Автори, співробітники Університету

Городня Наталія Данилівна
Gorodnia, Natalia

Ідентифікатор автора: 31154
Кількість пошукових запитів автора: 792
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Посада: доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 86, з них наукових статей (наукові публікації) - 66, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Принцип національного самовизначення у формуванні нового світового порядку після великої війни
Городня Наталія Данилівна
2019
Історичні і політологічні дослідження: науковий журнал
в.№1 (64) c.92-101
2
Матеріали конференції
Зміни у міжнародній системі ХХІ століття: що вони означають для України?
Городня Наталія Данилівна
2018
Сучасна геополітика як виклик для міжнародної безпеки: Міжнародна науково-практична конференція
в.10 лютого c.25-32
3
Наукова стаття
Чинники формування історичної пам'яті сучасної української молоді
Городня Наталія Данилівна
2018
Історичні і політологічні дослідження: науковий журнал
в.Спеціальний випуск. Трансформації історичної пам'яті c.28-33
4
Наукова стаття
Багатосторонні торговельні стратегії США у Азійсько-Тихоокеанському регіоні: від Дж. Г. У. Буша до Д. Трампа
Городня Наталія Данилівна
2017
Американська історія та політика: науковий журнал
в.№ 4 c.104-117
5
Наукова стаття
Политика США в Юго-Восточной Азии: преемственность и новые приоритеты
Городня Наталія Данилівна
2018
Соединенные Штаты Америки: история, политика, культура: сб. науч. ст.
c.251-262
6
Наукова стаття
Регіоналізм у «великій Східній Азії» у ХХІ ст.
Городня Наталія Данилівна
2018
Історичні і політологічні дослідження: науковий журнал
в.1 (62) c.164-178
7
Наукова стаття
Donald Trump’s public position on Russia and Ukraine in February 2014–November 2016
Городня Наталія Данилівна
Чубара Владислав
2018
Американська історія та політика: науковий журнал
в.№ 5 c.35-49
8
Наукова стаття
Глобальна чи всесвітня історія? Вплив концепцій глобалізації на вивчення і викладання історії
Городня Наталія Данилівна
2018
Україна-Європа-Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини
в.Вип. 21 c.168-176
9
Розділ монографії
Major Features of the 21st Century International System from Ukraine’s Perspective
Городня Наталія Данилівна
2018
In Modern Geopolitics as a Challenge For International Security. Oleksandra Kordonska, Rostyslav Romaniuk (eds.), Ivan Franko National University of Lviv, Lviv-Olsztyn, 192 р.
c.13-21
10
Розділ монографії
Динаміка американсько-китайських відносин в кінці ХХ–ХХІ ст. як свідчення нової ролі Китаю у міжнародній системі
Городня Наталія Данилівна
2018
Україна-Китай-25 років співробітництва: результати та перспективи. Один пояс, один шлях: монографія / керівник авторського колективу і науковий редактор О. М. Олійник - 392 с.
c.74-94
11
Розділ монографії
Використання методології соціологічного дослідження для вивчення сучасної історії: події в Україні 2013-2017 рр. очима київських студентів
Городня Наталія Данилівна
Корнієнко Аліна Юріївна
2018
Українська історична наука у сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. О.О.Салати. - 356 с.
c.289-304
12
Тези
Індія в Стратегії національної безпеки США 2017 рр.
Городня Наталія Данилівна
2018
Індія - 70 років незалежного розвитку: досягнення, проблеми, перспективи: Всеукраїнська конференція індологів
в.IV, 30-31 січня c.15-18
13
Матеріали конференції
Політика США у Субсахарській Африці за президентства Б. Обами
Городня Наталія Данилівна
2016
Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнародної наукової конференції
в.16 червня c.7-12
14
Матеріали конференції
Кавказ у зовнішній політиці США
Городня Наталія Данилівна
2016
Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу: Матеріали всеукраїнської наукової конференції
в.20 жовтня c.13-14
15
Матеріали конференції
The U.S. Policy in Sub-Saharan Africa during Barack Obama Presidency
Городня Наталія Данилівна
2017
Global Transformations on the World Periphery (Sub-Saharan African Region): Challenges and Possibilities for Ukraine. Proceedings of the International Conference
в.16 червня c.135-141
16
Навчально-методичний комплекс
Історія країн Азії і Африки (перша половина ХХ ст.)
Городня Наталія Данилівна
2017
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: сайт кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн
в.для студентів ІІІ курсу c.1-37
17
Навчально-методичний комплекс
Глобалізаційні процеси: історія і сьогодення
Городня Наталія Данилівна
2017
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: сайт кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн
в.для студентів І курсу магістратури c.1-26
18
Навчально-методичний комплекс
Нова історія країн Західної Європи та США (1870-1918)
Городня Наталія Данилівна
2016
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: сайт кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн
в.для студентів ІІІ курсу c.1-39
19
Наукова стаття
Політика США щодо України за президентства Дж. Г. У. Буша (1989 – 1993 рр.)
Городня Наталія Данилівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.3 (130) c.24-29
20
Наукова стаття
Переговори між представниками Директорії УНР і держав Антанти у січні – березні 1919 р.
Городня Наталія Данилівна
2017
Європейські історичні студії: науковий журнал
в.6 c.84-106
21
Наукова стаття
Причини міжнародної «української кризи» у західному науковому дискурсі
Городня Наталія Данилівна
2017
Україна-Європа-Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини
в.19 c.264-274
22
Наукова стаття
Глобалізація і США
Городня Наталія Данилівна
2017
Американська історія та політика: науковий журнал
в.3 c.9-21
23
Матеріали конференції
«Українська криза» і проблема реформування Ради безпеки ООН
Городня Наталія Данилівна
2015
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сильна ООН – кращий світ»
c.30-33
24
Наукова стаття
Для чого Америці підтримувати Україну
Городня Наталія Данилівна
2016
Американська історія та політика: науковий журнал
в.2 c.70-77
25
Наукова стаття
Transformation of the Post-Сold War International System: Trends and Рrospects
Городня Наталія Данилівна
2016
Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania
т.2 c.15-22
26
Наукова стаття
“Ukraine Crisis”: a View from Kyiv
Городня Наталія Данилівна
2016
Evropský filozofický a historický diskurz
т.2 в.3 c.46-51
27
Праці конференції
Система цінностей як чинник економічного прогресу країн Східної Азії
Городня Наталія Данилівна
2015
Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму: Міжнародна наукова конференція
c.19-25
28
Наукова стаття
Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України
Городня Наталія Данилівна
2014
Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К.
т.21 c.99-107
29
Наукова стаття
Трансформація американсько-індійських відносин у перше постбіполярне десятиліття
Городня Наталія Данилівна
2014
Історичні і політологічні дослідження: науковий журнал
т.4 c.246-259
30
Наукова стаття
Стратегія національної безпеки США 2015 року: нові акценти і пріоритети
Городня Наталія Данилівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.123 c.5-9
31
Наукова стаття
Роль АСЕАН у розвитку міждержавної взаємодії країн Південно-Східної Азії
Городня Наталія Данилівна
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.99 c.109-112
32
Наукова стаття
Переговори держав Антанти з Українською Народною Республікою в кінці 1917 – на початку 1918 рр.
Городня Наталія Данилівна
2015
Європейські історичні студії: науковий журнал
т.2 c.161-176
33
Наукова стаття
Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. ХХ – по. ХХІ ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України
Городня Наталія Данилівна
2014
Науковий вісник Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України
в.21, ч.1 c.99-107
34
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
35
Матеріали конференції
Досвід співробітництва між США і країнами Східної Азії у сфері безпеки в контексті інтересів України
Городня Наталія Данилівна
2014
Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
c.57-61
36
Монографія
Східна Азія у зовнішній політиці США (1989-2013 рр.): монографія
Городня Наталія Данилівна
2014
Прінт-сервіс
c.1-528
37
Наукова стаття
Глобалізм
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.122
38
Наукова стаття
Глобалістика
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.123
39
Наукова стаття
Істеблішмент
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.256
40
Наукова стаття
Історія афро-американська
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.261
41
Наукова стаття
Історія мистецтва
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.265
42
Наукова стаття
Роялісти
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.360
43
Наукова стаття
Монополія
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.408
44
Наукова стаття
Опортунізм
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.447
45
Наукова стаття
Посибілізм
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.500
46
Наукова стаття
Постісторія
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.501
47
Наукова стаття
Революція ісламська
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.546
48
Наукова стаття
Спосіб виробництва азіатський
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.605
49
Наукова стаття
Цивілізація східна
Городня Наталія Данилівна
2014
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
c.689
50
Наукова стаття
Американо-китайские отношения в политике администраций У.Клинтона (1993-2001)
Городня Наталія Данилівна
2014
Science and World. International scientific journal
т.3 c.250-254
51
Наукова стаття
Політика США в Південно-Східній Азії (2009-2013 рр.): відносини з АСЕАН
Городня Наталія Данилівна
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.84 c.192-197
52
Наукова стаття
Американсько-японські відносини у сфері безпеки (2009-2013 рр.): криза і модернізація альянсу
Городня Наталія Данилівна
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.2 c.34-39
53
Наукова стаття
Східна Азія в «азійське століття»: визначальні характеристики та потенціал еволюції
Городня Наталія Данилівна
2014
Глобальна периферія у ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наукових праць
c.101-140
54
Наукова стаття
Политика США в Восточной Азии при президентстве У.Клинтона (1993-2001): интеграционный аспект
Городня Наталія Данилівна
2014
Universum: общественные науки
т.3 c.13-25
55
Праці конференції
Напрями та формати інтеграційних процесів у Азійсько-Тихоокеанському регіоні у ХХІ ст.
Городня Наталія Данилівна
2014
«Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжнародної наукової конференції
c.46-51
56
Тези
Україна і криза міжнародного порядку
Городня Наталія Данилівна
2014
Виклики європейській архітектурі безпеки: український контекст: зб. тез доповідей (9 жовтня 2014 року, м. Київ) / за заг. ред. М.А.Кулініча, Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватого.- К.:ДАУ при МЗС України, 2014.
c.31-34
57
Наукова стаття
Вплив глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на формування нового світового порядку
Городня Наталія Данилівна
2010
Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К.
т.16 c.92.0000
58
Наукова стаття
Цивілізаційні виміри соціально-економічного піднесення країн Південно-Східної Азії в процесі глобальних процесів сучасності
Городня Наталія Данилівна
2011
Антологія творчих досягнень
c.146.0000
59
Наукова стаття
Економічна інтеграція в АТР в кінці 1980-х – 1990-ті рр. і регіональна політика США
Городня Наталія Данилівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.112 c.0.0000
60
Наукова стаття
Східноазійська політика США за президентства Дж.У.Буша: інтеграційний аспект
Городня Наталія Данилівна
2012
Збірник наукових праць Науково-Дослідного Інституту Українознавства
c.277.0000
61
Наукова стаття
Американсько-японські відносини в 1990-ті рр.: економічний вимір
Городня Наталія Данилівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.113 c.16.0000
62
Наукова стаття
Американсько-китайські відносини за першої адміністрації Б.Обами
Городня Наталія Данилівна
2012
Сходознавство, Київ
c.0.0000
63
Наукова стаття
Економічна дипломатія адміністрації Барака Обами: східноазійський напрям
Городня Наталія Данилівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.112 c.188.0000
64
Наукова стаття
Регіональна інтеграція в АТР в пост-біполярній політиці США
Городня Наталія Данилівна
2013
Історичний архів.
т.11 c.111.0000
65
Праці конференції
Регіональна інтеграція в АТР і політика США (1989-2012)
Городня Наталія Данилівна
2013
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн»
c.251.0000
66
Наукова стаття
Політика КНР в Південно-Східній Азії (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Городня Наталія Данилівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.18.0000
67
Наукова стаття
Азійсько-тихоокеанська політика адміністрації Б.Обами
Городня Наталія Данилівна
2012
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
c.17.0000
68
Наукова стаття
Інтеграційні процеси в Азійсько-тихоокеанському регіоні в глобальну епоху: регіональна специфіка
Городня Наталія Данилівна
2012
Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К.
т.18 c.77.0000
69
Наукова стаття
Китай, Японія, Індія як регіональні гіганти Східної і Південної Азії та їхній вплив на формування азійсько-центричних процесів у сучасному світі
Городня Наталія Данилівна
2012
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.1 c.203.0000
70
Наукова стаття
Політика КНР в Південно-Східній Азії (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.
Городня Наталія Данилівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.15.0000
71
Наукова стаття
Відновлення американського лідерства в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в політиці адміністрації Б.Обами
Городня Наталія Данилівна
2012
72
Праці конференції
Політика адміністрації Б.Обами в Південно-Східній Азії та її вплив на американсько-китайські відносини
Городня Наталія Данилівна
2011
73
Наукова стаття
Східна Азія та Україна в умовах глобальних змін початку ХХІ ст.
Городня Наталія Данилівна
2010
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.2 c.94.0000
74
Наукова стаття
Закордонна інвестиційна політика Китаю: динаміка й основні тенденції
Городня Наталія Данилівна
2010
Збірник наукових праць: Актуальні проблеми міжнародних відносин. КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин
т.94 c.218.0000
75
Наукова стаття
Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії
Городня Наталія Данилівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.15.0000
76
Наукова стаття
Роль держави в піднесенні країн Східної Азії: уроки для України
Городня Наталія Данилівна
2011
Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”
т.1 c.0.0000
77
Наукова стаття
Східна Азія в глобальних перетвореннях сучасності під впливом фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр.
Городня Наталія Данилівна
2011
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.1 c.197.0000
78
Наукова стаття
Місце ООН в китайській концепції нового світового порядку
Городня Наталія Данилівна
2011
Збірник наукових праць: Актуальні проблеми міжнародних відносин. КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин
т.96 c.168.0000
79
Наукова стаття
Країни Східної Азії в першому десятилітті ХХІ ст. : регіональні інтеграційні ракурси та глобальні пріоритети
Городня Наталія Данилівна
2010
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.50 c.198.0000
80
Наукова стаття
АСЕАН: cтворення й етапи розвитку
Городня Наталія Данилівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.101 c.8.0000
81
Наукова стаття
Globalization: Emergence and Evolution
Городня Наталія Данилівна
2009
Global Change Biology
т.5 c.38.0000
82
Наукова стаття
Піднесення економік країн ПСА в ІІ половині ХХ ст. та активізація глобальних азіатсько-центричних тенденцій
Городня Наталія Данилівна
2009
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.46 c.203.0000
83
Наукова стаття
Інтеграційні процеси в Азіатсько-тихоокеанському регіоні на рубежі ХХ-ХХІ ст.: основні тенденції і перспективи
Городня Наталія Данилівна
2007
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.38 c.238.0000
84
Наукова стаття
Канада
Городня Наталія Данилівна
2008
85
Наукова стаття
Вплив фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. на формування східноазійського регіоналізму
Городня Наталія Данилівна
2008
Дослідження світової політики. Зб. наук. праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.42 c.240.0000
86
Наукова стаття
Схід в глобалізаційних процесах сучасності
Городня Наталія Данилівна
2005

Повернення до списку

Вгору