Автори, співробітники Університету

Горенко Зоя Анатоліївна
Gorenko Zoya Anatoliyivna

Ідентифікатор автора: 31115
Кількість пошукових запитів автора: 801

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Відділ загальної фізіології НДІ фізіології
Посада: старший науковий співробітник НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: фізіологія травлення

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 28, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Склад шлункового соку та жовчі щурівпри хронічному панкреатиті
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2015
Фізіологічний журнал
т.61 в.6 c.86-95
2
Наукова стаття
Особливості якісного складу жовчі щурів в різні терміни перебігу експериментального хронічного некротичного панкреатиту
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2015
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.12-19
3
Наукова стаття
Зміни спектру амінокислот шлункового соку при експериментальному хронічному некротичному панкреатиті
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2015
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.26-33
4
Матеріали конференції
Особливості жовчокислотного спектру жовчі щурів за умов експериментального гострого некротичного панкреатиту
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.114-115
5
Наукова стаття
Секреторна функція шлунка при експериментальному хронічному алкогольному панкреатиті у щурів
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
т.14 c.68-77
6
Наукова стаття
Вплив аміліну на спектр холатів у жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Макарчук Микола Юхимович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.46-53
7
Наукова стаття
Вплив кальцитоніну на спектр кон'югатів білірубіну в жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.65 c.341-347
8
Наукова стаття
Спектр вільних амінокислот шлункового соку впродовж розвитку експериментального хронічного алкогольного панкреатиту та після його корекції таурином
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.2 c.62-72
9
Наукова стаття
Особливості якісного складу жовчі собак при дії різних доз гліцину
Горенко Зоя Анатоліївна
2014
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.38-44
10
Тези
Вплив кальцитоніну на пігментний склад жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.112-113
11
Тези
Вплив аміліну на ліпідний склад жовчі у щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.36
12
Тези
Вплив аміліну на спектр кон'югатів білірубіну в жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем»
c.22
13
Тези
Секреторна функція шлунка у щурів при експериментальному некротичному панкреатиті
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.115
14
Тези
Зміни шлункової секреції при експериментальному хронічному некротичному панкреатиті у щурів
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.52
15
Тези
Зміни спектру жовчних кислот в жовчі щурів впродовж перебігу експериментального хронічного некротичного панкреатиту
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.1
16
Тези
Зміни концентрації ліпідних складових жовчі за умов експериментального гіпертиреозу
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2014
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.233
17
Наукова стаття
Вплив флавоноїдів на функціональний стан печінки та шлунково-кишкового тракту за умов норми та різних патологій
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Макарчук Микола Юхимович
Пелюх Петро Федорович
Штанова Лідія Яківна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.15 c.33-36
18
Наукова стаття
Участь кальцитоніну в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки у щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2013
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.26 c.16-24
19
Наукова стаття
Вплив кальцитоніну на ліпідний склад жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2013
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.135-141
20
Тези
Вплив кальцитоніну на спектр холатів у жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.42-43
21
Тези
Вплив кальцитоніну на вміст ліпідних компонентів в жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2013
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології» (Дніпропетровськ, 26-27 вересня 2013 р.)
c.21
22
Тези
Зміни якісного складу жовчі щурів після курсового вживання сахарину
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2013
Матеріали наук. симп. з міжн. участю «Нетрадиційні методи лікування (натуропатія) з позицій доказової медицини», Київ, 16 березня 2013
c.54
23
Тези
Вміст жовчних кислот в жовчі щурів при вживанні сахарину
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2013
Матеріали XI міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців “Шевченківська весна 2013: Біологічні науки”. – Київ. – 2013.
c.79
24
Тези
Зміни коефіцієнта кон’югації жовчних кислот за умов експериментального гіпертиреозу
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2013
Матеріали XI міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців “Шевченківська весна 2013: Біологічні науки”. – Київ. – 2013.
c.13
25
Тези
Секреторная функция желудка у крыс при хроническом экспериментальном алкогольном панкреатите
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2013
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
т.15 c.8
26
Тези
Изменение спектра желчных кислот в желчи крыс при экспериментальном хроническом алкогольном панкреатите
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Макарчук Микола Юхимович
2013
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
т.15 c.19
27
Тези
Особливості секреторної функції шлунка у щурів впродовж розвитку експериментального хронічного алкогольного панкреатиту
Бабан Володимир Миколайович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2013
Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців “Шевченківська весна: Біологічні науки”
т.11 c.76
28
Тези
Спектр ліпідних компонентів жовчі у щурів з експериментальним хронічним алкогольним панкреатитом
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2013
Науковий симпозиум з міжнародною участю «Нетрадиційні методи лікування (натуропатія) з позицій доказової медицини»
c.17
29
Матеріали конференції
Вплив корвітину на відновлення шлункової секреції, зміненої тривалим вживанням алкоголю
Бабан Володимир Миколайович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2012
Фітотерапія
c.80
30
Матеріали конференції
Відновлення таурином секреторної функції шлунка алкоголізованих щурів
Бабан Володимир Миколайович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2012
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в первинну медико-санітарну допомогу»
т.1 c.22
31
Наукова стаття
Вплив простагландину F2-альфа на пігментний склад жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2011
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.24 c.49-56
32
Наукова стаття
The influence of calcitonin on the liver bile formation function in rats
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2012
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.3 c.9-18
33
Тези
Особливості жовчосекреторної функції печінки щурів при експериментальному некротичному панкреатиті
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2012
X Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 2012: біологічні науки
т.10 c.207-208
34
Тези
Внешнесекреторная функция печени и поджелудочной железы у крыс при экспериментальном некротическом панкреатите
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Цапенко Петро Костянтинович
2012
14-й Славяно-Балтийский научный форум. – Санкт-Петербург, Россия – Гастро-2012
т.14 c.20
35
Тези
Особливості синтезу жовчних кислот в жовчі щурів при застосуванні кальцитоніну
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
2012
VI Міжнародна наукова конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"». – Київ, ННЦ «Інститут біології» (9-11 жовтня 2012).
т.6 c.52
36
Тези
Вплив сахарину на спектр жовчних кислот у жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2012
X Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 2012: біологічні науки
c.236-237
37
Тези
Зміни спектру жовчних кислот у жовчі щурів при експериментальному гіпертиреозі
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2012
X Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 2012: біологічні науки
c.36
38
Тези
Зміни спектру кон’югатів білірубіну в жовчі щурів при дії кальцитоніну
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2012
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.330-331
39
Тези
Вплив сахарину на якісний склад жовчі щурів
Горенко Зоя Анатоліївна
2012
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.370
40
Тези
Жовчоутворення у щурів за умов експериментального гіпертиреозу
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2012
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету "Сучасні проблеми біології, екології та хімії"
c.216-217
41
Матеріали конференції
Влияние простагландина F2-альфа на пигментный состав желчи крыс
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2011
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
т.2 c.20
42
Матеріали конференції
Dog bile lipid component changes under the influence of prostaglandin F2 alfa
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2011
Biologically active substances and materials: Fundamental and Applied Problems: International Interdisciplinary Scientific Conference
c.463-464
43
Матеріали конференції
Зміни ліпідного складу жовчі щурів під впливом кальцитоніну
Горенко Зоя Анатоліївна
2011
Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
т.2 c.75-76
44
Наукова стаття
Вплив вазопресину і окситоцину на пігментний обмін
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Макарчук Микола Юхимович
2010
Фізика живого
т.18 c.138-143
45
Наукова стаття
Вплив окситоцину на жовчоутворення у щурів
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2010
Фізика живого
т.18 c.70-74
46
Наукова стаття
Вплив кальцитоніну на зовнішньосекреторну функцію печінки у щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2011
Фізіологічний журнал
т.57 c.40-48
47
Наукова стаття
Вплив окситоцину на ліпідний склад жовчі
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.14 c.4-6
48
Тези
Вплив кальцитоніну на якісний склад жовчі щурів
Горенко Зоя Анатоліївна
2011
Науково-практична конференція "Стандирти діагностиики та лікування в клініці внутрішніх хвороб"
c.27
49
Тези
Оцінка холатохолестеролового співвідношення в жовчі собак при дії різних доз гліцину
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2011
З'їзд українського біофізичного товариства
т.5 c.43
50
Наукова стаття
Влияние вазопрессина на кислородный баланс, тепло- и желчеобразование в печени
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Макарчук Микола Юхимович
Янчук Петро Іванович
2010
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.23 c.150-158
51
Наукова стаття
Desmopressin stimulates bile secretion in anesthetized rats
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Макарчук Микола Юхимович
Янчук Петро Іванович
2010
General Physiology and Biophysics
т.29 c.151-159
52
Наукова стаття
Влияние антидиуретического гормона на обмен липидов в печени крыс
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2008
Физика живого
т.16 c.137-141
53
Наукова стаття
Характеристика співвідношення жовчних кислот в жовчі собак та щурів при застосуванні простагландину F2
Горенко Зоя Анатоліївна
Нурищенко Наталія Євгенівна
2009
Фізика живого
c.179-189
54
Тези
Влияние десмопрессина на качественный состав желчи у собак
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
2009
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.21
55
Тези
Особливості впливу десмопресину на жовчоутворення в собак
Бабан Володимир Миколайович
Горенко Зоя Анатоліївна
2009
Міжнародна наукова конференція “Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій”
c.20-21
56
Наукова стаття
Порівняльна характеристика пігментів в жовчі собак та щурів
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Макарчук Микола Юхимович
2008
Вісник Черкаського університету. Серія: Природничі науки
т.16 c.115-123
57
Наукова стаття
Изменения секреторной и экскреторной функции печени под влиянием вазопрессина
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Янчук Петро Іванович
2006
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
т.19 c.228-234
58
Наукова стаття
Особливості спектру жовчних кислот у людини і тварин
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2007
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.65-72
59
Наукова стаття
Функціональні взаємостосунки між щитовидною залозою і печінкою
Горенко Зоя Анатоліївна
2006
Вісник Черкаського державного університету. Сеоія: Природничі науки
c.32-38

Повернення до списку

Вгору