краєзнавство в житті Реви Лариси Григорівни
Гончаров Олександр Петрович
2016
Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 20-річчя заснування Хмельницького інституту МАУП): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП
в.6
15
Наукова стаття
Проблеми сучасного краєзнавства та бібліотечна галузь
Гончаров Олександр Петрович
2015
Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.
c.49-54
16
Наукова стаття
Топонімічна політика в Києві: виклики часу, проблеми наукового забезпечення
Гончаров Олександр Петрович
Терес Наталія Володимирівна
2015
Краєзнавство: науковий журнал
в.3/4 c.276-278
17
Підручник
Основи краєзнавства: підручник для студентів вищих навчальних закладів / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, Нац. спілка краєзнавців України; за ред. О.П. Реєнта.
Гончаров Олександр Петрович
2015
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (підручник)
c.1-332
18
Наукова стаття
Науковий потенціал краєзнавства: ретроспективний погляд, сучасний стан та шляхи підвищення ефективності
Гончаров Олександр Петрович
2015
Краєзнавство: науковий журнал
т.2 c.129-143
19
Наукова стаття
М.Ф. Берлинський і Київський університет
Гончаров Олександр Петрович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.122 c.12-15
20
Наукова стаття
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край»
Гончаров Олександр Петрович
2014
Краєзнавство: науковий журнал
т.4 c.133-134
21
Тези
Видатний вчений, педагог, особистість: до 250-річчя від дня народження М.Ф. Берлинського.
Гончаров Олександр Петрович
2014
Конотопські читання. Збірник публікацій за результатами Конотопських читань
т.5 c.25-32
22
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
23
Наукова стаття
Другі краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька
Гончаров Олександр Петрович
2013
Краєзнавство: науковий журнал
в.4 c.265-267
24
Наукова стаття
Міжнародна науково-практична конференція «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти»
Гончаров Олександр Петрович
Терес Наталія Володимирівна
2014
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.42 c.219-223
25
Наукова стаття
Внесок вчених історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвиток києвознавства на сучасному етапі
Гончаров Олександр Петрович
Комаренко Олександр Юрійович
Терес Наталія Володимирівна
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.10-18
26
Наукова стаття
«Києвознавчі читання» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Гончаров Олександр Петрович
2014
Краєзнавство: науковий журнал
в.2 c.167-177
27
Наукова стаття
Київські адреси Шевченка
Гончаров Олександр Петрович
2014
Україна Тараса Шевченка: історико-краєзнавчі нариси
c.69-83
28
Наукова стаття
Актуальні паралелі в ретрорепортажі києвознавця. Рец. на кн.: Сергій Вакулишин. Репортаж з Києва 1913 року. – Київ: Українська видавнича спілка, 2012. – 115 с.
Гончаров Олександр Петрович
2014
Краєзнавство: науковий журнал
в.4 c.276 – 279
29
Наукова стаття
Ювілейний збірник на пошану професора Анатолія Коцура. Рец. на зб. «Часопис української історії». – К., 2013. – Вип. 25 .– 356 с.
Гончаров Олександр Петрович
2014
Краєзнавство: науковий журнал
в.2 c.192 – 199
30
Тези
Співробітництво Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України з бібліотеками столиці
Гончаров Олександр Петрович
2014
Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.
c.20 – 23
31
Тези
Діяльність Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України в галузі києвознавства (2008-2013 рр.)
Гончаров Олександр Петрович
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.19–24
32
Наукова стаття
Форум краєзнавців столиці
Гончаров Олександр Петрович
2013
Краєзнавство: науковий журнал
в.1 c.219 – 225
33
Наукова стаття
Історико-краєзнавча практика студентів Київського Національного університету імені Тараса Шевченка – 2013
Гончаров Олександр Петрович
2013
Краєзнавство: науковий журнал
в.2 c.213 – 220
34
Наукова стаття
А.П. Коцур як краєзнавець
Гончаров Олександр Петрович
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
в.25 c.208 – 211
35
Навчально-методичний комплекс
Проблематика семінарських занять з курсу «Історичне краєзнавство»
Гончаров Олександр Петрович
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.А1
36
Навчально-методичний комплекс
Проблематика семінарських занять з курсу «Теоретичні проблеми етнології»
Гончаров Олександр Петрович
2012
К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (монографія)
c.А1
37
Наукова стаття
«Круглі столи» з проблем києвознавства
Гончаров Олександр Петрович
2012
Краєзнавчий вісник. Документально-історичне видання. – Ізмаїл
c.160 – 162
38
Наукова стаття
Малопримітна, але важлива ланка державного механізму виконавчої влади [Рец. на кн.: Устименко В.Є. Обов’язок. Звитяга. Честь: З історії Урядового військово-кур’єрського зв’язку та Служби дипломатичних кур’єрів України. – К.: Етнос, 2011. – 528 с.: іл.]
Гончаров Олександр Петрович
2012
Краєзнавчий вісник. Документально-історичне видання. – Ізмаїл
в.2 c.162 – 166
39
Монографія
Установча конференція Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України (26 лютого 2010 року). Матеріали та документи
Гончаров Олександр Петрович
Пилипенко Віктор Володимирович
2011
ТОВ Вид-во «Телесик» (монографія)
c.1-66
40
Наукова стаття
Пленум правління Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України
Гончаров Олександр Петрович
2011
Краєзнавство: науковий журнал
в.2 c.322 – 324
41
Наукова стаття
Про підготовку навчального посібника з краєзнавства для вищих навчальних закладів України
Гончаров Олександр Петрович
2011
Краєзнавство: науковий журнал
в.3 c.56 – 61
42
Підручник
Історія України (колективна монографія)
Гончаров Олександр Петрович
Пилипенко Віктор Володимирович
2007
Ніка-Центр (підручник)
c.1-184
43
Навчальний посібник
Українська етнологія: навчальний посібник
Гончаров Олександр Петрович
Ігнатенко (Колодюк) Ірина Василівна
Капелюшний Валерій Петрович
Пилипенко Віктор Володимирович
2007
Київ: Либідь
c.1-400
44
Наукова стаття
Національні меншини України в дослідженнях учених історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Гончаров Олександр Петрович
2005
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
в.18 c.80-86
45
Наукова стаття
Берегове: історія й сучасність
Гончаров Олександр Петрович
Пилипенко Віктор Володимирович
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.74-76
46
Навчальний посібник
Історичне краєзнавство України: нариси історії країв та пам’ятки заповідників
Гончаров Олександр Петрович
2003
Унісерв (монографія)
c.1-206
47
Наукова стаття
Релігія і релігійність кримських татар та деякі тенденції їхнього відродження (за матеріалами польових досліджень)
Гончаров Олександр Петрович
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.67 c.6-10
48
Наукова стаття
Усна історія кримськотатарського народу ХХ століття (за матеріалами етнолого-краєзнавчої експедиції)
Гончаров Олександр Петрович
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.67 c.60-66
49
Навчальний посібник
Історичні та пам’ятні місця України: з історії, етнології та краєзнавства. Посібник для студентів історичних факультетів
Борисенко Мирослав Володимирович
Гончаров Олександр Петрович
Пилипенко Віктор Володимирович
2002
Унісерв (монографія)
c.1-67
50
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма та методичні рекомендації з проведення пед. практики для студентів 4-5 курсів історичного факультету
Гончаров Олександр Петрович
2000
Унісерв (монографія)

Повернення до списку

Вгору