Автори, співробітники Університету

Гордєєва Анжела Йосипівна
Gordyeyeva Anzhela Yosypivna

Ідентифікатор автора: 31086
Кількість пошукових запитів автора: 671

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов факультетів психології та соціології
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Ділова англійська, англійська для психологів, методика навчання ІМ

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Контроль навчальних досягнень студентів у процесі вивчення дисципліни «англійська мова професійного спрямування»
Гордєєва Анжела Йосипівна
2019
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.7 (75) c.156-159
2
Наукова стаття
The best Aрproach to Teaching ESP
Гордєєва Анжела Йосипівна
2019
Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-методичної конференції "Мова. Свідомість. Концепт."– Мелітополь: ФОП Однорог Т.В.
в.№ 9 c.200 - 204
3
Тези
Як організувати факультативні заняття з англійської мови в немовному вузі
Гордєєва Анжела Йосипівна
2019
I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція аспірантів та науковців «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи» Одеса
c.66 -68
4
Матеріали конференції
Моделювання ситуацій міжкультурного професійно орієнтованого спілкування на заняттях з англійської мови у немовному вузі
Гордєєва Анжела Йосипівна
2017
Fundamental and Applied Researchers : Contemporary Scientifical and Practicak Solutions and Approaches: A Collection of Materials of the III International Scientific-Practical Conference / [Editors-compliers: A. Dushniy, M. Makhmudov, V. Ilnytskyi, I. Zym
c.378-380
5
Матеріали конференції
Методичні аспекти формування іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх психологів
Гордєєва Анжела Йосипівна
2017
Мови та літератури в полікультурному суспільстві : м-ли ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. Маріуполь 17 листопада 2017.
c.113-115
6
Матеріали конференції
Developing ESP Study Materials for Psychology Students
Гордєєва Анжела Йосипівна
2018
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : м-ли ІV-а Міжнародної науково-практичної заочної конф., м. Дрогобич 15 червня 2018.
c.354-356
7
Навчальний посібник
Welcome to the English Speaking World (Запрошуємо в англомовний світ)
Гордєєва Анжела Йосипівна
2018
Посібник з самостійної роботи для студентів-філологів . – K : Видавництво Ліра-К, 2018. – 204 с.
c.204 ст
8
Наукова стаття
До питання про підвищення мотивації вивчення іноземної мови студентами-психологами
Гордєєва Анжела Йосипівна
2017
Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-методичної конференції "Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінюв
c.207-212
9
Наукова стаття
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів-психологів у процесі опанування англійської мови професійного спрямування
Гордєєва Анжела Йосипівна
2017
Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Ковтун. – К. : НАУ, 2017. – 480 с.
c.95-100
10
Наукова стаття
How should Students Grammatical Errors be Treated in Teaching English as a Foreign Language
Гордєєва Анжела Йосипівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.2 (70) c.16-18
11
Навчальний посібник
Readings for Psychologists: (Англійська для психологів. Тексти для формування фахової компетентності з читання)
Гордєєва Анжела Йосипівна
2017
12
Навчальний посібник
Self -study book for social workers (Посібник з англійської мови для соціальних робітників).
Гордєєва Анжела Йосипівна
Лисенко Катерина Вікторівна
2017
Київ: Видавництво Ліра - К
c.1-140
13
Навчальний посібник
Gordyeyeva A. Morphology. Finite and Non-Finite Forms of the Verb (Морфологія. Особові і неособові форми дієслова) : посібник з граматики.
Гордєєва Анжела Йосипівна
2016
К. : Видавництво Ліра
c.1-184
14
Навчальний посібник
Gordyeyeva A. English Syntax. Simple Sentence (Синтакс англійської мови. Просте речення) : посібник з граматики.
Гордєєва Анжела Йосипівна
2016
К. : Видавництво Ліра
c.1-160
15
Наукова стаття
Навчання студентів-психологів обговорення фахових проблем на заняттях з англійської мови
Гордєєва Анжела Йосипівна
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.63 c.55-57
16
Наукова стаття
Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів-психологів у процесі читання фахової літератури
Гордєєва Анжела Йосипівна
2016
Київ: Аграр Медіа Груп
в.збірка наукових праць: Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура./ за заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Ковтун. c.65-69
17
Наукова стаття
Gordyeyeva, А. (2017). Developing future psychologists’ English communicative skills with the Academic Encounters series. In M. Koperska & Yu. Melnyk (Eds.), Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation (pp. 80-83).
Гордєєва Анжела Йосипівна
2017
Warsaw: ANAGRAM; Kharkiv: KRPOCH. doi:10.26697/9789669726094.2017.80
c.pp. 80-83
18
Наукова стаття
Developing future psychologists’ English communicative skills with the Academic Encounters series. In M. Koperska & Yu. Melnyk (Eds.), Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation.
Гордєєва Анжела Йосипівна
2017
Warsaw: ANAGRAM; Kharkiv: KRPOCH. doi:10.26697/9789669726094.2017.80
c.80-83
19
Навчальний посібник
English Tests for Social Workers: Навчальний посібник
Гордєєва Анжела Йосипівна
2015
К.: Ленвіт
c.1-75
20
Наукова стаття
Роль самостійної роботи у формуванні англомовної комунікативної компетентності майбутніх психологів
Гордєєва Анжела Йосипівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.76-81
21
Наукова стаття
Метод повної фізичної реакції як один із ефективних методів формування іншомовної компетентності молодших школярів
Гордєєва Анжела Йосипівна
2015
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.28-33
22
Наукова стаття
Самостійна робота студентів при вивченні англійської мови професійного спрямування: Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
Гордєєва Анжела Йосипівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.58 c.317-319
23
Наукова стаття
Використання інтелектуальних карт у процесі вивчення іноземної мови. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання
Гордєєва Анжела Йосипівна
2013
24
Наукова стаття
Мотивація комунікативної діяльності молодших школярів за допомогою граматичної гри
Гордєєва Анжела Йосипівна
2012
Іноземні мови
т.1 c.48.0000
25
Наукова стаття
Ділова гра як спосіб мотивації комунікативної діяльності майбутніх філологів у процесі формування англомовної граматичної компетенції
Гордєєва Анжела Йосипівна
2012
Іноземні мови
c.78.0000
26
Наукова стаття
Як організувати поза аудиторну самостійну роботу студентів
Гордєєва Анжела Йосипівна
2009
Іноземні мови
c.24.0000

Повернення до списку

Вгору