Автори, співробітники Університету

Гончаров Олександр Петрович
Honcharov Oleksandr Petrovych

Ідентифікатор автора: 31012
Кількість пошукових запитів автора: 614
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Етнології та краєзнавства
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: розробка питань краєзнавства, історіографії / study of problems of local history, historiography / дослідження пам’яток історії та культури тощо / research of sights of history and culture etc. /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
З досвіду викладання краєзнавчих дисциплін на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та пропозиції щодо викладання цих дисциплін у закладах вищої освіти
Гончаров Олександр Петрович
2018
Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу “Основи краєзнавства” у закладах вищої освіти. Матеріали та документи
c.40–45
2
Наукова стаття
Бібліографічні та історіографічні огляди на шпальтах часопису «Краєзнавство» (1927–2017)
Гончаров Олександр Петрович
2017
Краєзнавство: науковий журнал
в.3/4 (100/101) c.22-37
3
Тези
Про місце краєзнавства в системі новітніх наукових напрямів і дисциплін
Гончаров Олександр Петрович
2017
Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції
c.15-21
4
Тези
Бібліографічні та історіографічні огляди на сторінках журналу «Краєзнавство»
Гончаров Олександр Петрович
2017
Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.
c.52-54
5
Довідник
II (позачергова) та III конференції Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України: матеріали та док. (17 січня 2012 р. та 26 лютого 2013 р.)
Гончаров Олександр Петрович
2017
Київська міська організація Національної спілки краєзнавців України (монографія)
c.1-100
6
Матеріали конференції
Інформація щодо виконання рекомендацій Міжнародної науково-практичної конференції «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти» (2014 р.)
Гончаров Олександр Петрович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.50-53
7
Наукова стаття
Перспективи використання історико-культурних пам’яток регіонів України в туристичній галузі (на прикладі культурної спадщини міста Немирова Вінницької області)
Гончаров Олександр Петрович
Роїк Юрій Віталійович
2017
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.52 c.67-71
8
Наукова стаття
Українське краєзнавство: від тернистого минулого до викликів сьогодення
Гончаров Олександр Петрович
2016
Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe
в.2 c.196-214
9
Наукова стаття
«Другі києвознавчі читання» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Гончаров Олександр Петрович
2017
Краєзнавство: науковий журнал
в.1-2 c.233-237
10
Наукова стаття
Міжнародна науково-практична конференція «Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура»
Гончаров Олександр Петрович
Громова Наталія Олександрівна
Іваницька Лілія Василівна
2017
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
в.52 c.117-120
11
Праці конференції
Топонімічна проблематика в діяльності Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України
Гончаров Олександр Петрович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.191-195
12
Наукова стаття
Київська міська організація НСКУ – час зростання !
Гончаров Олександр Петрович
2016
Краєзнавство: науковий журнал
в.1/2 c.231-244
13
Наукова стаття
Краєзнавство було покликом його душі (Віктор Соколов)
Гончаров Олександр Петрович
2015
Краєзнавство: науковий журнал
в.3/4 c.323-327
14
Наукова стаття
Краєзнавство в житті Реви Лариси Григорівни
Гончаров Олександр Петрович
2016
Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 20-річчя заснування Хмельницького інституту МАУП): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП
в.6
15
Наукова стаття
Проблеми сучасного краєзнавства та бібліотечна галузь
Гончаров Олександр Петрович
2015
Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.
c.49-54
16
Наукова стаття
Топонімічна політика в Києві: виклики часу, проблеми наукового забезпечення
Гончаров Олександр Петрович
Терес Наталія Володимирівна
2015
Краєзнавство: науковий журнал
в.3/4 c.276-278
17
Підручник
Основи краєзнавства: підручник для студентів вищих навчальних закладів / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, Нац. спілка краєзнавців України; за ред. О.П. Реєнта.
Гончаров Олександр Петрович
2015
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (підручник)
c.1-332
18
Наукова стаття
Науковий потенціал краєзнавства: ретроспективний погляд, сучасний стан та шляхи підвищення ефективності
Гончаров Олександр Петрович
2015
Краєзнавство: науковий журнал
т.2 c.129-143
19
Наукова стаття
М.Ф. Берлинський і Київський університет
Гончаров Олександр Петрович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.122 c.12-15
20
Наукова стаття
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Мальовнича Україна – туристичний край»
Гончаров Олександр Петрович
2014
Краєзнавство: науковий журнал
т.4 c.133-134
21
Наукова стаття
Видатний вчений, педагог, особистість: до 250-річчя від дня народження М.Ф. Берлинського.
Гончаров Олександр Петрович
2014
Конотопські читання
т.5 c.25-32
22
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
23
Наукова стаття
Другі краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька
Гончаров Олександр Петрович
2013
Краєзнавство: науковий журнал
т.4 c.265-267
24
Наукова стаття
«Києвознавчі читання» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Гончаров Олександр Петрович
2014
Краєзнавство: науковий журнал
т.2 c.167-177
25
Наукова стаття
Київські адреси Шевченка
Гончаров Олександр Петрович
2014
Україна Тараса Шевченка: історико-краєзнавчі нариси
c.69-83
26
Наукова стаття
Внесок вчених історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвиток києвознавства на сучасному етапі
Гончаров Олександр Петрович
Комаренко Олександр Юрійович
Терес Наталія Володимирівна
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.10-18
27
Наукова стаття
Міжнародна науково-практична конференція «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти»
Гончаров Олександр Петрович
Терес Наталія Володимирівна
2014
Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць
т.42 c.219-223
28
Тези
Співробітництво Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України з бібліотеками столиці
Гончаров Олександр Петрович
2014
Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.
c.20 – 23
29
Наукова стаття
Форум краєзнавців столиці
Гончаров Олександр Петрович
2013
Краєзнавство: науковий журнал
c.219.0000
30
Наукова стаття
Історико-краєзнавча практика студентів Київського Національного університету імені Тараса Шевченка – 2013
Гончаров Олександр Петрович
2013
Краєзнавство: науковий журнал
c.213.0000
31
Наукова стаття
А.П. Коцур як краєзнавець
Гончаров Олександр Петрович
2013
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.25 c.208.0000
32
Навчально-методичний комплекс
Проблематика семінарських занять з курсу «Історичне краєзнавство»
Гончаров Олександр Петрович
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.А1
33
Наукова стаття
«Круглі столи» з проблем києвознавства
Гончаров Олександр Петрович
2012
Краєзнавчий вісник. Документально-історичне видання. – Ізмаїл
c.160 – 162
34
Наукова стаття
Малопримітна, але важлива ланка державного механізму виконавчої влади [Рец. на кн.: Устименко В.Є. Обов’язок. Звитяга. Честь: З історії Урядового військово-кур’єрського зв’язку та Служби дипломатичних кур’єрів України. – К.: Етнос, 2011. – 528 с.: іл.]
Гончаров Олександр Петрович
2012
Краєзнавчий вісник. Документально-історичне видання. – Ізмаїл
в.2 c.162 – 166
35
Навчальний посібник
Українська етнологія: навчальний посібник
Гончаров Олександр Петрович
Ігнатенко (Колодюк) Ірина Василівна
Капелюшний Валерій Петрович
Пилипенко Віктор Володимирович
2007
Київ: Либідь
c.1-400

Повернення до списку

Вгору