Автори, співробітники Університету

Горбась Ірина Миколаївна
Horbas Iryna

Ідентифікатор автора: 31044
Author Identifier Number Scopus: 57200618562 →
ResearcherID, Web of Science: X-6811-208 →
Кількість пошукових запитів автора: 951
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: проблеми стратегічного управління, дослідження проблем менеджменту в глобальному вимірі

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 68, з них наукових статей (наукові публікації) - 30, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Педагогічна майстерність як визначальна компетенція викладача закладу вищої освіти
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.132-133
2
Матеріали конференції
Роль CRM-систем як інструменту управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
2018
Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки
в.3 c.108-110
3
Монографія
Evaluation of an enterprise competitiveness on the consulting services market
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2019
Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph
в.1 c.381-394
4
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Білорус Тетяна Валеріївна
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Петровський Микола Васильович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5
Навчально-методичний комплекс
Менеджмент. Учебно-методический комплекс для студентов экономических специальностей
Білорус Тетяна Валеріївна
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Петровський Микола Васильович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
6
Навчально-методичний комплекс
Management. Methodological and learning handbook for students of economic studies
Білорус Тетяна Валеріївна
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Петровський Микола Васильович
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
7
Наукова стаття
Практичні аспекти маркетингового забезпечення просування інноваційної продукції (на прикладі «Філіп Морріс Україна»)
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць
в.2 (37) c.79-90
8
Наукова стаття
Стохастичне моделювання процесів організаційного проектування підприємства із застосуванням системи GERT
Горбась Ірина Миколаївна
Лінник Марія Сергіївна
2019
Ефективна економіка
в.5 c.32-36
9
Матеріали конференції
Budgeting for Advertising Campaign for Travel Agency through Google AdWords
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
2018
The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility: International Scientific Conference
т.2 в.2 c.10-12
10
Матеріали конференції
Ринок туристичних послуг в Україні: напрямки подолання кризи
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.18 c.127-131
11
Матеріали конференції
Методичне забезпечення вдосконалення організаційних структур підприємств (на прикладі ДП «НАЕК «Енергоатом»)
Горбась Ірина Миколаївна
Лінник Марія Сергіївна
2017
Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.2 c.147-151
12
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення і захисту курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент організацій»
Білорус Тетяна Валеріївна
Вікулова Альона Олегівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-30
13
Наукова стаття
Effective synergic interaction of strategic business units of diversified company
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Степанова Алла Адамівна
2017
Problems and Perspectives in Management
т.4 в.15 c.38-49
14
Наукова стаття
Methods of improving the organizational structures of domestic enterprises
Горбась Ірина Миколаївна
Лінник Марія Сергіївна
2018
Ефективна економіка
т.1 в.12 c.31-37
15
Матеріали конференції
Innovations in Modern Education
Горбась Ірина Миколаївна
2016
Problems and Perspectives in European Education development: Proceedings of International Scientific and Practical Conference
т.1 в.1 c.22-24
16
Матеріали конференції
Освіта в епоху інформаційного суспільства
Горбась Ірина Миколаївна
2016
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.3 c.87-90
17
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів напряму підготовки 6.030601«Менеджмент».
Балан Валерій Григорович
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-38
18
Наукова стаття
The Innovative Teaching Methodologies in the Modern Educational Paradigm
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.15 c.138-142
19
Наукова стаття
The Multifaceted Roles of Modern Educator
Горбась Ірина Миколаївна
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 в.37 c.99-104
20
Наукова стаття
Practical Aspects of Strategic Marketing Management of Agricultural Enterprises (on the example of "Mriya Agro Holding" LLC.)
Горбась Ірина Миколаївна
Деркач Оксана Геннадіївна
Степанова Алла Адамівна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 в.2 (23) c.221-228
21
Тези
Контекстна освіта у підготовці сучасного компетентного фахівця
Горбась Ірина Миколаївна
2017
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.4 c.489-491
22
Матеріали конференції
«Новое лицо» современного менеджера
Горбась Ірина Миколаївна
2016
Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy: International scientific conference
т.1 в.1 c.16-18
23
Наукова стаття
Маркетинг услуг управленческого консультирования
Горбась Ірина Миколаївна
2015
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.11 c.157-161
24
Тези
Інтеграція України в європейський освітній простір
Горбась Ірина Миколаївна
2016
Європейські студії в університетах України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.83-85
25
Матеріали конференції
Забезпечення стійкості підприємства в умовах кризи
Горбась Ірина Миколаївна
2015
Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.151-153
26
Наукова стаття
Interaction management of strategic business units of diversified enterprises under synergy
Балан Валерій Григорович
Горбась Ірина Миколаївна
2014
Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics
т.7 c.49-54
27
Наукова стаття
Методичне забезпечення оцінювання внутрішнього синергізму в діяльності підприємств
Горбась Ірина Миколаївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.172 c.59-65
28
Тези
Страховий бізнес та інноваційне підприємництво: напрямки ефективної співпраці
Горбась Ірина Миколаївна
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
c.164-166
29
Тези
Диверсифікований портфель бізнесі: моделювання синергічної взаємодії
Горбась Ірина Миколаївна
2015
Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.317-319
30
Навчальний посібник
Менеджмент: практикум
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-471
31
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для напрямку підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Анісімова Людмила Анатоліївна
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-30
32
Наукова стаття
Синергічні ефекти в діяльності диверсифікованих підприємств і об’єднань
Горбась Ірина Миколаївна
2013
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
т.29 c.92-96
33
Наукова стаття
Диверсифікація діяльності підприємств на вітчизняному ринку керамічної плитки: організаційно-управлінські аспекти
Горбась Ірина Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.65-68
34
Наукова стаття
Диверсифіковані інтегровані структури: українська практика функціонування
Горбась Ірина Миколаївна
2014
Економіка і фінанси
т.10 c.26-31
35
Наукова стаття
Diversified integrated structures: Ukrainian practice of operation
Горбась Ірина Миколаївна
2014
Economics and management: theory and practice: Collection of scientific articles.
т.1 c.219-224
36
Наукова стаття
Логістичні системи в діяльності вітчизняних виробників будівельної кераміки
Горбась Ірина Миколаївна
2014
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2014 р.
т.1 c.123-125
37
Тези
Методическое обеспечение управления взаимодействием стратегических зон хозяйствования диверсифицированного предприятия
Балан Валерій Григорович
Горбась Ірина Миколаївна
2013
Материалы научно-практической конференции "Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления". Санкт-Петербург, 14 декабря 2012 г.
т.1 c.164-165
38
УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКОВАНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ
Горбась Ірина Миколаївна
2013
39
УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКОВАНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ - 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Горбась Ірина Миколаївна
2013
40
Наукова стаття
Специфіка формування систем управління у диверсифікованих підприємствах
Горбась Ірина Миколаївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.69.0000
41
Наукова стаття
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ // Сборник научных трудов по результатам III Международной научно-практической конференции «Перспективы инновационного развития Республики Беларусь»
Горбась Ірина Миколаївна
2012
42
Наукова стаття
Integrated logistics as a modern concept of business management
Горбась Ірина Миколаївна
2012
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.1 c.55-57
43
Наукова стаття
Організаційні та управлінські нововведення у діяльності вітчизняних підприємств
Горбась Ірина Миколаївна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.125-128
44
Тези
Методическое обеспечение управления взаимодействием стратегических зон хозяйствования диверсифицированного предприятия
Горбась Ірина Миколаївна
2012
Материалы научно-практической конференции "Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления". Санкт-Петербург, 14 декабря 2012 г.
т.1 c.164-165
45
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
46
Наукова стаття
Strategic cooperation under globalization
Горбась Ірина Миколаївна
2011
Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar, 3–8 May 2011. – Prague–Kherson.
т.1 c.47-51
47
Наукова стаття
Формування інтегрованих об’єднань підприємств у промисловості
Горбась Ірина Миколаївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.7.0000
48
Тези
Управлінські інновації як чинник конкурентоспроможності підприємства//Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти управління та оцінки»
Горбась Ірина Миколаївна
2011
49
Наукова стаття
Інтеграційні процеси у промисловості (на прикладі галузі будівельної кераміки)
Горбась Ірина Миколаївна
2010
Соціальні аспекти процесів глобалізації та інтеграції: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.46-52
50
Тези
Методи реалізації стратегії диверсифікації підприємства // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення»
Горбась Ірина Миколаївна
2010
51
Тези
Организационные изменения в диверсифицированных предприятиях // Материалы VI Международ. науч.-практ. конф. "Теория и практика экономики и предпринимательства"
Горбась Ірина Миколаївна
2009
52
Тези
Моделювання взаємодії підприємств-учасників диверсифікованих об’єднань в умовах кризи
Горбась Ірина Миколаївна
2009
Інвестиційні та інноваційні складові розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної конференції (Київ, 24-26 квітня 2009 р.)
т.1 c.36-38
53
Наукова стаття
Підходи до трактування поняття "диверсифікація"
Горбась Ірина Миколаївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.22.0000
54
Наукова стаття
Підходи до трактування поняття “диверсифікація”
Горбась Ірина Миколаївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.22-25
55
Наукова стаття
Вплив глобалізації на розвиток диверсифікаційних процесів у країнах з транзитивною економікою
Горбась Ірина Миколаївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.98 c.26.0000
56
Тези
Риски стратегии диверсификации бизнеса
Горбась Ірина Миколаївна
2007
57
Тези
Організаційно-управлінські зміни на підприємстві як запорука його конкурентоспроможності
Горбась Ірина Миколаївна
2007
58
Тези
Стратегія диверсифікації в умовах глобальної міжнародної конкуренції
Горбась Ірина Миколаївна
2006
59
Тези
Диверсифікований бізнес: оцінка ефективності та синергії
Горбась Ірина Миколаївна
2006
Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності : зб. наук. праць
т.1 c.107-110
60
Тези
Інвестування на основі диверсифікації
Горбась Ірина Миколаївна
2006
Проблемы развития финансовой системы Украины: сборник трудов ІІ Международной научно-практической конференции аспирантов и студентов
т.1 c.75-76
61
Тези
Стратегія диверсифікації як засіб підвищення конкурентоспроможності країни
Горбась Ірина Миколаївна
2006
Розвиток соціально-економічних відносин в умовах трансформації економіки України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
т.2 c.30-31
62
Наукова стаття
Застосування стратегії диверсифікації в умовах перехідної економіки
Горбась Ірина Миколаївна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.75 c.39-41
63
Наукова стаття
Інноваційна складова соціально-економічного розвитку країни
Горбась Ірина Миколаївна
2005
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.12 c.59-62
64
Наукова стаття
Соціально-економічна роль диверсифікації в умовах формування ринку
Горбась Ірина Миколаївна
2005
Науково-технічна інформація
т.4 c.29-31
65
Наукова стаття
Особливості формування організаційних структур управління диверсифікованих компаній корпоративного сектору
Горбась Ірина Миколаївна
2005
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.8 c.153-158
66
Наукова стаття
Стратегія диверсифікації: зарубіжний досвід
Горбась Ірина Миколаївна
2005
Спецпроект: анализ научных исследований: сборник научных трудов ІІ международной научно-практической конференции
т.1 c.11-15
67
Тези
Інноваційно-інвестиційні фактори соціально-економічного розвитку країни
Горбась Ірина Миколаївна
2005
Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України: історія і сучасність: матеріали всеукраїнської наукової конференції
т.1 c.93-95
68
Тези
Роль диверсифікованих компаній у становленні та розвитку регіональних ринків
Горбась Ірина Миколаївна
2005
Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 c.148-149

Повернення до списку

Вгору