Автори, співробітники Університету

Горбик Петро Петрович
Gorbik P.P.

Ідентифікатор автора: 31064
Кількість пошукових запитів автора: 375

Підрозділ: Фізичний факультет
Кафедра/Відділ: Фізики функціональних матеріалів
Посада: завідувач відділу

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 11, з них наукових статей (наукові публікації) - 1, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Праці конференції
Surface-enhanced Raman spectroscopy for Ag nanoparticles / indocyanine dye composites
Горбик Петро Петрович
2015
Optics and High Technology Material Science: International Young Scientists Conference
c.276
2
Тези
Отримання та дослідження властивостей наноструктур на основі магнетиту і благородних металів
Горбик Петро Петрович
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.134
3
Тези
Магнітні властивості наночастинок твердих розчинів системи магнетит - ферит кобальту модифікованих вуглецем
Горбик Петро Петрович
2016
Тези доповідей Наукової конференції молодих вчених фізичного факультету до Днів науки «НАУКА ХХІ сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.160
4
Тези
Synthesis and structure of TiO2 thin nanocomposite films
Буско Тетяна Олегівна
Горбик Петро Петрович
Дмитренко Оксана Петрівна
2016
Ukrainian conference with international participation: Chemistry, physics and technology of surface
c.96
5
Тези
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF HYBRID CHITOSAN/MAGNETITE NANOCOMPOSITE FLUIDS
Горбик Петро Петрович
Ніколаєнко Тимофій Юрійович
2016
International Conference Physics of liquid matter: Modern problems
т.7 c.145
6
Тези
Physico-chemical properties of nanosized magnetite modified benzoindocyanine dyes
Горбик Петро Петрович
2015
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology 21-25 September, 2015, Kyiv, Ukraine
c.223
7
Тези
Physicochemical properties of indocyaninedye immobilized on magnetite
Горбик Петро Петрович
2015
Хімія, фізика та технологія поверхні
c.131
8
Тези
Physico-chemical properties of magnetite modified bybenzoindocyanine dye
Горбик Петро Петрович
2015
Abstr. Inter. Research and Practice Conf. "Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2015)" 26-29 Aug., Lviv, Ukraine )
c.507
9
Тези
Синтез та властивості композитів на основі нанорозмірного магнетиту та бор-гадоліній вмісних органо-неорганічних сполук
Горбик Петро Петрович
Малишева Марія Львівна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.15 c.76
10
Тези
Синтез та властивості нанокомпозитів магнетит/-амінопропілсилоксан/диетилентриамінпентаоцтова кислота/ гадоліній // Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія ХХI століття”“, 5 квітня 2012 р., Київ, Україна.
Горбик Петро Петрович
Олексенко Людмила Петрівна
2012
Невідоме
c.158.0000
11
Наукова стаття
Вплив високоенергетичного опромінення на структурні та фотокаталітичні властивості нанорозмірних TiO2/ZrO2/SiO2 композитів
Буско Тетяна Олегівна
Горбик Петро Петрович
Дмитренко Оксана Петрівна
Куліш Микола Полікарпович
2007
Фізика і хімія твердого тіла
т.8 c.776.0000

Повернення до списку

Вгору