Автори, співробітники Університету

Горбань Наталія Сергіївна

Ідентифікатор автора: 31039
Кількість пошукових запитів автора: 781

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України: практичний аспект
Горбань Наталія Сергіївна
2018
Судова апеляція
т.3 c.115-124
2
Наукова стаття
Про переваги медіації та мирової угоди в виконавчому провадженні
Горбань Наталія Сергіївна
2018
Держава і право
т.82 c.121-134
3
Наукова стаття
Забороняється втручання в правову позицію адвоката як гарантія адвокатської діяльності
Горбань Наталія Сергіївна
2018
Судова апеляція
т.4 c.50-60
4
Наукова стаття
Особливості взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішенням судів, та розпорядження ним
Горбань Наталія Сергіївна
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.4 c.100-104
5
Наукова стаття
Застосування обмеження у праві виїзду боржника за межі країни порівняльний аспект
Горбань Наталія Сергіївна
2018
Visegrad journal on human rights
т.4 c.44-49
6
Наукова стаття
Про проблемні аспекти виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні
Горбань Наталія Сергіївна
2019
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.1 c.135-138
7
Тези
Про гарантії адвокатської діяльності
Горбань Наталія Сергіївна
2018
Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: (м. Одеса, 17 листопада 2018 р.) / редкол.: Н.М. Бакаянова (голова) та ін. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 822 с.
c.465-467
8
Наукова стаття
Медіація в діяльності нотаріусів України: теорія і практика
Горбань Наталія Сергіївна
2017
Цивілістична процесуальна думка
т.4 c.27-32
9
Наукова стаття
Примирливі процедури у виконавчому провадженні
Горбань Наталія Сергіївна
2018
Цивілістична процесуальна думка
т.1 c.45-49
10
Наукова стаття
Гарантії адвокатської діяльності: поняття, генеза, значення
Горбань Наталія Сергіївна
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.3 c.284-289
11
Наукова стаття
Адвокатська таємниця і гарантії адвокатської діяльності: де – юре та де - факто
Горбань Наталія Сергіївна
2018
Цивілістична процесуальна думка
т.3 c.19-23
12
Тези
Мирова угода та медіація у виконавчому процесі
Горбань Наталія Сергіївна
2018
Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 30 березня 2018 року) / ред. кол. : Шкляр С.В., Фурса С.Я., Снідевич О.С. – К.: Видавництво «Юстон», 2018.
c.132-137
13
Наукова стаття
Зупинення права на заняття нотаріальною діяльністю
Горбань Наталія Сергіївна
2016
Цивілістична процесуальна думка
т.3 c.77-80
14
Наукова стаття
Договір страхування життя
Горбань Наталія Сергіївна
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.1 c.150-155
15
Наукова стаття
Про проблеми реалізації принципу професійної компетентності та морально-етичних стандартів у діяльності нотаріуса
Горбань Наталія Сергіївна
2016
Правова наукова школа Фурси С.Я.
c.298-302
16
Наукова стаття
Розвиток компетенції нотаріуса в сфері сімейних правовідносин в Україні
Горбань Наталія Сергіївна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.54-56
17
Наукова стаття
Про альтернативні способи вирішення спорів
Горбань Наталія Сергіївна
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
c.186-188
18
Наукова стаття
Про проблеми імплементації базових принципів системи латинського нотаріату
Горбань Наталія Сергіївна
2016
Національні та міжнародні стандарти професії нотаріуса: тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. (Київ, 7 квіт. 2016 р.)
c.34-38
19
Наукова стаття
Про застосування фундаментальних принципів системи латинського нотаріату та нотаріальної деонтології
Горбань Наталія Сергіївна
2016
Цивілістична процесуальна думка
в.2 c.9-12
20
Наукова стаття
Про проблеми посвідчення різного роду заяв, пов’язаних із сімейними правовідносинами
Горбань Наталія Сергіївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.3 c.200-202
21
Матеріали конференції
Про перерозподіл повноважень у нотаріаті
Горбань Наталія Сергіївна
2015
Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом : міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.79-83
22
Наукова стаття
Принцип комплексності нотаріального процесу
Горбань Наталія Сергіївна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення: Міжнародний цивілістичний форум
т.1 c.342-345
23
Наукова стаття
Про особливості тлумачення адвокатської та нотаріальної таємниці
Горбань Наталія Сергіївна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.481-482
24
Наукова стаття
Сравнительный анализ принципов нотариального и исполнительного процессов
Горбань Наталія Сергіївна
2013
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс»
т.1 c.87-94
25
Наукова стаття
Принцип державної мови: законодавча регламентація та особливості реалізації у нотаріальному процесі.
Горбань Наталія Сергіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.96 c.115-117
26
Наукова стаття
Мова, якою здійснюється нотаріальна діяльність: актуальні проблеми.
Горбань Наталія Сергіївна
2013
Держава і право
т.60 c.292.0000
27
Наукова стаття
Частноправовые основы нотариального процесса: теория и практика.
Горбань Наталія Сергіївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.137.0000
28
Наукова стаття
Широкое восприятие принципа нотариальной тайны
Горбань Наталія Сергіївна
2013
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» Под ред. д.ю.н., профессора С.Я. Фурсы. – К.: ЦУЛ. 2013.
c.75-82
29
Наукова стаття
Принципи нотаріального процесу: шлях до пізнання
Горбань Наталія Сергіївна
2013
Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія
c.203-206
30
Тези
Співвідношення принципів нотаріального та кримінального проваджень
Горбань Наталія Сергіївна
Малюга Віктор Іванович
2013
Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія
c.215-218
31
Наукова стаття
Нотаріат – складова юридичного механізму охорони прав фізичних і юридичних осіб та держави.
Горбань Наталія Сергіївна
2011
32
Наукова стаття
Місце нотаріату в юридичному механізмі охорони прав фізичних і юридичних осіб та держави.
Горбань Наталія Сергіївна
2011
33
Наукова стаття
Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса.
Горбань Наталія Сергіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.89 c.87-92
34
Наукова стаття
Реалізація конституційного принципу верховенства права у нотаріальному процесі
Горбань Наталія Сергіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.91 c.86-89
35
Наукова стаття
Принцип верховенства права в нотаріальному процесі
Горбань Наталія Сергіївна
2012
36
Наукова стаття
Новий підхід до розуміння принципу нотаріальної таємниці в нотаріальному процесі
Горбань Наталія Сергіївна
2012
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
т.4 c.216-219
37
Підручник
Теорія нотаріального процесу.
Бондар Ірина Вадимівна
Бондарєва Марія Володимирівна
Горбань Наталія Сергіївна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Мельник Ірина Степанівна
Рабовська Світлана Янівна
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2012
Теорія нотаріального процесу. – К.: Правова єдність, 2012.
38
Тези
Особливості отримання інформації від нотаріуса у кримінальному провадженні
Горбань Наталія Сергіївна
2012
Новації кримінально-процесуального законодавства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 липня 2012 року). – Дніпропетровськ, 2012.
c.28-33
39
Тези
Історія становлення принципів нотаріального процесу
Горбань Наталія Сергіївна
2010

Повернення до списку

Вгору