Автори, співробітники Університету

Гончарук Ольга Володимирівна
Goncharuk Olga Volodymyrivna

Ідентифікатор автора: 31029
Кількість пошукових запитів автора: 825

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Порівняльного та європейського права
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Порівняльне кримінальне право / римське право / порівняльне адміністративне право / порівняльне судове право /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Деякі питання кваліфікації незакінчених злочинів та готування до злочину як попередньої злочинної діяльності у кримінальному законодавстві зарубіжних країн
Гончарук Ольга Володимирівна
2019
Український часопис міжнародного права
в.3 c.18-23
2
Наукова стаття
Кримінальна відповідальність в Україні за вчинення злочинів проти екологічної безпеки у світлі виконання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом
Гончарук Ольга Володимирівна
2019
Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція з європейського права
в.2 c.52-57
3
Підручник
Порівняльне кримінальне право
Гончарук Ольга Володимирівна
2019
Інтерсервіс
c.1-318
4
Наукова стаття
Деякі види покарань у кримінальному праві держав Європейського Союзу
Гончарук Ольга Володимирівна
2017
Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К.Смирнової. - Одеса : Фенікс, 2017. - 504 с.
c.454-466
5
Навчально-методичний комплекс
Порівняльний адміністративний процес. Робоча навчальна програма
Гончарук Ольга Володимирівна
2014
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-35
6
Наукова стаття
Вік кримінальної відповідальності як складова ознака суб’єкту злочину: його закріплення в кримінальному праві зарубіжних держав
Гончарук Ольга Володимирівна
2014
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.5 c.70-79
7
Практикум
Римське право.
Гончарук Ольга Володимирівна
2014
К.:ВПЦ "ІМВ"
c.1-91
8
Навчально-методичний комплекс
Порівняльне кримінальне право. Робоча навчальна програма
Гончарук Ольга Володимирівна
2013
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-48
9
Наукова стаття
Питання структури Особливої частини кримінального права в зарубіжних державах: особливості кваліфікації злочинних діяень
Гончарук Ольга Володимирівна
2012
Порівняльно-правові дослідження. Маріупольский державний університет
т.1 c.278.0000
10
Наукова стаття
Передумови виникнення та перспективи розвитку європейського кримінального права
Гончарук Ольга Володимирівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.2 c.66.0000
11
Навчально-методичний комплекс
Кримінальний процес. Робоча навчальна програма
Гончарук Ольга Володимирівна
2012
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-22
12
Навчально-методичний комплекс
Кримінальний процес. Навчальна програма
Гончарук Ольга Володимирівна
2012
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-8
13
Наукова стаття
Деякі питання застосування інституту довічного позбавлення волі у кримінальному праві держав-членів Європейського Союзу
Гончарук Ольга Володимирівна
2011
Право України
c.144.0000
14
Наукова стаття
Питання структури Особливої частини кримінального права в зарубіжних державах: особливості кваліфікації злочинних діянь // Порівняльно-правові дослідження
Гончарук Ольга Володимирівна
2012
15
Наукова стаття
Роль та цінність приватного права як регулятора правових відносин та його співвідношення із системою публічного права
Гончарук Ольга Володимирівна
2012
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.3 (7) c.329-336
16
Наукова стаття
Довічне позбавлення волі як найвища міра покарання у кримінальному праві європейських держав
Гончарук Ольга Володимирівна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.104 c.185-187
17
Практикум
Римське право. Практикум. Посібник
Гончарук Ольга Володимирівна
2012
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-85
18
Тези
Реологічні властивості дисперсій модифікованих триметилсилільними групами кремнеземів у вазеліновій олії // Тези доп. 13-тої Всеукр. конф. з міжнар. участю студ. та асп. “Сучасні проблеми хімії“, 25-27 квітня 2012 р., Київ, Україна.
Гончарук Ольга Володимирівна
Малишева Марія Львівна
2012
Невідоме
c.96.0000
19
Тези
Adsorption of the water-soluble polymers of various molecular weight on the pyrogenic silica surface // The 14-th Internat. Conference-School «Advanced materials and technologies», Palanga, 27-31 August 2012. Book of abstracts.
Гончарук Ольга Володимирівна
Малишева Марія Львівна
2012
Невідоме
c.78.0000
20
Навчально-методичний комплекс
Порівняльне адміністративне право. Робоча навчальна програма
Гончарук Ольга Володимирівна
2011
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-20
21
Навчально-методичний комплекс
Римське право. Навчальна програма
Гончарук Ольга Володимирівна
2011
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-8
22
Наукова стаття
Питання щтрафу як виду покарання у кримінальному праві (порівняльний аспект)
Гончарук Ольга Володимирівна
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.89 c.137.0000
23
Наукова стаття
Деякі питання осудності фізичної особи у кримінальному праві зарубіжних країн
Гончарук Ольга Володимирівна
2010
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
c.106.0000
24
Тези
Синтез та фізико-хімічні властивості частково гідрофобізованих високодисперсних кремнеземів // Дванадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії», 18-20 травня 2011р. Київ, Україна.
Гончарук Ольга Володимирівна
Малишева Марія Львівна
2011
25
Навчально-методичний комплекс
Порівняльне кримінальне право. Робоча навчальна програма
Гончарук Ольга Володимирівна
2010
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-25
26
Наукова стаття
Поняття штрафу як виду покарання у кримінальному праві (порівняльний аспект)
Гончарук Ольга Володимирівна
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.89 c.137.0000
27
Навчально-методичний комплекс
Теорія держави та права. Навчальна програма
Гончарук Ольга Володимирівна
2009
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-9
28
Навчально-методичний комплекс
Римська держава і цивільне право. Робоча навчальна програма
Гончарук Ольга Володимирівна
2009
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.11 c.1-28
29
Навчально-методичний комплекс
Порівняльне адміністративне право. Навчальна програма
Гончарук Ольга Володимирівна
2009
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-8
30
Навчально-методичний комплекс
Порівняльне кримінальне право. Навчальна програма.
Гончарук Ольга Володимирівна
2009
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-11
31
Навчально-методичний комплекс
Теорія держави та права. Робоча навчальна програма
Гончарук Ольга Володимирівна
2008
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-19
32
Наукова стаття
Дихотомія права: поняття, явище, історія
Гончарук Ольга Володимирівна
2002
Український часопис міжнародного права
т.3 c.61.0000
33
Наукова стаття
Правові засоби судового захисту в публічному праві Великої Британії
Гончарук Ольга Володимирівна
2003
Український часопис міжнародного права
c.71.0000
34
Наукова стаття
Особливості відповідальності держави за дії посадових осіб: історико-концептуальний опис
Гончарук Ольга Володимирівна
2003
Український часопис міжнародного права
c.72.0000

Повернення до списку

Вгору