Автори, співробітники Університету

Горбачик Андрій Петрович
Gorbachyk Andriy Petrovych

Ідентифікатор автора: 31059
Кількість пошукових запитів автора: 781
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Методології та методів соціологічних досліджень
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: міжнародні порівняльні соціологічні дослідження / методи аналізу даних соціологічних досліджень / методологія соціологічних досліджень / соціологія політики /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 27, монографій - 6, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Енциклопедія
Тематичний реєстр гасел з напряму "соціологічні науки"
Вілкова Олена Юріївна
Горбачик Андрій Петрович
Мазурик Олег Володимирович
Петренко-Лисак Алла Олександрівна
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
2
Монографія
Who Are Responsible For Individual Wellbeing? Comparative Analysis Of Mass Attitudes In Different Types Of European Welfare Regimes
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2018
Ukrainian Sociology in the 21st Century: Theory, Methods, Research Results [Monography}
c.199-226
3
Наукова стаття
Соціальні технології як сфера досліджень та як освітня програма: спроба тематичного порівняння
Горбачик Андрій Петрович
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
в.15 c.44-46
4
Розділ монографії
Subjective Reliability: Theory and Measurement (ISR)
Горбачик Андрій Петрович
2018
Ukrainian Sociology in the 21st Century: Theory, Methods, Research Results / edited by Vil Bakirov, Yevhen Golovakha
c.219-240
5
Матеріали конференції
Вимірювання соціальної напруженості - можливості, досвід, проблеми
Горбачик Андрій Петрович
2017
Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість. 14 Міжнародна науково-практична конференція.
в.14 c.4
6
Матеріали конференції
Яким має бути сучасний університет?
Горбачик Андрій Петрович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.225-226
7
Монографія
Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
Савельєв Юрій Борисович
Сірий Євген Володимирович
2017
Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції
8
Наукова стаття
Studienzwecke und Berufsaussichten – ein Vergleich Studierender in Kiew und Munchen
Горбачик Андрій Петрович
2016
Hefte zur Bildungs und Hochschulforschung (88), Universitat Konstanz, September 2016
c.88
9
Наукова стаття
Порівняльний підхід у соціальних дослідженнях: можливості, проблеми, обмеження
Горбачик Андрій Петрович
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічнй терії та практиці . ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 19-29 травня 2016 р
в.13 c.7-9
10
Наукова стаття
Study of Perception of the Justice of Governmental Support Distribution Among Socially Excluded Groups
Горбачик Андрій Петрович
Локтєва Ірина Іванівна
2017
3rd ISA Forum of Sociology. The Future We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World/ 10-14 July 2016, Vienna, Austria
11
Наукова стаття
Методологія та методи соціологічних досліджень під впливом «великих даних»
Горбачик Андрій Петрович
2017
Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: збірник статей за матеріалами конференції, 22 січня, м. Київ / за наук. ред. В.С. Бакірова та Є.І.Головахи: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Володимира Паніотто
12
Наукова стаття
Соціальна напруженість і довіра: вивчення взаємного впливу
Горбачик Андрій Петрович
2017
Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання. ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України: тези доповідей
13
Тези
На шляху до соціології безпеки
Горбачик Андрій Петрович
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
14
Матеріали конференції
Солідарність: багатовимірний концепт у кроскультурних порівняннях
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2015
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.10 c.9-10
15
Матеріали конференції
Довіра - нерівномірно розподілений та дефіцитний ресурс в регіонах сучасної України
Горбачик Андрій Петрович
2015
Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі. міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.22-23
16
Наукова стаття
Welfare state in uncertainty: disparity in social expectations and attitudes
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Corvinus Journal of Sociology and Social Policy
т.5 c.65-96
17
Наукова стаття
Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами “Європейського соціального дослідження” 2005–2007– 2009-2011-2013
Горбачик Андрій Петрович
2014
Інститут соціології НАН України
c.1-96
18
Наукова стаття
Перевірка валідності та надійності шкали культурного інтелекту в Україні
Горбачик Андрій Петрович
2015
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.1 c.132-148
19
Наукова стаття
Факторіальний дизайн опитування при вивченні сприйняття справедливості розподілу державної підтримки серед соціально відторгнутих груп: результати пілотного дослідження
Горбачик Андрій Петрович
2015
Український соціум
т.3 c.7-19
20
Розділ монографії
Постимперские регионы: ассоциированная зависимость в развитии восточной Европы
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2015
Россия как цивилизация: материалы к размышлению. / Под общей редакцией О.И. Шкаратана, В.Н. Лексина, Г.А. Ястребова. -М.: Редакция журнала «Мир России», (монография)
т.11 c.441-464
21
Наукова стаття
Постимперские регионы: ассоциированная зависимость в развитии Восточной Европы
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Мир России. Экономика. Социология. Менеджемент
c.60–86
22
Наукова стаття
Changing student learning motivation in the situation of higher education expansion
Горбачик Андрій Петрович
2014
Expansion of Higher Education. New students, more problems?
c.30-38
23
Матеріали конференції
Емпіричне соціологічне дослідження: чи можливий стандарт?
Горбачик Андрій Петрович
2013
Сучасні методи збору і аналізу даних в соціології : матеріали VI Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В. Паніної
c.48-57
24
Наукова стаття
Порівняльний метод у вивченні нових соціальних явищ: можливості та проблеми
Горбачик Андрій Петрович
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.6-18
25
Наукова стаття
Порівняльний метод, емпіричне дослідження, еквівалентність вимірювання, контекстні змінні, гіпотеза дослідження,
Горбачик Андрій Петрович
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.18 c.6-19
26
Наукова стаття
Agent-Cultiural Model of Radicalization of Muslim Migrant’s Milieus
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.1 c.84-87
27
Наукова стаття
Social state in uncertatinty: between dissatisfied expectations and protest attitudes
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2013
Sociology in times of turmoil: Comparative approaches \ The Third ISA Conference of the Council of National Associations. - Мадрид: ISA
c.1-5
28
Праці конференції
Value orientation and political participation of students in Ukraine/ Beyond employability: Citizenship and Responsibility in Higher Education
Горбачик Андрій Петрович
2012
Матеріали міжнародної наукової конференції
c.65.0000
29
Монографія
Social Changes in Ukraine and Europe: Outcomes of European Social Survey 2005-2007-2009
Горбачик Андрій Петрович
2011
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-118
30
Монографія
Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007-2009.
Горбачик Андрій Петрович
2010
31
Наукова стаття
Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами “Європейського соціального дослідження” 2005–2007– 2009-2011.
Горбачик Андрій Петрович
2012
32
Наукова стаття
Журнал як форум для сучасної соціологічної науки та соціологічної освіти
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2010
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.4.0000
33
Наукова стаття
Особливості менеджменту вищої школи в сучасних умовах
Горбачик Андрій Петрович
2010
Актуальні проблеми філософії і соціології
в.11 c.5-19
34
Наукова стаття
Особливості мененджменту вищої освіти в сучасних умовах
Горбачик Андрій Петрович
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.0.0000
35
Наукова стаття
Subjective Reliability: Theory and Measurement (ISR)
Горбачик Андрій Петрович
Середа Олексій Сергійович
2011
Ukrainian Sociological Review
c.51-75
36
Наукова стаття
Соціально відповідальна держава в очікуваннях громадян: українське суспільство в європейській перспективі.
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.27 c.111-124
37
Наукова стаття
Student's view on transition from bachelor to master. Empirical results of survey in Kyiv University
Горбачик Андрій Петрович
2011
The Bologna Process as a Challenge for Students.- Konstanz University
c.49-56
38
Європейське соціальне дослідження: порівняння результатів другої (2005 р.), третьої (2007 р.) та четвертої (2009 р.) хвиль
Горбачик Андрій Петрович
2010
39
Наукова стаття
Україна в Європейському соціальному дослідженні: досвід роботи у трьох хвилях / Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
Горбачик Андрій Петрович
2009
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.83.0000
40
Монографія
Соціальні зміни в Україні та Європі: за результатами "Європейського соціального дослідження" 2005-2007 роки
Горбачик Андрій Петрович
2008
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-133
41
Наукова стаття
Ukraine and Europe: outcomes of international comparative sociological survey
Горбачик Андрій Петрович
2007
42
Наукова стаття
Суб'єктивна надійність: теорія та метод вимірювання (ІСН)
Горбачик Андрій Петрович
2008
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.166.0000
43
Розділ монографії
Методические особенности организации и проведения «Европейского социального исследования» в Украине
Горбачик Андрій Петрович
2007
Украинское общество в европейском пространстве
c.18-33
44
Монографія
Украинское общество в Европейском пространстве
Горбачик Андрій Петрович
2007
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-273
45
Наукова стаття
Индекс субъективной надежности: конструирование методики
Горбачик Андрій Петрович
2007
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.87.0000

Повернення до списку

Вгору