Автори, співробітники Університету

Горбань Тетяна Юріївна

Ідентифікатор автора: 31041
Кількість пошукових запитів автора: 1238

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Історії світового українства
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 95, з них наукових статей (наукові публікації) - 50, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 11, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Проблема «співгромадянства» в українській суспільно-політичній думці початку ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2020
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.5-8
2
Матеріали конференції
«Загрози» україномовної освіти: питання української школи в російській політичній думці початку ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2020
Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019
c.236-238
3
Матеріали конференції
«Клуб русских националистов города Киева» і питання «українського сепаратизму»
Горбань Тетяна Юріївна
2020
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
т.3 c.107-112
4
Наукова стаття
Акт Злуки та його наслідки в оцінках представників української суспільно-політичної думки першої половини ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2020
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки.
в.1 c.87-96
5
Наукова стаття
Всеукраїнська академія наук в умовах радянізації (1921 – 1928 рр.)
Горбань Тетяна Юріївна
2020
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки
т.31 в.3 c.18-24
6
Матеріали конференції
Українська освіта на Закарпатті: проблеми сьогодення і досвід минулого
Горбань Тетяна Юріївна
Кругляков Віктор Євгенович
2019
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1 2 березня 2019 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація»
c.5-9
7
Наукова стаття
«Пресекать и карать… русофобство и мазепинство»: український рух у публіцистиці С. Н. Щоголєва
Горбань Тетяна Юріївна
2019
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
т.1 в.23 c.25-29
8
Наукова стаття
Візантійське мистецтво і влада в науковій творчості А. Грабаря
Горбань Тетяна Юріївна
Кругляков Віктор Євгенович
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.144 в.(№5) 3 c.39-41
9
Розділ монографії
Культурно-мистецьке та спортивне життя університету
Горбань Тетяна Юріївна
2019
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
т.2 в.розділ 5.5 c.1486-1539
10
Тези
Проблема національної самоідентифікації українців в історичному аспекті
Горбань Тетяна Юріївна
2019
збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: Харків, 9-10 квітня 2019 р. – Харків: ХНУБА
c.80-83
11
Тези
Українознавчий напрям у діяльності соціально-економічного відділу ВУАН
Горбань Тетяна Юріївна
2019
Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, Київ, 17 трав. 2019 р.
c.307-310
12
Наукова стаття
Український національно-визвольний рух: невикористаний потенціал компромісів (перша чверть ХХ ст.)
Горбань Тетяна Юріївна
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.131(4) c.622-635
13
Наукова стаття
Українознавство у позашкільній освіті в УСРР (20-ті роки ХХ століття)
Горбань Тетяна Юріївна
2018
Історико-педагогічний альманах
в.1 (26) c.23-28
14
Наукова стаття
Краєзнавство в навчальних закладах України (20-ті роки ХХ ст.)
Горбань Тетяна Юріївна
Кругляков Віктор Євгенович
2018
Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІІ Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100-річчю від дня створення ННСГБ НААН, Київ, 19 травня, 2017 р.
c.211-215
15
Наукова стаття
Питання про національну школу в українському національно-демократичному русі початку ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2018
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., м.Дніпро.
c.8-9
16
Наукова стаття
«Без усяких двозначностей і потурань вступити в ідейну боротьбу з українським партикуляризмом»: «українське питання» в етнополітичних поглядах П.Струве
Горбань Тетяна Юріївна
2018
Дні науки (вересень 2018 р.): Матеріали Всеукраїнських науково- практичних конференцій (м. Тернопіль, Україна, 26–28 вересня 2018 року) // Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педаго
в.8 c.13-15
17
Наукова стаття
Україна і українці у російській великодержавницькій думці: тяглість історичної традиції
Горбань Тетяна Юріївна
2018
Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м.Дніпро. Частина ІІ. – Дніпро: СПД «Охотнік»
в.ІІ c.83-84
18
Матеріали конференції
Науково-дослідна діяльність музеїв в УСРР у 20-х рр. ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
Кругляков Віктор Євгенович
2017
Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІІ Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100-річчю від дня створення ННСГБ НААН, Київ, 19 травня, 2017 р.
c.249-253
19
Матеріали конференції
Науково-освітня громадськість Російської імперії у вирішенні питання про скасування обмежень «малоруського друкованого слова»
Горбань Тетяна Юріївна
2016
К.: ТОВ «Наш формат». Матеріали Міжнародної науково-практичнї конференції. Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя від дня народження)
в.Ч.2 c.132-133
20
Матеріали конференції
Мовно-культурне питання в середовищі київської інтелігенції після першої російської революції
Горбань Тетяна Юріївна
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.316-321
21
Навчальний посібник
Сучасна етнополітика в Україні та світі (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)
Горбань Тетяна Юріївна
Терес Наталія Володимирівна
2017
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.49-140
22
Навчальний посібник
Сучасна етнополітика в Україні та світі (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)
Горбань Тетяна Юріївна
Терес Наталія Володимирівна
2017
К.:"Сердюк В.Л."
c.5-48
23
Навчальний посібник
Сучасна етнополітика в Україні та світі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Горбань Тетяна Юріївна
Терес Наталія Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.5-80
24
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Кругляков Віктор Євгенович
Латиш Юрій Володимирович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Чернишевич Олена Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-114
25
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів неспеціальних факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Кругляков Віктор Євгенович
Латиш Юрій Володимирович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Чернишевич Олена Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-30
26
Навчально-методичний комплекс
Вступ до університетських студій. Навчально-методичний комплекс (для студентів природничих факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Могильний Леонід Петрович
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-32
27
Тези
Науково-освітня громадськість російської імперії у вирішені питання про скасування обмежень "Малоруського друкованого слова"
Горбань Тетяна Юріївна
2016
Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя від дня народження): матеріали конференції
в.Ч.2. c.132-134
28
Навчальний посібник
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2016
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-108
29
Навчальний посібник
Історія України. Навчальний посібник для студентів природничих факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2016
30
Навчально-методичний комплекс
Вступ до університетських студій. Навчально-методичний комплекс (для студентів природничих факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Коцур Анатолій Петрович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2016
ФОП В.М. Гавришенко
c.1-35
31
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів.
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2016
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-27
32
Наукова стаття
З плеяди фундаторів Української академії наук: Микола Прокопович Василенко (До 150-річчя від дня народження)
Горбань Тетяна Юріївна
2016
Історія науки і біографістика. Електронне наукове фахове видання — міжвідомчий тематичний збірник
c.12
33
Наукова стаття
Особливості етнополітичних процесів на українських землях у козацьку добу
Горбань Тетяна Юріївна
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
в.34 c.100-106
34
Наукова стаття
Українська (Всеукраїнська) академія наук в умовах державно-політичних трансформацій 1918 – 1923 рр.
Горбань Тетяна Юріївна
2016
Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Історія науки і техніки.
в.8 c.82-93
35
Тези
Українське національне самовизначення: початки історіографічного осмислення
Горбань Тетяна Юріївна
2015
Джерелознавчі читання
c.19-21
36
Тези
Українознавча діяльність науково-дослідних кафедр в радянській Україні (20-і рр. ХХ ст.)
Горбань Тетяна Юріївна
2016
Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів
c.74-76
37
Тези
Ідея української соборності у політичних поглядах Михайла Грушевського
Горбань Тетяна Юріївна
2016
Міжнародна науково-практична конференція. "Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження). "
c.42-43
38
Матеріали конференції
Володимир Вернадський: «Справжня сила майбутнього є наука у повному її обсязі»
Горбань Тетяна Юріївна
2015
Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів
c.203-205
39
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2015
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-26
40
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2015
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-116
41
Матеріали конференції
Зміни в етнічній структурі населення Києва у першій половині 20-х років ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.404-408
42
Монографія
Історія Київського університету. К.: ВПЦ "Київський університет" (монографія)
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Губерський Леонід Васильович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.С.3-4
43
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
44
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-27
45
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-119
46
Наукова стаття
Цивілізаційний вибір Луганщини наприкінці 80-х та початку 90-х рр. ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2013
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць.
т.5 c.77-84
47
Розділ монографії
Культурно-мистецьке і спортивне життя університету
Горбань Тетяна Юріївна
2014
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
c.866-892
48
Наукова стаття
Українізація
Горбань Тетяна Юріївна
2012
Науковий інструментарій українознавця: Довідник
c.328.0000
49
Наукова стаття
Робітничий рух на Донбасі у процесах суверенізації УРСР
Горбань Тетяна Юріївна
2012
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць.
т.5 c.294.0000
50
Наукова стаття
Міжвоєнний період в українській історії (20-30-ті рр.)
Горбань Тетяна Юріївна
2012
Історія України: Джерельний літопис.
c.473.0000
51
Наукова стаття
Національне відродження України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) у науковому доробку А. Коцура
Горбань Тетяна Юріївна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.181.0000
52
Наукова стаття
Етнополітичні відносини в Криму у козацьку добу української історії
Горбань Тетяна Юріївна
2013
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.26 c.7.0000
53
Наукова стаття
Геополітичні орієнтації українського національно-визвольного руху в умовах Першої світової війни
Горбань Тетяна Юріївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.107 c.0.0000
54
Наукова стаття
Проблема суспільної консолідації в історіософії В’ячеслава Липинського
Горбань Тетяна Юріївна
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.58 c.5.0000
55
Наукова стаття
Етнодемографічні трансформації на сході та півдні України в останнє десятиліття ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2012
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць.
c.55.0000
56
Наукова стаття
Наддніпрянщина – Галичина: проблема національного єднання в ідейно-політичному дискурсі початку ХХ століття
Горбань Тетяна Юріївна
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.63 c.34.0000
57
Наукова стаття
Українська незалежність: досягнення та потенціал невикористаних можливостей перших десятиліть.
Горбань Тетяна Юріївна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.164.0000
58
Наукова стаття
Братство тарасівців
Горбань Тетяна Юріївна
2012
59
Наукова стаття
Єфремов Сергій Олександрович
Горбань Тетяна Юріївна
2012
60
Наукова стаття
Зборівська угода
Горбань Тетяна Юріївна
2012
61
Праці конференції
Етнодемографічні зміни у південно-східних областях України в 90-х рр. ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2012
62
Праці конференції
Друге десятиліття незалежності України: сподівання і результати (за матеріалами соціологічних досліджень)
Горбань Тетяна Юріївна
2012
63
Праці конференції
Поняття ідентичності в сучасному науковому дискурсі
Горбань Тетяна Юріївна
2012
64
Наукова стаття
Формування етнополітичних особливостей Закарпаття: історична ретроспектива
Горбань Тетяна Юріївна
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.20 c.55.0000
65
Наукова стаття
Проблема формування нації та національної свідомості у поглядах українських громадсько-політичних діячів початку ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2011
66
Наукова стаття
Еволюція поглядів на проблему всеукраїнства у вітчизняній політичній думці початку ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.47 c.184.0000
67
Наукова стаття
Проблеми персоналізації вітчизняної історії в контексті сучасного наукового дискурсу
Горбань Тетяна Юріївна
2011
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.21 c.133.0000
68
Наукова стаття
Махновщина як відображення ідеології селянського повстанського руху в Україні (Історіографічне узагальнення проблеми)
Горбань Тетяна Юріївна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.50 c.258.0000
69
Наукова стаття
Формування української політичної нації: історико-етнополітологічний аспект проблеми
Горбань Тетяна Юріївна
2011
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць.
т.2 c.91.0000
70
Монографія
Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть
Горбань Тетяна Юріївна
2010
71
Навчальний посібник
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. Навчальний посібник
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Могильний Леонід Петрович
Пшеничний Тарас Юрійович
Розовик Дмитро Федорович
Сорока Юрій Михайлович
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-688
72
Наукова стаття
Національно-етнічна самоідентифікація українців: історична ретроспектива, сучасне бачення
Горбань Тетяна Юріївна
2009
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства
т.25 c.91.0000
73
Наукова стаття
Питання сформованості української нації у вітчизняній суспільно-політичній думці початку ХХ століття
Горбань Тетяна Юріївна
2010
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.18 c.149.0000
74
Наукова стаття
Волобуєв Михайло Симонович
Горбань Тетяна Юріївна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.103.0000
75
Наукова стаття
Кістяківський Богдан Олександрович
Горбань Тетяна Юріївна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.271.0000
76
Наукова стаття
Курас Іван Федорович
Горбань Тетяна Юріївна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.318.0000
77
Наукова стаття
Рудницький Степан Львович
Горбань Тетяна Юріївна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.518.0000
78
Навчальний посібник
Історія України. Джерельний літопис
Горбань Тетяна Юріївна
Обушний Микола Іванович
Пилипенко Віктор Володимирович
Терес Наталія Володимирівна
2008
ДП «Дирекція ФВД» (монографія)
c.1-799
79
Навчальний посібник
Етнополітика. Програма та плани семінарських занять для студентів неспеціальних факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Терес Наталія Володимирівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-46
80
Навчально-методичний комплекс
Етнополітика. Навчально-методичний комплекс
Горбань Тетяна Юріївна
Терес Наталія Володимирівна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-84
81
Наукова стаття
Ідея національного самовизначення в українській політичній думці кінця 19 - початку 20 ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2009
82
Питання української соборності в ідейно-політичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століть
Горбань Тетяна Юріївна
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.106.0000
83
Наукова стаття
Інородці” чи складова „єдиноруської нації”: українці в етнополітичній моделі Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ століть )
Горбань Тетяна Юріївна
2007
84
Наукова стаття
Українознавчий доробок Степана Рудницького в контексті ідеї національного самовизначення
Горбань Тетяна Юріївна
2008
85
Наукова стаття
Українська радянська державність в 1917 – 1923 рр.: трансформації політичної правосуб’єктності
Горбань Тетяна Юріївна
2008
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.11 c.218.0000
86
Наукова стаття
Українське національне самовизначення: зміст поняття в історичному контексті першої чверті ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2008
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць.
т.37 c.89.0000
87
Навчальний посібник
Історія української та зарубіжної культури
Горбань Тетяна Юріївна
Калакура Ярослав Степанович
Кругляков Віктор Євгенович
Розовик Дмитро Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2007
Видавництво "Знання-Прес" (монографія)
c.1-358
88
Наукова стаття
Публіцистика М.Грушевського на сторінках "Украинского вестника" (етнополітичний контекст)
Горбань Тетяна Юріївна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.55.0000
89
Наукова стаття
Українознавство у шкільній освіті в період гетьманату П. Скоропадського
Горбань Тетяна Юріївна
2007
Збірник наукових праць НДІУ
т.14 c.163.0000
90
Наукова стаття
Етнонаціональні меншини України: проблеми суспільної консолідації (1900-1917 рр.)
Горбань Тетяна Юріївна
2007
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія, політологія, міжнародні відносини
c.39.0000
91
Наукова стаття
Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кінець XIX ст.- 1917 р.)
Горбань Тетяна Юріївна
2007
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Серія: Політологія і етнологія
c.381.0000
92
Наукова стаття
Національні меншини України в освітній політиці більшовиків у першій половині 20-х років XX ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2007
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка.
c.167.0000
93
Наукова стаття
Феномен "подвійної ідентичності" в оцінках української суспільно-політичної думки кінця XIX - початку XX ст.
Горбань Тетяна Юріївна
2007
94
Навчальний посібник
Історія Києва від княжої доби до сучасності. Збірник документів
Горбань Тетяна Юріївна
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Розовик Дмитро Федорович
Терес Наталія Володимирівна
Третяк Кирило Олегович
2005
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-773
95
Навчальний посібник
Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV - XX століть. 2-ге вид., доп. і перероб.
Горбань Тетяна Юріївна
Кругляков Віктор Євгенович
Розовик Дмитро Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2003
Видавництво "Вікар"
c.1-435

Повернення до списку

Вгору